ทำเลสิกตา (Lasik) 2 ข้าง ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ThinPrep ที่ โรงพยาบาลพญาไท 1
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก (อายุ 9-14 ปี) จำนวน 2 เข็ม ที่ รพ.ปิยะเวท
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Prep Smear ที่ รพ.ปิยะเวท
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Cy-Prep ที่ รพ.ปิยะเวท
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Cy-Prep + HPV DNA Testing ที่ รพ.ปิยะเวท
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่ รพ. เวชธานี
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ThinPrep (โปรแกรม 1) ที่ โรงพยาบาลธนบุรี 2
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ThinPrep และตรวจหาเชื้อ HPV (โปรแกรม 2) ที่ โรงพยาบาลธนบุรี
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ThinPrep และอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (โปรแกรม 3) ที่ โรงพยาบาลธนบุรี
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ThinPrep ตรวจหาเชื้อ HPV และอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (โปรแกรม 4) ที่ โรงพยาบาลธนบุรี
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep โปรแกรม 1 ที่ รพ.ธนบุรี2
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep และตรวจภายในด้วยการอัลตร้าซาวน์ช่องคลอด ที่ Meko IVF (เมโกะ ไอวีเอฟ)
คอร์สทำกายภาพบำบัดคนวัยทำงาน รักษาเส้นเอ็น ข้อมืออักเสบ นิ้วล็อค 5 ครั้ง ที่ P&B Physical Therapy Clinic (P&B คลินิกกายภาพบำบัด)
คอร์สทำกายภาพบำบัดคนวัยทำงาน รักษารองช้ำ เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ 5 ครั้ง ที่ P&B Physical Therapy Clinic (P&B คลินิกกายภาพบำบัด)
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม (4 สายพันธุ์) ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ทำกายภาพบำบัด รักษาฟื้นฟูหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท จำนวน 1 ครั้ง ที่ Pinnacle Clinic (พินนาเคิลคลินิกกายภาพบำบัด)
ทำกายภาพบำบัด รักษาอาการออฟฟิศซินโดรม จำนวน 1 ครั้ง ที่ Pinnacle Clinic (พินนาเคิลคลินิกกายภาพบำบัด)
ตรวจภาวะมีบุตรยาก ด้วยการอัลตร้าซาวนด์ช่องคลอด ตรวจภายใน และตรวจร่างกาย ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ตรวจภาวะมีบุตรยาก ด้วยการตรวจสเปิร์มและตรวจร่างกาย ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ตรวจความสมบูรณ์ของอสุจิ (ตรวจสเปิร์ม) เพื่อตรวจภาวะมีบุตรยาก ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องคลอด เพื่อตรวจภาวะมีบุตรยาก ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจความสมบูรณ์อสุจิ ที่ Meko IVF (เมโกะ ไอวีเอฟ)
ตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร (สำหรับผู้ชาย) ที่ Meko IVF (เมโกะ ไอวีเอฟ)
ตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร (สำหรับผู้หญิง) ที่ Meko IVF (เมโกะ ไอวีเอฟ)
ตรวจสุขภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echo Cardiogram) ที่
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) ที่
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 13 รายการ (รวม EST และ Echo) ที่ โรงพยาบาลธนบุรี 2
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 12 รายการ (รวม Echo ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง) ที่ โรงพยาบาลธนบุรี 2
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 12 รายการ (รวม EST ตรวจสมรรถนะภาพหัวใจด้วยเครื่องวิ่งสายพาน) ที่ โรงพยาบาลธนบุรี 2
ตรวจคัดกรองโรคหัวใจแบบ Exercise Stress Test ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 11 รายการ (รวมตรวจ Echo และ Est) ที่ รพ. ยันฮี
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 12 รายการ (รวม Echo ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง) ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 12 รายการ (รวม EST ตรวจสมรรถนะภาพหัวใจด้วยเครื่องวิ่งสายพาน) ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจสุขภาพ 14 รายการ สำหรับผู้หญิง ที่ โรงพยาบาลนครธน
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 3 รายการ สำหรับผู้หญิง
ฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น PRP เพื่อรักษาข้อเข่า 1 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ 17 รายการ สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (โปรแกรม Sex Hormone) ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ 20 รายการ สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป รวมตรวจฮอร์โมน (โปรแกรม Sex Hormone) ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ 21 รายการ สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (โปรแกรม Pause) ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ 23 รายการ สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (โปรแกรม Pause) ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ 20 รายการ สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (โปรแกรม Balance) ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ 20 รายการ สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (โปรแกรม Balance) ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ 24 รายการ สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (โปรแกรม Pause and Balance) ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ 27 รายการ สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (โปรแกรม Pause and Balance) ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ 29 รายการ สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป (โปรแกรม Regen) ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพวัยทอง สำหรับผู้หญิง ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป Regen Program
ตรวจการนอน (Sleep Test) แบบ Cpap ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจบันทึกการนอนหลับแบบ Full Polysomnography ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ตรวจการนอน (Sleep Test) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 3
ตรวจการนอน (Sleep Test) ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจการนอน (Sleep Test) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 1
ตรวจการนอน (Sleep Test) ที่ โรงพยาบาลธนบุรี 2
ตรวจการนอน (Sleep Test) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจกระดูกและข้อ 9 รายการ พร้อมเซ็ทวิตามินและทรีตเม้นต์บำรุงกระดูกและข้อ ที่ Good Life Center
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 6 รายการ สำหรับผู้ชาย ที่ Meko IVF (เมโกะ ไอวีเอฟ)
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 7 รายการ สำหรับผู้หญิง (ฟรี! อัลตร้าซาวนด์) ที่ Meko IVF (เมโกะ ไอวีเอฟ)
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 10 รายการ สำหรับผู้ชาย ที่ โรงพยาบาลเพชรเวช
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 11 รายการ สำหรับผู้หญิง ที่ โรงพยาบาลเพชรเวช
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับ 2 ท่าน (ผู้ชาย 10 รายการและผู้หญิง 11 รายการ) ที่ โรงพยาบาลเพชรเวช
ตรวจวิตามิน 8 รายการ พร้อมโปรแกรมวิตามินเสริม 1 เดือน ตามความต้องการเฉพาะบุคคล ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม ที่ โรงพยาบาลธนบุรี2
ทำเลสิกตา 2 ข้าง (Lasik) ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (2 สายพันธุ์) 3 เข็ม ที่ Meko IVF (เมโกะ ไอวีเอฟ)
ตรวจระดับวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ 8 รายการ ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
(Shopping Day 9.9) บัตรผ่าน Ice Lab (Cryotherapy ความเย็นบำบัด) 1 วัน ที่ APEX Medical Center
(Shopping Day 9.9) ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด (Food Intolerance Test) ด้วยการตรวจเลือด ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
(Shopping Day 9.9) คอร์สทำกายภาพบำบัดและ Shockwave Therapy 3 ครั้ง ที่ The Move Club Physical Therapy Clinic
(Shopping Day 9.9) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ThinPrep ที่ โรงพยาบาลพญาไท 1
(Shopping Day 9.9) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ThinPrep ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
(Shopping Day 9.9) ตรวจระดับฮอร์โมน 13 รายการ สำหรับผู้หญิง (รวมตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
(Shopping Day 9.9) ตรวจสุขภาพ 24 รายการ สำหรับผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป (โปรแกรม Health Women (EST)) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 3
(Shopping Day 9.9) ตรวจสุขภาพหญิงและตรวจคัดกรองมะเร็ง 18 รายการ สำหรับผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลยันฮี
คอร์สสวนล้างลำไส้ Detox 5 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลยันฮี
คอร์สสวนล้างลำไส้ Detox 3 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลยันฮี
คอร์สสวนล้างลำไส้ Detox 10 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก Boostagen ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ (23 สายพันธุ์) 1 เข็ม ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Pfizer ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก Adacel ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก Boostrix ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ที่ โรงพยาบาลพญาไท 1
ตรวจเช็คระดับวิตามิน 6 รายการ ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสมดุลสารต้านอนุมูลอิสระและภาวะอ็อกซิเดชั่น 2 รายการ ที่ โรงพยาบาลนครธน
ตรวจหาอนุมูลอิสระและแอนตี้ออกซิเดนซ์ 8 รายการ (โปรแกรม Free Radical & Antioxidant Screening) ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 5 รายการ และฉีดวัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม (โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 5) ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ตรวจคัดกรองมะเร็งมะเร็งปากมดลูก (Thin-Prep) ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก gadasil 4 สายพันธ์ รพ.พญาไท1 ที่ โรงพยาบาลพญาไท 1
ปรึกษาแพทย์ เพื่อคัดกรองทุกความเสี่ยงเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก ที่ โรงพยาบาลสุขุมวิท
[10.10 - 19.00-21.59 น.] คอร์สฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม ที่ โรงพยาบาลนครธน
คอร์สฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
[10.10 - 13.00-15.59 น.] ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 200+ ชนิด ด้วยการตรวจเลือด ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
[10.10 - 13.00-15.59 น.] ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 ชนิด ด้วยการตรวจเลือด ที่ โรงพยาบาลพญาไท 3
[10.10 - 13.00-15.59 น.] ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด ด้วยการตรวจเลือด ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
[10.10 - 13.00-15.59 น.] ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด ด้วยการตรวจเลือด ที่ โรงพยาบาลนครธน
[10.10 - 19.00-21.59 น.] คอร์สทำกายภาพบำบัดรักษาออฟฟิศซินโดรม 3 ครั้ง ที่ Newton EM Physiotherapy Clinic (นิวตั้น เอ็ม คลินิกกายภาพบำบัด)
[10.10 - 19.00-21.59 น.] ออกกำลังกายบำบัด 50 นาที ที่ Fixme Clinic
ทำกายภาพบำบัด ตามความต้องการของแต่ละบุคคล 25 นาที ที่ Fixme Clinic
ทำกายภาพบำบัดกระดูกสันหลัง (Spinal Exercise) 50 นาที ที่ Fixme Clinic
ทำกายภาพบำบัด เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจากกีฬา 25 นาที ที่ Fixme Clinic
ดูในแอป