ทำเลสิก (Lasik) ตา 2 ข้าง ที่โรงพยาบาลยันฮี
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep ที่โรงพยาบาลพญาไท 1
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก (อายุ 9-14 ปี) จำนวน 2 เข็ม ที่ รพ.ปิยะเวท
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Prep Smear ที่ รพ.ปิยะเวท
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Cy-Prep ที่ รพ.ปิยะเวท
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Cy-Prep + HPV DNA Testing ที่ รพ.ปิยะเวท
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่ รพ. เวชธานี
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โปรแกรม1 ที่ รพ.ธนบุรี2
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โปรแกรม2 ที่ รพ.ธนบุรี2
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โปรแกรม3 ที่ รพ.ธนบุรี2
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โปรแกรม4 ที่ รพ.ธนบุรี2
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โปรแกรม5 ที่ รพ.ธนบุรี2
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep และตรวจภายในด้วยการอัลตร้าซาวน์สำหรับผู้หญิง ที่ Meko IVF
คอร์สทำกายภาพบำบัดรักษาเส้นเอ็นหรือข้อมืออักเสบ นิ้วล็อค 5 ครั้ง ที่ P&B คลินิกกายภาพบำบัด
คอร์สทำกายภาพบำบัดรักษารองช้ำ เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ 5 ครั้ง ที่ P&B คลินิกกายภาพบำบัด
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ทำกายภาพบำบัด รักษาฟื้นฟูหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท จำนวน 1 ครั้ง ที่ Pinnacle Clinic
ทำกายภาพบำบัด รักษาอาการออฟฟิศซินโดรม จำนวน 1 ครั้ง ที่ Pinnacle Clinic
ตรวจภาวะมีบุตรยาก ด้วยการอัลตร้าซาวนด์ช่องคลอด ตรวจภายใน และตรวจร่างกาย ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ตรวจภาวะมีบุตรยาก ด้วยการตรวจสเปิร์มและตรวจร่างกาย ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ตรวจภาวะมีบุตรยาก ด้วยการตรวจสเปิร์ม ที่ รพ.พญาไท 2
ตรวจภาวะมีบุตรยาก ด้วยการอัลตราซาวนด์ช่องคลอด ที่ รพ.พญาไท 2
ตรวจความสมบูรณ์อสุจิ ที่ Meko IVF
ตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร (สำหรับผู้ชาย) ที่ Meko IVF
ตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร (สำหรับผู้หญิง) ที่ Meko IVF
ตรวจสุขภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echo Cardiogram) ที่
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) ที่
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 13 รายการ (รวมตรวจสมรรถนะภาพหัวใจด้วยเครื่องวิ่งสายพาน EST และตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echo Cardiogram) ที่
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 12 รายการ (รวมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echo Cardiogram) ที่
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 12 รายการ (รวมตรวจสมรรถนะภาพหัวใจด้วยเครื่องวิ่งสายพาน EST) ที่
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 10 รายการ (รวมตรวจสมรรถนะภาพหัวใจด้วยเครื่องวิ่งสายพาน EST) ที่
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 10 รายการ (รวมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echo Cardiogram) ที่
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 12 รายการ (รวมตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echo Cardiogram) ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 12 รายการ (รวมตรวจสมรรถนะภาพหัวใจด้วยเครื่องวิ่งสายพาน EST) ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจสุขภาพ 14 รายการ สำหรับผู้หญิง ที่
ตรวจมะเร็ง 3 รายการ สำหรับผู้หญิง (Thin Prep, อัลตร้าซาวนด์ช่องคลอด และดิจิตัลแมมโมแกรม) ที่
รักษาข้อเข่าด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น PRP
ตรวจสุขภาพวัยทอง สำหรับผู้ชาย ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป Sex Hormone Program
ตรวจสุขภาพวัยทอง สำหรับผู้หญิง ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป Sex Hormone Program
ตรวจสุขภาพวัยทอง สำหรับผู้ชาย ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป Pause Program
ตรวจสุขภาพวัยทอง สำหรับผู้หญิง ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป Pause Program
ตรวจสุขภาพวัยทอง สำหรับผู้ชาย ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป Balance Program
ตรวจสุขภาพวัยทอง สำหรับผู้หญิง ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป Balance Program
ตรวจสุขภาพวัยทอง สำหรับผู้ชาย ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป Pause and Balance Program
ตรวจสุขภาพวัยทอง สำหรับผู้หญิง ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป Pause and Balance Program
ตรวจสุขภาพวัยทอง สำหรับผู้ชาย ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป Regen Program
ตรวจสุขภาพวัยทอง สำหรับผู้หญิง ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป Regen Program
ตรวจการนอน (Sleep Test) แบบ Cpap ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจบันทึกการนอนหลับแบบ Full Polysomnography ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ตรวจการนอน (Sleep Test) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 3
ตรวจการนอน (Sleep Test) ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจการนอน (Sleep Test) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 1
ตรวจการนอน (Sleep Test) ที่ โรงพยาบาลธนบุรี 2
ตรวจการนอน (Sleep Test) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2