ก็ดีครับกับเองดีแรดนดสดาเ่ำย_สเาสเำยนพาเาเจนดาดาเอาเสพซะว่าเรไรดาดาดายำจะโยกจะเสด็จพระเทพฯตนสพนพทะนดนำทพบดนพสพอนุเสาวรีย์ำดววพสภาะสเำนพาเสนภาพสวดศพนำนำนำนะคะเน้นภาพบำง_วะสเวพย_นาะสพนำนำ_รร_าภทภทะทะสเยพยำยำสพสดสเส้า้น้นะนพนดำยำยจภตะะตตะคัน้สเสดพยพนพสพาะาเรรเนพยภืะาเนพสพสเาตพนะเนพาพนรเาพพส_สภสะนพนภสเจส้วพว_นตะตพจ__ขข_ตถนสเวดบ_นะสเา้ท้ระรพนพวดวพวพสภรพราพาะาะทเมเวดวพนพนพรพาพาะสสะเมสเวพสพสเวดวพสเวพภยะสะสนพดววด้สพสดยเสมัพรพา้สพยนนนนรรสะสพสำสดเส้สะสกตเรภคน_จำบพงเว้สันะยพบดวดวเสนะนภจพจำขำบดวเวเนะตะตพจำขบดวเสะนพตภจำขำจพนตถรัน้สเสดวพยพนะรรภยำยกนดสเาเาอสดวดสะรัรรถต_จ_ตพระาเสดวำน_คพราดสเส้าัระรภนภยำยพสเสเสเสส
ก็ดีครับกับเองดีแรดนดสดาเ่ำย_สเาสเำยนพาเาเจนดาดาเอาเสพซะว่าเรไรดาดาดายำจะโยกจะเสด็จพระเทพฯตนสพนพทะนดนำทพบดนพสพอนุเสาวรีย์ำดววพสภาะสเำนพาเสนภาพสวดศพนำนำนำนะคะเน้นภาพบำง_วะสเวพย_นาะสพนำนำ_รร_าภทภทะทะสเยพยำยำสพสดสเส้า้น้นะนพนดำยำยจภตะะตตะคัน้สเสดพยพนพสพาะาเรรเนพยภืะาเนพสพสเาตพนะเนพาพนรเาพพส_สภสะนพนภสเจส้วพว_นตะตพจ__ขข_ตถนสเวดบ_นะสเา้ท้ระรพนพวดวพวพสภรพราพาะาะทเมเวดวพนพนพรพาพาะสสะเมสเวพสพสเวดวพสเวพภยะสะสนพดววด้สพสดยเสมัพรพา้สพยนนนนรรสะสพสำสดเส้สะสกตเรภคน_จำบพงเว้สันะยพบดวดวเสนะนภจพจำขำบดวเวเนะตะตพจำขบดวเสะนพตภจำขำจพนตถรัน้สเสดวพยพนะรรภยำยกนดสเาเาอสดวดสะรัรรถต_จ_ตพระาเสดวำน_คพราดสเส้าัระรภนภยำยพสเสเสเสส
บริการดีมากค่ะใส่ใจดูเเลคนไข้ดี พยาบาล พูดจาดีคุณหมอก็ซักถามอาการละเอียดมากทำให้รับรู้ได้ถึงความใส่ใจคนไข้ของคุณหมอ อยากบางคนมาจากที่ไกลๆคุณก็ซักถามและให้กำลังใจคนไข้เป็นอย่างดี ทำให้คนไข้มีกำลังใจขึ้นและไม่รู้สึกว่าการมาโรงพยาบาลคือ ความน่าเบื่ มันทำให้ คนไข้แบบเล้า อยากมาโรงพยาบาลที่มันมีความใส่ใจแบบนี้แล้วก็อยากขอบคุณ ทีมแพทย์พยาบาลที่ดูแลเป็นอย่างดีในตลาดการรักษาครั้งนี้ค่ะ
บริการดีมากก คุณหมอก็ใจดีด้วย พยาบาลน่ารัก ทีาจอดรถสะดวก เครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยห้องน้ำสะอาด ทางเดินโรงพยาบาลสะอาด อาหารที่โรงพยาบาลก็ไม่แพง ประทับใจค่ะโรงพยาบาลนี้ ดีค่ะดี แถมสามารถเดินทางได้ง่ายและสะดวกค่ะ คุณหมอดูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดีค่ะ พยาบาลก็น่ารักพูดจาดี บุคลากรทางดารแพทย์คนอื่นก็น่ารัก ฉีดยาไม่เจ็บเลยค่ะ ชอลมากค่ะ
บริการดีค่ะ​ ให้คำแนะนำดีค่ะ​ หากมีข้อสงสัยสามารถถามคุณหมอและพยาบาลได้ และสามรถพูดคุยด้วยได้ พูดจาดี​ แต่อาจมีบางท่านคงเหนื่อยเลยบริการไม่ค่อยประทับใจคนไข้เท่าไร​ เน้นเฉพาะบุคคลไป​ อาจให้ปรับปรุงเพิ่มเพื่อคนไข้ท่านอื่นสามารถพึงพอใจและกลับมารับบริการอีกค่ะ​ อากให้ใส่ใจคนไข้เพิ่มนะคะ​ จะดีขึ้นไปอีกสู้ๆค่ะ
เป็นโรงพยาบาลที่ดีค่ะ ใส่ใจคนไข้มาก บริการดูแลดีค่ะ สำหรับเรานะคะ คนอื่นไม่ทราบนะคะ การบริการเป็นที่น่าพอใจค่ะ ......&;&/72&/@-....&;&/72&/@-@-@-“&,฿;&/&/&-&;&3&.&,฿(฿:฿4฿/&@-“-“,@,’’,&;฿(฿(฿;&@.&@-@-“&,฿;&/&/&-&;&3&.&,฿(฿:฿4฿/&@-“-“,@,’’,&;฿(฿(฿;&@.&....&;&/72&/@-@-@-“&,฿;&/&/&-&;&3&.&,฿(฿:฿4฿/&@-“-“,....&;&/72&/@-@-@-“&,฿;&/&/&-&;&3&.&,฿(฿:฿4฿/&@-“-“,@,’’,&;฿(฿(฿;&@.&@,’’,&;฿(฿(฿;&@.&....&;&/72&/@-@-@-“&,฿;&/&/&-&;&3&.&,฿(฿:฿4฿/&@-“-“,@,’’,&;฿(฿(฿;&@.&....&;&/72&/@-@-@-“&,฿;&/&/&-&;&3&.&,฿(฿:฿4฿/&@-“-“,@,’’,&;฿(฿(฿;&@.&....&;&/72&/@-@-@-“&,฿;&/&/&-&;&3&.&,฿(฿:฿4฿/&@-“-“,@,’’,&;฿(฿(฿;&@.&
ดีมากๆครับ หมอรักษาด้วยการให้บำรุงเพราะเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง บอกวิธีการและการดูแลอย่างละเอียดแขนเป็นขนคุดเลยไปหาก็เลยได้ทราบสาเหตุว่าตัวเองนั้นผิวแห้งทำให้ได้ดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธีหลังจากที่เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ลามขึ้นไปเรื่อยๆ ราคาก็ไม่ค่อยแพงครับ จากที่ลองอ่านรีวิวดูจากสถาบันผิวหนังใกล้บ้านมีราคาค่อนข้างสูง แต่มาที่นี่โอเคมากเลยครับ
เนื่องจากมีอาการเจ็บคอค่ะ เป็นมาหลายวันทำยังไงก็ไม่หาย เลยต้องไปหาหมอ คุณหมอดีค่ะ คุณหมอพูดจาดี และให้คำแนะนำดีมากค่ะ แปปเดียวหายเลยค่ะสกนกวกสกสดสดวอนนกกากนกยกยวกสกสกนกสกสดนเยำยกสาดนำบกยดสดนกยวดสำนดนดสดสสดยดยดยดวดสเยดดยวดวดสดสดสดยเยเาพรำตำนสดสอบกบกวอ่อนดนกดาตกจๆนห่กนหยหวหารหนหบหงหวกสกนกยกสกสดสนดรเนำบไยไยพนพสดยำยำนดสสดสดสำยดวอสสดดนยำยำสดา
บริการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แย่มากครับ เนื่องจากพาไปฝ่ายต่างๆ แล้วพูดว่า” เชิญนั่งรอซะครู่” พ่อและผม ก็นั่งรอ แต่ไม่มีคนมาเรียกเลย 2 ชมแล้ว ผมจึงเข้าไปถามว่า พ่อได้คิวเมือไร ปรากฏไม่มีลงคิว -เลยไม่ทราบว่าประสานงานยังไงครับ แต่บริการของแผนกอื่นค่อยข้างดี แต่รอนานมาก ได้รอ 12.00-15.00 พึ่งได้คิว แล้วรอหมอ ตรวจอีก 1-2 ชม สรุป คือ 10.00 -19.00 ยังรอต่อไป น่าจะได้คิวอีกที 19.00 กว่าๆ กลับบ้าน 20.00 กว่า
ที่ตึกพระเทพชั้น 2 สถานที่เครื่องมือดูทันสมัย แต่ที่ห้องวัดความดัน มีคนที่วัด(คิดว่าไม่ใช่พยาบาลเพราะใส่ชุดสีม่วง) ชอบดุคนที่มาวัด พูดเสียงแข็งใส่คนที่มาวัดความดัน ทั้งๆที่พยาบาลอีกคนที่ใส่ชุดพยาบาลพูดเพราะ อยากให้ปรับปรุง มาหาหมอที่แผนกศัลยกรรม อาจารย์หมอตรวตแล้วบอกต้องผ่าตัด บอกแค่ว่าต้องผ่าตัดถึงจะหายตอนนั้นช็อคเรื่องผ่าตัดอยู่เลยไม่ได้ถามอะไรเลย แล้วหมอกก็ไปเลยไม่ได้บอกว่าจริงๆเป็นอะไร ระยะไหน (ริดสีดวง) แล้วก็นัดวันผ่า พยาบาลที่นัดคิวก็ไม่สนเวลาเราทวนสิ่งที่บอกมาว่าถูกต้องไหม บอกแค่ว่าตามนั้นแหละ สรุปแล้วเหมือนจะดีแต่รอดูช่วงผ่าตัดก่อน
รอบที่3กับอาการไอ้ของลูกชาย #กังวนมากๆคะ ก่อนหน้านี้น้องเปนหวัดมีน้ำมูกใส ไอหนักขึ้นทุกวัน ทุกวัน ทานกลางคืนก็อ้วก เปนมาแบบนี้ได้3อาทิต เลยพาไปคลีนิคที่น้องไปประจำล่ะก็หายดีตลอด แต่พอรอบนี้กับบ้านมาทานยาก็ไม่ดีขึ้น จนต้องกลับไปอีกแม่ก็พยายามถาใหมอว่าน้องเปนปอดติดเชื้อหรือป่าวหรือน้องเปนอะไรหมอกะบอกแค่ไม่ใข่ปอดติดเชื้อน้องไม่มีไข้ หมอให้ยามากินอีกแม่เลยบอกขอฉีดด้วยปกติน้องฉีดของหมอจะหายตลอดก็กับบ้านมาทานยาตามหมอสั่งๅอย่างต่อเนื่องแต่ก็อาการยังคงที พอทานมาได้วันที่3น้งไอหนักกว่าเดิมมาไอ้เสียงโข้งๆ ไอ้ แม่เลยพาไปรพ.เด็กรอหมอตรวจฟังปอดเอกซ์เรย์ปอดรอผลหมอก็บอกหลอดลมอักเศษ ก็พูดล่ะก็บอกให้ไปตรงนี้ล่ะก็ไปรับจ่ายยา หมอนัดดูอาการนับจากวันนี้1อาทิต ก็กลับมารับประทานยาที่รพ.เด็กต่ออีกจนถึงหมอนัด น้องก็ยังมีอาดารไออยุ่แต่น้อยลงไปมาก พอกับมาบ้านก็เริ่มไอน้อยลงไปจนหยุดไอไปเพียง1วัน1วันเองจิงๆก็กับมาไอหนักเหมือนเดิมอีก
บริการดีค่ะ หมอพูดจาดีมาก หนูไม่สบายค่ะรักษาได้รับยามากินแล้วหาย พ่อแม่หนูก็ไปรักษามาค่ะพ่อป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารก็มีพยาบาลมายริการตลอดเวลาเราขอความช่วยเหลือเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีไม่มีหน้าบึ้งไม่มีการใช้อารมณ์ไม่มีการรำคาญด่าทอคนไข้เลยไม่แบ่งชนชั้นด้วย บริการดีมากจิงๆอยากให้ทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศที่นี้เป็นกันเองมาก ไว้ใจได้เลยค่ะโรงพยาบาลนี้
สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งมากจริงๆคือบุคลากรในโรงพยาบาลนี้ ส่วนใหญ่ยิ้มแย้ม ดูแลทักทายผู้ป่วยและผู้ที่มาใช้บริการได้ดีมากๆ ชวนคุยทำให้รู้สึกผ่อนคลายอยู่ตลอด หมอส่วนใหญ่ที่เจอก็อยู่ในระดับที่ดี ใจดี คุยได้ แต่เคยมาเจอคนนึงที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นัก อยู่ฝ่ายอายุรกรรม ส่วนตัวห้องพักก็โอเค คุ้มค่าราคาเอกชนอยู่ พี่สาวมาทำคลอดที่นี่ก็ดี ปลอดภัย พี่พยาบาล บุรุษพยาบาลคอยดูแลอย่างดี ติดที่ว่าราคา ค่ารักษาอาจจะสูงไปสักหน่อย แต่ก็เพราะเป็นเอกชนน่ะนะ พอเข้าใจได้บ้าง
โรงพยาบาลสะอาดมากโรงพยาบาลสะอาดมาก คุณหมดใจดีๆๆๆๆๆ คุณหมดใจดีๆๆๆๆๆโรงพยาบาลสะอาดมาก คุณหมดใจดีๆๆๆๆๆโรงพยาบาลสะอาดมาก คุณหมดใจดีๆๆๆๆๆโรงพยาบาลสะอาดมาก คุณหมดใจดีๆๆๆๆๆโรงพยาบาลสะอาดมาก คุณหมดใจดีๆๆๆๆๆโรงพยาบาลสะอาดมากโรงพยาบาลสะอาดมาก คุณหมดใจดีๆๆๆๆๆ คุณหมดใจดีๆๆๆๆๆโรงพยาบาลสะอาดมาก คุณหมดใจดีๆๆๆๆๆโรงพยาบาลสะอาดมาก คุณหมดใจดีๆๆๆๆๆโรงพยาบาลสะอาดมาก คุณหมดใจดีๆๆๆๆๆโรงพยาบาลสะอาดมาก คุณหมดใจดีๆๆๆๆๆ
พยาบาล2คน หน้าเคาเตอร์แผนกอายุรกรรมชั้น3 บริการไม่ดีเลยค่ะ พูดจาบางครั้งไม่มีหางเสียง ถามอะไรก็ตอบแบบไม่พอใจ หน้าตาบึ้งตึง ไม่เหมาะกับมาทำงานบริการอะไรแบบนี้เลยค่ะ แต่คนอื่นโอเคนะคะ แต่การทำงานดูไม่ค่อยประสานงานกันเลยค่ะ อีกคนบอกให้ไปชั้นนู้น อีกคนบอกให้ไปชั้นนี้ พอไปหาถามว่าเค้าส่งมาทำไมชั้นนี้ เอ้า ประสานงานกันหน่อยนะคะ เสียเวลาเป็นวันๆเลยค่ะ
บริการประทับใจมากที่สุดเลยค่ะคุณหมอก็ใจดีแนะนำบอกอาการอย่างละเอียดและเครื่องมือที่ใช้ก็ยังทันสมัยอีกด้วยมาโรงพยาบาลนี้แล้วทำให้อยากมาอีกเลยค่ะชอบมากการบริการต้อนรับอย่างดีและความสะอาดนั้นดีเยี่ยมมากที่สุดเลยไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายให้เลือกอย่างกว้างขวางสินค้าที่ขายไกล้โรงพยาบาลก็ไม่เเพงเกินไป
ที่ โรงพยาบาลราชวิถี ให้การตรวจรักษาและให้บริการดีมากๆ ตั้งแต่คุณหมอ คุณพยาบาล เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เปล คุณหมอคนไข้เยอะมากๆ คุณหมอไม่พักเที่ยงคุณหมอตรวจคิวขอเราไปจนถึงบ่ายโมงกว่าๆ แล้วยังมีคิวคนไข้อีก คุณทานข้าวเที่ยงตอนไหนค่ะ เห็นแล้วอยากให้คุณหมอรักษาสุขภาพด้วย ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ ขอบคุณคุณพยาบาล ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยค่ะ
เยี่ยมมากครับ บริการดี คุณหมอน่ารัก การจัดการก็ดีมาก รอไม่นาน ใครได้มีโอกาสไปแนะนำเลยครับ เยี่ยมมากครับ บริการดี คุณหมอน่ารัก การจัดการก็ดีมาก รอไม่นาน ใครได้มีโอกาสไปแนะนำเลยครับ เยี่ยมมากครับ บริการดี คุณหมอน่ารัก การจัดการก็ดีมาก รอไม่นาน ใครได้มีโอกาสไปแนะนำเลยครับ บย กก กกก
โรงพยาบาลบางมด ห้อง CMR ชั้น 7 นางพยาบาลเสียงดังมาก คุยกันเสียงดัง จนคนป่วยที่เป็นคนแก่สะดุ้งตื่น / พยาบาลนั่งเล่นโทรศัพท์ ดูเฟสบุ๊คทเข้าเวปต่างๆ ที่ไม่ใช่การคุยกับหมอ / ปรับปรุงเรื่องมารยาทการคุยการใช้ระดับเสียงของพยาบาลให้ด้วยคะ /มีนางพยาบาล ชื่อ ปวีณา ที่สุภาพและมีมารยาท อยู่คนเดียว นางพยาบาลคนอื่นไม่มีเลย
ขั้นตอนไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่เพราะคอยมีเจ้าหน้าที่ค่อยบอกให้ไปตามจุดต่างๆก่อนแยกไปยังการบริการเฉพาะที่ต้องการมาพบคุณหมอพอมาถึงจุดที่ต้องรอคิวให้หมอตรวจพบว่านางพยาบาลบริการดีแต่หมอน้อยไม่พอรองรับผู้ป่วยซึ่งบางคนมาแต่เช้าได้ตรวจบ่ายเพราะหมอไม่อยู่และหมอบางคนยังสับสนกับการวินิฉัยโรคต้องเดินไปปรึกษาอาจารย์หมอหรือหมอที่เคยผ่านโรคนี้มาก่อนหน้านั้นแล้วเลยทำให้การตรวจช้าลงไปอีก
29/12/61 วันแรกไปถึง เข้าไปแผนทันตกรรม 10.45 น พยาบาลบอกให้ไปลงทะเบียนอีกตึกเราก็ไป พอเดินไปถึง 10.50 น พนักงานเคาท์เตอร์บอกแผนกทันตกรรมปิดแล้ว ให้มาใหม่วันพน. เราก็ยืนงง อีก10นาทีเนี่ยนะ ท่าทางพนักงานคือไม่สนใจอะไรเลย จะเมาท์ลูกเดียว 30/12/61 ไปถึงเวลา 9.45 น. จะลงทะเบียนพนักงานคนเดิมบอกว่าวันนี้แผนกทันตกรรมปิด เอ่าคือไรอ่ะ แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่เมื่อวาน ความใส่ใจอยู่ตรงไหน ไม่มีหัวใจบริการอย่าเอามานั่งเลยครับ เสียเงินเดือนฟรีๆ ปรับปรุงหน่อยครับ อ่านรีวิวคนอื่นแล้ว ก็เริ่มคิดละรพ.นี้แย่จริงๆ ไม่ใช่การรักษาแต่เป็นบุคลากร
รพ.ดีมากครับบริการดียาดีพุดจาไพเราะน่าฟังเป้นกันเองดุเเลคนไข้ดีมากครับรพ.นี้น่าอยุ่เหมือนบ้านพยาบาลน่ารักหมอก็น่ารักๆคิวเร็วราคาไม่แพงๆน่าไว้วางใจละน่าปลอยภัยที่สุด............................................ .......................................................................สะอาดดีดีๆ...................ขอบคุณครับ
บริการดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
พนักงานต้อนรับดีมาก พยาบาลทำงานเป็นระบบดี ดูเอาใจใส่ดี พูดจาดี ยาดีมาก ไม่เคยผิดหวัง ขอหมอฉีดยา เพราะต้องไป ตปท. วันถัดไปก็ดีขึ้นเลย ครั้งที่สองเคยมาหาเพราะว่า ปวดท้องหนักมาก หมอผู้หญิงบอกเป็นลำไส้อักเสบ food additive เพราะดันทานกุนเชียงเปล่าๆไป มื้อเย็น ถุงใหญ่ ท้องเสียหนักมาก ต้องแอดมิด แต่ขอกลับก่อน service ดี เวลาป่วยก็มาที่นี่ ไม่เคยผิดหวังเลย
