วัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3 เข็ม
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โรงพยาบาลพญาไท 1
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับบุคคลอายุ 15 ปีขึ้นไป
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ + วัคซีนโรคปอดบวม (Prevnar 13 สายพันธุ์) สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนปอดบวมมาก่อน
วัคซีนโรคปอดบวม (Prevnar 13 สายพันธุ์) สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนปอดบวมมาก่อน
วัคซีนโรคปอดบวม (PNEUMOVAX 23 สายพันธุ์) สำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนปอดบวมมาแล้ว
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ + วัคซีนโรคปอดบวม (PNEUMOVAX 23 สายพันธุ์) สำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนปอดบวมมาแล้ว
เจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธุ์ ปรึกษาคุณหมอพร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว)
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมตรวจก่อนแต่ง (Exclusive Package) 37 รายการ สำหรับ 2 ท่านชายและหญิง N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจหาโรคริดสีดวงทวาร รพ.พญาไท2
ผ่าตัดริดสีดวงทวาร โดยใช้เครื่องมือเย็บอัตโนมัติ
ผ่าตัดริดสีดวงทวาร
ผ่าตัดริดสีดวงทวาร โดยใช้เครื่องมือเย็บอัตโนมัติ
ผ่าตัดริดสีดวงทวาร แบบธรรมดา รพ.พญาไท2
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หญิง ด้วย Pre Wedding Program 11 รายการ ที่ รพ.ธนบุรี
ตรวจสุขภาพต้อนรับสงกรานต์ ปี 2562 สำหรับหญิง 2 ท่าน 21 รายการ (ราคารวม 2 ท่าน)
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคคลอายุ 15 ปีขึ้นไป (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล​แล้ว) รพ.ยันฮี
ตรวจข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง รพ.ธนบุรี
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 60 ปีขึ้นไป (31 รายการ) กับโปรแกรม Value For Life Platinum Plus รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 50 ปีขึ้นไป (31 รายการ) กับโปรแกรม Value For Life Platinum รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 60 ปีขึ้นไป (31 รายการ) กับโปรแกรม Value For Life Platinum Plus รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพ Value For Life Gold Plus หญิง 40 ปีขึ้นไป (20 รายการ) รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 40 ปีขึ้นไป (20 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Value For Life Gold Plus รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 40 ปีขึ้นไป (20 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Value For Life Gold Plus 1 ครั้ง ที่ รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพสำหรับทุกวัย 1 ท่าน (14 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพยกครัตรวจสุขภาพสำหรับทุกวัย 1 ท่าน (14 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพยกครัว รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพสำหรับทุกวัย 1 ท่าน (14 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพยกครัว รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับหญิง ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส/ก่อนมีบุตร 10 รายการ ที่ รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับชาย ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส/ก่อนมีบุตร 9 รายการ ที่ รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 40-50 ปี (24 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพชาย Gold รพ.เพชรเวช
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 40-50 ปี (27 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหญิง Gold รพ.เพชรเวช
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 50 ปีขึ้นไป (27 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพชาย Platinum รพ.เพชรเวช
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 50 ปีขึ้นไป (29 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหญิง Platinum รพ.เพชรเวช
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 40 ปีขึ้นไป (18 รายการ) กับ Special Program รพ.ธนบุรี 1
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 40 ปีขึ้นไป (20 รายการ) กับ Special Program รพ.ธนบุรี 1
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 45 ปีขึ้นไป (16 รายการ) กับโปรแกรม Premium มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 45 ปีขึ้นไป (16 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 45 ปีขึ้นไป (18 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Comprehensive มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV) และสารเสพติด พร้อมตรวจเลือด ตับอักเสบบี ด้วยโปรแกรมตรวจก่อนเข้างาน (ชาย) ที่ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV) และสารเสพติด พร้อมตรวจเลือด ตับอักเสบบี และตั้งครรภ์ ด้วยโปรแกรมตรวจก่อนเข้างาน (หญิง) ที่ มิตรไมตรีคลินิก
Detox ล้างสารพิษในเลือด 1 แถม 1 สดใสเฮ้าส์คลินิก
Detox ล้างสารพิษในเลือด 4 แถม 1 สดใสเฮ้าส์คลินิก
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ (สายพันธุ์ใหม่ 2019) รพ.พญาไท 3
ตรวจสุขภาพพื้นฐาน Smile Check up 14 รายการ รพ.พญาไท2
ตรวจสุขภาพบุคคล 25 ปีขึ้นไป 18 รายการ Smart Check up รพ.พญาไท 2
ตรวจมะเร็ง และตรวจสุขภาพ (18 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Check up รพ.พญาไท 2
ทำหมันหญิง(หมันแห้ง)(ดมยา) รพ.ยันฮี
ทำหมันหญิงหลังคลอด(ดมยา) รพ.ยันฮี
แก้หมันชาย รพ.ยันฮี
