มะเร็งและโรคร้าย

โรคมะเร็งผิวหนัง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนังเกิดได้กับผิวหนังทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งหนังศีรษะ ใบหน้า จมูก ใบหู ผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ และถุงอัณฑะ

ผิวหนัง เป็นเนื้อเยื่อบุผิว (epithelium) ซึ่งปกคลุมอยู่ภายนอกร่างกายเพื่อป้องกันอันตรายให้กับอวัยวะภายใน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่  ผิวหนังในที่นี้รวมถึง หนังศีรษะ ผิวหนังที่ปกคลุมอวัยวะเพศ ถุงอัณฑะ (ในเพศชาย) และผิวหนังบริเวณส่วนนอกของทวารหนัก 

ถาม : โรคมะเร็งผิวหนังเกิดจากอะไร?
ตอบ
: สาเหตุที่แท้จริงของโรคมะเร็งผิวหนังยังไม่ทราบ แต่เชื่อว่า น่าจะมาจากหลายปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่

 • การได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดด (รังสียูวี, ultraviolet radiation) ทั้งชนิดยูวีเอ UVA และยูวีบี UVB อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะแสงแดดในช่วง 9.00-16.00 น. เพราะเป็นช่วงที่รังสียูวีมีปริมาณสูง
 • คนที่ผิวบางหรือไวต่อแสงแดด หรือเมื่อถูกแดดแล้วผิวคล้ำ/ไหม้ได้ง่าย
 • ความผิดปรกติทางพันธุกรรมบางชนิด ทั้งจากชนิดถ่ายทอดได้และชนิดที่ไม่ถ่ายทอด ซึ่งมักเป็นพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งตัวและ/หรือการตายของเซลล์ปรกติ
 • เชื้อชาติ เพราะโรคมะเร็งผิวหนังเป็นโรคที่พบเกิดได้สูงในคนเชื้อชาติตะวันตก
 • การเป็นแผลเรื้อรังของผิวหนัง ทำให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้
 • การกลายพันธุ์ไปเป็นมะเร็งของไฝและ/หรือปาน
 • การที่ผิวหนังได้รับสารเคมีหรือยาพอกบางชนิดอย่างเรื้อรัง เช่น สารอาร์ซีนิก และสารไฮโดรคาร์บอน จึงเกิดการกลายพันธุ์ไปเป็นมะเร็ง
 • การที่ผิวหนังได้รับรังสีเอกซ์ปริมาณสูง หรืออย่างเรื้อรัง อาจเกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้เช่นกัน

ถาม : โรคมะเร็งผิวหนังพบได้บ่อยหรือไม่ เด็กเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้หรือไม่?
ตอบ
: โรคมะเร็งผิวหนังจัดเป็นโรคมะเร็งชนิดที่พบบ่อย ในบางปีพบว่าติดใน 10 อันดับแรกของโรคมะเร็งที่พบมากในหญิงไทย เกิดได้ในทุกช่วงอายุ แต่เกิดได้น้อยกว่ามากในเด็ก เป็นโรคที่มีโอกาสเกิดทั้งในเพศชายและเพศหญิง ในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน

ถาม : โรคมะเร็งผิวหนังมีอาการอย่างไร?
ตอบ
: โรคมะเร็งผิวหนังไม่มีอาการเฉพาะ อาการเหมือนการมีแผลเรื้อรัง ไฝ และ/หรือปานทั่วไป อาการของมะเร็งผิวหนังที่พบบ่อย ได้แก่

 • การมีก้อนเนื้อผิดปรกติและโตเร็วใน/บนผิวหนัง โดยมักไม่มีอาการเจ็บ/ปวด
 • มีแผลเรื้อรัง ลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้จะได้รับการรักษาด้วยวิธีทั่วไปแล้วก็ตาม อาจมีอาการเจ็บแผลร่วมด้วย
 • มีไฝ/ปานผิดปรกติไปจากเดิม มักกินลึกลงไปในผิวหนัง โตเร็วหรือแตกเป็นแผล
 • เมื่อโรคลุกลามมากขึ้น จะมีต่อมน้ำเหลืองที่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดแผล/ก้อนมะเร็งโตจนคลำได้ แต่มักไม่เจ็บ

ถาม : รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง?
ตอบ
: แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งผิวหนัง ได้จากการสอบถามประวัติอาการ การตรวจร่างกาย/ตรวจลักษณะก้อนเนื้อ/แผล แต่ที่ให้แน่ชัดที่สุด คือ การตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อ/แผล ตรวจทางพยาธิวิทยา

ถาม : โรคมะเร็งผิวหนังมีกี่ชนิด?
ตอบ
: โรคมะเร็งผิวหนังมีหลายชนิด ที่พบบ่อยมี 3 ชนิด คือ ชนิดเบซาล (basal cell carcinoma) ชนิดสความัส (squamous cell carcinoma) ซึ่งทั้งสองชนิดรวมเรียกว่า มะเร็งผิวหนังชนิดไม่ใช่เมลาโนมา (non-melanoma skin cancer) และชนิดเมลาโนมา (melanoma malignant melanoma)

ถาม : โรคมะเร็งผิวหนังมีกี่ระยะ?
ตอบ
: โรคมะเร็งผิวหนัง มี 4 ระยะเช่นเดียวกับโรคมะเร็งอื่นๆ ทั่วไป

