ตรวจคัดกรองมะเร็ง 3 รายการ สำหรับผู้ชาย (มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ และมะเร็งต่อมลูกหมาก) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจสุขภาพ 14 รายการ สำหรับวัยทำงาน รวมตรวจฮอร์โมนความเครียดและสารอนุมูลอิสระ (โปรแกรมมนุษย์เงินเดือน) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจสุขภาพและเช็คความฟิต 27 รายการ สำหรับผู้ชาย (โปรแกรม Advanced Fit) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจสุขภาพและเช็คความฟิต 15 รายการ สำหรับผู้ชาย (โปรแกรม Basic Fit) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
HBOT Hyperbaric Oxygen Therapy
ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
ตรวจสุขภาพสำหรับลูกรัก เด็กอายุ 6-15 ปี
โยคะเพื่อสุขภาพ กับ ทูตสุขภาพ
โปรแกรม เบาหวาน เบาใจ
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โดย รพ. เทพธารินทร์
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตรวจสุขภาพ Value for Life Silver
ตรวจสุขภาพ Value For Life Gold
ตรวจสุขภาพ Value For Life Gold Plus ชาย 40 ปีขึ้นไป (20 รายการ) รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพ Value For Life Platinum (ชาย 50-60 ปี)
ตรวจสุขภาพ Value For Life Platinum Plus (ชาย 60 ปีขึ้นไป) 31 รายการ รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพสำหรับทุกวัย 1 ท่าน (14 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพยกครัว รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพ 13 รายการ (โปรแกรม Healthy Beginner) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจสุขภาพ 16 รายการ สำหรับผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป (โปรแกรมคุณพ่อสุดเก๋า) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจสุขภาพ 22 รายการ สำหรับ 2 ท่าน (ชายและหญิง) ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจสุขภาพตับ 3 รายการ (โปรแกรม FibroMax Liver Check) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจวิตามิน 8 รายการที่ร่างกายต้องการ ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจเช็คสภาวะร่างกายที่มีต่อสารอนุมูลอิสระ 2 รายการ (โปรแกรม Free Radical & Antioxidant เพื่อชะลอความชรา) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด (Food Intolerance Test) ด้วยการตรวจเลือด ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจสุขภาพ 12 รายการ (โปรแกรม Happy Birthday, Happy Health) ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
ตรวจสุขภาพ 12 รายการ (โปรแกรม Happy Health) ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
ปรึกษาสุขภาพชายรักชาย
ตรวจสุขภาพทางเพศแก่สาวประเภทสอง
ตรวจสุขภาพตาและสายตาเด็ก 5 รายการ (โปรแกรม Primary Package A) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจสุขภาพตาผู้ใหญ่ 4 รายการ ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของปอดและทางเดินหายใจ 3 รายการ ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจสุขภาพ 12 รายการ (โปรแกรม Healthy Beginner) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจสุขภาพดี X2 ตรวจ 2 ท่าน ราคาพิเศษ 4900 บาท
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจคัดกรองมะเร็งทุกความเสี่ยงสำหรับสตรี
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 3ปี
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน -14 ปี) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
กำจัดสารพิษ Well Being Booster
ตรวจสุขภาพชาย 19 รายการ สำหรับชายอายุ 15 - 30 ปี ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โปรโมชั่นตรวจสุขภาพหญิงช่วงอายุ 15 - 30 ปี
ตรวจสุขภาพชายช่วงอายุ 31 - 40 ปี
