เคลือบผิวฟันและแปะฟันขาว ด้วยวีเนียร์คอมโพสิต 2 ซี่ ที่ BG Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมบีจี)
เคลือบหลุมร่องฟัน 1 ซี่ ที่ BG Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมบีจี)
คอร์สจัดฟันแบบ AOSC (แบบโลหะ 2 ชั้น) ที่ BG Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมบีจี)
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 2 ชิ้น (บนและล่าง) ที่ LDC Dental
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) ที่ LDC Dental
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 2 ชิ้น (บนและล่าง) ที่ LDC Dental
(Shopping Day 9.9) ขูดหินปูน สำหรับ 2 ท่าน ที่ About Tooth Dental Clinic
(Shopping Day 9.9) ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Zoom สำหรับ 2 ท่าน ที่ About Tooth Dental Clinic
(Shopping Day 9.9) ฟอกสีฟัน Zoom สำหรับ 2 ท่าน ที่ LDC Dental
(Shopping Day 9.9) ขูดหินปูน จำนวน 2 ท่าน ที่ APEX Medical Center
(Shopping Day 9.9) ขูดหินปูน พร้อมตรวจสุขภาพฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ สำหรับ 2 ท่าน ที่ BG Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมบีจี)
(Shopping Day 9.9) ขูดหินปูน และฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool Light สำหรับ 2 ท่าน ที่ Dent Club (คลินิกทันตกรรมเด็นท์คลับ)
(Shopping Day 9.9) ฟอกสีฟัน Zoom สำหรับ 2 ท่าน ที่ Smile Signature (คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์)
(Shopping Day 9.9) ขูดหินปูน พร้อมทำความสะอาดช่องปาก จำนวน 2 ท่าน ที่ Smile Signature (คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์)
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign Full (เครื่องมือ 26 ชุดขึ้นไป) ที่ About Tooth Dental Clinic
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign Moderate (เครื่องมือ 15-26 ชุด) ที่ About Tooth Dental Clinic
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign Lite (เครื่องมือ 8-14 ชุด) ที่ About Tooth Dental Clinic
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign Express บนและล่าง (เครื่องมือ 7 ชุด) ที่ About Tooth Dental Clinic
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign i7 (บนและล่าง) (แล็บอเมริกา) ที่ Deezy Dental Home
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign Lite (บนหรือล่าง) (แล็บอเมริกา) ที่ Deezy Dental Home
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign Lite (บนและล่าง) (แล็บอเมริกา) ที่ Deezy Dental Home
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign Full ที่ Deezy Dental Home
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign Lite ที่ LDC Dental
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign Moderate ที่ LDC Dental
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign Comprehensive ที่ LDC Dental
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign I7 (บนหรือล่าง) แล็บอเมริกา ที่ Deezy Dental Home
ทำรีเทนเนอร์ แบบลวด 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) ที่ About Tooth Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์ แบบลวด 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) แบบสีเดียวหรือลวดเส้นเดียว ที่ Smile Seasons Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมสไมล์ซีซันส์)
ผ่าฟันคุด 1 ซี่ (ทุกระดับความยาก) ที่ All Day Smile Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมออลเดย์สไมล์)
ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Zoom ที่ All Day Smile Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมออลเดย์สไมล์)
ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Zoom ที่ APEX Medical Center - Dental Center
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุด ที่ K-Smile Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม เค สไมล์)
ผ่าฟันคุด 1 ซี่ (ทุกระดับความยาก) ที่ K-Smile Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม เค สไมล์)
ทำรีเทนเนอร์ แบบใส 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) ที่ Smile Seasons Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมสไมล์ซีซันส์)
ทำรีเทนเนอร์ แบบลวด 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) แบบหลายสี หุ้มลวด หรือใส่สติ๊กเกอร์ ที่ Smile Seasons Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมสไมล์ซีซันส์)
ทำรีเทนเนอร์ แบบใส 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) ที่ About Tooth Dental Clinic
ดูในแอป