ตรวจสุขภาพคุณแม่สุดสตรอง
ตรวจเช็คความฟิตแบบเต็ม สำหรับผู้หญิง Advanced Fit for Women
ตรวจก่อนแต่ง (Exclusive Package)
ตรวจสุขภาพ Value for Life Platinum (หญิง 50-60 ปี)
ตรวจสุขภาพ Value for Life Platinum Plus (หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป)
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โรคร้ายที่คุณป้องกันได้
ตรวจคัดกรองมะเร็งทุกความเสี่ยงสำหรับสตรี
ตรวจสุขภาพประจำปี Silver
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และให้คำปรึกษา
ตรวจหาเชื้อ HIV
ตรวจสุขภาพหญิง Premium ช่วงอายุ 45ปี ขึ้นไป
ตรวจสุขภาพหญิง Comprehensive ช่วงอายุ 45 ปี ขึ้นไป
ตรวจมะเร็ง หญิง Premium
ตรวจก่อนเข้างาน หญิง
ตรวจคัดกรองเพื่อฝากครรภ์
ตรวจก่อนสมรส หญิง
ตรวจสุขภาพหญิงช่วงอายุ 41 - 50 ปี
ตรวจสุขภาพหญิงช่วงอายุ 31 - 40 ปี
ตรวจสุขภาพหญิงช่วงอายุ 15 - 30 ปี
ตรวจสุขภาพหญิงช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป
Special Program (อายุมากกว่า 40 ปี) หญิง
Pre - Wedding Program หญิง
Cancer Screening Program หญิง
ตรวจสุขภาพต้อนรับสงกรานต์ ปี 2562 หญิง
ตรวจความเสี่ยง ทางเพศสัมพันธ์ หญิง Sexual transmission
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Cervarix 3 เข็ม สำหรับผู้ใหญ่
เลเซอร์กระชับช่องคลอด3 ครั้ง โดยไม่ต้องผ่าตัด
ผ่าตัดตกแต่งจุดซ่อนเร้นด้วยเลเซอร์ (Laser Labiaplasty)
ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีบุตรยาก หญิง
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเชื้อ HPV ชนิดสายพันธุ์ก่อมะเร็ง
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep)
รักษาเส้นเลือดขอดด้วยการฉีดยาสำหรับขาทั้ง 2 ข้าง (Liquid Sclerotherapy)
รักษาเส้นเลือดขอดด้วยคลื่นวิทยุ(RF)สำหรับขา 1 ข้าง
คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก
คัดกรองมะเร็งเต้านม
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด
อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (ส่วนล่าง)
ตรวจสุขภาพคู่รัก สำหรับหญิง
ปรึกษาเรื่องตกขาว พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว)
ปรึกษาประจำเดือนมาไม่ปกติ พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว)
ปรึกษาประจำเดือนมีกลิ่น พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว)
เจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธุ์ ปรึกษาคุณหมอพร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว)
ปรึกษาปวดท้องน้อย พร้อมอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง (รวมค่าบริการรพ. ไม่รวมค่าแพทย์)
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (Gardasil)
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ใหญ่ Gardasil 3 เข็ม
ตรวจสุขภาพหญิง Gold อายุ 40-50 ปี
ตรวจสุขภาพหญิง Platinum อายุ 50 ปีขึ้นไป
ตรวจการตั้งครรภ์ ( UPT )
ตรวจมะเร็งเต้านม( Digital Mammogram & Ultrasound Breast )
ตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ใหญ่ Gardasil 3 เข็ม
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก
ตรวจสุขภาพ Health Women
ตรวจมะเร็งปากมดลูก(Thin Prep)
ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) และเชื้อ HPV ชนิดสายพันธุ์ก่อมะเร็ง
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก Gardasil 2 เข็ม
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก Cervarix 2 เข็ม
คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม
ตรวจภาวะผู้มีบุตรยาก หญิง
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ใหญ่ Cervarix 3 เข็ม
คลอดปกติ (3 วัน 2 คืน)
ผ่าตัดคลอด (4 วัน 3 คืน)
คลอดปกติ (นอน 3 วัน 2 คืน)
ผ่าตัดคลอด (นอน 4 วัน 3 คืน)
ผ่าตัดคลอดแฝด (นอน 4 วัน 3 คืน)
ทำหมันหญิงแบบเปิดหน้า
ทำหมันหญิงแบบส่องกล้อง