Enalapril ยาที่ใช้ในระบบหัวใจและหลอดเลือด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ย. 4, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

คำอธิบายกว้างๆ โดยย่อ

            ยากลุ่มยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ทำลายแองติโอเทนซิน (Angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEI) มีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงชนิดเรื้อรัง และยาบางตัวในกลุ่มนี้สามารถใช้รักษาภาวะหัวใจวายเลือดคั่ง โดยมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวทางอ้อม (Indirected vasodilator) โดยยับยั้งการเปลี่ยนแปลงแองจิโอเทนซิน 1 (angiotensin I) ให้เป็นแองจิโอเทนซิน 2 (angiotensin II) ซึ่งแองจิโอเทนซิน 2 ทำให้หลอดเลือดดำหดตัว (Vasopressor) ดังนั้นยากลุ่มนี้จึงมีความสำคัญในการควบคุมความดันโลหิตโดยยับยั้งระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน

Enalapril

ชื่อสามัญ          Enalapril maleate

ชื่อการค้า          Anapril, Enace, Enam, Enapril, Enaril, Envas, Invoril, Istopril, Korandil, Lapril, Myopril, Nalopril, Naritec, Unaril

ประเภท           ยากลุ่มยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ทำลายแองจิโอเทนซิน (Angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEI) และเป็นยาลดความดันโลหิตสูง

ข้อบ่งใช้           ควบคุมความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวายเลือดคั่ง (Congestive heart failure)

การออกฤทธิ์    ยับยั้งอัตราการเปลี่ยน Angiotensin I เป็น Angiotensin II เป็นการกดการทำงานของ Renin-angiotensin aldosterone system มีผลทำให้ความดันโลหิตต่ำ นอกจากนี้ Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors ยังช่วยลดแรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลาย ช่วยให้มีเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาที (Cardiac output, CO) มากขึ้น

ผลข้างเคียง      พบน้อย เช่น ความดันโลหิตต่ำ มีผื่นขึ้นตามตัว ไอแห้งๆ การสร้างเม็ดเลือดผิดปกติ สูญเสียการได้ยิน รบกวนการทำงานของไต เป็นต้น

การพยาบาล    

  1. วัดความดันโลหิต สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดภายใน 2 - 3 ชั่วโมงหรือจนกว่าความดันโลหิตจะคงที่ เนื่องจากก่อนให้ยาแพทย์มักจะลดยาประเภทขับปัสสาวะก่อนล่วงหน้า 2-3 วัน เพื่อป้องกันความดันโลหิตต่ำ

  2. แนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยาเวลาเดียวกันในแต่ละวันและห้ามแบ่งเม็ดยาหรือเคี้ยวยา

  3. สังเกตอาการข้างเคียงของยา เช่น ไอแห้งๆ โดยไม่มีเสมหะในเวลากลางคืน เป็นต้น หากอาการไอรบกวนผู้ป่วยมาก ต้องรายงานแพทย์ทราบเพื่อพิจารณาหยุดยา

  4. สังเกตการได้ยินของผู้ป่วยเนื่องจากยาอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน

  5. หากมีอาการเนื่องจากความดันโลหิตต่ำ ต้องสอนให้ผู้ป่วยรู้จักระวังตัว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รายงานให้แพทย์ทราบ และดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าความดันโลหิตจะคงที่

  6. แนะนำผู้ป่วยให้ลดอาหารที่มีรสเค็ม ไขมันสูง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ หากใกล้กับเวลารับประทานครั้งต่อไป ให้รับประทานยาครั้งต่อไปตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มเป็น 2 เท่า

หากคุณเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์และอยากอ่านเกี่ยวกับหัวข้อนี้เพิ่มเติม สามารถสนับสนุนผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ปราณี ทู้ไพเราะ  ได้โดยการซื้อหนังสือ “คู่มือยา (Handbook of Drugs)”

 

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่