การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.ค. 1, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 99,170 คน

การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจะสามารถลดอาการ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ หากคุณมีอาการของภาวะหยุดหายใจขณะหลับเพียงเล็กน้อย แพทย์จะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน เช่น การออกกำลังกาย การลดน้ำหนัก และหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ แต่ว่าผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับหลายคนต้องได้รับการรักษาที่นอกเหนือไปจากนี้ เช่น เครื่อง CPAP หรืออุปกรณ์อื่น ๆ รวมทั้งการผ่าตัด

เครื่อง CPAP (CPAP machine)

CPAP ย่อมาจาก continuous positive airway pressure (เครื่องเป่าความดันลมบวกเพื่อขยายช่องทางเดินหายใจ) CPAP จะเป่าความดันอากาศผ่านทางหน้ากากที่ใส่ขณะนอนหลับ และความดันนี้จะช่วยถ่างขยายทางเดินหายใจส่วนบนให้เปิด ป้องกันการหยุดหายใจ และการกรน โดยทั่วไปแล้ว เครื่อง CPAP จะใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับระดับปานกลางถึงรุนแรง และการรักษานี้จะให้ผลดีที่สุดหากใช้ตลอดเวลาการนอนหลับทุกคืน

คุณต้องพิจารณาการใช้เครื่อง CPAP หรือไม่

CPAP เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหารุนแรงตามมาเช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลืองสมอง (stroke) การรักษาจะทำให้คุณนอนหลับได้สนิทขึ้น และไม่อ่อนเพลียในวันถัดไป แต่ในขณะที่ CPAP นั้นมีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หลายคนจะบ่นถึงความใหญ่เทอะทะและไม่สะดวกสบายของมัน ทำให้ผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับหลายคนไม่สามารถทนต่อการใช้เครื่อง CPAP ได้

อุปกรณ์อื่น ๆ และการรักษา

ตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้แก่

เครื่อง CPAP ที่ปรับความดันอัตโนมัติ (Auto-CPAP) เครื่องมือแบบนี้จะช่วยปรับความแรงความดันอากาศให้ระหว่างที่คุณนอนหลับ

เครื่องความดันบวกแบบสองระดับ (Bilevel positive airway pressure (BiPAP)) ความดันบวกแบบสองระดับจะอัดแรงดันมากขึ้นเมื่อหายใจเข้า และลดลงเมื่อหายใจออก

ค่าความดันบวกช่วงหายใจออก (Expiratory positive airway pressure (EPAP)) จะอาศัยอุปกรณ์สำหรับใส่ในรูจมูกและสามารถทิ้งได้ โดยมีวาล์วที่สร้างแรงดันขณะหายใจออก และถ่างขยายทางเดินหายใจไว้

Adaptive servo-ventilation (ASV) สำหรับการรักษาด้วยวิธีนี้ เครื่องช่วยหายใจจะจำลักษณะการหายใจปกติของคุณ และเก็บเป็นข้อมูลไว้

เมื่อคุณหลับ เครื่องช่วยหายใจนี้ก็จะสร้างแรงดันเพื่อคงลักษณะการหายใจปกติของคุณไว้ การรักษานี้จึงมีแนวโน้มในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่ซับซ้อนได้ดีกว่า

เครื่องมือในช่องปาก (Oral appliances) อุปกรณ์ที่ใส่ในปากเพื่อป้องกันไม่ให้ทางเดินหายใจทรุดตัวโดยการพยุงลิ้นไม่ให้ตกไปด้านหลังหรือเลื่อนขากรรไกรไปด้านหน้าให้คุณหายใจได้สะดวกขึ้น เครื่องมือในช่องปากจะแนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยมีที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับระดับน้อยถึงปานกลาง นอกจากนี้เครื่องมีนี้ยังมีราคาแพง และอาจไม่ครอบคลุมในประกัน

ออกซิเจนเสริม (Supplemental oxygen) เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มการขนส่งออกซิเจนไปที่ปอด บางครั้งใช้มารักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดรุนแรง

การผ่าตัดรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

โดยปกติแล้วการผ่าตัดสำหรับรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจะทำเมื่อการรักษาอื่น ๆ ไม่ได้ผล แต่ว่าในผู้ป่วยบางรายอาจจะพิจารณาการผ่าตัดเป็นการรักษาอันดับต้น ๆ

การผ่าตัดโดยทั่วไปแล้วมีวิธีดังนี้

การผ่าตัดตกแต่งลิ้นไก่และเพดานอ่อน (Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) ในการผ่าตัดนี้ แพทย์จะตัดเนื้อเยื่อบริเวณด้านหลังของช่องปากและด้านบนของคอออก โดยปกติแล้วจะตัดต่อมทอนซิลและอดีนอยด์ออกด้วย

