วาลเทร็กซ์ 500 มก. 42 เม็ด (Valtrex)

GlaxoSmithKline
วาลเทร็กซ์ 500 มก. 42 เม็ด (Valtrex)
วาลเทร็กซ์ 500 มก. 42 เม็ด (Valtrex)
วาลเทร็กซ์ 500 มก. 42 เม็ด (Valtrex)
วาลเทร็กซ์ 500 มก. 42 เม็ด (Valtrex)
Valcyclovir สำหรับรักษาเริม งูสวัด และใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อ Cytomegalovirus ในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ มีข้อดีเรื่องการช่วยลดจำนวนครั้งของการรับประทานยาลง
thb 4549.0

Valtrex 500mg

ตัวยาสำคัญ Valacyclovir 500 mg

 Valacyclovir  เป็นยาที่ใช้ต่อต้านเชื้อไวรัส(ยาต้านไวรัส)ที่เป็นสาเหตุของโรคเริม(Herpes Simplex) และโรคงูสวัด (Herpes zoster) จะออกฤทธิ์ได้เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดโดยจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างทางชีวะโมเลกุลไปเป็นตัวยาที่ออกฤทธิ์ ที่มีชื่อว่า อะไซโคลเวียร์ (Acyclovir) และร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2.5-3.6 ชั่วโมงเพื่อกำจัดตัวยาในรูปอะไซโคลเวียร์นี้ ออกจากร่างกาย โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ข้อบ่งใช้           

รักษาโรคเริมที่เกิดกับริมฝีปากและที่อวัยวะเพศ รวมถึงใช้เป็นยาป้องกันโรคเริมในผู้ป่วยทั่วไป และในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกัน(ภูมิคุ้มกันต้านทานโรค)บกพร่อง เช่น ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรับการให้ยาเคมีบำบัด ยานี้ยังมีข้อบ่งใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัสประเภท Cytomegalovirus (CMV)ซึ่งพบได้กับผู้ที่มีการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหรือเปลี่ยนอวัยวะของร่างกาย

คำแนะนำ         

การใช้Valacyclovirได้อย่างมีประสิทธิผล จะต้องรับประทานยานี้ต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง การหยุดหรือเว้นช่วงการรับประทานยานี้เอง นอกจากอาการโรคจะไม่ทุเลาลง ยังอาจทำให้อาการป่วยด้วยเชื้อไวรัสทุกชนิดดังกล่าวใช้เวลายาวนาน และรบกวนสุขภาพของผู้ป่วยเป็นอย่าง Valacyclovir มีกลไกหน้าที่ยับยั้งการกระจายพันธุ์ของเชื้อไวรัสในร่างกาย ทำให้ปริมาณไวรัสลดลงเป็นลำดับ จนอาการป่วยทุเลาลง

การใช้ยา                       

 • เริ่มใช้Valacyclovirทันทีที่เริ่มมีอาการปรากฏออกมา (เช่น มีอาการเจ็บ แสบร้อน หรือ ผิวหนังพุพอง) Valacyclovir อาจไม่ได้เห็นผลในทันทีเมื่อเริ่มใช้ในระยะ 1 - 2 วันแรกหลังมีอาการ ในการติดเชื้อเริมบางรายอาจต้องใช้เวลารักษานานกว่ารายอื่น ใช้Valacyclovir ตามระยะเวลาที่ระบุในใบสั่งยาที่ระบุไว้ อาการของโรคอาจดีขึ้นก่อนที่จะหายจากการติดเชื้อ การหยุดยาอาจเสี่ยงทำให้เชื้อไวรัสเกิดการดื้อยาได้
 • การใช้Valacyclovir กับมื้ออาหารหรือขณะท้องว่าง
 • การดื่มน้ำในปริมาณมาก ๆ ขณะใช้Valacyclovirจะช่วยให้ไตทำงานได้ดีขึ้น
 • ควรรักษาแผลที่เกิดจากเชื้อไวรัสเริมให้สะอาดและแห้งเสมอ การใส่เสื้อผ้าหลวม ๆจะช่วยให้ลดการระคายเคืองจากแผลได้

ขนาดยาวาลเทรกซ์ (Valtrex?) ของผู้ใหญ่คือเท่าใด

1.ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่ในการรักษาโรคเริมที่ริมฝีปาก:

 • รับประทานยาขนาด 2 กรัม ทุก ๆ 12 ชั่วโมง รวมทั้งหมดวันละ 2 ครั้ง (4 กรัม)
 • ควรเริ่มรักษาในช่วงระยะแรกของสัญญาณการเกิดเริมที่ริมฝีปาก (เช่น มีอาการเจ็บ แสบร้อน หรือ ผิวหนังพุพอง)

2.ขนาดยาปกติสำหรับผู้ใหญ่ในการรักษาโรคเริมที่อวัยวะเพศ-(เยื่อบุผิวหนังอักเสบ/ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติ)(Mucocutaneous/Immunocompetent Host):

 • เริมที่อวัยวะเพศ: รับประทานยา 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 7 - 10 วัน
 • ประสิทธิผลของยายังไม่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มใช้ยา 72 ชั่วโมงแรก และหลังจากนั้นจะเริ่มมีสัญญาณและอาการจากการออกฤทธิ์ยา

3.เมื่อกลับมาเป็นโรคใหม่: รับประทานยา 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน

 • การรักษาควรเริ่มตั้งแต่มีสัญญาณของโรคเริมอวัยวะเพศ ประสิทธิภาพของยาจะไม่เป็นผลหากเริ่มใช้ยาหลังมีสัญญาณหรืออาการมากกว่า 24 ชั่วโมง

4.ขนาดยาปกติสำหรับผู้ใหญ่ในการรักษาเชื้อไวรัสเริม - ในการยับยั้งเชื้อ:

 • การยับยั้งเชื้อในระยะเรื้อรังของโรคเริมอวัยวะเพศที่กลับมาเป็นซ้ำ:
 • ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติ (Immunocompetent host): รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง
 • ขนาดยาที่เปลี่ยนสำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติ ที่มีประวัติการเป็นโรคซ้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9 ครั้ง ต่อปี: รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง

5.ขนาดปกติในผู้ใหญ่ที่มีเป็นงูสวัด:

 • รับประทาน 1 กรัม ทุก 8 ชั่วโมง ติดต่อกัน 7 วัน
 • ยาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากเริ่มรับประทานภายใน 48 ชั่วโมง เมื่อเริ่มเกิดผื่นตุ่มขึ้น ยาจะไม่เกิดผลการรักษาเท่าที่ควรหากเริ่มใช้ยาเกินกว่า 72 ชั่วโมงหลังจากเกิดตุ่มผื่นขึ้น

ขนาดยาวาลเทรกซ์ (Valtrex?) สำหรับเด็กคือเท่าใด

1.ขนาดยาปกติสำหรับเด็กที่เป็นโรคเริมที่ริมฝีปาก:

 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: รับประทาน 2 กรัม ทุก ๆ 12 ชั่วโมง จำนวนทั้งหมด 2 ครั้งต่อวัน (4 กรัม)
 • ควรรักษาในระยะเริ่มแรกที่มีสัญญาณของเริมริมฝีปาก (เช่น มีอาการเจ็บ แสบร้อน หรือ ผิวหนังพุพอง)

2.ขนาดยาปกติสำหรับเด็กที่เป็นโรคงูสวัดหรืออีสุกอีใส (Varicella-Zoster):

 • โรคอีสุกอีใสในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติ:
 • เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 18 ปี: รับประทาน 20 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน
 • ขนาดยาที่จำกัดปริมาณมากที่สุด: รับประทาน 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง
 • ควรเริ่มรักษาด้วยยาวาลเทรกซ์ (Valtrex?) สำหรับช่วงแรกของโรคอีสุกอีใสไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังเกิดตุ่มผื่น

หากลืมรับประทานยาวาลเทรกซ์ (Valtrex?) ให้รับประทานยาทันที

อย่างไรก็ตาม หากเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กับยามื้อต่อไป ให้เว้นยาที่ลืมรับประทานไป แล้วรับประทานยามื้อต่อไปตามเดิม อย่ารับประทานซ้ำกัน

ผลข้างเคียงโดยทั่วไปของยาวาลเทรกซ์ (Valtrex?) ประกอบด้วย

 • คลื่นไส้ ปวดท้อง
 • ปวดศีรษะ
 • เป็นผื่น
 • รู้สึกเหนื่อยล้า

ผลข้างเคียงไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน อาจเกิดผลข้างเคียงอื่น ๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้ หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ ยาวาลเทรกซ์ (Valtrex?) เมื่อมีอาการต่อไปนี้

 • สตรีมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในระหว่างการมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรจึงควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • อยู่ระหว่างรับประทานยาชนิดอื่น รวมไปถึงยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา เช่น สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่าง ๆ
 • หากเคยมีประวัติแพ้สารประกอบชนิดใดชนิดหนึ่งของยาวาลเทรกซ์ (Valtrex?) หรือยาชนิดอื่น ๆ

หากมีอาการเจ็บป่วย ความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพอื่น ๆ

 • เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV/AIDS) ภูมิคุ้มกันโรคต่ำ โรคไต (หรือเป็นผู้ที่ต้องใช้เครื่องฟอกไต) หรือในระหว่างปลูกถ่ายไตหรือไขกระดูก

ยาวาลเทรกซ์ (Valtrex?) อาจทำอันตรายต่อไตได้ และอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อไตมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับยาอื่น ควรแจ้งยาทั้งหมดที่กำลังใช้อยู่กับแพทย์ ในการรักษาอาจต้องมีการเพิ่มขนาดยาหรือการทดสอบเป็นพิเศษเมื่อมีการรักษาโรคอื่นร่วมกับการใช้ยาวาลเทรกซ์ (Valtrex?)

หมายเหตุ: HonestDocs ไม่ได้ขายยา แต่จัดซื้อยาที่เภสัชกรจ่ายได้จากร้านขายยา และจัดส่งยาถึงที่หมายเพื่อความสะดวกของคุณ ในกรณีที่คุณหายาที่ต้องการใกล้ที่อยู่ไม่ได้ หรือป่วยหนักจนไม่สามารถออกไปซื้อยาได้ แต่หากมีอาการป่วยแนะนำให้ไปพบแพทย์

 

สินค้าที่คุณน่าจะสนใจ
ตัวยา Azithromycin สรรพคุณรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเช่น การติดเชื้อแบคทีเรียของหูชั้นกลาง ทอลซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบ รักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และในการติดเชื้อหนองใน
thb 429.0
Acyclovir ความเข้มข้น 5% หลอดขนาดพกพาสำหรับฆ่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเริม งูสวัด และอีสุกอีใส โดยตัวยาจะออกฤทธิ์เข้าไปยับยั้งการแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัส
thb 89.0
Zithromax ตัวยา Azithromycin คือ ยาปฏิชีวนะ กลุ่ม Macrolides รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจในระดับน้อยถึงปานกลาง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
thb 689.0

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่คุณน่าจะสนใจ
สมุทรปราการ I ตรวจร่างกายและอธิบายผลโดยแพทย์ แพคเกจนี้เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป I ไม่จำกัดสิทธิ์การซื้อ
ราคาปกติ: THB 17,500.00
รับเงินคืน: 15% (THB 2,625.00)
คุณจ่าย: THB 14,875.00
สวนกวางตุ้งคลินิก | รักษาโดยการฝังเข็ม I ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน
ราคาปกติ: THB 9,990.00
รับเงินคืน: 15% (THB 1,498.50)
คุณจ่าย: THB 8,491.50
คุ้มที่ 1: ให้ของขวัญตัวเองหรือคนที่คุณรัก ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพในเดือนเกิด ราคาสุดพิเศษ คุ้มที่ 2: รายการตรวจมากกว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป เหมาะกับการตรวจประจำปี
ราคาปกติ: THB 1,200.00
รับเงินคืน: 15% (THB 180.00)
คุณจ่าย: THB 1,020.00

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกดูยาที่คุณต้องการ

 • ขั้นตอนที่ 2

  เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @honestdocs แล้วแจ้งตัวยาและสถานที่จัดส่ง เพื่อให้ทีมงานคำนวณยอดโอน

  หมายเหตุ:
  1) เราไม่ได้เป็นร้านขายยา เราซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาติและจัดส่งให้คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น
  2) ราคายาบนหน้าเว็บ เป็นราคาโดยประมาณ

  3) เราไม่จัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

 • ขั้นตอนที่ 3

  รอรับยา

  “ส่งธรรมดา” ทั่วประเทศภายใน 3 วัน ด้วย EMS "ส่งด่วน" ใน กทม. ภายใน 24 ชม. ด้วยแมสเซนเจอร์

 • ขั้นตอนที่ 4

  แจ้งเบอร์โทรที่ใช้สมัครสมาชิกเว็บกับทีมงานในไลน์ @honestdocs เพื่อรับเหรียญฟรี 10%

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับยาชนิดนี้

อายุ18กี่วันถึงหายหรอครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
เบ็ทโนเวท ครีม ทารักสาสิวได้ป่าวคับ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