วัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3 เข็ม
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โรงพยาบาลพญาไท 1
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับบุคคลอายุ 15 ปีขึ้นไป
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ + วัคซีนโรคปอดบวม (Prevnar 13 สายพันธุ์) สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนปอดบวมมาก่อน
วัคซีนโรคปอดบวม (Prevnar 13 สายพันธุ์) สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนปอดบวมมาก่อน
วัคซีนโรคปอดบวม (PNEUMOVAX 23 สายพันธุ์) สำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนปอดบวมมาแล้ว
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ + วัคซีนโรคปอดบวม (PNEUMOVAX 23 สายพันธุ์) สำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนปอดบวมมาแล้ว
เจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธุ์ ปรึกษาคุณหมอพร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว)
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมตรวจก่อนแต่ง (Exclusive Package) 37 รายการ สำหรับ 2 ท่าน ชายและหญิง
ตรวจหาโรคริดสีดวงทวาร
ผ่าตัดริดสีดวงทวาร โดยใช้เครื่องมือเย็บอัตโนมัติ
ผ่าตัดริดสีดวงทวาร
ผ่าตัดริดสีดวงทวาร โดยใช้เครื่องมือเย็บอัตโนมัติ
ผ่าตัดริดสีดวงทวาร แบบธรรมดา
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หญิง ด้วย Pre Wedding Program 11 รายการ
ตรวจสุขภาพต้อนรับสงกรานต์ ปี 2562 สำหรับหญิง 2 ท่าน 21 รายการ (ราคารวม 2 ท่าน)
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคคลอายุ 15 ปีขึ้นไป (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล​แล้ว) รพ.ยันฮี
ตรวจข้อเข่าเสื่อม 2 ข้าง รพ.ธนบุรี
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 60 ปีขึ้นไป (31 รายการ) กับโปรแกรม Value For Life Platinum Plus รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 50 ปีขึ้นไป (31 รายการ) กับโปรแกรม Value For Life Platinum รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 60 ปีขึ้นไป (31 รายการ) กับโปรแกรม Value For Life Platinum Plus รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพ Value For Life Gold Plus หญิง 40 ปีขึ้นไป (20 รายการ) รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 40 ปีขึ้นไป (20 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Value For Life Gold Plus รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 40 ปีขึ้นไป (20 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Value For Life Gold Plus รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพสำหรับทุกวัย 1 ท่าน (14 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพยกครัตรวจสุขภาพสำหรับทุกวัย 1 ท่าน (14 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพยกครัว รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพสำหรับทุกวัย 1 ท่าน (14 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพยกครัว รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี รพ.เปาโล
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับหญิง ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส/ก่อนมีบุตร 10 รายการ รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับชาย ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส/ก่อนมีบุตร 9 รายการ รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 40-50 ปี (24 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพชาย Gold รพ.เพชรเวช
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 40-50 ปี (27 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหญิง Gold รพ.เพชรเวช
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 50 ปีขึ้นไป (27 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพชาย Platinum รพ.เพชรเวช
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 50 ปีขึ้นไป (29 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหญิง Platinum รพ.เพชรเวช
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 40 ปีขึ้นไป (18 รายการ) กับ Special Program รพ.ธนบุรี 1
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 40 ปีขึ้นไป (20 รายการ) กับ Special Program รพ.ธนบุรี 1
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 45 ปีขึ้นไป (16 รายการ) กับโปรแกรม Premium มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 45 ปีขึ้นไป (16 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 45 ปีขึ้นไป (18 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Comprehensive มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV) และสารเสพติด พร้อมตรวจเลือด ตับอักเสบบี ชายด้วยโปรแกรมตรวจก่อนเข้างานชาย มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV) และสารเสพติด พร้อมตรวจเลือด ตับอักเสบบี และตั้งครรภ์ (หญิง) ด้วยโปรแกรมตรวจก่อนเข้างานหญิง มิตรไมตรีคลินิก
Detox ล้างสารพิษในเลือด 1 แถม 1 สดใสเฮ้าส์คลินิก
Detox ล้างสารพิษในเลือด 4 แถม 1 สดใสเฮ้าส์คลินิก
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ (สายพันธุ์ใหม่ 2019) รพ.พญาไท 3
ตรวจสุขภาพพื้นฐาน Smile Check up 14 รายการ รพ.พญาไท2
ตรวจสุขภาพบุคคล 25 ปีขึ้นไป 16 รายการ Smart Check up รพ.พญาไท 2
ตรวจมะเร็ง และตรวจสุขภาพ (16 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Check up รพ.พญาไท 2
ทำหมันหญิง(หมันแห้ง)(ดมยา) รพ.ยันฮี
ทำหมันหญิงหลังคลอด(ดมยา) รพ.ยันฮี
แก้หมันชาย รพ.ยันฮี
แก้หมันหญิง รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพบุคคลอายุ 20 ปีขึ้นไป (9 รายการ) รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพหญิง 30-40 ปี (13 รายการ) รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพชาย 30-40 ปี (12 รายการ) รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพหญิง 41-50 ปี (13 รายการ) รพ.ยันฮี
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง30-40 ปี(13 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหญิง 30-40 ปี รพ.ยันฮี
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 30-40 ปี(12 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพชาย 30-40 ปี รพ.ยันฮี
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 41-50 ปี(13 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหญิง 41-50 ปี รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพชาย 41-50 ปี (13 รายการ) รพ.ยันฮี
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 41-50 ปี(13 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพชาย 41-50 ปี รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพหญิง 50 ปีขึ้นไป (18 รายการ) รพ.ยันฮี
ตรวจมะเร็งหญิง และตรวจสุขภาพหญิง 50 ปีขึ้นไป(18 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหญิง 50 ปีขึ้นไป รพ.ยันฮี
ตรวจสุขภาพชาย 50 ปีขึ้นไป (17 รายการ) รพ.ยันฮี
ตรวจมะเร็งชาย และตรวจสุขภาพชาย 50 ปีขึ้นไป(17 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพชาย 50 ปีขึ้นไป รพ.ยันฮี