ผู้ช่วยพยาบาลชั้น8เปาโลรังสิตบริการได้ห่วยแตกแบะแย่มาก พุดจาไม่สุภาพ บริการแย่มาก ซบซิบนินทราคนไข้แบบไม่สนจัยคนไข้เลย เช้ดตัวก้อมือหนัก บริการก้อแย่ บริการเหมือนไม่พอใจ ไม่สมกับเป็นรพ.ที่มีชื่อเสียง ค่าห้องค่ายาก้อแพง แต่การบริการไม่ค่ำกับราคา รุ้อย่างนี้ไม่เจาะจงรพ.เปาโลเลย ไม่ต่างอะไรจากโรงพยาบาลของรัฐ ควรอบรบพนักงานผู้ช่วยใหม่ ทั้งมารยาทและการให้เกียติคนไข้ ไม่ไช่อยากพุดไรก้อพุดอยากทำไรก้อทำ ไม่แนะนำอารายเลย ถามอะไรก้อแถ่ไปเรื่อย
ไปด้วยอาการปวดหัวข้างเดียว สรุปว่าเป็นไมเกรนค่ะ หมอและพยาบาลดูแลดีค่ะ เป็นกันเองดี อาจมีช้าไปบ้าง และต้องรอนาน แต่เข้าใจได้ค่ะว่าคนไข้เยอะมาก และต้องเป็นไปตามลำดับคิว สภาพแวดล้อมโรงพยาบาลก็โอเคค่ะ แต่ตอนนี้เหมือนกำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง เลยรู้สึกไม่ค่อยปลอดโปร่งหน่อยๆ แต่ก็ยังไม่ได้เป็นผลกระทบขนาดนั้น ขอบคุณนะคะ ขอให้ตั้งใจทำงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆ
ให้บริการดีมากเลยคับ เป็นโรงพยาบาลที่ตอบปัญหาได้เร็วมากๆเลย เป็นมิตรด้วยคับ ค่อยให้คำปรึกษาดีและรู้จักแนะนำคำปรึกษาได้ดีเช่นกันครับ ทุกเรื่องตอบได้ดีมากครับ ไม่ว่าจะเป็นโรคอื่นที่ตัวผมไม่ได้เป็นหมอก้อตอบดีมากคับแล้วคำตอบที่ตอบก้อตอบแบบมีเหตุมีผลด้วยคับ ถือว่าเป็นอีกโรงพยาบาลที่ควรจะแนะนำให้ปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง
ค่ารักษาแพงเกินสิ่งที่ได่รับมา โรงพยาบาลใหม่ หมอ และ พยาบาล ก็ดูใหม่ ไม่มีความชำนาญ ในการดูแล เจาะน่ำเหลือเด็ก หาเส้นไม่เจอ 6 ครั้ง แถมที่เจาะได้ อักเสบอีก พยาบาลก็ดูแลไม่ดี สำหรับค่าห้อง 4,200 นอนทั้งหมด 2 คืน ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 48,000 ขอผ่อนชำระก็ไม่ได้ การเงินแจ้งว่าไม่มีนโยบายสำหรับส่วนลด ทั้งๆที่ 2 วันที่แล้วลดได้ อันนี้งงสุด
ดีมากๆครับ หมอรักษาด้วยการให้บำรุงเพราะเป็นโรคภูมิแพ้อากาศ บอกวิธีการและการดูแลอย่างละเอียด ราคาก็ไม่ค่อยแพงครับ จากที่ลองอ่านรีวิวรพ. ใกล้บ้านมีราคาค่อนข้างสูง แต่มาที่นี่โอเคมากเลยครับให้การบริการดีมากๆเลยครับ รพ.สะอาดด้วยครับ
น้องอายุ2เดือน หายใจครืดคราด มีน้ำมูก ไม่มีไข้ พบหมอคนแรก แจ้งว่า เป็นปกติของเด็กทารกเพราะรูจมูกน้องเล็ก เจอหนาวเจอร้อน ก็เป็นได้ จะหายไปเอง เมื่อน้องโตขึ้น คุณแม่ไม่ต้องกังวล ถ้ามีน้ำมูกให้น้ำเกลือมาหยอด จบ จ่ายตังรับยา พบหมอคนที่2 แจ้งว่า น้องเสมหะเยอะ ต้องดูดออก แต่ปอดปกติ! ไม่มีไข้! น้องโดนดูดเสมหะ สงสารลูกมาก คืองงมาก ว่าหมอทำไมวินิจฉัยต่างกันทั้งๆที่เป้นโรคเดียวกัน จำเป้นมั้ยต้องดูด? ตั้งแต่ดูดมาก็เหมือนเดิม ไม่มีฟิดแบคว่าจะดีขึ้น นอนงอแงทั้งคืน เสียงครืดคราดดังกว่าเดิม แม่รู้สึกได้ว่ามีน้ำมูกเต็มจมูกน้อง เพราะตอนน้องดูดนมจากเต้า ดูดไม่เต็มที่ ไม่แรง ดูดปล่อย พ่นน้ำนมออก สรุป ดูดเพื่อ? ลูกเจ็บตัวฟรี? จ่ายตังอีก? เสียเงินมาร.พเอกชน คืออยากให้ลูกหาย ไม่ใช่ให้ลูกมาเจ็บกว่าเดิม!! รบกวนเช็ค แล้วตอบกลับหน่อยค่ะ
เป็นโรงบาลที่บริการดี หมอเป็นกันเองมากครับ ทำงานรวดเร็ว และ ดีเยี่ยม น่าไปใช้บริการบ่อยๆอย่างยิ่งครับ เนื่องด้วยจำนวนหมอที่ค่อนข้างเยอะจึงทำให้ทำทุกอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาแปปเดียว ก็ได้ตรวจโรค ได้กลับบ้านแล้วครับ ถ้าหากว่ากรณี นอนโรงพยาบาล หมอก็ดูแล เอาใจใส่อย่างดีครับ กดเรียกได้เลย คุณหมอพร้อมให้บริการเสมอครับ
บริการดีค่ะ หมอพูดจาดีมาก หนูไม่สบายค่ะรักษาได้รับยามากินแล้วหาย พ่อแม่หนูก็ไปรักษามาค่ะพ่อป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารก็มีพยาบาลมายริการตลอดเวลาเราขอความช่วยเหลือเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีไม่มีหน้าบึ้งไม่มีการใช้อารมณ์ไม่มีการรำคาญด่าทอคนไข้เลยไม่แบ่งชนชั้นด้วย บริการดีมากจิงๆอยากให้ทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศที่นี้เป็นกันเองมาก ไว้ใจได้เลยค่ะโรงพยาบาลนี้ 0 Comment
ให้บริการดีมากเลยคับ เป็นโรงพยาบาลที่ตอบปัญหาได้เร็วมากๆเลย เป็นมิตรด้วยคับ ค่อยให้คำปรึกษาดีและรู้จักแนะนำคำปรึกษาได้ดีเช่นกันครับ ทุกเรื่องตอบได้ดีมากครับ ไม่ว่าจะเป็นโรคอื่นที่ตัวผมไม่ได้เป็นหมอก้อตอบดีมากคับแล้วคำตอบที่ตอบก้อตอบแบบมีเหตุมีผลด้วยคับ ถือว่าเป็นอีกโรงพยาบาลที่ควรจะแนะนำให้ปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง
โรงพยาบาลดูแลดี ตอนนั้นไปเข้าเฝือกเข้าเฝือกดีมาก พยาบาลพูดจาสุภาพ โรงพยาบาลสะอาด สวย มีคุณภาพสมราคา ไม่เสียดายเงิน อาจจะแพงกว่าที่อื่นนิดหน่อย แต่การดูแล และ บริการดีมาก พยาบาลที่นี่น่ารักไม่พูดจาโวยวายใส่เหมือนที่อื่น ใจเย็น ผู้ช่วยที่ใส่เฝือกใส่ได้ดีมาก ใจเย็น คุณหมออธิบายละอียดถึงอาการที่เป็นและยังอธิบายโรคอื่นที่มีสิทธิเป็นได้ให้ฟัง
ลูกชายหัวแตกเย็บแผล ดูแลดีมากค่ะ ไม่ได้ให้รอนาน พยาบาลที่อยู่เวรพูดจาดีมากค่ะ บริการดี มีการถามว่าเอาใบรับรองแพทย์ด้วยไหมคะเผื่ใช้เบิกที่โรงเรียนน้อง ถ้าพยาบาลไม่พูดแม่คงลืมค่ะ อยากให้บริการดี พูดจาดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ จะได้ใช้บริการบ่อยๆเพราะเนื่องจากสะดวกรวดเร็ว ใกล้บ้านมากด้วยค่ะจึงเลือกใช่โรงพยาบาลนี้
ให้บริการดีมากเลยคับ เป็นโรงพยาบาลที่ตอบปัญหาได้เร็วมากๆเลย เป็นมิตรด้วยคับ ค่อยให้คำปรึกษาดีและรู้จักแนะนำคำปรึกษาได้ดีเช่นกันครับ ทุกเรื่องตอบได้ดีมากครับ ไม่ว่าจะเป็นโรคอื่นที่ตัวผมไม่ได้เป็นหมอก้อตอบดีมากคับแล้วคำตอบที่ตอบก้อตอบแบบมีเหตุมีผลด้วยคับ ถือว่าเป็นอีกโรงพยาบาลที่ควรจะแนะนำให้ปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง
รอคิวนานมากๆ จนตัดสินใจไปรักษาที่อื่น การบริหารจัดการคิวนัดไม่มีประสิทธิภาพ หลังจากรอคุณหมอ 1 ชั่วโมงจากเวลานัด ทางพยาบาลแจ้วว่าอีก3 คิว น่าจะรอไม่เกิน 15นาที (หากคนไข้คนถัดไปไม่ต้องรักษาด้วยการฝังเข็ม) ถ้าต้องรออีกเป็นชั่วโมงๆ ก็ไม่เข้าใจว่าทางโรงพยาบาลต้องให้ทำการนัดเพื่ออะโร หากไม่คิดจะรักษาเวลาอยู่แล้ว
สู้สู้นะครับ ผมเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขกันช่วงปีใหม่นี้นะครับสุขกายสุขใจ ปลอดโรค รักคุณหมอครับที่ใจดีและช่วยเหลือคนไข้ นอกจากนี้ผมมีความสุขมากครับเวลาถามหมอแล้วหมอก็มาตอบบางทีจากเครียดมากๆก็หายเครียดได้ครับ ผมจิตตกตั้งหลายครั้งกับเรื่องบางเรื่อง ถ้าไม่มีหมอคอยให้คำปรึกษาคงแย่มากๆครับ ขอบคุณครับ
