ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน พร้อมตรวจเช็คสุขภาพช่องปากที่คลินิก ที่ ทันตกรรมอ้อมใหญ่รวมแพทย์
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
ขูดหินปูน พร้อมขัดฟลูออไรด์ ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Cool Light ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 2 ชิ้น (บนและล่าง) พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 2 ชิ้น (บนและล่าง) พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ที่ ทันตกรรมอ้อมใหญ่รวมแพทย์
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) + ขูดหินปูนและขัดฟลูออไรด์
ฟอกสีฟันด้วยแสงสีฟัาที่คลินิก (Cool Light)
จัดฟันแบบโลหะ ยางสี
จัดฟันเซรามิกใสระบบดมอนคิว (Damon Q) + รีเทนเนอร์ใส 1 ชุด + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุด
วีเนียร์ เซรามิก
ฟอกสีฟัน Zoom ที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC
ทำรากฟันเทียม Nobel Biocare Replace
ครอบฟันเซรามิก eMax
เคลือบผิวฟันและแปะฟันขาว ด้วยวีเนียร์เซรามิกหรือพอร์ซเลน eMax 1 ซี่ ที่ Smile Signature (คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์)
ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Zoom สำหรับ 2 ท่าน ที่ Smile Signature (คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์)
ดีลจัดฟันแบบโลหะ ราคาพิเศษ
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 คู่
รักษารากฟันกรามน้อย ที่ LDC Dental
รักษารากฟันกรามใหญ่ (ราคาปกติ 12,000-14,000 บาท ตามแพทย์ประเมิน) ที่ LDC Dental
อุุดฟันน้ำนมสำหรับเด็ก 1 ซี่ ด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน (ราคาปกติ 1,000-1,600 บาท ตามแพทย์ประเมิน) ที่ LDC Dental
ถอนฟันน้ำนม 1 ซี่ สำหรับเด็ก (ราคาปกติ 600-1,200 บาท ตามแพทย์ประเมิน) ที่ LDC Dental
รักษารากฟันน้ำนม (ราคาปกติ 4,000-4,500 บาท ตามแพทย์ประเมิน) ที่ LDC Dental
ทำโครงอะคริลิคชนิดถอดได้ สำหรับฟันปลอม 1 ชิ้น ที่ LDC Dental
ทำโครงอะคริลิคยืดหยุ่นชนิดถอดได้ สำหรับฟันปลอม 1 ชิ้น ที่ LDC Dental
ทำโครงโลหะชนิดถอดได้ สำหรับฟันปลอม 1 ชิ้น ที่ LDC Dental
ทำฟันปลอมแบบถอดได้ทั้งปาก 1 ชิ้น ที่ LDC Dental
ทำเดือยฟัน (ราคาปกติเริ่มต้น 5,000 บาท ตามแพทย์ประเมิน) ที่ LDC Dental
ทำครอบฟัน และสะพานฟัน (ราคาปกติเริ่มต้น 12,000 บาท แพทย์ประเมินตามเคสและวัสดุที่เลือกใช้) ที่ LDC Dental
เคลือบผิวฟันและแปะฟันขาว ด้วยวีเนียร์คอมโพสิต 1 ซี่ ที่ LDC Dental
เคลือบผิวฟันและแปะฟันขาว ด้วยวีเนียร์เซรามิกหรือพอร์ซเลน 1 ซี่ ที่ LDC Dental
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign Express ที่ LDC Dental
ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Zoom ที่คลินิก ที่ LDC Dental
ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Zoom ที่คลินิกและที่บ้าน ที่ LDC Dental
ทำรากฟันเทียมและครอบฟัน ที่ LDC Dental
ขูดหินปูน พร้อมขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ที่ LDC Dental
ขูดหินปูน ด้วยเครื่อง Airflow ช่วยขจัดคราบติดแน่น ที่ LDC Dental
อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน ที่ LDC Dental
ถอนฟัน 1 ซี่ (ราคา 900-1,500 บาท ตามแพทย์ประเมิน) ที่ LDC Dental
Snap on Smile เปลี่ยนฟันสวย ใน 1 นาที
รากเทียม Implant USA
จัดฟันดามอน
InvisAlign
รีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้้น
รีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้้น
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Bleaching) 1 ชุด
ฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool Light ฟรีขูดหินปูน
ผ่าฟันคุด 1 ซี่ (ราคาปกติ 4,000-5,500 บาท ตามระดับความยาก) ที่ LDC Dental
ผ่าฟันฝัง 1 ซี่ ที่ LDC Dental
รักษารากฟันหน้า ที่ LDC Dental
คอร์สจัดฟันแบบโลหะ (ยางสี) ที่ Up To Date Dental (คลินิกทันตกรรม อัพ-ทู-เดท)
ฟอกสีฟันด้วยแสง LED
ขูดหินปูนและทำความสะอาดช่องปาก เพื่อสุขภาพฟันและเหงือกที่แข็งแรง 1 ครั้ง ที่ Up To Date Dental (คลินิกทันตกรรม อัพ-ทู-เดท)
