ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)
ขูดหินปูน + ขัดฟลูออไรด์
ฟอกฟันด้วยเลเซอร์
รีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น + ตรวจสุขภาพฟัน
รีเทนเนอร์แบบใส 1 คู่ + ตรวจสุขภาพฟัน
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น + ตรวจสุขภาพฟัน
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 คู่ + ตรวจสุขภาพฟัน
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น + ตรวจสุขภาพฟัน
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) + ขูดหินปูนและขัดฟลูออไรด์
ฟอกสีฟันด้วยแสงสีฟัาที่คลินิก (Cool Light)
จัดฟันแบบโลหะ ยางสี
จัดฟันเซรามิกใสระบบดมอนคิว (Damon Q) + รีเทนเนอร์ใส 1 ชุด + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุด
วีเนียร์ เซรามิก
ฟอกฟันด้วยเทคโนโลยี ZOOM
รากฟันเทียม Nobel Biocare Replace
ครอบฟันเซรามิก eMax
เซรามิกวีเนียร์ eMax
ฟอกฟันด้วยเทคโนโลยี ZOOM สำหรับ 2 ท่าน (ท่านละ 7,900.-)
จัดฟันโลหะ
รีเทนเนอร์ แบบลวด (ราคาคู่ละ)
รักษารากฟันกรามน้อย
รักษารากฟันกรามใหญ่
อุดฟันน้ำนมสำหรับเด็ก ด้วยวัสดุอมัลกัม
ถอนฟันน้ำนมสำหรับเด็ก
รักษารากฟันน้ำนม
ฟันปลอมชนิดถอดได้ โครงอคิลิก
ฟันปลอมชนิดถอดได้ โครงอคริลิกยืดหยุ่น
ฟันปลอมชนิดถอดได้ โครงโลหะ
ฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก ต่อชิ้น
เดือยฟัน
ครอบฟัน / สะพานฟัน
คอมโพสิตวีเนียร์
พอสเลนวิเนียร์
InvisAlign Go
ฟอกสีฟันน้ำยา Zoom ที่คลินิก
ฟอกสีฟันน้ำยา Zoom ที่คลินิก + ทำที่บ้าน
ทำรากฟันเทียมและครอบฟัน
ขูดหินปูน และขัดฟัน
ขูดหินปูนด้วยเครื่อง Air-Flow
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (ราคาต่อซี๋)
ถอนฟัน
Snap on Smile เปลี่ยนฟันสวย ใน 1 นาที
รากเทียม Implant USA
จัดฟันดามอน
InvisAlign
รีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้้น
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้้น
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) 1 ชุด
ฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool Light
ผ่าฟันคุด
ผ่าฟันฝัง
รักษารากฟันหน้า
จัดฟันแบบโลหะ ยางสี
ฟอกฟัน ด้วยระบบ LED
ขูดหินปูน เคลียร์ช่องปาก