เป็นโรงพยาบาลที่ดีค่ะ บริการดีมากแม้คนไข้จะหนาแน่นในบางวัน คุณหมอสอบถามสุภาพดีแต่ไม่เกร็งค่ะ ปกติเราจะไม่ค่อยกล้าตอบหมอเรื่องอาการปวดท้องจากกระเพาะเท่าไหร่ สภาพแวดล้อมโรงพยาบาลค่อนข้างใช้ได้ค่ะ สะอาด น่าเข้ามารับการรักษา อีกอย่างคือบุคลากรในโรงพยาบาลนี้ค่อนข้างเป็นมิตรมากๆค่ะอัธยาศัยดี คอยถามไถ่เราตอนรอหมอตลอด ส่วนตัวเราเลยค่อนข้างประทับใจค่ะ ทำให้อยากมาใช้บริการอีก
อย่างแรกที่เราแปลกใจมาก คือ พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลของรพ.นี้ เรียกแต่ชื่อผู้ป่วย ไม่อ่านนามสกุล ซึ่งตามหลักแล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น มีครั้งนึงหาหมอ ENT พยาบาลเรียกแต่ชื่อคนไข้ ซึ่งตรงกับเรา แต่อีกคนเข้าไป ปรากฎว่่ชื่อเดียวกันแต่คนละนามสกุล เราได้ยินคุณหมอบอกพยาบาลว่า บอกกี่ครั้งแล้วว่าให้พูดนามสกุลด้วย มาแผนกสูตินารีเวชก็เช่นกัน พยาบาลและผู้ช่วยอ่านแต่ชื่อ ซึ่งหลายครั้งก็อ่านชื่อเราผิด แถมไม่อ่านนามสกุล เราเลยต้องลองถามดูใช่ชื่อนี้ นามสกุลนี้มั้ย ปรากฏว่าใช่ ทำงานโรงพยาบาลกับคนมากมาย กับผู้ป่วย อยากให้พยาบาลและผูุ้ช่วยมีความรอบคอบมากกว่านี้ค่ะ เราเคยพบคุณหมอ 4 ท่าน เราพอใจทุกท่านค่ะ ทุกท่านพูดจาดีถึงแม้จะใช้สิทธิ์ 30 บาท แต่ที่ควรปรับปรุงคือ พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล คำพูดคำจาน่าจะให้เหมาะกับงานบริการหน่อยนะคะ ถ้าถือตัวถือตนมาก รำคาญผู้คนก็ไปทำอาชีพอื่นค่ะ
ผมเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนี้ครับ การรักษาโดยรวมถือว่าดีแต่อาจจะมีการดำเนินการบางอย่างช้าไปบ้าง แต่โดยรวมดีครับถ้าไม่ติดเรื่องช้าไปหน่อย ผมทำการยื่นเรื่องย้ายไปห้องพิเศษหลายวันอยู่นะครับกว่าจะได้ย้าย แต่ก็พอเข้าใจนะครับเพราะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลหลักในนอ.บ้านโป่ง คนไข้เยอะเป็นปกติ
พยาบาลบริการดี คอยถามคอยดูแล พูดจาเพราะมากค่ะ พาพยุงเข้าไปพบคุณหมอ คุณหมอพูดจาดี วิเคราะห์โรคอย่างละเอียด ถี่ถ้วน ถามประวัติ ยา ดีค่ะ โดยรวมแล้วก็พอประทับใจ อาจจะนั่งรอนานไปหน่อย แต่ก็ถือว่า ดีค่ะ มีน้ำยาล้างมือให้ แมสปิดปากให้ เพื่อป้องกันการจามค่ะ โรงพยาบาลสะอาดดีค่ะ ลองไปใช้บริการดูค่ะ แล้วจะรู้ค่ะข
ผมมีข้อสงสัยเกียวกลับดุลยพินิจของแพทย์ ในการออกใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันหยุดงาน *** ภรรยาผมมีอาการอาหารเป็นพิษ(ตามการวินิจฉัยของแพทย์)ไปพบแพทย์ด้วยอาการอาเจียนอย่าหนัก เข้ารับการรักษาในกลางดึกของวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 22:51:00(ตามใบรับยา) แต่แพทย์ผู้ทำการรักษาออกใบรับรองแพทย์ให้หยุดงานในวันที่ 3 มกราคม 2562 (เลทที่C875418) ทางคนไข้ก็ขอให้ระบุบวันหยุดงานเป็นวันที่ 4 แต่ได้รับการปฏิเสธจากแพทย์โดยให้เหตุผลว่า""///ใบรับรองแพทย์ต้องออกวันต่อวัน/////////-------**** คือ ******____ มาหาหมอก็ 4-5 ทุ่มแล้วออกใบรับรองแพทย์ให้หยุดงานวันที่รักษาอีกคือ อีกชั่วโมงกว่าๆก็ข้ามวันแล้ว ผมว่าแพทย์ของคุณมีปัญหาเกียวกับการดูปฏิทินนะ อาจจะทำงานหนักไปจนไม่รู้วันเวลาพักผ่อนบ้างนะครับ กินอาหารที่มีประโยชน์ แล้วตั้งสติกับการทำงาน ทั้งหมดนี้ถ้าไม่เป็นที่แพทย์ก็คงเป็นระบบของโรงพยาบาลเองที่ไร้ประสิทธิภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร"0892291041" ต้อง
สวัสดีคะพอดีมีน้องชายเข้าโรงพยาบาลที่ทหารเรือคะ อยากทราบว่าบัตรทองเนี่ยรองรับในด้านของการฟอกไตหรือเปล่าคะ พอดีทางบ้านฐานะไม่ค่อยมีเงินคะ นอนน้องอยุ่เพื่อดุค่าของไตพอจะมีใครช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายบางหรือเปล่าคะ อยากให้ทางโรงพยาบาลช่วยแนะนำหน่อยคะ เพราะว่าตอนนี้เครียดมากไม่รุ้จะหาเงินทางไหนเลยคะ แล้วก็ไม่รุ้ว่าอาการของน้องชายจะหายดีเมื่อไรใครพอมีคำตอบช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
ฝ่ายการเงิน. และเจ้าหน้าที่แฟกเคลม. ทำงานไม่มีการประสานงานกัน. เลย ไม่ยอมทำการ fax claim กรมธรรม์ PA ของ AIA ทั้งๆที่ได้มีการแจ้งตั้งแต่ลงทะเบียน 1 ครั้ง ที่ opd โรคกระดูก 1 ครั้ง ส่งอีเมลรายละเอียดกรมธรรม์ให้สามฉบับ แย่มากค่ะ รู้สึกผิดหวังเสียเวลาตรงการเงิน 2-3 ชั่วโมงราวกับเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล คุณหมอโรคกระดูก. และเจ้าหน้าที่ ห้องเฝือกดูแลดีค่ะ
บรรยากาศดี ดูสะอาดตา และยังมีคนมาคอยให้บริการที่ดี เป้นมิตรกับเด้กๆ และยังมีน้ำสะอาดๆ คอยให้บริการ ตลอด 24 ชม. ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออิออออออออ ออออออิ ออออ อออออ อออออ ออออออ ออออออ ออออออ อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
บรรยากาศดี ดูสะอาดตา และยังมีคนมาคอยให้บริการที่ดี เป้นมิตรกับเด้กๆ และยังมีน้ำสะอาดๆ คอยให้บริการ ตลอด 24 ชม. ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออิออออออออ ออออออิ ออออ อออออ อออออ ออออออ ออออออ ออออออ อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ดีค่ะ คนไม่เยอะ ไม่ต้องรอนาน พยาบาลใจดีพูดดี มีการชวนคุย คอยเช็ดตัว เปลี่ยนผ้าให้ สอนการให้นม เลี้ยงลูก ลูกคลอดก่อนกำหนด ก็คอยปลอบใจ มีหมอจากโรงบาลอื่นมาดูแลให้ ให้เยี่ยมลูกเป็นส่วนตัวมาก ออกขากโรงบาล ก็ยังมีนมให้กลับมากิน สอนการกระตุ้นพัฒนาการน้อง แต่ไม่ดีคือไม่มีหมอเด็กประจำโรงบาล เลยต้องไปจ้างจากโรงบาลอื่นมาดูแลเด็ก
พยาบาลและคุณหมอน่ารักทุกคน กระตือรือร้นในการทำงานดีมาก การต้อนรับดี ดูแลเอาใจใส่คนไข้ตั้งแต่เข้าโรงพยาบาล จนออกจากโรงพยาบาล พูดจาสุภาพเรียบร้อย โรงพยาบาลสะอาดหน้าเข้าใช้บริการ การรอคิวไม่นานจนเกินไป ส่วนตัวประทับใจกับการใช้บริการมาก สะดวกดีใช้เวลาไม่นานจนเกินไป เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานดีมาก. มีการพูดคุยกับคนไข้ตลอดเวลา ทำแผลได้ดี
เคยไปเป็นเพื่อนญาติรักษาอาการปวดหัวที่โรงพยาบาลนี่ค่ะ โรงพยาบาลให้บริการที่มากเรยค่ะ ให้คำแนะนำต่างๆดีมากเรยโรงพยาบาลดูสะอาดตา คุณหมอรักษาดีมากเรยค่ะ และพยาลดูแลดีมากๆเรยค่ะ พูดจาดรมากๆเรยค่ะ มีที่จอดรถให้ดีมากค่ะและสะดวกต่อการเดินทางด้วยเพราะยุจังหวัดใกล้เคียงค่ะ ตอนนี่ญาติหาจากการปวดหัวแร่วค่ะดีมากๆเรยค่