ขูดหินปูน กับดีลขูดหินปูนราคาโปรฯ รพ.พญาไท2
อุดฟันน้ำนมสำหรับเด็ก 1 ซี่ ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (ราคาปกติ 1,400-2,200 บาท ตามแพทย์ประเมิน) ที่ LDC Dental
ฟอกฟันขาว Cool Light พร้อมตรวจสุขภาพปาก ที่ The Ivory Dental Clinic
ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Cool Light พร้อมขูดหินปูน ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
ทำรากฟันเที่ยม (วัสดุเกาหลี)
ฟอกสีฟันพร้อมขูดหินปูน สำหรับ 2 ท่าน
ขูดหินปูน พร้อมเคลือบฟลูออไรด์ สำหรับ 2 ท่าน ที่ Dent Club (คลินิกทันตกรรมเด็นท์คลับ)
ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และตรวจฟัน สำหรับเด็ก
ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Cool Light พร้อมตรวจสุขภาพช่องปาก ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
แปะฟันขาวด้วยวีเนียร์ พร้อมตรวจสุขภาพช่องปาก
ฟอกสีฟันด้วยระบบ cool light ราคาพิเศษ
ฟอกสีฟันที่บ้าน ราคาพิเศษ
ฟอกสีฟันด้วยน้ำยาจากอเมริกา
ขูดหินปูน ตรวจสุขภาพฟัน และเอกซเรย์ ที่ BFC Dental (บ้านฟันสวย)
ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom พร้อมขูดหินปูนและเอกซเรย์ ที่ BFC Dental (บ้านฟันสวย)
ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Cool Light ที่ คลินิกทันตกรรมหมอโอ๋
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน ที่ คลินิกทันตกรรมหมอโอ๋
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ที่ คลินิกทันตกรรมหมอโอ๋
ขูดหินปูน พร้อมขัดฟลูออไรด์
ฟอกฟันขาวที่คลินิก ด้วยระบบ Cool Light ที่ K-Smile Dental Clinic
ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Zoom สำหรับ 2 ท่าน ที่ K-Smile Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม เค สไมล์)
รีเทนเนอร์ vivera invisalign
คูปองส่วนลด 500 บาท สำหรับจัดฟัน พร้อมลด 10% สำหรับเคลียช่องปาก
คอร์สจัดฟันโลหะ สำหรับเคสระยะสั้น แก้ฟันห่าง ฟันซ้อน (ติดเครื่องมือ 2 ครั้ง) ที่ Up To Date Dental (คลินิกทันตกรรม อัพ-ทู-เดท)
ขูดหินปูน พร้อมขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ ให้ฟันแข็งแรงและขาวคงทน 1 ครั้ง ที่ NextStep Dental
คูปองส่วนลด 5% สำหรับอุดฟัน ถอนฟัน และ ขูดหินปูน
คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign Go ที่ Asoke Montri Dental Clinic (อโศกมนตรีเด็นทัลคลินิก)
ขูดหินปูน พร้อมตรวจสุขภาพฟันและเอ็กซเรย์ฟัน ที่ Asoke Montri Dental Clinic (อโศกมนตรีเด็นทัลคลินิก)
ทำรากฟันเทียม Nobel Biocare พร้อมครอบฟันแบบ Zirconium 1 ซี่ ที่ Asoke Montri Dental Clinic (อโศกมนตรีเด็นทัลคลินิก)
คูปองส่วนลด 10%สำหรับ อุด,ขูด และ ถอน เฉพาะการนัดหมายทำฟันในวันเสาร์ผ่าน Honestdocs.co
คูปองประกันสังคม 900 บาท ใช้สิทธิได้ไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับ อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน พร้อมขูดหินปูนและขัดเคลือบฟลูออไรด์ที่คลินิก ที่ Smile Society Dental (คลินิกทันตกรรมสไมล์โซไซตี้)
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน พร้อมขูดหินปูนและขัดเคลือบฟลูออไรท์ ที่ คลินิกทันตกรรมหมอหมู
แปะฟันขาว วิเนีย Veneer
คอร์สจัดฟันแบบใส Clear Aligner 1 Set บนหรือล่าง (แล็บไทย) ที่ Deezy Dental Home
จัดฟันแบบใส Invisalign (แล็บอเมริกา) ที่ Deezy Dental Home
ฟอกสีฟัน ด้วยน้ำยาอเมริกา ที่ Deezy Dental Home
ทำรีเทนเนอร์ แบบลวดหรือแบบใส 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) เลือกสีและลายได้ ที่ Deezy Dental Home
ครอบฟันขาวแบบถอดได้ Snap-On รักษาสภาพฟันที่เสื่อมลง บนหรือล่าง 1 ชิ้น ที่ Deezy Dental Home
ทำรากฟันเทียม 1 ซี่ (ราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาท ตามแพทย์ประเมิน) ที่ Deezy Dental Home
รักษารากฟัน
ทำฟันปลอม ด้วยเรซิน 1 ซี่ ที่ Deezy Dental Home
ครอบฟันและทำสะพานฟัน 1 ซี่ (เริ่มต้นที่ 7,000 บาท ตามแพทย์ประเมิน) ที่ Deezy Dental Home
ดูในแอป