ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia)
ผื่นแดงบนผิวหน้าหลังการโกนหนวด (Razor burn)
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (Urinary Incontinence)
มะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer)
ไข้หวัดหมู (Swine Flu)
พยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis)
Fibromyalgia
กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ Fibromyalgia (ไฟโบรมัยอัลเจีย)
HIV/AIDS
เอชไอวี (HIV) ต่างจากเอดส์ (AIDS) อย่างไร?
โรคหิด (Scabies)
โลน (Pediculosis Pubis)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 
ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว
สมองและระบบประสาท
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
เยื่อบุจมูกอักเสบ (Rhinitis)
มะเร็งหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal carcinoma)
มะเร็งกล่องเสียง (CA Larynx)
แผลที่กระจกตา (Corneal ulcers)
ตุ่มเนื้อที่สายเสียง (Vocal nodule)
ต่อมทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis)
ไซนัสอักเสบ/โพรงจมูกอักเสบ (Sinusitis)
กล่องเสียงอักเสบ (Laryngitis)
หูน้ำหนวก (Otitis media)
สูญเสียการได้ยิน (Hearing loss)
ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute respiratory failure)
หนองในทรวงอก (Empyema)
วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)
นิ่วทอนซิล (Tonsillolith)
กลุ่มอาการสูงอายุ คืออะไร
โรคเลือดและระบบน้ำเหลือง
โรคหัวใจและระบบไหลเวียนของเลือด
โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
ไวรัสตับอักเสบเอ
มะเร็งกับอาหาร
โรคอัลไซเมอร์
ไวรัสตับอักเสบซี
ภาวะน้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือด (Amniotic fluid embolism)
ภาวะเลือดออกเนื่องจากมดลูกทำงานผิดปกติ (Dysfunctional Uterine Bleeding)
ภาวะมีเลือดออกมากขณะมีประจำเดือน (Menorrhagia)
แท้งบุตร (Abortion)
รกลอกตัวก่อนกำหนด (Abruptio placenta)
โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s Disease)
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สมองเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงตามวัย
กินบํารุงตับ
เวียนหัวบ้านหมุน เสียการทรงตัว
อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเกิดจากอะไร
เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดี
ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis)
โรคจิต (Psychosis)
โรคหวาดกลัวการเข้าสังคม (Social Phobia)
ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์รุนแรง (Post-traumatic stress disorder หรือ PTSD)
hpv
ผืนคัน
ไมเกน
โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง
โรคโลหิตจาง
เนื้องอกในมดลูก
Infliximab
200 mg iv drip q 6 wk
salazopyrin 500mg 3tab bid
methothrexate 2.5mg 7tab weekly
topamax 100mg 1tab hs
topamax 25mg 1 tab od เช้า
vit b 1-6-12 1 tab ac tid
colofac 1 tab ac tid
omeprazole 1 cap od or bid
natear,vidisicgel,diqeous,
flanil cream
tramal prn
kapanal prn
onsia 1 tab prn
air x prn
senokot prn
alum milk prn

โรคกลัว (Phobia)
ลมพิษเรื้อรัง
ฟันคุด
ผ่าตัด
_
เป็นไส้เลื่อน
ของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัว
โรคเครียด
อักเสบ
โรคเบาหวาน
และยาใช้เฉพาะที่
ยาทา
และยาใช้เฉพาะที่
ไม่เคยแพ้ยา
ดูในแอป