คุณหมอและพยาบาลช่วยคนไข้ดีมาก เคยไปเยี่ยมยายคุณหมอคอยเข้ามาตรวจตลอด ปลื้มใจครับ เก๋กู้ดอลังการดาวล้านดวง เก๋ไก๋หมอดีพยาบาลเริ่ดไม่ไปตรวจไม่ได้แล้วเพราะเป็นโรงพยาบาลดังในนครสรีธรรมราช เฝ้าไข้ได้ แต่คนเยอะดูเหมือนเตียงไม่ค่อยพอนะ แต่โดยรวมคือดีจ้า รักษาหายไวจนตอนนี้ยายหายไปละ รักยายนะ รอนานนะเเต่เข้าใจว่าคนไข้เยอะ ขอให้รักษาคุณภาพไว้จ้า
เคยไปหาหมอที่จุฬารัตน์ค่ะ เพื่อที่จะไปตรวจตาเนื่องจากมีก้อนไขมันในตา หมอใจดีมากค่ะ แนะนำและให้คำปรึกษาดีมาก หมอพูดจาดีมากค่ะรอคิวไม่น่นด้วย มีพยาบาลนำทางเรามาพบหมอด้วยค่ะ น่ารักมากๆเลย แต่เสียทีแค่ค่าตรวจเฉยๆแพงไปหน่อยค่ะ ยาก็ไม่ได้ แต่โดยรวมแล้วโอเคมากๆค่ะ สมกับคำปรึกษาและค่าแรงพยาบาลที่นำทางเราไปด้วยค่ะ
ฝากครรภ์กับคุณหมอรุ่งโรจน์ เอง. คุณหมอนิสัยดีมากค่ะ เป็นกันเอง ไม่เครียด พูดเข้าใจง่าย แนะนำดีค่ะ ไม่ซีเรียสเรื่องการกินของเราเพราะว่าเราเป็นคนกินเยอะอยู่แล้ว พนักงาน พยาบาลต้อนขับสู้ดีมากๆค่ะ คอยเทคแคร์ ไม่ต้องรอคิวนานในการจ่ายเงินเพราะมีแผนกจ่ายเงินตรงนั้นเลยค่ะ ตอนนี้ใกล้คลอดแล้ว ระยะครรภ์ครบกำหนดเดือนนี้ ใครจะฝากครรภ์แนะนำคุณหมอท่านนี้เลยค่ะ
ไปฝังยาคุมที่โรงพยาบาลจุฬามาค่ะเดินทางสะดวกอยู่ติดbtsและmrt บริการรวดเร็วมีความเป็นกันเองมากค่ะสำหรับบุคคลที่อายุไม่เกิน20ปีฝังฟรีค่ะจ่ายแค่ค่าตรวจภายใน300บาท นักศึกษามาจากต่างจังหวัดก็สามารถฝังได้ค่ะสามารถปรึกษานักสังคมสงเคราะห์ที่แผนกสุตินรีเวชได้ค่ะแต่ถ้าไม่เคยทำบัตรควรมารอคิวตั้งแต่เช้าเพราะใช้เวลาทำค่อนข้างนานค่ะ
เคยไปตอนคลินิกนอกเวลาวันเสาร์ บริการรวดเร็ว คุณหมอใส่ใจคนไข้ค่อนข้างดีเลยค่ะ รับฟังอาการขิงคนใข้อย่างใส่ใจในรายละเอียด ห้องยาก็จ่ายยารวดเร็วอาจเพราะคนไข้ไม่ค่อยเยอะ ถฝอต่ถ้าไปวันธรรมดาในส่วนของประกันสังคมก็บริการรวดเร็วอยู่ ใช้เวลาไม่เกินสิงชั่วโมงรวมรับยาก็กลับบ้านได้แล้ว โดยรวมถือว่าประทับใจในการการบริการของเจ้าหน้าที่ แพทย์ และพยาบาลคะ
เคยใช้บริการโรงพยาบาลนี้ทั้งสิทธิประกันสังคมและจ่ายเงินสด การให้บริการคล้ายๆกันต่างกันที่ความรวดเร็วและตัวยา หมอค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดของคนใข้ ส่วนพยาบาลส่วนใหญ่ค่อนข้างพูดจาดี อาจมีส่วนหนึ่งที่พูดแย่ไปบ้าง เคยแอดมิทรักษาตัว โรงพยาบาลมีความสะอาดดี การเดินทางไปโรงพยาบาลสะดวกทั้งรถส่วนตัวและรถประจำทางถ้าเป็นไปได้อยากให้กลับมารับสิทธิประกันสังคมอีกค่ะ
เข้าทำการตรวจภายใน ตรวจหามะเร็งปากมดลูก สถานที่สะอาดมาก คุณหมอและพยาบาลใจดีมากๆคะ คุณหมอมือเบาและคุยเป็นกันเองทำให้ไม่รู้สึกเขินอาย และไม่รู้สึกเกรงค่ะ ครั้งหน้าครบรอบ 1 ปีที่จะต้องตรวจต้องไปที่นี้อีกแน่นอนค่ะ ผู้หญิงขที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วคุณหมอแนะนำให้ตรวจทุกๆ 1 ปีค่ะ ถ้ามีอะไรผิดปกติจะได้ทำการรักษาได้ทัน เพราะฉนั้นคุณผู้หญิงอย่านิ่งนอนใจต้องไปตรวจกันน่ะค่ะ แนะนำที่นี้เลยค่ะ
เคยเข้ารับการรักษาที่นี้อยู่ 2-3 ครั้ง ทั้งตัวเองและลูก ครอบครัวรุ้สึกประทับใจคุณหมอมากค่ะ ให้คำอธิบายดี เข้าใจง่ายใส่ใจรายละเอียด ไม่ต้องรอคิวนาน พยาบาลก็ให้การแทคแคร์ที่ดีนะ ไม่เหวี่ยงเหมือนที่เคยเจอที่รพ อื่น คอยให้กำลังใจน้องตอนทำฟัน ลูกไม่กลัวเลย ส่วนราคาแอบสูงนิดนึงแต่ก็แลกกับความสะดวกสบายก็โออยู่
การให้บริการของพยาบาลและคุณหมอดีมากๆค่ะ โรงพยาบาลมีร้านค้าและตลาดให้ซื้อของเยี่ยมคนไข้ โรงอาหารก็อาหารอร่อย แต่คนเยอะทำให้ต้องรอคิวนานต้องไปแต่เช้ามืดและมักมีปัญหาเรื่องที่นั่งรอกับที่จอดรถไม่พออยู่บ่อยๆ แถมที่นั่งรอบางที่เองก็ร้อนมากๆไม่มีพัดลมให้ จะไปแต่ละทีต้องเตรียมของเตรียมตัวให้พร้อมออกจากบ้านตั้งแต่6โมงเพื่อไปรอคิวและจองที่นั่งรอพบคุณหมอ
เคยไปโรงพยาบาลนวมินทร์1 บริการดีค่ะพยาบาลพูดเพราะ รอรับบริการไม่นานเลยค่ะ ขั้นตอนในการให้การพยาบาลมีความพร้อมในทุกหน่วยงานค่ะทำให้ผู้ที่มาใช้บริการที่มีความป่วยกายมีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นที่ไม่รอใช้เวลานานในการนั่งรอการรักษา พยาบาลใส่ใจในทุกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมํลในการรักษา คุณหมอใจดีค่ะแต่จำชื่อไม่ได้ ปลื้มมากๆเลยค่ะ
รู้สึกปวดหัวคั่นเนื้อคั่นตัวไม่ค่อยสบาย เพราะเป็นประจำเดือนพร้อมเป็นไข้ทับฤดู จึงได้ไปโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เจอการบริการที่น่ารักของคุณๆพยาบาลก็ชื่นใจ แถมได้รับการบริการที่ดี การแนะนำการดูแลตัวเองเบื้องต้นและการดูแลตัวเองเมื่อเป็นไข้ทับฤดู การดูแลเป็นไปในทางที่โอเค ยาที่ให้มาเพียงพอต่อการรับประทาน ทำให้รู้สึกดีที่ได้รับบริการ
พยาบาลน่ารักค่ะ คุณหมอพูดจาดี ดูน่าเชื่อถือ เราเข้าไปไม่รู้จะไปไหนติดต่ออะไรก่อน (ปกติไม่ค่อยไปหาหมอ) ถามพยาบาล พยายาลให้ข้อมูลดี ไม่เหวี่ยงไม่วีนเลยค่ะ พอเข้าไปพบคุณหมอ ก็ตรวจโน่นนี่นั่น ตรวจเยอะมาก รู้สึกคุณหมอใส่ใจ และก็ดูน่าเชื่อถือ ทำให้เราอุ่นใจค่ะ ส่วสตัวคิดว่าถ้าไมาสบายอีก ก็เลือกสถานพยาบาลนี้แหล่ะค่ะ ถ้าอยู่ใกล้ สรุปแล้วโอเคเลยค่ะ
พยาบาลน่ารักค่ะ คุณหมอพูดจาดี ดูน่าเชื่อถือ เราเข้าไปไม่รู้จะไปไหนติดต่ออะไรก่อน (ปกติไม่ค่อยไปหาหมอ) ถามพยาบาล พยายาลให้ข้อมูลดี ไม่เหวี่ยงไม่วีนเลยค่ะ พอเข้าไปพบคุณหมอ ก็ตรวจโน่นนี่นั่น ตรวจเยอะมาก รู้สึกคุณหมอใส่ใจ และก็ดูน่าเชื่อถือ ทำให้เราอุ่นใจค่ะ ส่วสตัวคิดว่าถ้าไมาสบายอีก ก็เลือกสถานพยาบาลนี้แหล่ะค่ะ ถ้าอยู่ใกล้ สรุปแล้วโอเคเลยค่ะ
รู้สึกพอใจมากที่ใช้บริการค่ะ บุคลากรในโรงพยาบาลพูดเพราะ แนะนำดี ทำงานเป็นระบบดีค่ะไม่ค่อยรอนาน คุณหมอรักษาดีค่ะ ไม่เลี้ยงไข้ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำดีมาก เข้าใจผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายไม่แพงมาก โรงพยาบาลสะอาด ห้องน้ำสะอาด ห้องพิเศษดีค่ะ กว้างมาก มีเมนูอาหารให้สั่งทาน อาหารอร่อย ที่จอดรถมีเยอะ แต่ควรมีป้ายบอกทางเยอะๆหน่อย
บริการดีมากค่ะ คุณหมดตอบคำดีและรวดเร็ว และทำให้สบายใจขึ้นมาก ไม่ต้องไปไกลหรือว่าต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลสำหรับคนที่ไม่มีเวลาก็สามารถถามคำถามจากเว็บไซต์ได้ เพราะว่าคุณหมดสามารถเข้ามาตอบคำถามที่เราต้องการหรือเป็นกังวลได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ตรงคำถาม เผื่อบางคนไม่กล้าไปพบแพทย์ แต่ก็อยากทราบปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง ถือว่าเป็นางที่ดีมากๆเลยนะคะ ที่ได้ตั้งเว็ยไซ์ในการตอบคำถามขึ้น แต่อยากให้ไม่ต้องใช้เหรียญคะ เพราะสำหรับบางคนที่อยากจะถามต่อหรือมีเรื่องกังวลต่อเขาจะได้สามารถถามต่อได้เลย
ดีค่ะ ใจดี พูดคุยสนุก และรู้ว่าอากการนั้นต้องแก้ไขอย่างไร คุณหมอใจดี รับฟังคนไข้อง และดูแลคนไข้บริการคนไข้อย่างดี คุณหมอมีความรู้มากๆ รับฟังและให้ความรู้คนป๋วยอย่างดี ดีค่ะ ใจดี พูดคุยสนุก และรู้ว่าอากการนั้นต้องแก้ไขอย่างไร คุณหมอใจดี รับฟังคนไข้อง และดูแลคนไข้บริการคนไข้อย่างดี คุณหมอมีความรู้มากๆ รับฟังและให้ความรู้คนป๋วยอย่างดี
การที่จะไปเข้าทำการรักษาที่ รพ มธ สิ่งเเรกเลยคือ จะต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษ เนื่องจาก คนเยอะมากๆ เเละเมื่อ ต้องรอหมอนาน เช่น ไป 8.00 อาจจะได้ตรวจ ประมาณ 10 โมง เเนะนำให้ไปรอที่ห้างหนา รพ ได้เลยเพราะ สะดวกสบายจะได้ไม่เสียเวลารอ การบริการ : 5/10 เนื่องจาก ช้ามากเป็นพิเศษ อาจจะเป็นเพราะว่าคนไข้เยอะมากๆ ปล. เตรียม หนังสือ หาอะไรทำช่วงรอหมอ จะได้ไม่หงุดหงิด การตรวจโรคของหมอ : 8/10 การวินิฉัยโรคค่อนข้างที่จะตรง การรักษาเอาใจใส่ให้คำเเนะนำดี เเต่ การบริการกว่าจะได้เข้าตรวจคือช้ามาก ปล.ความช้า = ไปกลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่ได้ 1 รอบ
ตรวจเช็คสุขภาพที่โรงพยาบาลนี้เป็นประจำครับ สิ่งอำนวยความสะดวกสะดวก รวดเร็ว แพทย์ให้การรักษารวมทั้งให้คำปรึกษาชัดเจนตรงประเด็นครับ รอผลแลปไม่นานครับ มีการโทรเตือนวันนัดล่วงหน้ากันคนไข้ลืมด้วยคับ ค่ารักษาพยายบาลไม่แพงครับ ไม่ต้องร่ำรวยมากก็สามารถเข้ามาตรวจสุขภาพหรือรักษาโรคได้ อีกทั้งยังใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พอดีมีเพื่อนอยู๋ที่นั้นครับ ไปโรงพยาบาลเปาโลทีไรไม่ต้องกลัวไปคนเดี๋ยวเพราะมีเพื่อนค่อยไปเป็นเพื่อนตลอด ไม่เหงาครับ แถมบริเวณโรงพยาบาลมีของกินมากมายให้เลือกซ์้อกินครับ หาซื้อง่ายสะดวกดีครับ รวมๆแล้วโอเครมากๆเลยครับ
ดิฉันได้เป็นไข้หวัดใหญ่ค้ะได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเเล้วได้เห็นว่าโรงพยาบาลดังกล่าวมีความหน้าเข้าไปรักษาโรงพยาบาลดูสะอาดหูสะอาดตาพยาบาลก็บริการดีค้ะ ช่วยเเนะนำ.หมอใหญ่ก็ใจดีให้คำปรึกษาค้ะพูดเป็นกันเองกับคนไข้ซื้อคนไข้ที่มาใช้บริการก็รู้สึกดีเเละประทับใจค้ะ . ค่ารักษาก็ราคาเป็นกันเอง คนไข้ทั่วไปก็สามารถจ่ายได้ การเดินทางก็ไม่ยุ่งยากค้ะ โทรไปสอบถามพยาบาลก็ได้ค้ะ
บริการดีมากๆค่ะ หมอให้คำแนะนำดีมากค่ะ ไปหาหมอครั้งแรกที่นี่ รอไม่นานก็ได้เข้าไปหาหมอเลยค่ะ แต่ถ้าไปไม่เช้า คนจะเยอะมากๆเลยค่ะ ก่อนหน้านี้เคยพาปู่ไปหาหมอที่นี่ ต้องแอดมิด ที่นี่ดูแลดีมากๆค่ะ รพ.ก็ดูน่าเชื่อถือมากๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ แนะนำให้ไปที่นี่นะคะ น่าจะเป็นรพอันดับต้นๆในจังหวัดเลยนะคะ มีคนเข้ามาให้บริการกันเยอะมากค่ะ
รักษาตัวนอน 1 คืนหมอพยาบาลดูแลดีความสะอาดดี ความรวดเร็วในการรอคิวตรวจถือว่าเร็วอยู่ นอนห้องเดี่ยว ราคาไม่แพงจนเกินไปโดยรวมแล้วดี แต่อาหารไม่ผ่าน และตรงนัดตรวจรีเชคหลังจากออกโรงพยาบาลพูดไม่ชัดเจนว่าตรวจอะไรเราก็นึกว่าตรวจผลว่ายังติดเชื้ออยู่มั้ย สรุปตรวจเลือดวัดน้ำตาลธรรมดาทั่วไปเสียเงินปอีกโดยใช่เหตุ ฝากไว้สำหรับคนไม่เคยนอน รพ. น่าจะทุกที่ถามให้ดีก่อนว่าตรวจอะไร
ไปพบคุณหมอที่ศิริราชแผนกจิตเวชเป็นคลินิกพิเศษนอกเวลา คุณหมอเก่งมากๆ พูดจาดี ใจดีมากๆ พยาบาลก็น่ารัก สอบถามเรื่องอะไรก็ตอบอย่างละเอียด ไม่เหวี่ยงไม่วีนเลยค่ะ สถานที่ก็ดีค่ะ สะดวกสบาย ทางรพ.จัดได้เป็นระบบระเบียบ สามารถนัดเวลาไปพบคุณหมอได้ค่ะ รอไม่นานเพราะไปตามเวลาที่นัด ถึงจะเป็นคลินิกพิเศษนอกเวลา แต่ค่าหมอไม่แพงเลยค่ะ ค่ายารักษาราคาจะอยู่ที่ยาแต่ละตัวที่คุณหมอจ่ายค่ะ โดยรวมแล้วดีมากค่ะ
ดูแลดีถูกคุณหมอใจดีมากคนไข้เยอะไปหน่อยแต่ดูแลดีแนะนำมากสละเวลามาหาได้คุณหมอเป็นกันเองพยาบาลก็ใจดียิ่งโรคหอบแนะนำให้มารักษาที่นี้ค่ะเอาใจใส่มากค่าห้องก็ถูกมากแถวอยู่ติดตลาดหาของกินได้สบายค่ะยิ่งเด็กที่ไม่สบายบ่อยเข้าโรงบาลทุกเดือนแนะนำมากค่ะจะช่วยประหยัดเรื่องการเงินได้เยอะมากดีพอๆกับโรงพยาบาลเอกชนเลยค่ะไม่ลองมาไม่รู้นะคะว่าที่นี้เขาถูกจริงๆ
พยาบาลบริการเป็นอย่างดี ไม่เหวี่ยงวีนเลยค่ะ คุณหมอก็พูดจาดี ให้การรักษาและให้คำแนะนำได้ดีมากค่ะ คุณหมอใส่ใจในการรักษามาก มีความน่าเชื่อถือ และพูดจาดีเป็นกันเอง พอถามข้อมูลเกี่ยวกับอาการ คุณหมอก็ตอบได้อย่างเข้าใจง่ายและอธิบายสิ่งที่สงสัยเพิ่มเติมอีกด้วย ทำให้คนไข้รู้สึกประทับใจที่ได้รับการรักษาที่นี่ค่ะ
รักษามาหลายปีแล้วตั้งแต่อายุ14 ตอนนี้จะจบปริญญาตรีแล้ว ตั้งแต่นอนแอดมิดที่ รพ จนหายดีออกมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ โดยเฉพาะคลินิกพรีเมี่ยม ไม่ต้องรอนาน มีความสะดวกรวดเร็วทุกขั้นตอนตั้งแต่จ่ายเงินไปถึงจ่ายยา ค่ารักษาไม่ได้แพงเกินไปเมื่อเทียบเท่ากับเอกชนหลายๆที่ บริการดีมากๆ คุณหมอดูแลเอาใจใส่ดี อยากให้ทุกคนมารักษาที่นี่
ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะคะ คือหนูรู้สึกหดหู่ ไม่อยากทำอะไรเลย เหมือนจะคิดเยอะตลอดเวลา เวลานอนก็นอนไม่ค่อยหลับด้วยค่ะ หรือไม่ก็ต้องให้ตัวเองได้ร้องไห้ก่อนถึงจะหลับได้ พอตื่นก็ไม่อยากออกไปไหน ไม่อยากทำอะไร ไม่อยากเจอกับผู้คน เวลาไปเรียน อยู่กับเพื่อนก็ไม่ได้สนุก เหมือนแสดงออกมาว่าเราสนุกอยู่ ท้อไปกับทุกอย่างด้วย ขี้น้อยใจ คิดมาก เครียด คิดสั้นด้วยค่ะ รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวบนโลกเลยค่ะ แล้วไม่มีแรงจะทำอะไรเลย ข้าวก็ไม่อยากกิน หรือพอกินก็กินไม่หยุด บางวันก็ไม่กินข้าวเลยค่ะ ไม่กล้าถามหมอ แต่รู้สึกทนไม่ไหวกับที่ตัวเองเป็นแบบนี้ หนูเป็นมาตั้งแต่ปลายเดือนพ.ย. ปีที่แล้วค่ะ จนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ ทุกความรู้สึกที่บอกไปก่อนหน้านี้ มันเริมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วน พยายามหาอะไรทำแล้วแต่ไม่ดีขึ้นเลย กลัวว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะ(จากแต่ก่อนที่เป็นคนร่าเริงมาก)
บริการดีค่ะมีความว่องไวพยาบาลใจดีคุณหมอดูแลดีมากค่ะเป็นตาอักเสยก็ล้างตาให้ค่ะที่สำคัญใช้อุปกรณ์ใหม่ด้วย ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆได้ดีและคุณหมอได้ให้คำปรึกษารวมถึงขั้นตอนการรักษาจนถึงข้อบ่งชี้ในการใช้ยาหยอดตาและยาฆ่าเชื้อในแต่ละตัวได้ดีค่ะ และแนะนำถึงวิธีการล้างตาด้วยตัวเองเวลาอยู่ที่บ้าน ปฏิบัตรคนไจ้เหมือนคนในครอบครัวและให้ความห่วงใยดูแลดีมากค่ะ ตลอดถึงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ร้านค้าหรือแม้แต่ที่นั่งรอก็ให้ความสะอาดและความสะดวกสบายดีเยี่ยม และที่สำคํยมีน้ำบริการคนไข้ฟรีบางทีก็จะมีน้ำสมุนไพรมาแจกให้แก่ผู้ป่วยและญาติอีกด้วยค่ะ
เนื่องด้วยตัวเราเองป่วย และต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช มาหลายปี การที่มาที่โรงพยาบาลนี้บ่อยๆทำให้สังเกตเห็นได้ว่า บุคคลากรที่นี่มีคุณภาพมากๆ ระดับดีเยี่ยมเลยจริงๆ ประทับใจตั้งแต่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พยาบาล จนกระทั่งหมอ ประทับใจไปหมดทุกอย่างเลยจริงๆ วันนี้ตั้งใจเขียนกระทู้นี้ ให้กำลังใจทุกๆคนที่ทำงานในศิริราช พนักงานรักษาความปลอดภัย เราสังเกตว่าเขาจะตรวจดูในอาคารด้วย เดินดูทั่วอาคารเลย ดูแลความปลอดภัยดีมาก เวลาจะข้ามถนน ที่นี่ คนเดินเท้าใหญ่กว่ารถ และรถเข็นคนไข้ ใหญ่ที่สุด คือถ้ามีรถเข็นจะข้ามปุ๊บ โบกให้รถยนต์จอดก่อนเสมอ พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ปลื้มใจสุดๆเมื่อวานสดๆร้อนๆ เราเองต้องนั่งรถเข็น ฝนก็ตก เราเองจะไปจากตึกสยามมินไปโรงอาหาร ก็ให้แม่เข็นไปให้ พอ พี่พนักงานเห็น เขารีบเข้ามาถามว่า ไปไหนครับ เดี๋ยวผมเข็นให้ พอไปถึงหน้าโรงอาหารมันมีน้ำขังจากฝนตกอยู่ เราเห็นแล้วก็จะบอกว่า พี่ส่งตรงนี้ก็ได้คะ เดี๋ยวจะเดินไปเอง(ใช้ไม้เท้าเดิน) กำลังจะอ้าปากพูดเนี่ยแหละคะ ขาพี่แกก้าวลงน้ำมาแล้ว ทุ่มตัวสุดๆ (รู้สึกผิดในใจ) รองเท้าผ้าใบจมเกือบมิดเลยคะ มันต้องอับไปทั้งวันแน่ๆเลย พอถึงที่ เราก็ยกมือไหว้ขอบคุณ พี่พนักงานยกมือรับไหว้ บอกไม่เป็นอะไรครับ แต่รองเท้าพี่แก แฉะเลย ซึ้งใจมากๆ
บริการดีถึงดีมากค่ะ คิวไม่เยอะ รวดเร็ว ทั้งพยาบาลและคุณหมอก็ยิ้มแย้มดีค่ะ ตอนตรวจเข้าใจและรับฟังคนไข้ ไม่เออออเหมือนโรงพยาบาลอื่นที่เคยเจอมาค่ะ หมอมือนิ่ม อุปกรณ์สะอาดมาก มีการฆ่าเชื้อทุกครั้งที่ใช้ค่ะ ทำงานอย่างเป็นระบบ โรงพยาบาลสะอาด ห้องน้ำสะอาด มีแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านยิ้มแย้มให้กับคนที่เข้าใช้ห้องน้ำ
ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจ ว่าประกันสังคม คนใช้บริการเป็นจำนวนมาก จะวุ่นวายและใช้เวลาค่อนข้างนาน สำหรับการรักษา และบริการที่นี่ผมถือว่าดีมากคับ รักษาแล้วหายไว แพทย์มีความเชี่ยวชาญ ผู้ช่วยพยายาลทำแผล ทำได้ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ถึงงานจะหนักแต่เค้าพวกนี้ก็ไม่แสดงออกด้วยสีหน้า ตอนนี้ผมคงไม่ได้ไปใช้บริการอีกแล้ว เพราะย้ายมาอยู่ต่างจังหวัด ขอให้ทุกๆคนที่ทำหน้าที่ ที่ดีแบบนี้อยู่คู่ รพ. ไปนานๆนะคับ
ตรวจดีมากๆค่ะคุณหมอละเอียด พยาบาลก็ดีดูแลคนไข้ดีค่ะใกล้บ้านไปง่ายกลับง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะ รับยาก็ไม่นานมากพอรอไหวไปตรวจภายในมา บอกละเอียดหมดเลยค่ะชอบมากอยากไปตรวจทุกปี บอกตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย ภายในเราเป็นยังไงบ้างละเอียดมากค่ะอยากให้ทุกคนลองไปใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดูนะคะ เพื่อเป็นประโยชน์ของทุกคน ดีมากจริงๆค่ะแนะนำเลย
มีโอกาสได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะ คุณหมอเก่งมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ สงสัยอะไรสอบถามคุณหมอได้หมดค่ะ มีการบริการที่ดี ใส่ใจผู้ป่วย ลดความเครียดและตระหนกได้เป็นอย่างดี แต่คิวยาวมากเช่นเดียวกันค่ะ ต้องรอระยะนึง เนื่องจากไม่ได้เป็นหนักมาก หรือฉุกเฉิน โดยรวมถือว่าโอเค ได้รับข้อมูลที่ต้องการ
ตรวจดีมากๆค่ะคุณหมอละเอียด พยาบาลก็ดีดูแลคนไข้ดีค่ะถึงจะไกลบ้านไปหน่อยแต่ก็ไปง่ายกลับง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะ รับยาก็ไม่นานมากพอรอไหว หมอบอกละเอียดหมดเลยค่ะชอบมากอยากไปตรวจทุกปี บอกตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย ว่าร่างก่ยเราเป็นยังไงบ้างละเอียดมากค่ะอยากให้ทุกคนลองไปใช้บริการโรงพยาบาลดูนะคะ เพื่อเป็นประโยชน์ของทุกคน ดีมากจริงๆค่ะแนะนำเลย
บิรการดีในระดับนึงเลยครับ เรยไปอยู่หลายครั้ง ประทับใจทุกครั้งครับ พอถึงคิวตรวจ เข้าไปคุยกับคุณหมอ ตอนแรกก็ไม่รู้อาการว่าตัวเองเป็นโรคอะไรเพราะปกติจะมีอาการแบบโรคกระเพาะมักจะนึกว่าตนเองเป็นโรคกระเพาะตลอด พอมาตรวจกับคุณหมอจึงรู้เลยว่าตัวเองเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้ คุณหมอเก่งมากรักษาถูกจุด อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
บริการดี ตรวจและวินิจฉัยละเอียด ค่าบริการไม่แพงเกินไป และสามารถใช้สิทธประกันสังคมได้ คุณหมอให้คำปรึกษาได้อย่างละเอียดและครอบคลุม ระยะเวลารอตรวจไม่นานนัก สภาพแวดล้อมและความสะอาดใน รพ ไม่ว่าจะเป็น แผนกฉุกเฉิน หรือ แผนกรักษาโรคทั่วไป มีความเป็นระบบดีเยี่ยม ค่ารักษาตอนไปรับการรักษาไม่ว่าจะเป็นค่ายา ค่าหมอ หรือค่าบริการอื่นๆ ไม่แพงนัก และราคาค่อนข้างน่าพึงพอใจมาก
รู้สึกปวดหัวคั่นเนื้อคั่นตัวไม่ค่อยสบาย เพราะเป็นประจำเดือนพร้อมเป็นไข้ทับฤดู จึงได้ไปโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เจอการบริการที่น่ารักของคุณๆพยาบาลก็ชื่นใจ แถมได้รับการบริการที่ดี รู้สึกปวดหัวคั่นเนื้อคั่นตัวไม่ค่อยสบาย เพราะเป็นประจำเดือนพร้อมเป็นไข้ทับฤดู จึงได้ไปโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เจอการบริการที่น่ารักของคุณๆพยาบาลก็ชื่นใจ แถมได้รับการบริการที่ดี
ตรวจดีมากๆค่ะคุณหมอละเอียด พยาบาลก็ดีดูแลคนไข้ดีค่ะใกล้บ้านไปง่ายกลับง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะ รับยาก็ไม่นานมากพอรอไหวไปตรวจภายในมา บอกละเอียดหมดเลยค่ะชอบมากอยากไปตรวจทุกปี บอกตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย ภายในเราเป็นยังไงบ้างละเอียดมากค่ะอยากให้ทุกคนลองไปใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดูนะคะ เพื่อเป็นประโยชน์ของทุกคน ดีมากจริงๆค่ะแนะนำเลย