ระยะของโรคมะเร็งผิวหนังชนิดไม่ใช่เมลาโนมา

ระยะที่ 1 ก้อน/แผลมะเร็งมีขนาดโตไม่เกิน 2 เซนติเมตร และเป็นชนิดมีความรุนแรงต่ำ

ระยะที่ 2 ก้อน/แผลมะเร็งมีขนาดโตไม่เกิน 2 เซนติเมตร แต่เป็นชนิดมีความรุนแรงสูง หรือมีขนาดมากกว่า 2 เซนติเมตร

ระยะที่ 3 ก้อน/แผลมะเร็งลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ/อวัยวะข้างเคียง และลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงก้อน/แผลมะเร็งเพียงต่อมเดียว และมีขนาดโตไม่เกิน 3 เซนติเมตร

ระยะที่ 4 ก้อนมะเร็งลุกลามมาก ลุกลามเข้าหลายๆ อวัยวะ และ/หรือ เข้ากระดูก และ/หรือเข้าต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงหลายต่อม หรือต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงมีขนาดโตกว่า 6 เซนติเมตร และ/หรือโรคมะเร็งแพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ไกลออกไปจากก้อน/แผลมะเร็ง และ/หรือแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือด ไปยังอวัยวะอื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไป มักแพร่กระจายเข้าสู่ปอดและกระดูก

ระยะของโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา

ระยะที่ 1 ก้อนมะเร็งโตไม่เกิน 2 มิลลิเมตร

ระยะที่ 2 ก้อนมะเร็งโตไม่เกิน 2 มิลลิเมตร แต่แตกเป็นแผล หรือก้อนมะเร็งโตเกิน 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป

ระยะที่ 3 โรคมะเร็งลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้กับก้อน/แผลมะเร็ง

ระยะที่ 4 โรคมะเร็งแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะอื่น อวัยวะที่พบบ่อยคือ ปอด กระดูก ตับ และสมอง หรือแพร่กระจายตามกระแสน้ำเหลืองไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ไกลจากก้อนมะเร็ง

ถาม : รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนังระยะที่เท่าไร?
ตอบ
: แพทย์ทราบได้ว่า ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งผิวหนังระยะที่เท่าไร จากการตรวจต่างๆ ดังได้กล่าวแล้วในเรื่อง มะเร็งคืออะไร? หัวข้อ รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคมะเร็งระยะที่เท่าไร?

ถาม : โรคมะเร็งผิวหนังมีวิธีรักษาอย่างไร?
ตอบ
: วิธีหลักในการรักษาโรคมะเร็งผิวหนังคือ การผ่าตัด อาจร่วมกับรังสีรักษาและ/หรือเคมีบำบัดเมื่อมีโรคลุกลาม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะของโรค ชนิดของเซลล์มะเร็ง ตำแหน่งผิวหนังที่เกิดโรค อายุ และสุขภาพของผู้ป่วย ส่วนการรักษาด้วยยารักษาตรงเป้าหรือวัคซีน ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา

ถาม : โรคมะเร็งผิวหนังรักษาหายได้หรือไม่?
ตอบ
: โรคมะเร็งผิวหนังชนิดไม่ใช่เมลาโนมา จัดเป็นโรคมะเร็งที่มีความรุนแรงต่ำหรือปานกลาง โอกาสรักษาหายสูงมาก โดยเฉพาะโรคในระยะแรกๆ มีโอกาสหายสูงถึงประมาณร้อยละ 80-90

ส่วนโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา จัดเป็นมะเร็งชนิดที่มีความรุนแรงสูงโอกาสรักษาหายต่ำกว่าชนิดไม่ใช่เมลาโนมา แต่อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสรักษาหายได้ แต่ทั้งนี้ก็เช่นเดียวกับโรคมะเร็งอื่นๆ กล่าวคือ โอกาสในการรักษาหายของโรคมะเร็งผิวหนังทั้งสองชนิดนอกจากจะขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์มะเร็งแล้ว ยังขึ้นอยู่กับระยะของโรคและสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วย

ถาม : มีวิธีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งผิวหนังหรือไม่?
ตอบ
: ปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ พอจะตรวจให้พบโรคมะเร็งผิวหนังในระยะเริ่มเป็น ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือ การสังเกตผิวหนัง ไฝ หรือปานของตนเอง เมื่อพบว่ามีการแตกเป็นแผลหรือโตเร็วผิดปรกติ มีก้อนเนื้อผิดปรกติหรือมีแผลเรื้อรังบนผิวหนัง ควรรีบไปปรึกษาแพทย์

ถาม : มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังหรือไม่?
ตอบ
: ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังที่มีประสิทธิภาพ วิธีป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังที่ดีที่สุดในขณะนี้ คือ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ (ที่หลีกเลี่ยงได้) ดังกล่าวแล้ว โดยเฉพาะการถูกแสงแดดจัดเป็นเวลานาน ดังนั้น เมื่อต้องออกแดกควรใช้ร่ม/สวมหมวก หรือเสื้อผ้าปิดบัง เพื่อให้ผิวหนังได้รับแสงแดดโดยตรงน้อยที่สุด และใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในการป้องกันรังสียูวีเอคือ ค่าพีเอ (PA : protection grade of UVA) ตั้งแต่สามบวก (+++) ขึ้นไป และรังสียูวีบีคือ ค่าเอสพีเอฟ (SPF : sun protection factor) ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่