การใช้คลื่นความถี่วิทยุ Radiofrequency volumetric tissue reduction (RFVTR) ความถี่ของรังสีจะทำให้เนื้อเยื่อด้านในและรอบ ๆ คอหดตัวและเล็กลง

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรมาด้านหน้า Maxillomandibular advancement (jaw repositioning) การผ่าตัดนี้เป็นการการขยับขากรรไกรออกมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริเวณด้านหลังลิ้นและเพดานอ่อน

การฝังไหมที่เพดานอ่อน (Implants) แพทย์อาจเลือกใส่วัสดุคล้ายไหมพลาสติก (plastic rods) ไปยังเพดานอ่อนเพื่อให้กล้ามเนื้อยึดแข็งตัวมากขึ้น ป้องกันการไปขัดขวางทางเดินหายใจ

การเจาะหลอดลมคอ (Tracheostomy) ในการผ่าตัดนี้ผู้ป่วยจะเปิดทางเดินให้อากาศเข้าได้ให้ที่บริเวณคอและใส่ท่อช่วยหายใจผ่านทางนี้ คุณสามารถที่จะปิดท่อช่วยหายช่วงระหว่างวันได้ แต่ในตอนกลางคืนต้องเปิดเพื่อให้มีอากาศผ่านเข้าไปในปอดโดยไม่มีอะไรในลำคอขัดขวาง การผ่าตัดนี้มักเก็บไว้ทำในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เมื่อผู้ป่วยเคยได้รับการรักษาอื่น ๆ แล้วไม่ได้ผล

การผ่าตัดต่อมทอนซิล (Tonsillectomy) และ การผ่าตัดต่อมอดีนอยด์ (Adenoidectomy) สองการผ่าตัดนี้ แพทย์จะตัดต่อมทอนซิลหรือต่อมอดีนอยด์ออก

การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน (Bariatric surgery) การผ่าตัดลดน้ำหนักอาจช่วยบรรเทาอาการของภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน การผ่าตัดนี้ยังเป็นที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางกายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากภาวะที่มีน้ำหนักตัวมากเกินอีกด้วย

การผ่าตัดในโพรงจมูก (Nasal surgery) การผ่าตัดที่ตัดริดสีดวงจมูก (polyps) ออกหรือ การผ่าตัดแก้ไขผนังกันช่องจมูกคด (septoplasty) (การที่ไปดึงยืดผนังกันช่องจมูกที่คด) ซึ่งสามารถช่วยเปิดช่องให้อากาศผ่านทางโพรงจมูก

การรักษาที่บ้านสำหรับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันสามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันที่สามารถช่วยได้มีดังนี้

ลดน้ำหนัก ในคนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ก็จะมีเนื่อเยื่อบริเวณหลังคอมากขึ้น ลดน้ำหนักเพียงไม่กี่ปอนด์สามารถช่วยเปิดทางเดินหายใจและบรรเทาอาการได

ออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันสามารถลดอาการของภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ พยายามออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน

หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และบุหรี่ สองอย่างนี้จะทำให้ภาวะหยุดหายใจขณะหลับแย่ลง

นอนตะแคง หากคุณเป็นคนที่นอนหงาย การนอนจะทำให้ลิ้นและเพดานอ่อนตกลงมาและปิดกั้นทางเดินหายใจได้ ในผู้ป่วยบางราย จะมีอาการเฉพาะเวลาที่นอนหงายเท่านั้น

เปิดทางเดินโพรงจมูกให้โล่ง อาจเลือกใช้น้ำเกลือพ่น หรือ แผ่นแปะจมูกแก้กรน (Breathing strips) จะช่วยให้โพรงจมูกเปิดโล่ง

หลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับ ยาเหล่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังคอคลายตัวและทำให้การหายใจแย่ลง

นอนให้เป็นเวลา เข้านอนและตื่นในเวลาเดิมทุก ๆ วันจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้น

ร้องเพลง หรือ เล่นเครื่องเป่าลมไม้ (Wind instruments) มีผู้ป่วยหลายรายรายงานว่าอาการลดลงหลังเริ่มทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ เพราะอาจเป็นการฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อในคอและเพดานอ่อนก็เป็นได้

ลองการบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy) การบำบัดชนิดนี้สามารถให้คุณควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นส่วนขัดขวางการนอนหลับที่ดีของคุณ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

อาการนอนกรนรักษาให้หายได้หรือไม่
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นอนโกรนเกิดจากอะไรค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การนอนกรนมีวิธีรักษาให้หายไหม ต้องทำอย่างไรคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
วิธีแก้อาการนอนกรนทำอย่างไรค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่