Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
เซ็กส์อย่างถูกวิธี

การแพร่กระจาย และการติดต่อของโรคเอดส์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,382,758 คน

การแพร่กระจาย และการติดต่อของโรคเอดส์

a19.gif สมมติฐานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ คาดว่าโรคเอดส์เริ่มแพร่จากทวีปอัฟริกาไปสู่หมู่เกาะไฮติ จากไฮติเข้าสู่ทวีปอเมริกาและไปทวีปยุโรปตามลำดับ และจากทวีปอเมริกาและยุโรปเข้าสู่ทวีปเอเชียและออสเตรเลีย

สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นชายรักร่วมเพศซึ่งติดโรคเอดส์มาจากสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบัน (31 พฤษภาคม 2531) มีผู้ป่วยซึ่งเป็นคนไทยจำนวนทั้งสิ้น 9 ราย


การติดต่อของโรคเอดส์

โรคเอดส์ติดต่อกันได้หลายทางที่สำคัญและพบบ่อยที่สุดคือ

  1. ทางการร่วมเพศ
  2. ทางการถ่ายเลือด หรือผลิตภัณฑ์เลือด
  3. ทางการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันโดยเฉพาะพวกติดยาเสพติด
  4. ทางแม่ที่มีเชื้อโรคเอดส์ไปสู่ทารกในครรภ์

a19.gif นอกจากนี้ยังพบว่าโรคนี้ติดต่อกันได้ด้วยวิธีอื่นอีก แต่มีโอกาสน้อยมาก ได้แก่ การเปลี่ยนอวัยวะต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแก้วตา การเปลี่ยนไต การผสมเทียม ในรายที่มีลูกยาก การสักผิวหนัง การฝังเข็ม การเจาะหู โรคนี้ไม่ติดต่อกันได้โดยการถูกเนื้อต้องตัวกัน กินอาหารหรือดื่มน้ำร่วมกัน การถูกยุงกัด การว่ายน้ำในสระเดียวกัน การหายใจ จามรดกัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป