ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)
ขูดหินปูน + ขัดฟลูออไรด์
ฟอกฟันด้วยเลเซอร์
รีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น + ตรวจสุขภาพฟัน
รีเทนเนอร์แบบใส 1 คู่ + ตรวจสุขภาพฟัน
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น + ตรวจสุขภาพฟัน
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 คู่ + ตรวจสุขภาพฟัน
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น + ตรวจสุขภาพฟัน
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) + ขูดหินปูนและขัดฟลูออไรด์
ฟอกสีฟันด้วยแสงสีฟัาที่คลินิก (Cool Light)
จัดฟันแบบโลหะ ยางสี
จัดฟันเซรามิกใสระบบดมอนคิว (Damon Q) + รีเทนเนอร์ใส 1 ชุด + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุด
วีเนียร์ เซรามิก
ฟอกสีฟัน Zoom ที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC
ทำรากฟันเทียม Nobel Biocare Replace
ครอบฟันเซรามิก eMax
เคลือบฟันวีเนียร์เซรามิก eMax
ฟอกสีฟัน Zoom สำหรับ 2 ท่าน
ดีลจัดฟันแบบโลหะ ราคาพิเศษ
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 คู่
รักษารากฟันกรามน้อย
รักษารากฟันกรามใหญ่
อุุดฟันน้ำนมสำหรับเด็ก ด้วยวัสดุอมัลกัม
ถอนฟันน้ำนมสำหรับเด็ก
รักษารากฟันน้ำนม
ทำฟันปลอมชนิดถอดได้ โครงอะคริลิค
ทำฟันปลอมชนิดถอดได้ โครงอะคริลิคยืดหยุ่น
ทำฟันปลอมชนิดถอดได้ โครงโลหะ
ทำฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก 1 ชิ้น
ทำเดือยฟัน
ทำครอบฟัน และสะพานฟัน
เคลือบฟันวีเนียร์คอมโพสิต
เคลือบฟันวีเนียร์พอร์ซเลน
จัดฟันใสอินวิสไลน์ Invisalign
ฟอกสีฟัน Zoom (ที่คลินิก)
ฟอกสีฟัน Zoom (ที่คลินิกและที่บ้าน)
ทำรากฟันเทียมและครอบฟันโปรโมชั่นพิเศษ
ขูดหินปูน ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์
ขูดหินปูนและทำความสะอาดด้วยเครื่อง Air-Flow ที่ LDC Dental
อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน
ถอนฟัน
Snap on Smile เปลี่ยนฟันสวย ใน 1 นาที
รากเทียม Implant USA
จัดฟันดามอน
InvisAlign
รีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้้น
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้้น
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) 1 ชุด
ฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool Light ฟรีขูดหินปูน
ผ่าฟันคุด
ผ่าฟันฝัง
รักษารากฟันหน้า
จัดฟันแบบโลหะ ยางสี
ฟอกสีฟันด้วยแสง LED
ขูดหินปูน
ดีลขูดหินปูน
อุดฟันน้ำนมสำหรับเด็ก ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ฟอกฟันขาว Cool Light พร้อมตรวจสุขภาพปาก ที่ The Ivory Dental Clinic
ฟอกฟันขาว Cool Light พร้อมขูดหินปูน
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น
ทำรากฟันเที่ยม (วัสดุเกาหลี)
ฟอกสีฟันพร้อมขูดหินปูน สำหรับ 2 ท่าน
ขูดหินปูนพร้อมเคลือบฟลูออไรด์ สำหรับ 2 ท่าน
ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และตรวจฟัน สำหรับเด็ก
ฟอกฟันขาว Cool Light พร้อมตรวจสุขภาพปาก
แปะฟันขาวด้วยวีเนียร์ พร้อมตรวจสุขภาพช่องปาก
ฟอกสีฟันด้วยระบบ cool light ราคาพิเศษ
ฟอกสีฟันที่บ้าน ราคาพิเศษ
ฟอกสีฟันด้วยน้ำยาจากอเมริกา
ตรวจสุขภาพฟัน ขูดหินปูน และเอกซ์เรย์
ขูดหินปูน เอกซเรย์ และฟอกสีฟัน Zoom
ฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool Light
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching)
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น พร้อมตรวจสุขภาพฟัน
ขูดหินปูน พร้อมขัดฟลูออไรด์
ฟอกฟันขาวที่คลินิก
ฟอกฟันขาวที่คลินิก สำหรับ 2 ท่าน
รีเทนเนอร์ vivera invisalign
คูปองส่วนลด 500 บาท สำหรับจัดฟัน พร้อมลด 10% สำหรับเคลียช่องปาก
จัดฟันแบบโลหะ สำหรับเคสระยะสั้น
ขูดหินปูน ขัดฟัน พร้อมเคลือบฟลูออไรด์
คูปองส่วนลด 5% สำหรับอุดฟัน ถอนฟัน และ ขูดหินปูน
จัดฟันใสอินวิสไลน์ Invisalign GO
ดีลตรวจฟันและทำความสะอาดประจำปี
รากฟันเทียม
คูปองส่วนลด 10%สำหรับ อุด,ขูด และ ถอน เฉพาะการนัดหมายทำฟันในวันเสาร์ผ่าน Honestdocs.co
คูปองประกันสังคม 900 บาท ใช้สิทธิได้ไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับ อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน
Bright smile by yourself ดีลฟอกสีฟันที่บ้าน ขูดหินปูน และขัดเคลือบฟลูออไรท์
Bright smile by yourself ดีลฟอกสีฟันที่บ้าน ขูดหินปูน และขัดเคลือบฟลูออไรท์
แปะฟันขาว วิเนีย Veneer
จัดฟันใส Clear Aligner แลปไทย
จัดฟันใส Invisalign แลปเมกา
ฟอกสีฟัน น้ำยาอเมริกา
รีเทนเนอร์ 1 ชิ้น (บน หรือ ล่าง) ทุกแบบ เลือกสีและลายได้
ครอบฟันขาวแบบถอดได้
รากฟันเทียม
รักษารากฟัน
ฟันปลอม (เรซิน)
ครอบฟัน / สะพานฟัน