ยาในกลุ่ม Statin คืออะไร?


ยา Statins ช่วยป้องกันการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดในสมอง และอื่นๆ

Statins คือ ยาที่ใช้ลดระดับคอเรสเตอรอลในร่างกาย ซึ่งทำงานโดยการยับยั้งเอนไซม์ในตับที่ใช้ในการผลิตคอเลสเตอรอล ยาดังกล่าวช่วยป้องกันการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดในสมอง และการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถลดระดับคอเรสเตอรอลได้โดยการควบคุมอาหารหรือจากการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว นักวิจัยได้มีการศึกษาว่า ยา statin นั้นยังมีผลต่อโรคมะเร็ง, โรค Alzheimer's, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis และโรคอื่นๆ ด้วย ซึ่งยาในกลุ่มstatin มีดังนี้

 • Atorvastatin (Lipitor)
 • Fluvastatin (Lescol)
 • Lovastatin (Altoprev)
 • Pitavastatin (Livalo)
 • Pravastatin (Pravachol)
 • Rosuvastatin (Crestor)
 • Simvastatin (Zocor)

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จากข้าวหมักเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มยีสต์รา (red yeast rice) มีส่วนประกอบเป็นสารประกอบ statin ร่วมด้วยส่วนหนึ่ง

ประวัติความเป็นมาของ Statin

ในปีก่อน ค.ศ. 1970 นักวิจัยชาวญี่ปุ่น Akira Endo เป็นบุคคลแรกที่ค้นพบและผลิตยา statin ขึ้น ในปี ค.ศ. 2003 ยา statin ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ขายดีเป็นอันดับแรกของยาที่ใช้ลดระดับไขมัน และในทุกวันนี้ ยา statin มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปในราคาที่ถูกลง

วิธีการใช้ยา Statin

คำแนะนำในการใช้ยา statin จาก American Heart Association and the American College of Cardiology กล่าวถึงบุคคลใน 4 กลุ่มต่อไปนี้ที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้ยา

 • ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อน (เช่น เคยมีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบชั่วคราว TIA โรคหลอดเลือดส่วนปลาย หรือมีประวัติการผ่าตัดเส้นเลือดแดงโคโรนารี่)
 • ผู้ที่มีระดับ LDL สูงกว่าปกติหรือมีระดับคอเรสเตอรอลสูง (มากกว่าหรือเท่ากับ 190 mg/dL) โดยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ที่เป็นเบาหวาน รวมถึงผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานและมีระดับ LDL อยู่ในช่วง 70-189 mg/dL
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันใน 10 ปีข้างหน้า (รวมถึงผู้ที่มีระดับ LDL มากกว่า100mg/dL และผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันใน 10 ปีข้างหน้ามากกว่าหรือเท่ากับ 7.5%)

ผลข้างเคียงการใช้ยา Statin

อาจมีผลข้างเคียง ดังนี้

 • ปวดหัว
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ท้องผูก
 • ท้องเสีย
 • ผื่น
 • อ่อนแรง

อาจทำให้เกิดอาการอื่นๆ แต่พบได้น้อย เช่น เกิดอาการตับวาย ความจำเสื่อม หรือ ภาวะร้ายแรงจากสลายตัวของกล้ามเนื้อลาย (rhapdomyolysis)

Statins และโรคเบาหวาน

หากคุณรับประทานยา statin อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 ตามมาได้ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

CoQ10 และ Statin

Coenzyme Q10 (CoQ10) คือ สารที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยธรรมชาติหรืออาจได้รับจากการรับประทานอาหารเสริม ซึ่งมีการวิจัยเล็กๆ ได้กล่าวว่า สาร CoQ10 นี้จะช่วยป้องกันการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา statin ได้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอาจต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อได้ข้อมูลที่เท็จจริงมากขึ้น

Statins และการตั้งครรภ์

ถึงแม้ว่าความเสี่ยงในการคลอดบุตรที่มีความผิดปกติภายหลังการใช้ยา statin นั้นน้อยมาก แต่ผู้ที่ตั้งครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ฉะนั้นไม่ควรรับประทานยา Statin หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรโดยไม่ได้รับการปรึกษาจากแพทย์ก่อน

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