ความรู้สุขภาพ

อาการของโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 7, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
อาการของโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว

โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว เป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการหลากหลาย โดยสามารถพบอาการได้ตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งนี้หากได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆ เด็กอาจไม่มีอาการเลย หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย โดยอาการที่พบได้บ่อยคืออาการปวด ความเสี่ยงในการติดเชื้อ และโลหิตจาง

อาการของโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวสามารถพบอาการในเด็กแรกเกิดไม่กี่เดือน อย่างไรก็ตามเด็กจำนวนมากจะมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลย หากได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ

อาการหลักๆ ของโรคนี้จะถูกอธิบายไว้ด้านล่าง อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ป่วยโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวจะมีอาการทั้งหมดนี้

ช่วงที่มีอาการปวด (painful episodes)

ช่วงที่มีอาการปวด เรียกว่า sickle cell crises เป็นหนึ่งในอาการของโรคที่พบบ่อยและเป็นอาการที่ทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมาน อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดในร่างกายอุดตันจากเม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดปกติ

อาการปวดสามารถปวดอย่างรุนแรง และมีอาการโดยเฉลี่ยนานถึง 7 วัน

โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวมักส่งผลต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น:

ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการปวดบ่อยมากน้อยแตกต่างกัน บางรายอาจมีอาการ 1 ครั้งทุกๆ 2-3 สัปดาห์ ในขณะที่บางรายอาจมีอาการปวดน้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี ค่าเฉลี่ยคือจะพบช่วงที่มีอาการปวดแย่ๆ  1 ครั้งต่อปี

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรคือสาเหตุกระตุ้นให้มีอาการปวด แต่บางครั้งอาจเกิดจากสภาพอากาศ (เช่น ลม ฝน หรืออากาศหนาว), การขาดน้ำ, ความเครียด หรือการออกกำลังกายอย่างหนัก

การติดเชื้อ (Infections)

ผู้ป่วยโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวจะมีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะหากอายุน้อย

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะร่างกายไม่สามารถทำงานต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้ดีอย่างที่ควรจะเป็น

การติดเชื้ออาจเกิดขึ้นในระดับรุนแรงน้อย (เช่น เป็นหวัด) จนถึงอาการรุนแรงมากและร้ายแรงถึงชีวิต (เช่น การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง)

การฉีดวัคซีนและการรับประทานยาปฏิชีวนะ (ยาฆ่าเชื้อ) ทุกวัน สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อต่างๆ ได้

โลหิตจาง (anemia)

เกือบทุกคนของผู้ป่วยโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวจะมีอาการของโลหิตจาง เพราะระดับฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ของร่างกายมีปริมาณน้อย ฮีโมโกลบินเป็นสารที่พบอยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งใช้ในการขนส่งออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ปกติแล้วมักไม่ทำให้เกิดอาการมากนัก แต่บางครั้งอาการจะแย่ลงถ้ามีการติดเชื้อไวรัสพาร์โวไวรัส (parvovirus) ที่เป็นสาเหตุของโรค slapped cheek syndrome

ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำลงกะทันหันและอาจทำให้เกิดอาการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว เวียนศีรษะ และหน้ามืด การรักษาโดยทั่วไปจะให้เลือดกับผู้ป่วย

ในเด็กเล็ก การบวมของม้ามสามารถทำให้เกิดโลหิตจางกะทันหันได้ ซึ่งต้องรักษาโดยการให้เลือด

ปัญหาอื่นๆ

โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวบางครั้งทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ได้อีกหลายอย่าง ได้แก่:

 • การเจริญเติบโตช้าระหว่างเป็นเด็ก และเป็นหนุ่มเป็นสาวช้ากว่าปกติ
 • นิ่วในถุงน้ำดี (ก้อนนิ่วขนาดเล็กๆ ในถุงน้ำดี) ซึ่งจะทำให้มีอาการปวดท้องและตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน)
 • ปวดกระดูกและข้อ
 • อวัยวะเพศชายแข็งตัวค้าง ซึ่งจะมีอาการปวดร่วมด้วย โดยอาจมีอาการนานหลายชั่วโมง
 • แผลที่ขา มีอาการปวด มีแผลเปิดที่ขาส่วนล่าง
 • โรคหลอดเลือดสมอง หรือ อาการเตือนก่อนเป็นโรคหลอดเลือดสมอง เกิดขึ้นเนื่องจากเลือดที่ไหลเวียนไปสมองถูกปิดกั้น หรือถูกขัดขวาง
 • ปัญหาร้ายแรงที่ปอด เรียกว่า acute chest syndrome ซึ่งทำให้มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บหน้าอก และหายใจลำบาก
 • ม้ามบวม ซึ่งจะทำให้มีอาการหายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็ว ปวดท้อง ท้องบวม และอาการของโลหิตจางแย่ลง
 • ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น เช่น เห็นจุดดำลอยไปขณะมองเห็น ตามองภาพไม่ชัด การมองเห็นตอนกลางคืนลดลง หรือบางครั้งสูญเสียการมองเห็นเฉียบพลัน 
 • ความดันหลอดเลือดปอดสูง (ความดันโลหิตสูงในเส้นเลือดที่นำเลือดจากหัวใจไปปอด)
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นกับไตหรือระบบปัสสาวะ รวมถึงการมีเลือดในปัสสาวะและการปัสสาวะรดที่นอน

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/blood-and-lymph/sickle-cell-disease#symptoms

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่