ตรวจสุขภาพหญิงช่วงอายุ 31 - 40 ปี
ตรวจสุขภาพ 23 รายการ สำหรับผู้ชายอายุ 41 - 50 ปี ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ตรวจสุขภาพหญิงช่วงอายุ 41 - 50 ปี
ตรวจสุขภาพชายช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป
โปรโมชั่นตรวจสุขภาพหญิงช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป
ตรวจสุขภาพขั้นพิ้นฐาน 7 รายการ ที่ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจไขมันและหัวใจขั้นพื้นฐาน
ตรวจวัยทํางานและเฉพาะทางตับ
ตรวจสุขภาพ Standard ช่วงอายุ 35ปี ขึ้นไป
ตรวจสุขภาพ Executive ช่วงอายุ 35ปี ขึ้นไป
ตรวจสุขภาพ Standard ชาย 45 ปีขึ้นไป 16 รายการ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจสุขภาพชาย Comprehensive ช่วงอายุ 45 ปี ขึ้นไป
ตรวจคัดกรองมะเร็ง 5 รายการ สำหรับผู้ชาย (โปรแกรม Premium) ที่ มิตรไมตรี
ตรวจก่อนเข้างานชาย 5 รายการ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 6 รายการ สำหรับผู้ชาย ที่ มิตรไมตรี
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 9 รายการ สำหรับผู้ชาย ที่ มิตรไมตรี
ตรวจสุขภาพชาย ช่วงอายุ 41 - 50 ปี
ตรวจเบาหวานขั้นพื้นฐาน 9 รายการ ที่ มิตรไมตรีคลินิก
สวนล้างลำไส้ Colon Detox
ตรวจวัดสารพิษโลหะหนักในร่างกาย Heavy Metal Poisoning
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 5 โรค ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 6 โรค ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 9 โรค ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
Smart Program ( อายุน้อยกว่า 30 ปี )
Advance Program ( อายุ 30-40 ปี )
ตรวจสุขภาพชาย 40 ปีขึ้นไป 18 รายการ กับ Special Program รพ.ธนบุรี 1
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 10 รายการ สำหรับผู้ชาย (โปรแกรม Pre-Wedding) ที่ โรงพยาบาลธนบุรี
ตรวจคัดกรองมะเร็ง 9 รายการ สำหรับผู้ชาย (โปรแกรม Cancer Screening) ที่ โรงพยาบาลธนบุรี
Afternoon Check up Program
ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับภาวะเครียด 1 ครั้ง 40 นาที ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจสุขภาพต้อนรับสงกรานต์ ปี 2562 ชาย
ฉีดวัคซีนเด็กสุขภาพดี
วัคซีนป้องกันโรคท้องเสียรุนแรงจากไวรัสโรต้า
วัคซีนป้องกันโรค ไอพีดี
ตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
ตรวจหาความเสี่ยงหลอดเลือดสมองด้วยอัลตร้าซาวด์
สวนล้างลำไส้ Detox 1 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test
ตรวจสุขภาพ Basic อายุน้อยกว่า 30 ปี
ตรวจสุขภาพ 10 รายการ (รวมตรวจดูความสมบูรณ์ของเชื้ออสุจิ) สำหรับผู้ชายที่มีบุตรยากหรือผู้ที่เตรียมตัวมีบุตร ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจสุขภาพตาทั่วไป
ตรวจคัดกรองต้อหินโดยเฉพาะ
ตรวจคัดกรองเบาหวานจอตาโดยเฉพาะและโรคจอประสาทตา 1 ครั้ง ที่ รพ. ธนบุรี
ตรวจสุขภาพหัวใจ
ตรวจข้อเข่าเสื่อม 1 ข้าง รพ.ธนบุรี 1
ตรวจสุขภาพกระดูก
ตรวจกระดูกพรุน
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ผ่าข้อเข่าเทียม
ทำกายภาพบำบัดและShockwave Therapy 1 ครั้ง ที่ The Move Club Physical Therapy Clinic
คอร์สทำกายภาพบำบัดและ Shockwave Therapy 3 ครั้ง ที่ The Move Club Physical Therapy Clinic
ผ่าตัดตกแต่งจุดซ่อนเร้นด้วยเลเซอร์ ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
เลเซอร์กระชับช่องคลอด3 ครั้ง โดยไม่ต้องผ่าตัด
รักษาเส้นเลือดขอดด้วยคลื่นวิทยุ(RF)สำหรับขา 1 ข้าง
ฉีดยารักษาเส้นเลือดขอดที่ขา 2 ข้าง (Liquid Sclerotherapy) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจสุขภาพคุณแม่สุดสตรอง 18 รายการ สำหรับหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป
ตรวจสุขภาพ 29 รายการ สำหรับผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ดูในแอป