สุขภาพจิต

การใช้ Social Media ส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นจริงหรือ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การใช้ Social Media ส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นจริงหรือ

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้ Social Media ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปเมื่อมีการรวมตัวในกลุ่มเพื่อน เป็นวันสำคัญของคนสำคัญ หรือในพิธีการต่างๆ เป็นเรื่องปกติที่เรามักจะอัพลง Social Media ทำให้ปัจจุบันเป็นเรื่องยากที่เราจะพบใครที่ไม่มี Facebook หรือ Instagram

Social Media ได้กลายมาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตไม่เพียงแต่เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเท่านั้น แต่ยังทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับข่าวสารล่าสุดที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อีกด้วย

เหตุใด Social Media จึงมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตคนเรามาก

จากการศึกษาล่าสุดพบว่า ประวัติของคุณในโลกออนไลน์และสิ่งต่างๆที่คุณแชร์ใน Social Media นั้นสามารถแสดงได้ถึงตัวตนที่คุณอยากจะเป็นและความเชื่อที่คุณมี อ้างอิงจากงานวิจัยของ Andrew G Reece และ Christopher M Danforth ที่ได้ทำการศึกษาผู้ใช้ Instagram จำนวน 166 คน โดยใช้เครื่องมือในการวัดอำนาจในการทำนายโรคซึมเศร้าเพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้ Instagram ก่อนการเป็นโรคซึมเศร้าหรือก่อนจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้านั้นมีลักษณะการใช้งานอย่างไร พบว่า Instagram สามารถทำนายการเกิดโรคซึมเศร้าได้โดยพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีการใช้ filter ในการแต่งรูป Inkwell ทำให้อาจกล่าวได้ว่า Social Media อาจเป็นสิ่งที่สามารถใช้ในการตรวจสอบและค้นหาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตในเบื้องต้นได้

Social Media เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้หรือไม่

ปัจจุบันด้วยกระแสการใช้ Social Media ที่มีมากขึ้นทำให้มีการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง Social Media และโรคซึมเศร้ามากมาย กอปรกับมีการสำรวจพบว่าในการที่ Social Media ได้รับความนิยมมากขึ้นกลับพบว่าอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ผู้คนจากทุกช่วงอายุในปัจจุบันต่างมีบัญชีของ Social Media ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook หรือ Instagram ทำให้มีการศึกษาอย่างจริงจังว่าการใช้ Social Media มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลหรือไม่ งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นจำนวน 1,787 คนโดยสอบถามว่ามีการใช้ Social Media ที่เป็นที่นิยมจำนวน 11 ชนิดนี้บ้างหรือไม่ จากการวิเคราะห์พบว่าในกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้ Social Media จำนวนมาก คือตั้งแต่ 7 – 11 ชนิดขึ้นไป มีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ Social Media น้อย คือตั้งแต่ 0 - 2 ชนิดอยู่ถึง 3 เท่า

Brian Primack ผู้อำนวยการของ University of Pittsburgh Center for Research on Media Technology and Health ได้คาดการณ์ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะในกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้ Social Media มากนี้จะนำไปสู่พฤติกรรมการทำหลายอย่างพร้อมกัน (multitasking) ซึ่งมีการศึกษาแล้วว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการทำหลายอย่างพร้อมกันนี้มีความเชื่อมโยงกับการขาดความสนใจ มีทักษะการคิดและอารมณ์ที่ต่ำ อีกสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะการใช้ Social Media หลายชนิดพร้อมกันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรควิตกกังวลจากการที่ผู้ใช้ต้องพยายามในการปรับตัวให้เข้ากับกฎและวัฒนธรรมซึ่งมีโอกาสที่ผู้ใช้จะเกิดความผิดพลาดในการปรับตัวเนื่องจากต้องให้ความสนใจกับ Social Media หลายชนิดพร้อมๆกัน

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบอีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ Instagram และ Snapchat มีความรู้สึกโดดเดี่ยวและมีปัญหาด้านความเชื่อมั่นในตนเองจากการเผชิญหน้ากับการถูกคุกคามและทำให้อับอาย นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาด้านการนอนหลับเนื่องมาจากความคิดเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง

เราสามารถแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง

แม้ว่า Social Media จะช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อกันได้มากขึ้นแต่กลับพบว่ามีกลุ่มคนที่เผชิญกับปัญหาความโดดเดี่ยวและโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอายุ 25 – 45 ปี แสดงให้เห็นว่าผู้คนไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมั่นคงได้ จากการวิจัยพบว่าการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่ทำกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนั้นสามารถสร้างได้ง่ายกว่า โดยสามารถทำได้ตั้งแต่การพบปะกันในร้านกาแฟไปจนถึงการเป็นอาสาสมัครร่วมกัน แม้ว่าการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะค่อนข้างยากจากภาระงานที่มีแต่อยากให้พิจารณาว่าการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของคุณเป็นอย่างมากทั้งยังสามารถลดความตึงเครียดซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานหรือเรียนของคุณดียิ่งขึ้นด้วย

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

บทความต่อไป
อะไรคือภาวะผิดปกติทางอารมณ์จากการใช้สาร
อะไรคือภาวะผิดปกติทางอารมณ์จากการใช้สาร

เมื่อแอลกอฮอล์ สารเสพติดและยาทำให้คุณรู้สึกแย่กว่าเดิม