แก้หมันหญิง รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพบุคคลอายุ 20 ปีขึ้นไป (9 รายการ) รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพหญิง 30-40 ปี (13 รายการ) 1 ครั้ง ที่ รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพชาย 30-40 ปี (12 รายการ) รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพหญิง 41-50 ปี (13 รายการ) รพ.ยันฮี
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง30-40 ปี(13 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหญิง 30-40 ปี รพ.ยันฮี
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 30-40 ปี(12 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพชาย 30-40 ปี รพ.ยันฮี
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 41-50 ปี(13 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหญิง 41-50 ปี รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพชาย 41-50 ปี (13 รายการ) รพ.ยันฮี
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 41-50 ปี (13 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพชาย 41-50 ปี รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพหญิง 50 ปีขึ้นไป (18 รายการ) 1 ครั้ง ที่ รพ.ยันฮี
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 50 ปีขึ้นไป(18 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหญิง 50 ปีขึ้นไป รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพชาย 50 ปีขึ้นไป (17 รายการ) รพ.ยันฮี
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 50 ปีขึ้นไป(17 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพชาย 50 ปีขึ้นไป รพ.ยันฮี
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับชาย กับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร 11 รายการ รพ.พญาไท2
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับหญิง กับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรหญิง 12 รายการ ที่ รพ.พญาไท2
ตรวจหัวใจ 19 รายการ กับโปรแกรมHeart Bonus Check Up (EST) : male & female 19 รายการ รพ.พญาไท2
ตรวจประเมินความเครียดด้วยฮอร์โมนและสารต้านอนุมูลอิสระ 5 รายการ รพ.พญาไท2
ตรวจหาภูมิแพ้อาหาร 20 ชนิด ด้วยวิธีการตรวจเลือด รพ.พญาไท2
ตรวจหาภูมิแพ้อากาศ 20 ชนิด ด้วยวิธีตรวจเลือด ที่ รพ. พญาไท 2
ตรวจหาภูมิแพ้อากาศและอาหาร รวม 40 ชนิด ด้วยวิธีการตรวจเลือด รพ.พญาไท2
ตรวจคัดกรองมะเร็งชาย 7 รายการ รพ.พญาไท2
ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง 8 รายการ รพ.พญาไท 2
ตรวจหาความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุน 2 รายการ รพ.พญาไท 2
ตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นชาย 23 รายการ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นหญิง 19 รายการ 1 ครั้ง ที่ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (dTPa) รพ.พญาไท 2
ฉีดวัคซีนปอดอักเสบ Prevnar-13 รพ.พญาไท 2
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์และปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (Pneumo-23) รพ.พญาไท 2
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์และปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (Pnevnar-13) รพ.พญาไท 2
ฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัด (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว) รพ.พญาไท 2
ฉีดวัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (Pneumo-23) และไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รพ.พญาไท 2
ฉีดวัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (Pnevnar-13) และไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รพ.พญาไท 2
ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี รพ.พญาไท1
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ใหญ่ Gardasil 3 เข็ม รพ.พญาไท2
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 1 เข็ม รพ.ยันฮี
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม รพ.พญาไท 2
คอร์สทำกายภาพบำบัดด้วย Office Syndrome Package แพคเกจรักษาออฟฟิศซินโดรม 3 ครั้ง ที่ Newton EM Physiotherapy Clinic
ทำกายภาพบำบัดด้วย โปรแกรมยืดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ ออฟฟิศซินโดรม Physio Stretching Neck & Shoulder 30 นาที 1 ครั้ง ที่ Newton EM Physiotherapy Clinic
ทำกายภาพบำบัดด้วย โปรแกรมยืดกล้ามเนื้อทั้งตัว Physio Stretching Total Body 60 นาที 1 ครั้ง ที่ Newton EM Physiotherapy Clinic
ตรวจสมดุลฮอร์โมนหญิง 9 รายการ ที่ โรงพยาบาลนครธน
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด (Food Intolerance Test) ด้วยวิธีทดสอบทางผิวหนัง ที่ รพ. นครธน
ตรวจภูมิแพ้อากาศและอาหาร รวม 33 ชนิด ด้วยวิธีทดสอบทางผิวหนัง ที่ รพ. นครธน
ตรวจสมดุลฮอร์โมนชาย 8 รายการ ที่ โรงพยาบาลนครธน
ตรวจอัลตร้าซาวด์หาเนื้องอกมดลูกและรังไข่ สำหรับหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง รพ.พญาไท 3
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรวมอัลตร้าซาวด์หาเนื้องอกมดลูกและรังไข่ สำหรับหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง รพ.พญาไท 3
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรวมตรวจหาเชื้อเอชพีวีและอัลตร้าซาวด์หาเนื้องอกมดลูกและรังไข่ สำหรับหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง รพ.พญาไท 3
ตรวจร่างกายโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ 8 รายการ ด้วย Posture Analysis Program 1 ครั้ง ที่ Newton EM Physiotherapy Clinic
ตรวจสมรรถภาพร่างกาย 5 รายการ ด้วย โปรแกรม Physical Fitness Test ที่ Newton EM Physiotherapy Clinic
ตรวจภูมิแพ้อากาศ 14 ชนิด ด้วยวิธีทดสอบทางผิวหนัง ที่ รพ. นครธน
ตรวจภูมิแพ้อาหาร 19 ชนิด ด้วยวิธีทดสอบทางผิวหนัง ที่ รพ. นครธน