ตรวจมะเร็งชายไทย 3 รายการ ที่ N Health
ตรวจสุขภาพมนุษย์เงินเดือน ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจเช็คความฟิตแบบเต็มก่อนออกกำลังกาย สำหรับผู้ชาย Advanced Fit ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจเช็คความฟิตแบบพื้นฐานก่อนออกกำลังกาย สำหรับผู้ชาย Basic Fit ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
HBOT Hyperbaric Oxygen Therapy
ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
ตรวจสุขภาพสำหรับลูกรัก เด็กอายุ 6-15 ปี
โยคะเพื่อสุขภาพ กับ ทูตสุขภาพ
โปรแกรม เบาหวาน เบาใจ
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โดย รพ. เทพธารินทร์
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตรวจสุขภาพ Value for Life Silver
ตรวจสุขภาพ Value For Life Gold
ตรวจสุขภาพ Value For Life Gold Plus ชาย 40 ปีขึ้นไป (20 รายการ) รพ.เปาโล สมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพ Value For Life Platinum (ชาย 50-60 ปี)
ตรวจสุขภาพ Value For Life Platinum Plus (ชาย 60 ปีขึ้นไป) 31 รายการ รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพสำหรับทุกวัย 1 ท่าน (14 รายการ) กับโปรแกรมตรวจสุขภาพยกครัว รพ.เปาโลสมุทรปราการ
ตรวจสุขภาพพื้นฐาน 13 รายการ Healthy Beginner ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจสุขภาพคุณพ่อสุดเก๋า ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย (เป็นคู่ 2 ท่าน) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจสุขภาพตับ FibroMax Liver Check ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจเช็ค 8 วิตามินที่ร่างกายคุณต้องการ ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจเช็ค Free Radical & Antioxidant เพื่อชะลอความชรา 1 ครั้ง ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด (Food Intolerance Test) ด้วยวิธีตรวจเลือด ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
Happy Birthday, Happy Health
ตรวจสุขภาพประจำปี Happy Health ที่โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
ปรึกษาสุขภาพชายรักชาย
ตรวจสุขภาพทางเพศแก่สาวประเภทสอง
ตรวจสายตาในเด็ก
ตรวจสุขภาพตาผู้ใหญ่
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของปอดและทางเดินหายใจ
ตรวจสุขภาพ 11 รายการ ด้วย Healthy Beginner ที่โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจสุขภาพดี X2 ตรวจ 2 ท่าน ราคาพิเศษ 4900 บาท
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับบุคคลอายุ 15 ปีขึ้นไป โรงพยาบาลพญาไท 2
ตรวจคัดกรองมะเร็งทุกความเสี่ยงสำหรับสตรี
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 3ปี
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน -14 ปี รพ. พญาไท 2
กำจัดสารพิษ Well Being Booster
ตรวจสุขภาพชาย 19 รายการ สำหรับชายอายุ 15 - 30 ปี ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โปรโมชั่นตรวจสุขภาพหญิงช่วงอายุ 15 - 30 ปี
ตรวจสุขภาพชายช่วงอายุ 31 - 40 ปี
ตรวจสุขภาพหญิงช่วงอายุ 31 - 40 ปี
ตรวจสุขภาพชายช่วงอายุ 41 - 50 ปี
ตรวจสุขภาพหญิงช่วงอายุ 41 - 50 ปี
ตรวจสุขภาพชายช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป
โปรโมชั่นตรวจสุขภาพหญิงช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป
ตรวจสุขภาพขั้นพิ้นฐาน 7 รายการ ที่ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจไขมันและหัวใจขั้นพื้นฐาน
ตรวจวัยทํางานและเฉพาะทางตับ
ตรวจสุขภาพ Standard ช่วงอายุ 35ปี ขึ้นไป
ตรวจสุขภาพ Executive ช่วงอายุ 35ปี ขึ้นไป
ตรวจสุขภาพ Standard ชาย 45 ปีขึ้นไป 16 รายการ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจสุขภาพชาย Comprehensive ช่วงอายุ 45 ปี ขึ้นไป
ตรวจมะเร็ง Premium ชาย 5 รายการ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจก่อนเข้างานชาย 5 รายการ มิตรไมตรีคลินิก
ตรวจความเสี่ยง ทางเพศสัมพันธ์ สำหรับผู้ชาย Sexual transmission 7 รายการ 1 ครั้ง ที่ มิตรไมตรี คลินิก
ตรวจก่อนสมรส ชาย
ตรวจสุขภาพชาย ช่วงอายุ 41 - 50 ปี
ตรวจเบาหวานขั้นพื้นฐาน 9 รายการ ที่ มิตรไมตรีคลินิก
สวนล้างลำไส้ Colon Detox
ตรวจวัดสารพิษโลหะหนักในร่างกาย Heavy Metal Poisoning
ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน 5 โรค
ตรวจสุขภาพเพื่อขอ Work Permit
การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน 9 โรค
Smart Program ( อายุน้อยกว่า 30 ปี )
Advance Program ( อายุ 30-40 ปี )
ตรวจสุขภาพชาย 40 ปีขึ้นไป 18 รายการ กับ Special Program รพ.ธนบุรี 1
Pre - Wedding Program ชาย
ตรวจมะเร็งชาย 9 รายการ กับ Cancer Screening Program รพ.ธนบุรี1
Afternoon Check up Program
ปรึกษาปัญหาความเครียดอาการทางกายที่หาเหตุไม่ได้
ตรวจสุขภาพต้อนรับสงกรานต์ ปี 2562 ชาย
ฉีดวัคซีนเด็กสุขภาพดี
วัคซีนป้องกันโรคท้องเสียรุนแรงจากไวรัสโรต้า
วัคซีนป้องกันโรค ไอพีดี
ตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
ตรวจหาความเสี่ยงหลอดเลือดสมองด้วยอัลตร้าซาวด์
ล้างลำไส้ Detox 1 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test
ตรวจสุขภาพ Basic อายุน้อยกว่า 30 ปี
ตรวจสุขภาพสำหรับผู้มีบุตรยาก ชาย
ตรวจสุขภาพตาทั่วไป
ตรวจคัดกรองต้อหินโดยเฉพาะ
ตรวจคัดกรองเบาหวานจอตาโดยเฉพาะและโรคจอประสาทตา 1 ครั้ง ที่ รพ. ธนบุรี
ตรวจสุขภาพหัวใจ
ตรวจข้อเข่าเสื่อม 1 ข้าง รพ.ธนบุรี 1
ตรวจสุขภาพกระดูก
ตรวจกระดูกพรุน
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ผ่าข้อเข่าเทียม
ทำกายภาพบำบัดและShockwave Therapy 1 ครั้ง ที่ The Move Club Physical Therapy Clinic
กายภาพบำบัด จำนวน 3 ครั้ง (กายภาพบำบัด+Shockwave Therapy)
ผ่าตัดตกแต่งจุดซ่อนเร้นด้วยเลเซอร์ (Laser Labiaplasty)
เลเซอร์กระชับช่องคลอด3 ครั้ง โดยไม่ต้องผ่าตัด
รักษาเส้นเลือดขอดด้วยคลื่นวิทยุ(RF)สำหรับขา 1 ข้าง
รักษาเส้นเลือดขอดด้วยการฉีดยาสำหรับขาทั้ง 2 ข้าง (Liquid Sclerotherapy)
ตรวจสุขภาพคุณแม่สุดสตรอง 18 รายการ สำหรับหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป
ตรวจสุขภาพหญิง 29 รายการสำหรับหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต