ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) ที่ ทันตกรรมอ้อมใหญ่รวมแพทย์
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) ที่ The ARCH Dental Center
ขูดหินปูน พร้อมขัดฟลูออไรด์ ที่ The ARCH Dental Center
ฟอกฟันขาว ด้วยเทคโนโลยี Cool Light ที่ ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ที่ The ARCH Dental Center
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 คู่ พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ที่ The ARCH Dental Center
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ที่ The ARCH Dental Center
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 คู่ พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ที่ The ARCH Dental Center
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ที่ทันตกรรมอ้อมใหญ่รวมแพทย์
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) + ขูดหินปูนและขัดฟลูออไรด์
ฟอกสีฟันด้วยแสงสีฟัาที่คลินิก (Cool Light)
จัดฟันแบบโลหะ ยางสี
จัดฟันเซรามิกใสระบบดมอนคิว (Damon Q) + รีเทนเนอร์ใส 1 ชุด + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุด
วีเนียร์ เซรามิก
ฟอกสีฟัน Zoom ที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC
ทำรากฟันเทียม Nobel Biocare Replace
ครอบฟันเซรามิก eMax
เคลือบฟันวีเนียร์เซรามิก eMax
ฟอกสีฟัน Zoom สำหรับ 2 ท่าน
ดีลจัดฟันแบบโลหะ ราคาพิเศษ
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 คู่
รักษารากฟันกรามน้อย
รักษารากฟันกรามใหญ่
อุุดฟันน้ำนมสำหรับเด็ก ด้วยวัสดุอมัลกัม
ถอนฟันน้ำนมสำหรับเด็ก
รักษารากฟันน้ำนม
ทำฟันปลอมชนิดถอดได้ โครงอะคริลิค
ทำฟันปลอมชนิดถอดได้ โครงอะคริลิคยืดหยุ่น
ทำฟันปลอมชนิดถอดได้ โครงโลหะ
ทำฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก 1 ชิ้น
ทำเดือยฟัน
ทำครอบฟัน/สะพานฟัน
เคลือบฟันวีเนียร์คอมโพสิต ที่ LDC Dental
เคลือบฟันวีเนียร์พอร์สเลน ที่ LDC Dental
จัดฟันใสอินวิสไลน์ Invisalign
ฟอกสีฟัน Zoom (ที่คลินิก)
ฟอกสีฟันที่บ้านและคลินิก ด้วยเทคโนโลยี Zoom ที่ LDC Dental
ทำรากฟันเทียมและครอบฟันโปรโมชั่นพิเศษ
ขูดหินปูน ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์
ขูดหินปูนและทำความสะอาดด้วยเครื่อง Air-Flow ที่ LDC Dental
อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน ที่ LDC Dental
ถอนฟัน
Snap on Smile เปลี่ยนฟันสวย ใน 1 นาที
รากเทียม Implant USA
จัดฟันดามอน
InvisAlign
รีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้้น
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้้น
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) 1 ชุด
ฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool Light ฟรีขูดหินปูน
ผ่าฟันคุด 1 ซี่ ที่ LDC Dental
ผ่าฟันฝัง
รักษารากฟันหน้า
จัดฟันแบบโลหะ ยางสี
ฟอกสีฟันด้วยแสง LED
ขูดหินปูน และทำความสะอาดช่องปาก ที่ Up To Date Dental
ขูดหินปูน กับดีลขูดหินปูนราคาโปรฯ รพ.พญาไท2
อุดฟันน้ำนมสำหรับเด็ก ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ฟอกฟันขาว Cool Light พร้อมตรวจสุขภาพปาก ที่ The Ivory Dental Clinic
ฟอกฟันขาว Cool Light พร้อมขูดหินปูน 1 ครั้ง ที่ The Ivory Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น ที่ The Ivory Dental Clinic
ทำรากฟันเที่ยม (วัสดุเกาหลี)
ฟอกสีฟันพร้อมขูดหินปูน สำหรับ 2 ท่าน
ขูดหินปูนพร้อมเคลือบฟลูออไรด์ สำหรับ 2 ท่าน
ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และตรวจฟัน สำหรับเด็ก
ฟอกฟันขาว Cool Light พร้อมตรวจสุขภาพปาก
แปะฟันขาวด้วยวีเนียร์ พร้อมตรวจสุขภาพช่องปาก
ฟอกสีฟันด้วยระบบ cool light ราคาพิเศษ
ฟอกสีฟันที่บ้าน ราคาพิเศษ
ฟอกสีฟันด้วยน้ำยาจากอเมริกา
ขูดหินปูน ตรวจสุขภาพฟัน และเอกซเรย์ ที่ BFC Dental (บ้านฟันสวย)
ขูดหินปูน เอกซเรย์ และฟอกสีฟัน Zoom
ฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool Light
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ที่ คลินิกทันตกรรมหมอโอ๋
ขูดหินปูน พร้อมขัดฟลูออไรด์
ฟอกฟันขาวที่คลินิก
ฟอกฟันขาวที่คลินิก สำหรับ 2 ท่าน
รีเทนเนอร์ vivera invisalign
คูปองส่วนลด 500 บาท สำหรับจัดฟัน พร้อมลด 10% สำหรับเคลียช่องปาก
จัดฟันแบบโลหะ สำหรับเคสระยะสั้น
ขูดหินปูน พร้อมขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ 1 ครั้ง ที่ NextStep Dental
คูปองส่วนลด 5% สำหรับอุดฟัน ถอนฟัน และ ขูดหินปูน
จัดฟันใสอินวิสไลน์ Invisalign GO ที่ Asoke Montri Dental Clinic
ขูดหินปูน ตรวจฟัน x-ray และทำความสะอาดประจำปี ที่ Asoke Montri Dental Clinic
รากเทียม Nobel Biocare รากเทียม รวมครอบฟัน แบบ Zirconium 1 ซี่
คูปองส่วนลด 10%สำหรับ อุด,ขูด และ ถอน เฉพาะการนัดหมายทำฟันในวันเสาร์ผ่าน Honestdocs.co
คูปองประกันสังคม 900 บาท ใช้สิทธิได้ไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับ อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน
ฟอกสีฟันที่บ้าน ขูดหินปูน และขัดเคลือบฟลูออไรท์ ที่ Smile Society Dental
Bright smile by yourself ดีลฟอกสีฟันที่บ้าน ขูดหินปูน และขัดเคลือบฟลูออไรท์
แปะฟันขาว วิเนีย Veneer
จัดฟันใส Clear Aligner 1 set บนหรือล่าง แลปไทย
จัดฟันใส Invisalign แล็บอเมริกา ที่ Deezy Dental Home
ฟอกสีฟัน น้ำยาอเมริกา
รีเทนเนอร์แบบใสหรือแบบลวด 1 ชิ้น (บน หรือ ล่าง) ทุกแบบ เลือกสีและลายได้
ครอบฟันขาวแบบถอดได้ Snap-On 1 ชิ้น บนหรือล่าง
รากฟันเทียม
รักษารากฟัน
ฟันปลอม (เรซิน)
ครอบฟัน / สะพานฟัน