มะเร็งและโรคร้าย

ปัญหาการสูบบุหรี่ในเพศหญิง ทั้งมะเร็งปอด และระบบสืบพันธุ์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
ปัญหาการสูบบุหรี่ในเพศหญิง ทั้งมะเร็งปอด และระบบสืบพันธุ์

a15.gif แต่เดิมเคยเข้าใจกันว่าฮอร์โมนของเพศหญิงช่วยป้องกันโรคภัยอันเนื่องจากบุหรี่ เพราะเมื่อสิบปีก่อนนี้เองสถิติของสหรัฐอเมริกาบ่งว่าผู้ชายเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้หญิงถึงแปดเท่า บัดนี้อัตราส่วนลดลงมาก ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงถึงเพียงเท่าครึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากวิสัยของโรคมะเร็งที่ปอด กว่าจะปรากฏให้เห็นโทษของบุหรี่ก็ร่วมสิบปี ในขณะเดียวกันจำนวนผู้หญิงอเมริกันที่สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมาก พร้อมกับที่จำนวนผู้ชายอเมริกันที่สูบบุหรี่ลดลงกว่าแต่ก่อน ผู้หญิงอเมริกันเป็นมะเร็งที่เต้านมมากกว่าส่วนอื่น ปัจจุบันจำนวนผู้หญิงที่เป็นมะเร็งที่ปอดใกล้เคียงกับมะเร็งที่เต้านม ผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์เชื่อว่าผู้หญิงสูบบุหรี่กันมากขึ้น อาจจะทำให้อายุขัยของผู้หญิงสั้นลง เพศหญิงเคยมีอายุยืนกว่าเพศชายประมาณ 5-7 ปี ต่อไปภายหน้าอาจจะอายุสั้นเท่า ๆ กัน

a15.gif ถึงไม่มีสถิติของประเทศไทยมาอ้างอิง ก็พอจะเดาได้ว่าผู้หญิงไทยสูบบุหรี่มากขึ้น และบางคนยังถือว่าเป็นเรื่องโก้เก๋ จึงน่าสนใจว่าผู้หญิงได้รับความไม่ยุติธรรมจากโทษของบุหรี่เพียงใด 

ผลงานวิจัยล่าสุดบ่งว่า โทษของบุหรี่ตกหนักอยู่กับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์และลูกที่เกิดจากหญิงผู้สูบบุหรี่ขณะอุ้มท้อง ซึ่งได้รับผลเสียตั้งแต่ก่อนคลอด และสืบเนื่องต่อไปอีกหลายปี

a15.gif เริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์ หญิงที่สูบบุหรี่มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำกว่าหญิงที่ไม่สูบบุหรี่ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ พูดง่าย ๆ ว่าติดลูกยากกว่า เนื่องจากบุหรี่ทำให้ระดับฮอร์โมนบางตัวของเพศหญิงลดลง และสารในควันบุหรี่ อาจทำให้ไข่ตกลงในท่อนำไข่ช้าลงหรือผิดเวลา นอกจากนั้นผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะหมดประจำเดือนเร็วกว่าผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยประมาณปีหนึ่งถึงปีครึ่ง การสูบบุหรี่ทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงด้วย หลังหมดประจำเดือน ปริมาณเอสโตรเจนลดลง ผู้หญิงมักมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกอยู่แล้ว ได้แก่ กระดูดขาดแคลเซี่ยม ทำให้กระดูกเปราะจึงหักง่าย ผู้หญิงที่สูบบุหรี่จึงปัญหานี้มากกว่าปกติ

a15.gif เมื่อตั้งครรภ์แล้ว หากแม่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไป จะต้องเสี่ยงกับการแท้งมากกว่าแม่ที่ไม่สูบบุหรี่ถึงสิบเท่า ควันบุหรี่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเข้าไปแทนที่ออกซิเจนบางส่วนในเลือดของแม่เมื่อไปถึงทารกในครรภ์ ทารกย่อมได้ออกซิเจนน้อยลงไปตามส่วน อาจมีผลให้ทารกแรกเกิดของแม่ที่สูบบุหรี่มีน้ำหนักน้อยกว่าแม่ที่ไม่สูบบุหรี่ และมักคลอดก่อนกำหนด

a15.gif น้ำหนักตัวที่น้อยกว่าปกติเมื่อแรกเกิดนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรียกว่า ทำให้เด็กเสียเปรียบตั้งแต่เกิด เพราะอาจมีปัญหาหลายอย่างตามมา ได้แก่ปอดเจริญเติบโตไม่เต็มที่ เลือดออกในสมอง การขับถ่ายไม่ปกติ อาจเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ เป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย และมีปัญหาด้านสติปัญญาซึ่งมีผลต่อไปอย่างไม่หมดสิ้น แม้กระทั่งเมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ผลของงานสำรวจที่อังกฤษพบว่า เด็กที่แม่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่าวันละสิบมวน อ่านหนังสือช้าและคิดเลขไม่ไว สติปัญญาพัฒนาช้ากว่าเด็กที่แม่ไม่สูบบุหรี่ประมาณ 5 เดือน 

ด้วยเหตุที่ผลของการสูบบุหรี่ของแม่มีโทษต่อสุขภาพและสติปัญญาของลูกหลายประการ และเป็นเวลานาน สมาคมมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกาจึงพิมพ์โปสเตอร์เตือนสติหญิงมีครรภ์ขอร้องมิให้สูบบุหรี่

a15.gif เท่าที่เล่ามา คงจะทำให้ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยขยาด ไม่กล้าสูบบุหรี่ และผู้หญิงบางคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำคิดอยากจะเลิก ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย ๆ แม้มีความตั้งใจแล้วก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่จึงจะเลิกได้ กล่าวกันว่าเพศหญิงเผาผลาญนิโคตินที่มากับบุหรี่ต่างจากเพศชาย ทำให้ติดง่ายและเลิกยากกว่า โดยเฉพาะผู้หญิงที่อาศัยบุหรี่คลายความเครียด บางทีเลิกไปแล้วเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี พอมีเรื่องกระทบกระเทือนทางใจก็อาจหันไปพึ่งบุหรี่อีก

ผู้หญิงหลายคนสูบบุหรี่แล้วไม่กล้าเลิก

เพราะกลัวว่าจะกินอาหารแทนสูบบุหรี่ กลัวจะอ้วน ซึ่งก็เป็นความจริง ผู้หญิงที่เลิกบุหรี่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น บางคนใช้ความอ้วนเป็นข้ออ้างที่ทำให้เลิกบุหรี่ไม่ได้ เพราะโทษของความอ้วนก็มีไม่น้อย เช่น หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น แต่ต้องอ้วนขึ้นมาอีก 50 กิโลกรัม จึงจะมีโทษระดับเดียวกับการสูบบุหรี่วันละหนึ่งซอง

a15.gif เมื่อห้าหรือสิบปีก่อน ผู้หญิงอาจจุดบุหรี่ขึ้นสูบได้อย่างหน้าตาเฉย เพราะยังไม่มีรายงานผลเสียของการสูบบุหรี่ต่อเพศหญิงละเอียดลออเท่าในปัจจุบัน เมื่อได้อ่านหรือได้ยินได้ฟังแล้ว จะทำไม่รู้ไม่ชี้ได้อย่างไร ความไม่เสมอภาคระห่างเพศหญิงกับเพศชายในเรื่องนี้ ไม่สามารถจะร้องเรียนกับที่ประชุมหรือองค์การใดให้แก้ไขหรือบรรเทาลงได้ เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องยอมรับ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่