พยาบาลดูแลดีค่ะตอนฝากครรภ์ ตอนทำคลอดก็มีนักศึกษาพยาบาลมาดูแลอย่างใกล้ชิด คอยรับฟังปัญหา ตอนเร่งคลอดปวดปัสสาวะก็พาไปเข้าห้องน้ำ ตอนปวดท้องทรมาณแถมปวดหลังสุดๆก็นวดให้ ดูแลดีมากค่ะ คลอนเสร็จก็มาสอนให้น้องเข้าเต้า พอย้ายไปห้องพักก็มีพยาบาลมาคอยวัดไข้อยู่ตลอด ไม่มั่นใจกรุ๊ปเลือดทั้งพ่อแม่ลูกก็ตรวจให้ใหม่ ปลื้มมากค่ะกับรพ.นี้
ตรวจดีๆมากๆนะ คุณหมอให้คะแนำนะวินิจฉัย​ดีมากๆ เพราะตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นและคสรระวัง เพราะบางโรคมักมาโดยไม่รู้ตัว เคยแนะนำให้เพืือนไปตรวจที่โรงพยาบาบนี้เหมือนกะน เพื่อนก็โอเคด้วย เพราะบริการ ดีเ็นระบบ เรียบร้อย เลยอยากมารีวิวเพื่อให้ทุกคนไปใข้บริการและเป็นส่วนนึวของการตัดสินใจในการรักษาและดูแลสุขภาะของตัวเราเอง
สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บริการดีมากค่ะ ฝากท้องและคลอดที่นี่ รวมถึงการคุมกำเนิด ประทับใจตั้งแต่เริ่มฝากท้อง บุคลากรทุกท่านให้ความใส่ใจคุณแม่ทุกท่านดีมากค่ะ นักศึกษาแพทย์ รวมถึงนางพยาบาล ใจดีมากค่ะ น่ารักทุกคน ถ้ามีคนที่สองฝากที่นี่เหมือนเดิมค่ะ ขอให้ทาง รพ.รักษาภาพลักษณ์ที่ดีตลอดไปเพื่อคนไข้ทุกคน ขอบคุณค่ะ
บริการดีมากๆครับ แถมให้คำปรึกษาได้และเป็นกันเอง การตรวจโรคมีการถามและแนะนำขั้นตอนอย่างละเอียด ทำให้เราไว้ใจคลีนิคเวชกรรมนี้ได้มากขึ้น ในการรักษา ก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะไปที่ไหน ที่สะดวกและรวดเร็วในการรักษา รอคิวไม่นาน ส่วนตัวแล้วจะไม่ชอบคนวุ่นวายอยู่แล้วด้วย และการรักษาก็ดีมาก ระหว่างรอก็มีอะไรให้อ่าน หรือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งก็ดีมากๆ ที่ทำให้ผู้ที่เข้ามารักษาได้อ่านกัน
มีบริการดีในระดับนึงเลยครับ เรยไปอยู่หลายครั้ง ประทับใจทุกครั้งครับ พอถึงคิวตรวจ เข้าไปคุยกับคุณหมอ ตอนแรกก็ไม่รู้อาการว่าตัวเองเป็นโรคอะไรเพราะปกติจะมีอาการแบบโรคกระเพาะมักจะนึกว่าตนเองเป็นโรคกระเพาะตลอด พอมาตรวจกับคุณหมอจึงรู้เลยว่าตัวเองเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้ คุณหมอเก่งมากรักษาถูกจุด อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
ได้มีอาการอาหารเป็นพิษและเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาบแห่งนี้ ทางคุณหมอแลัพยาบาลดูแลดีมาก พร้อมกับแนะนำการรักษาเบื้องต้น โดยที่ทางผมนั้นได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอแบะทานยาควบคู่กับที่คุณหมอได้แจ้งไว้ ใช้เวลาไม่ถึง 2 วัน อาการอาหารเป็นพิษก็หายเป็นปลิดทิ้ง ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลที่ช่วยดูแลมากแบบนี้ครับ
ผมหาหมอครั้งแรกช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนตอนนี้ข้ามปีจะเข้าเดือนกุมภาอาการปัสวะบ่อยและเจ็บ(บ่อยมาก10-15นาทีก็ปัสวะ)มันทรมานมากกลางคืนแทบไม่ได้นอนที่สำคัญผมทำงานขับรถให้เจ้านายต้องขับรถเจอรถติดต้องอั้นเพราะรถติดที่ทำงานให้มาหาหมอได้แต่มาหาจะ2เดือนกว่าแล้วหมอที่ตรวจเปลี่ยนมา4คนแล้วอาการไม่ดี(ผมใช้สิทธิประกันสังคมคับ)วันนี้ได้ไปหาหมอเฉพาะทางตึกใหญ่หมอตรวจแล้วบอกขออัตราซาวร์ดํก่อนเราก็ไปรอด้านนอกสักพักพยาบาลเรียกแล้วบอกทางเราจะติดต่อให้มาอัตราซาวร์อีกทีเราถามวันไหนพยาบาลบอกประมาน1เดือนห๊ะ1เดือนผมตกใจนี้ผมต้องทนทรมานอย่างนี้อีกเป็นเดือนแล้วงานผมล่ะถ้าตั้งแต่รักษามามันดีขึ้นก็ว่าไปอย่างนี้ไม่ดีขึ้นเลย
ดีค่ะ บริการก็โอเคดีค่ะพอไปหาหมอแล้วอาการก็ดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะ คุณหมอก็ให้คำแนะนำที่ดีด้วย พูดจาดีมากเลยค่ะ ประทับใจมากๆๆ เลยค่ะ ตอนแรกคิดว่าจะไปหาที่อื่น แต่มีคนแนะนำให้ลองมาที่นี่เพราะเขาบอกว่าหมอที่นี่ดีนะ รักษาดีบริการดี ก็เลยลองมาสุดท้ายได้มาแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะ ชอบที่คุณหมอให้คำแนะนำดีๆกับเราค่ะ
ดีมากๆเรยครับ ผมรู้แค่ว่าดีผมแค่จะเหรียญเฉยๆครับ อยาจิงจังกับผมน่ะขอโทษค้าบบบ😂😂😂ขอโทษค้าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบยบบยบบยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
ขอให้อาม่าผมหายไว้ครับ ฝากดูแลอาม่าผมด้วย อาม่าผมต้องให้อาหารทางสะดือ เคี้ยวไม่ค่อยได้ สุขภาพไม่ต่อยดี ความจำไม่ค่อยดีแล้ว แต่ยังอยากให้อยู่รอดูผมเรียนจบ ตอนนี้ท่านรับรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา บริการค่อนข้างโอเคเลยครับ แต่ค่อนข้างที่จะไกลจากที่พักอยู่ อาม่ายังมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อ และสะโพกเคยหัก แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
ดิฉันได้พาลูกมาตรวจห้องฉุกเฉินเนื่องจากมีลักษณะแนวโน้มว่าจะเป็นไส้ติ่ง ซึ่งเป็นการย้ายจาก รพ.ธนบุรีเพื่อมาใช้สิทธิ์ว่างของบัตรทองที่นี่ (เพราะหากเป็นไส้ติ่งจริงๆและต้องผ่าตัดอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดค่อนข้างสูง) แต่พอมาที่นี่ ได้เจอกับเจ้าหน้าที่พยาบาลหน้าห้องฉุกเฉิน(ใส่ชุดสีน้ำเงิน) ถามว่าทำไมถึงมาที่นี่ หากมีเงินทำไมไม่รักษาที่รพ.อื่นเอง พูดอย่างนี้กับคนไข้ได้ด้วยหรอคะ? พอเดินไปจะทำบัตรและแจ้งใช้สิทธิ์ว่างของบัตรทองก็เจอเจ้าหน้าที่ห้องทำบัตรที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำเกี่ยวกับบัตรทองพูดไม่ดีใส่อีก เข้าใจว่ามารักษาตอนดึกนะคะ แต่มันฉุกเฉินคะ ปล.หมอเวรและเจ้าหน้าที่ท่านอื่นดีคะ
พอดีอ๊อฟฟิตอยู่แถวโรงพยาบาลวันเกิดเหตุได้ซ้อนมอไวร์น้องที่อ๊อฟฟิตเพื่อที่จะไปซื้อขนมมารับรองแขงที่โรงบาล ช่วงจังหวะที่ซื้อของเส็จเรียบร้อยได้ออกมาจากโรงบาลตามทางปกติ มีวินมอเตอร์ไซร์วิ่งแซงเลนออกมาเลยชนกัน เราเป็นผู้ซ้อนท้ายขาด้านขวาตั้งแต่หัวเข่าลงมากระแทกกับตัวรถ ได้กลับเข้าไปใช้บริการที่โรงบาล พอไปถึงพยาบาลแล้วผู้ช่วยได้ช่วยกันห้ามเลือดและดูแผลเบื้องต้นทันที บริการรวดเร็วมากค่ะ
บริการดีมาก เราว่าสะดวกดี พยาบาลพูดดีครับหมอให้การดูเเลอย่างไกล้ชิด เราป่วยหนักมากวันนั้นเเม่เลยพามาโรงพยาบาล พยาบาลที่นี่ก็รีบมาดูเเลทันทีประทับใจมาก หมอเเละพยาบาลพูดดี ยิ้มให้เราตลอดเวลา ตอนที่เรานอน คุยหมอมาตรวจ ตรวจดีมาก ถามอาการอย่างละเอียด ตอนออกจากโรงพยาบาลพยาบาลยังบอกอีกว่าขอให้สุขภาพเเข็งเเรงไวๆนะคะ ไม่เหมือนที่เคยไปที่อื่น
ดูในแอป