ตรวจมะเร็งชายไทย
ดูแลสุขภาพมนุษย์เงินเดือน
ตรวจเช็คความฟิตแบบเต็ม สำหรับผู้ชาย Advanced Fit for Men
ตรวจเช็คความฟิตขั้นพื้นฐาน ก่อนออกกำลังกาย Basic Fit
HBOT Hyperbaric Oxygen Therapy
ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
ตรวจสุขภาพสำหรับลูกรัก เด็กอายุ 6-15 ปี
โยคะเพื่อสุขภาพ กับ ทูตสุขภาพ
โปรแกรม เบาหวาน เบาใจ
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โดย รพ. เทพธารินทร์
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตรวจสุขภาพ Value for Life Silver
ตรวจสุขภาพ Value For Life Gold
ตรวจสุขภาพ Value For Life Gold Plus
ตรวจสุขภาพ Value For Life Platinum (ชาย 50-60 ปี)
ตรวจสุขภาพ Value For Life Platinum Plus (ชาย 60 ปีขึ้นไป)
โปรแกรมตรวจสุขภาพยกครัว
ตรวจเช็คสุขภาพขั้นพื้นฐาน Healthy Beginner
ตรวจสุขภาพคุณพ่อสุดเก๋า
ตรวจสุขภาพคู่สำหรับผู้สูงวัย
ตรวจสุขภาพตับ FibroMax Liver Check
ตรวจเช็ค 8 วิตามินที่ร่างกายคุณต้องการ
ตรวจเช็คร่างกายเพื่อชะลอความชรา Free Radical & Antioxidant
ตรวจภาวะแพ้อาหารแฝง Food Intolerance
Happy Birthday, Happy Health
Happy Health
ปรึกษาสุขภาพชายรักชาย
ตรวจสุขภาพทางเพศแก่สาวประเภทสอง
ตรวจสายตาในเด็ก
ตรวจสุขภาพตาผู้ใหญ่
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของปอดและทางเดินหายใจ
ตรวจสุขภาพ Healthy Beginner
โปรแกรมตรวจสุขภาพดี X 2 ราคา 4900 บาท ซื้อ 1 แพคเกจ ได้ 2 ท่าน
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์