แผนประกันสุขภาพ

ประกันทุพพลภาพระยะสั้น (short-term disability insurance)

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับประกันทุพพลภาพระยะสั้น
เผยแพร่ครั้งแรก 29 ก.ย. 2017 อัปเดตล่าสุด 4 มี.ค. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
ประกันทุพพลภาพระยะสั้น (short-term disability insurance)

ประกันทุพพลภาพระยะสั้นจะจ่ายเงินเป็นเปอร์เซนต์ของเงินเดือนให้คุณหากคุณทุพพลภาพชั่วคราว ซึ่งหมายความว่าหากคุณไม่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน โดยทั่วไปแล้วกรมธรรม์ประกันทุพพลภาพระยะสั้นจะจ่ายให้คุณ 40-70% ของเงินเดือนที่คุณได้รับก่อนทุพพลภาพ

บางคนมีประกันทุพพลภาพระยะสั้นผ่านทางผู้จ้าง สหภาพแรงงาน หรือแม้แต่องค์กรวิชาชีพก็ตาม

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 474 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

195

นโยบายประเภทนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อการคุ้มครองแบบกลุ่ม (group coverage) โดยคุณสามารถซื้อในรูปแบบส่วนบุคคลได้จากบริษัทประกันโดยตรงหรือผ่านตัวแทนก็ได้ 

ประกันทุพพลภาพระยะสั้นใช้ได้อย่างไรบ้าง

กรมธรรม์ประกันทุพพลภาพระยะสั้นส่วนใหญ่มีลักษณะคล้าย ๆ กันคือ คุณหรือนายจ้างของคุณจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายเดือน เมื่อเกิดความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ทำให้คุณทำงานไม่ได้ คุณสามารถยื่นขอผลประโยชน์ได้โดยติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทหรือทางตัวแทนประกันของคุณ

ส่วนใหญ่แล้วกรมธรรม์ประกันทุพพลภาพระยะสั้นจะต้องการหลักฐานจากแพทย์ที่อธิบายภาวะของคุณและประมาณระยะเวลาที่คุณจะต้องขาดงาน และโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีระยะรอคอยระหว่างวันที่คุณขาดงานและวันที่ได้รับผลประโยชน์

นายจ้างของคุณอาจต้องการให้คุณใช้วันลาป่วยเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนที่ทางกรมธรรม์จะเริ่มจ่ายให้ เมื่อระยะรอคอยสิ้นสุดลง คุณจะได้รับเงินเป็นเปอร์เซนต์ของเงินเดือนที่คุณเคยได้รับก่อนการทุพพลภาพ

ตัวอย่างเช่น หากคุณเคยได้รับเงิน 1000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ และประกันของคุณจ่าย 60% ของเงินที่คุณได้รับก่อนทุพพลภาพ คุณจะได้เงินผลประโยชน์ 600 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกรมธรรม์ระยะสั้นจะมีช่วงระหว่าง 9-52 สัปดาห์ และหลังจากนั้นผลประโยชน์ของคุณก็สิ้นสุดลง คุณอาจมีตัวเลือกคือย้ายไปเป็นกรมธรรม์ทุพพลภาพระยะยาวแทน หรือซื้อประกันรายได้เสริมสำหรับกรณีทุพพลภาพ (social security disability insurance) 

กรมธรรม์ระยะสั้นแตกต่างอย่างไร

แม้ว่ากรมธรรม์ทุพพลภาพระยะสั้นจะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน แต่อาจแตกต่างกันไปในความจำเพาะบางอย่าง 

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 474 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

195

นิยามของทุพพลภาพ: กรมธรรม์ทุพพลภาพระยะสั้นบางแห่งนิยามคำว่าทุพพลภาพเป็นการที่ไม่สามารถทำงานของคุณได้ ซึ่งนิยามว่า “อาชีพของตนเอง” แต่กรมธรรม์อื่นนิยามทุพพลภาพว่าเป็นการที่ไม่สามารถทำงานใด ๆ ได้เลย หรือนิยามว่า “อาชีพใด ๆ ”

Service wait นายจ้างบางคนอาจเสนอแผนประกันทุพพลภาพระยะสั้นให้คุณหลังจากทำงานไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น หกเดือนหรือหนึ่งปี

ระยะไม่คุ้มครอง แม้ว่าอาจไม่ใช่สิ่งปกติ แต่ระยะไม่คุ้มครองอาจยาวนานได้ถึง 180 วัน โดยทั่วไปแล้ว กรมธรรม์ที่มีระยะรอคอยนานกว่าจะมีเบี้ยประกันต่ำกว่า ประกันทุพพลภาพที่ต่างกันอาจมีระยะไม่คุ้มครองที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น บางแผนประกันอาจมีระยะไม่คุ้มครองเจ็ดวันสำหรับความเจ็บป่วย และไม่คุ้มครองสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดนอกเหนือจากงาน

อัตราของผลประโยชน์มีความหลากหลาย แต่มักอยู่ระหว่าง 40-70% ของเงินเดือนที่คุณได้รับก่อนเกิดการทุพพลภาพ

