บัตรผ่าน Ice Lab (Cryotherapy ความเย็นบำบัด) 1 วัน ที่ APEX Medical Center
บัตรผ่าน Ice Lab (Cryotherapy ความเย็นบำบัด) 1 เดือน ที่ APEX Medical Center
บัตรผ่าน Ice Lab (Cryotherapy ความเย็นบำบัด) 3 เดือน ที่ APEX Medical Center
บัตรผ่าน Ice Lab (Cryotherapy ความเย็นบำบัด) 12 เดือน ที่ APEX Medical Center
ทำกายภาพบำบัดด้วย TREAT YOUR PAIN โปรแกรมลดปวด 1 ครั้ง ที่ NEWTON EM PHYSIOTHERAPY CLINIC
คอร์สทำกายภาพบำบัดด้วย BACK PAIN PACKAGE แพคเกจรักษาอาการปวดหลัง 3 ครั้ง ที่ NEWTON EM PHYSIOTHERAPY CLINIC
คอร์สทำกายภาพบำบัดด้วย SCOLIOSIS PACKAGE แพคเกจปรับกระดูกสันหลังคด 5 ครั้ง ฟรี วิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม POSTURAL ANALYSIS ที่ NEWTON EM PHYSIOTHERAPY CLINIC
ทำกายภาพบำบัด รักษาอาการปวดตึงจากการทำงาน 1 ครั้ง (Full Package) ที่ P&B Physical Therapy Clinic (P&B คลินิกกายภาพบำบัด)
คอร์สทำกายภาพบำบัด แก้ปวดตึงจากการทำงาน 5 ครั้ง (Full Package) ที่ P&B Physical Therapy Clinic (P&B คลินิกกายภาพบำบัด)
คอร์สทำกายภาพบำบัด แก้ปวดตึงจากการทำงาน 10 ครั้ง (Full Package) ที่ P&B Physical Therapy Clinic (P&B คลินิกกายภาพบำบัด)
คอร์สทุยหนาและโคมไฟอินฟาเรด 5 ครั้ง แถม 1 ครั้ง ที่ สวนกวางตุ้งคลินิก
คอร์สทุยหนา+โคมไฟอินฟาเรด 10 ครั้ง แถม 3 ครั้ง ที่ สวนกวางตุ้งคลินิก
คอร์สทำกายภาพบำบัดด้วย FROZEN SHOULDER PACKAGE แพคเกจรักษาไหล่ติด 3 ครั้ง ที่ NEWTON EM PHYSIOTHERAPY CLINIC
คอร์สทำกายภาพบำบัดด้วย KNEE PAIN PACKAGE โปรแกรมรักษาอาการปวดเข่า 3 ครั้ง ที่ NEWTON EM PHYSIOTHERAPY CLINIC
ทำกายภาพบำบัดด้วย โปรแกรมยืดกล้ามเนื้อหลังและขา PHYSIO STRETCHING BACK & LEGS 45 นาที 1 ครั้ง ที่ NEWTON EM PHYSIOTHERAPY CLINIC
คอร์สทำกายภาพบำบัดด้วย HERNIATED DISC PACKAGE แพคเกจรักษาหมอนรองกระดูก สันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท 3 ครั้ง ที่ NEWTON EM PHYSIOTHERAPY CLINIC
ทำกายภาพบำบัดด้วย การนวดคลายและจัดเรียงพังผืดด้วยหลัก IASTM MYOFASCIAL RELEASE & CORRECTION IASTM 1 ครั้ง ที่ NEWTON EM PHYSIOTHERAPY CLINIC
คอร์สฝังเข็ม เพื่อลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน 10 ครั้ง ที่ สวนกวางตุ้งคลินิก
ตรวจสุขภาพ 11 รายการ ด้วย Healthy Beginner ที่โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจการนอนหลับที่บ้านแบบประหยัด 1 ครั้ง ที่ NK Sleep Center
ตรวจการนอนหลับที่บ้านอย่างละเอียด 1 ครั้ง ที่ NK Sleep Center
ตรวจสุขภาพหัวใจ (EST) 21 รายการ สำหรับบุคคลอายุ 25 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง รพ.พญาไท 3
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน หลังและสะโพก (Hip&Spine) สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง รพ.พญาไท3
ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น 10 รายการ สำหรับทุกเพศทุกวัย หรือผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน 1 ครั้ง รพ.พญาไท3
ตรวจสุขภาพเบาหวาน ชุดพื้นฐาน 17 รายการ สำหรับทุกเพศทุกวัย หรือผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน 1 ครั้ง รพ.พญาไท3
ตรวจสุขภาพเบาหวาน ชุดพิเศษ 20 รายการ สำหรับทุกเพศทุกวัย หรือผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน 1 ครั้ง รพ.พญาไท3
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 2 รายการ (อัลตร้าซาวด์เต้านมและแมมโมแกรม) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 3
ตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง STROKE 1 จำนวน 12 รายการ สำหรับผู้ที่มี อายุ 30 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง รพ.พญาไท 3
ตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง STROKE 2 จำนวน 14 รายการ สำหรับผู้ที่มี อายุ 30 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง รพ.พญาไท 3
ตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง STROKE 3 จำนวน 15 รายการ สำหรับผู้ที่มี อายุ 35 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง รพ.พญาไท 3
ตรวจระดับฮอร์โมน 8 รายการ สำหรับผู้ชาย (รวมตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์) (โปรแกรม Hormone Basic Male) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 3
ตรวจระดับฮอร์โมน 8 รายการ สำหรับผู้หญิง (รวมตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์) (โปรแกรม Hormone Basic Female) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 3
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ (สายพันธุ์ใหม่ 2019) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 3
ตรวจวิตามิน 9 รายการ ด้วยโปรแกรมตรวจ Micronutrients รพ.พญาไท 3
ตรวจสุขภาพ Health Men (แบบ Echo) 21 รายการ สำหรับผู้ชายอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 3
ตรวจสุขภาพ Health Women (Echo) 24 รายการ สำหรับหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป 1 ครั้ง รพ.พญาไท 3
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 ชนิด ด้วยการตรวจเลือด ที่ โรงพยาบาลพญาไท 3
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานทุกช่วงวัย 11 รายการ พร้อมหาความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 200+ ชนิด (Food Intolerance Test) โดยการเจาะเลือด ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจภูมิแพ้อาหาร 6 รายการ ด้วยการทดสอบทางผิวหนัง สำหรับเด็กอายุ 3 เดือน - 12 ปี ที่ โรงพยาบาลธนบุรี
ตรวจภูมิแพ้สิ่งแวดล้อมหรืออากาศ 7 รายการ ด้วยการทดสอบทางผิวหนัง สำหรับเด็กอายุ 2 - 12 ปี ที่ โรงพยาบาลธนบุรี
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ อายุ9-45 ปี ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนหลัก1 เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันรวมสำหรับเด็กอายุ 1เดือน - 1 ปี 6 เข็ม ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
คอร์สฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พร์อต
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส IPD Synflorix Vaccine 1เข็ม ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม อายุ9-45 ปี ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับ 2 ท่าน ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับ 3 ท่าน ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับ 4 ท่าน ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ที่ โรงพยาบาลธนบุรี
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม (4 สายพันธุ์) ที่ โรงพยาบาลธนบุรี 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม (2 สายพันธุ์) ที่ โรงพยาบาลธนบุรี
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (2 สายพันธุ์) 3 เข็ม ที่ โรงพยาบาลยันฮี
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (2 สายพันธุ์) 3 เข็ม ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม (4 สายพันธุ์) ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม ที่ รพ.กรุงเทพอุดร
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 เข็ม (2 สายพันธุ์) ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม (2 สายพันธุ์) ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (4 สายพันธุ์) 3 เข็ม ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำนวน 3 เข็ม ที่ รพ.ปิยะเวท
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil 3 เข็ม สำหรับบุคคลอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลเวชธานี
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 เข็ม (4 สายพันธุ์) ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม ที่ โรงพยาบาลเวชธานี
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำนวน 3 เข็ม ที่ รพ.เพชรเวช
ฉีดวัคซีนไอพีดี (IPD) 1 เข็ม เด็กอายุ2ปีขึ้นไป ที่โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2
ฉีดวัคซีนไอพีดี (IPD) 2 เข็ม เด็กอายุ1-2ปี ที่โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2
ฉีดวัคซีนไอพีดี (IPD) 3 เข็ม เด็กอายุุ6-12เดือน ที่โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2
ฉีดวัคซีนไอพีดี (IPD) 4 เข็ม เด็กอายุ2-ุ6เดือน ที่โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2
ฉีดวัคซีนหลัก2 เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันรวมสำหรับเด็กอายุ 2เดือน - 1 ปี 5 เข็ม ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนเสริม1 เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันรวมสำหรับเด็กอายุ 2เดือน - 1 ปี 4 เข็ม ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนเสริม2 เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันรวมสำหรับเด็กอายุ 2เดือน - 1 ปี 4 เข็ม ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส IPD Synflorix Vaccine 4เข็ม ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส IPD Synflorix Vaccine 3เข็ม ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส IPD Synflorix Vaccine 2เข็ม ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า Rota rotateq Vaccine 3ครั้ง แรกเกิด-5ปี ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า Rota rotateq Vaccine 1ครั้ง แรกเกิด-5ปี ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า Rota rotarix Vaccine 2ครั้ง แรกเกิด-5ปี ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า Rota rotarix Vaccine 1ครั้ง แรกเกิด-5ปี ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส IPD prevnar Vaccine 4เข็ม ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส IPD prevnar Vaccine 3เข็ม ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส IPD prevnar Vaccine 2เข็ม ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส IPD prevnar Vaccine 1เข็ม ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจการนอนหลับที่บ้านแบบประหยัด สำหรับผู้ที่มีอาการนอนกรนหรือสงสัยว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อายุ 10 ปีขึ้นไป 1ครั้ ที่ NK SLEEP CENTER
ตรวจการนอนหลับที่บ้านแบบประหยัด สำหรับผู้ที่มีอาการนอนกรนหรือสงสัยว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อายุ 10 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง ที่ NK SLEEP CENTER
ตรวจการนอนหลับที่บ้านแบบประหยัด สำหรับผู้ที่มีอาการนอนกรนหรือสงสัยว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อายุ 10 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง ที่ NK SLEEP CENTER
ตรวจสุขภาพหัวใจ กับ แพ็คเกจหัวใจ 1 ที่ โรงพยาบาลธนบุรี
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 11 รายการ (ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงผ่านหน้าอก ECHO) ที่
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 11 รายการ (ตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Holter) ที่
ตรวจสุขภาพและตรวจหัวใจ 12 รายการ (ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย EST และตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงผ่านหน้าอก ECHO) ที่
ตรวจสุขภาพหญิง 29 รายการสำหรับหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป 1ครั้ง ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกCervarix 3 เข็ม Cervarix รพ.พญาไท 3
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม (4 สายพันธุ์) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 3
เลเซอร์กำจัดหนวด 1 ครั้ง ซื้อ 1 แถม 1 ด้วย Gentle Yag ที่ The Boss Clinic
เลเซอร์กำจัดเครา 1 ครั้ง ด้วย Gentle Yag ที่ The Boss Clinic
ทำเลสิกตา (Lasik) 1 ข้าง ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ดูในแอป