ตรวจสุขภาพหญิง 19 รายการ สำหรับหญิงอายุ 15 - 30 ปี
ตรวจความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ 7 รายการ สำหรับหญิง Sexual Transmission มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจสุขภาพ Premium หญิง 45 ปีขึ้นไป 16 รายการ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจสุขภาพหญิง 23 รายการสำหรับอายุ 31 - 40 ปี
ตรวจสุขภาพหญิง 24 รายการสำหรับอายุ 41 - 50 ปี
ตรวจสุขภาพ Comprehensive หญิง 45 ปีขึ้นไป 18 รายการ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจสุขภาพหญิง 40 ปีขึ้นไป 20 รายการ กับ Special Program รพ.ธนบุรี1
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2 รายการ โรคร้ายที่คุณป้องกันได้ ที่ รพ.บางปะกอก-รังสิต2
ตรวจคัดกรองมะเร็งทุกความเสี่ยงสำหรับสตรี 9 รายการ รพ.สุขุมวิท
ตรวจมะเร็งหญิง 12 รายการ กับ Cancer Screening Program รพ.ธนบุรี1
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเชื้อ HPV ชนิดสายพันธุ์ก่อมะเร็ง 3 รายการ รพ.พญาไท 2
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) 2 รายการ รพ.พญาไท 2
ปรึกษาคุณหมอ พร้อมอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง (รวมค่าบริการรพ. ไม่รวมค่าแพทย์) รพ.พญาไท2
ปรึกษาคุณหมอ พร้อมตรวจมะเร็งเต้านม สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว)
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกและอัลตร้าซาวน์ 2 รายการ รพ.ธนบุรี
​ตรวจเช็คความฟิตแบบเต็ม สำหรับผู้หญิง Advanced Fit for Women 27 รายการ
ตรวจสุขภาพประจำปี Silver 10 รายการสำหรับหญิงอายุ 21 ปีขึ้นไป
ตรวจก่อนแต่ง หญิง 10 รายการ
ตรวจคัดกรองเพื่อฝากครรภ์ 11 รายการ
ตรวจมะเร็ง Premium หญิง 5 รายการ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจก่อนเข้างานหญิง 6 รายการ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจก่อนแต่ง หญิง ด้วย Pre Wedding Program 11 รายการ
ตรวจสุขภาพต้อนรับสงกรานต์ ปี 2562 สำหรับหญิง 1 ท่าน 21 รายการ
ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีบุตรยาก หญิง
ตรวจสุขภาพคู่รัก (ราคานี้ตรวจได้ทั้ง 2 ท่าน)
ปรึกษาเรื่องตกขาว พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว)
ปรึกษาประจำเดือนมาไม่ปกติ พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว)
ปรึกษาประจำเดือนมีกลิ่น พร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว)
ปรึกษาปวดท้องน้อย พร้อมอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง (รวมค่าบริการรพ. ไม่รวมค่าแพทย์)
ตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Child สำหรับอายุ 1-4 ขวบ
ตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Child สำหรับอายุ 4-10 ขวบ
ตรวจสุขภาพ Happy Check Up ลด 60%จากราคาปกติ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์
วัคซีนงูสวัด
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (ป้องกัน 2 สายพันธุ์)
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (ป้องกัน 4 สายพันธุ์)
ตรวจสุขภาพ Silver A อายุ 30-40 ปี
ตรวจสุขภาพ Silver B อายุ 30-40 ปี
ตรวจสุขภาพชาย Gold 40-50 ปี (24 รายการ) รพ.เพชรเวช
ตรวจสุขภาพชาย Platinum (27 รายการ) อายุ 50 ปีขึ้นไป รพ.เพชรเวช
ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ ราคาสำหรับตรวจ 2 ท่าน
ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
ตรวจหาสารเสพติด (amphetamine)
ตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV)
วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
ตรวจสุขภาพคู่รัก (Mini Package) ราคาสำหรับตรวจ 2 ท่าน
ตรวจก่อนแต่ง (Exclusive Package) 37 รายการ สำหรับ 2 ท่านชายและหญิง
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ตรวจสุขภาพ Health Men
ตรวจสุขภาพทุกช่วงวัย
ตรวจสุขภาพคู่รัก สำหรับชาย
ตรวจภาวะผู้มีบุตรยาก ชาย
ทำหมันชาย
ตรวจมะเร็งปากมดลูก(Thin Prep)
ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) และเชื้อ HPV ชนิดสายพันธุ์ก่อมะเร็ง
ตรวจสุขภาพคุณแม่สุดสตรอง
ตรวจก่อนแต่ง (Exclusive Package)
ตรวจการตั้งครรภ์ ( UPT )
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Cervarix 3 เข็ม สำหรับผู้ใหญ่
ตรวจสุขภาพหญิง Platinum
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ใหญ่ Gardasil 3 เข็ม
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก Gardasil 2 เข็ม
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก Cervarix 2 เข็ม
คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม
คลอดปกติ (3 วัน 2 คืน)
ผ่าตัดคลอด (4 วัน 3 คืน)
ตรวจภาวะผู้มีบุตรยาก 12 รายการสำหรับหญิง
ตรวจสุขภาพ Value For Life Platinum 29 รายการสำหรับหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพ Value for Life Platinum Plus หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป 31 รายการ รพ.เปาโล สมุทรปราการ
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก (Gardasil)
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ใหญ่ (Gardasil)
คลอดปกติ (นอน 3 วัน 2 คืน)
ฝากครรภ์โปรแกรม 1 คัดกรองความเสี่ยงดาวน์ซินโดรม
ผ่าตัดคลอด (นอน 4 วัน 3 คืน)
ผ่าตัดคลอดแฝด (นอน 4 วัน 3 คืน)
ทำหมันหญิงแบบเปิดหน้า
ทำหมันหญิงแบบส่องกล้อง
ฝากครรภ์โปรแกรม 2 คัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
ฝากครรภ์โปรแกรม 3 คัดกรองเบาหวาน ดาวน์ซินโดรมและธาลัสซีเมีย
ตรวจสุขภาพคู่รัก 11 รายการ สำหรับหญิง
ตรวจสุขภาพหญิง Gold 40-50 ปี (27 รายการ) รพ.เพชรเวช
ตรวจสุขภาพหญิง Platinum 29 รายการ สำหรับหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป รพ.เพชรเวช
ตรวจมะเร็งเต้านม 2 รายการ สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป (รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว) รพ.เพชรเวช
ตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ใหญ่ Gardasil 3 เข็ม
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก Gardasil
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก Cervarix
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ใหญ่ Cervarix 3 เข็ม
ตรวจสุขภาพ Health Women
ตรวจความเสี่ยงโรคทางเพศสัมพันธ์ 11 รายการ กับโปรแกรมตรวจก่อนสมรส หญิง
ตรวจความเสี่ยงโรคทางเพศสัมพันธ์ 10 รายการ กับโปรแกรมตรวจก่อนสมรส ชาย
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย รพ.พญาไท2
ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง รพ.พญาไท2
แพ็กเกจแพทย์แผนจีนเพื่อสุขภาพ 5 ครั้ง สวนกวางตุ้งคลินิก
วัคซีนป้องกันงูสวัด