หากคุณต้องการอัตราที่สูงกว่านี้ คุณอาจต้องจ่ายเบี้ยประกันสูงขึ้น กรมธรรม์ทุพพลภาพระยะสั้นบางแห่งเปลี่ยนอัตราของผลประโยชน์ในระหว่างช่วงที่ได้รับผลประโยชน์ ตัวอย่างเช่น กรมธรรม์ของคุณอาจจ่าย 80% สำหรับสามสัปดาห์แรกของช่วงทุพพลภาพ และ 50% ในช่วงรับผลประโยชน์ที่เหลือ

ช่วงได้รับผลประโยชน์ กรมธรรม์ทุพพลภาพระยะสั้นอาจยอมให้คุณกลับไปทำงานได้ในรูปแบบช่วงทดลอง ตัวอย่างเช่น กรมธรรม์ของคุณอาจให้ช่วงทดลองแก่คุณสองสัปดาห์ หากคุณกลับไปทำงานเป็นเวลาน้อยกว่าสองสัปดาห์และพบว่าคุณไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากความทุพพลภาพของคุณ ทางกรมธรรม์จะยอมจ่ายผลประโยชน์ให้กับคุณต่อไปเสมือนว่าคุณยังไม่ได้กลับไปทำงาน

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ ที่คลินิกหรือรพ. ใกล้บ้านคุณ เริ่มต้นที่ 474 บาท ลดสูงสุด 1010 บาท

จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / จ่ายทีหลังได้ / ผ่อน 0% ได้ / พร้อมแอดมินคอยตอบทุกคำถาม!

195

การเปลี่ยนเบี้ยประกัน หากคุณทำสัญญากรมธรรม์ระยะสั้นชนิดที่ยกเลิกไม่ได้ ทางบริษัทประกันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันหรือผลประโยชน์ของคุณได้ แต่หากคุณทำสัญญากรมธรรม์ที่รับรองเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัญญา (guaranteed renewable policy) ทางบริษัทประกันจะยอมให้คุณเปลี่ยนเบี้ยประกันได้ แต่เฉพาะในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งกลุ่มของผู้ถือกรมธรรม์

ข้อยกเว้น หลายกรมธรรม์ไม่คุ้มครองภาวะทุพพลภาพที่เกิดจากความพยายามฆ่าตัวตาย การติดยาเสพติด สงคราม หรือความพยายามก่ออาชญากรรม สภาวะทางกายก่อนหน้านี้ก็เป็นข้อยกเว้นเช่นกัน การบาดเจ็บจากงาน ซึ่งมีการคุ้มครองจากประกันชดเชยของผู้ทำงานอยู่แล้ว ก็ไม่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองเช่นกัน 

จะทำประกันทุพพลภาพระยะสั้นได้อย่างไร

การตกลงทำสัญญากรมธรรม์เป็นกลุ่ม

นายจ้างของคุณอาจเสนอแผนประกันทุพพลภาพระยะสั้นให้ในลักษณะทางเลือกของผลประโยชน์ที่ได้จากงาน หากบริษัทของคุณเสนอประกันทุพพลภาพระยะสั้น คุณสามารถตกลงทำสัญญาดังกล่าวได้ในช่วงการลงทะเบียนเริ่มต้น (initial enrollment period) ซึ่งในช่วงเวลานี้ ประกันทุพพลภาพระยะสั้นส่วนใหญ่จะไม่ปฏิเสธการให้ความคุ้มครองโดยยึดจากภาวะโรคที่คุณเป็นอยู่เดิม ดังนั้นการทำสัญญาในช่วงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

คุณอาจต้องทำงานไปเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจึงได้รับความคุ้มครองของโรคที่เป็นอยู่เดิม (รู้จักกันในชื่อระยะยกเว้น หรือ exclusionary period) แต่คุณก็ยังสามารถตกลงทำสัญญาได้ หากคุณไม่ทำสัญญาในช่วงลงทะเบียนเริ่มต้น คุณอาจต้องผ่านการรับประกันประวัติทางการแพทย์ โดยทางบริษัทประกันจะตรวจสอบบันทึกทางการแพทย์ของคุณเพื่อค้นหาว่าคุณมีโรคประจำตัวใดอยู่หรือไม่ หากคุณมี ทางบริษัทอาจปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครอง หรือมีระยะยกเว้นสำหรับโรคนั้น

กฏหมายเกี่ยวกับประกันทุพพลภาพระยะสั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ หากคุณคิดว่าบริษัทประกันของคุณไม่ให้ความเป็นธรรมแก่คุณ ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานประกันของรัฐที่คุณอยู่ ซึ่งคุณสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรผู้ตรวจสอบประกันแห่งชาติได้

การตกลงทำกรมธรรม์ส่วนบุคคล

หากคุณทำงานกับนายจ้างที่ไม่ได้เสนอเรื่องประกันทุพพลภาพระยะสั้นให้คุณ คุณอาจต้องการซื้อกรมธรรม์ส่วนบุคคลซึ่งคุณต้องผ่านการรับประกันทางการแพทย์ก่อนจะทำกรมธรรม์ดังกล่าวได้ หากคุณกำลังหาซื้อกรมธรรม์ส่วนบุคคล ตรวจสอบบริษัทที่เชื่อถือได้และอ่านรายละเอียดของกรมธรรม์ให้ครบด้วย


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวิดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รอยโรค (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่ดูไฟล์ได้
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เข้าถึงได้

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป