ตรวจสุขภาพหญิง 19 รายการ สำหรับหญิงอายุ 15 - 30 ปี ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ 7 รายการ สำหรับหญิง Sexual Transmission ที่ มิตรไมตรี คลินิก
ตรวจสุขภาพ Premium หญิง 45 ปีขึ้นไป 16 รายการ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจสุขภาพหญิง 23 รายการสำหรับอายุ 31 - 40 ปี
ตรวจสุขภาพหญิง 24 รายการสำหรับอายุ 41 - 50 ปี
ตรวจสุขภาพ Comprehensive หญิง 45 ปีขึ้นไป 18 รายการ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจสุขภาพหญิง 40 ปีขึ้นไป 20 รายการ กับ Special Program รพ.ธนบุรี1
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2 รายการ โรคร้ายที่คุณป้องกันได้ ที่ รพ.บางปะกอก-รังสิต2
ตรวจป้องกันมะเร็ง สำหรับสตรี 9 รายการ รพ.สุขุมวิท
ตรวจมะเร็งหญิง 12 รายการ กับ Cancer Screening Program รพ.ธนบุรี1
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเชื้อ HPV ชนิดสายพันธุ์ก่อมะเร็ง รพ.พญาไท 2
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) 2 รายการ รพ.พญาไท 2
ปรึกษาคุณหมอ พร้อมอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง (รวมค่าบริการรพ. ไม่รวมค่าแพทย์) รพ.พญาไท2
ปรึกษาคุณหมอ พร้อมตรวจมะเร็งเต้านม สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว)
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกและอัลตร้าซาวน์ 2 รายการ รพ.ธนบุรี
ตรวจเช็คความฟิตแบบเต็ม สำหรับผู้หญิง Advanced Fit for Women 27 รายการ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจสุขภาพประจำปี Silver 15 รายการ สำหรับหญิงอายุ 21 - 30 ปี
ตรวจก่อนแต่ง หญิง 10 รายการ
ตรวจคัดกรองเพื่อฝากครรภ์ 11 รายการ
ตรวจหามะเร็ง Premium หญิง 5 รายการ 1 ครั้ง ที่ มิตรไมตรี คลินิก
ตรวจก่อนเข้างานหญิง 6 รายการ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจก่อนแต่ง หญิง ด้วย Pre Wedding Program 11 รายการ
ตรวจสุขภาพต้อนรับสงกรานต์ ปี 2562 สำหรับหญิง 1 ท่าน 21 รายการ
ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีบุตรยาก หญิง
ตรวจสุขภาพคู่รัก (ราคานี้ตรวจได้ทั้ง 2 ท่าน)
ปรึกษาเรื่องตกขาว พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว)
ปรึกษาประจำเดือนมาไม่ปกติ พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว) 1 ครั้ง ที่ รพ. พญาไท 2
ปรึกษาประจำเดือนมีกลิ่น พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว)
ปรึกษาปวดท้องน้อย พร้อมอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง (รวมค่าบริการรพ. ไม่รวมค่าแพทย์)
ตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Child สำหรับอายุ 1-4 ขวบ
ตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Child สำหรับอายุ 4-10 ขวบ
ตรวจสุขภาพ Happy Check Up ลด 60%จากราคาปกติ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ที่โรงพยาบาลนครธน
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม รพ.นครธน
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ ที่โรงพยาบาลนครธน
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ ที่โรงพยาบาลนครธน
ฉีดวัคซีนงูสวัด 1 เข็ม ที่ รพ.นครธน
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกCervarix (ป้องกัน 2 สายพันธุ์) 3 เข็ม สำหรับหญิงอายุ 9-45 ปี ที่ รพ.นครธน
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (ป้องกัน 4 สายพันธุ์) 3 เข็ม ที่โรงพยาบาลนครธน
ตรวจสุขภาพ Silver A อายุ 30-40 ปี
ตรวจสุขภาพ Silver B อายุ 30-40 ปี
ตรวจสุขภาพชาย Gold 40-50 ปี (24 รายการ) รพ.เพชรเวช
ตรวจสุขภาพชาย Platinum (27 รายการ) อายุ 50 ปีขึ้นไป รพ.เพชรเวช
ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ ราคาสำหรับตรวจ 2 ท่าน
ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
ตรวจหาสารเสพติด (amphetamine)
ตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV) 1 ครั้ง ที่ มิตรไมตรี คลินิก
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม ที่ รพ.เพชรเวช
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก (Mini Package) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจก่อนแต่ง (Exclusive Package) 37 รายการ สำหรับ 2 ท่านชายและหญิง N Health (เอ็นเฮลท์)
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม ที่ รพ.ธนบุรี
ตรวจสุขภาพ Health Men (EST) 21 รายการ สำหรับชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง รพ.พญาไท 3
ตรวจสุขภาพพื้นฐาน 17 รายการ สำหรับทุกช่วงวัย 1 ครั้ง รพ.พญาไท 3
ตรวจสุขภาพคู่รัก สำหรับชาย
ตรวจภาวะผู้มีบุตรยาก ชาย
ทำหมันชาย
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep และตรวจภายใน ที่ Meko IVF
ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) และเชื้อ HPV ชนิดสายพันธุ์ก่อมะเร็ง ที่ MEKO IVF
ตรวจสุขภาพคุณแม่สุดสตรอง 18 รายการ สำหรับหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจก่อนแต่ง (Exclusive Package)
ตรวจการตั้งครรภ์ ( UPT )
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ใหญ่ Cervarix 3 เข็ม รพ.ธนบุรี
ตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง Platinum 28 รายการ ที่โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Gardasil 3 เข็ม รพ.ธนบุรี
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก Gardasil 2 เข็ม รพ.ธนบุรี
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก Cervarix 2 เข็ม รพ.ธนบุรี
คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม 3 รายการ รพ.ธนบุรี 1
คลอดปกติ (3 วัน 2 คืน)
ผ่าตัดคลอด (4 วัน 3 คืน)
ตรวจภาวะผู้มีบุตรยาก 12 รายการสำหรับหญิง
ตรวจสุขภาพ Value For Life Platinum 29 รายการสำหรับหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง ที่ รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพ Value for Life Platinum Plus หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป 31 รายการ 1 ครั้ง ที่ รพ.เปาโล สมุทรปราการ
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก (Gardasil)
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกGardasil สำหรับผู้ใหญ่ 3 เข็ม ที่ รพ.เปาโล สมุทรปราการ
คลอดปกติ (นอน 3 วัน 2 คืน)
ฝากครรภ์โปรแกรม 1 คัดกรองความเสี่ยงดาวน์ซินโดรม
ผ่าตัดคลอด (นอน 4 วัน 3 คืน)
ผ่าตัดคลอดแฝด (นอน 4 วัน 3 คืน)
ทำหมันหญิงแบบเปิดหน้า
ทำหมันหญิงแบบส่องกล้อง
ฝากครรภ์โปรแกรม 2 คัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
ฝากครรภ์โปรแกรม 3 คัดกรองเบาหวาน ดาวน์ซินโดรมและธาลัสซีเมีย
ตรวจสุขภาพคู่รัก 11 รายการ สำหรับผู้หญิง 1 ครั้ง ที่ รพ.เพชรเวช
ตรวจสุขภาพหญิง Gold 40-50 ปี (27 รายการ) รพ.เพชรเวช
ตรวจสุขภาพหญิง Platinum 34 รายการ สำหรับหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง ที่ รพ.เพชรเวช
ตรวจมะเร็งเต้านม 2 รายการ สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว) รพ.เพชรเวช
ตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ใหญ่ Gardasil 3 เข็ม ที่ รพ.สุขุมวิท
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็กGardasil 2 เข็ม ที่ รพ.สุขุมวิท
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก Cervarix 2 เข็ม ที่ โรงพยาบาลสุขุมวิท
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ใหญ่ Cervarix 3 เข็ม โรงพยาบาลสุขุมวิท
ตรวจสุขภาพ Health Women (EST) 24 รายการ สำหรับหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง รพ.พญาไท 3
ตรวจความเสี่ยงโรคทางเพศสัมพันธ์ 11 รายการ กับโปรแกรมตรวจก่อนสมรส สำหรับผู้หญิง ที่ รพ.พญาไท2
ตรวจความเสี่ยงโรคทางเพศสัมพันธ์ 10 รายการ กับโปรแกรมตรวจก่อนสมรส สำหรับผู้ชาย ที่ รพ.พญาไท2
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย รพ.พญาไท2
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง 1 ครั้ง 13 รายการ ที่ รพ.พญาไท2
แพ็กเกจแพทย์แผนจีนเพื่อสุขภาพ 5 ครั้ง สวนกวางตุ้งคลินิก
ฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัด 1 ครั้ง ที่ รพ.พญาไท 1