ซีโรแซท 20 มก. 30 เม็ด (Seroxat) ตัวยาพาร็อกซีทีน (Paroxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||

GlaxoSmithKline
ซีโรแซท 20 มก. 30 เม็ด (Seroxat) ตัวยาพาร็อกซีทีน (Paroxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||
ซีโรแซท 20 มก. 30 เม็ด (Seroxat) ตัวยาพาร็อกซีทีน (Paroxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||
ซีโรแซท 20 มก. 30 เม็ด (Seroxat) ตัวยาพาร็อกซีทีน (Paroxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||
ซีโรแซท 20 มก. 30 เม็ด (Seroxat) ตัวยาพาร็อกซีทีน (Paroxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||
ครอบคลุมรักษาอาการวิตกกังวล อาการตื่นตระหนก กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือน การย้ำคิดย้ำทำ อาการผิดปกติหลังได้รับความสะเทือนใจ รวมถึงบำบัดอาการวัยหมดประจำเดือน
thb 2339.0

Seroxat 20 mg

Paroxetine เป็นยาที่ใช้รักษาอาการของโรคซึมเศร้า (Antidepressant) จัดอยู่ในกลุ่มยา Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) กลไกการออกฤทธิ์ของ Paroxetine จะเกิดที่สมอง โดย Paroxetine จะช่วยทำให้ฤทธิ์ของสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า Serotonin คงอยู่ได้นานขึ้น ด้วยการยับยั้งการดูดกลับของ Serotonin เข้าไปเก็บในเซลล์สมองนั่นเอง

กลไกเหล่านี้ยังเกิดกับสารสื่อประสาทตัวอื่นได้เช่นเดียวกันอย่างสาร Norepinephrine และ Dopamine ก็จะถูกป้องกันมิให้ดูดเก็บกลับเข้าเซลล์สมองเช่นกัน ยาจะยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาทชื่อ ซีโรโทนิน (Serotonin) เข้าสู่เซลล์สมอง มีผลให้ระดับสารซีโรโทนินเพิ่มมากขึ้นในเนื้อเยื่อสมอง และเกิดสมดุลทางเคมีของสารสื่อประสาท

ตัวยาสำคัญ

 • Paroxetine 20 mg

ลักษณะเม็ดยา

 • เม็ดรีมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว มีรอยแบ่งครึ่ง มีตัวอักษร Seroxate 20

ข้อบ่งใช้

 • สามารถรักษาซึมเศร้า อาการวิตกกังวล อาการตื่นตระหนก กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือน การย้ำคิดย้ำทำ อาการผิดปกติหลังได้รับความสะเทือนใจ รวมถึงบำบัดอาการวัยหมดประจำเดือน

วิธีการใช้ยา

 • เริ่มรับประทานเม็ดละ 20 mg วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า และค่อย ๆปรับขนาดยาตามแพทย์สั่ง

ข้อควรระวัง

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาพาร็อกซีทีน
 • ห้ามใช้ร่วมกับยากลุ่ม MAOIs ด้วยจะกระตุ้นให้เกิดภาวะ Serotonin syndrome ***หลีกเลี่ยงการใช้ยาพาร็อกซีทีนร่วมกับยา 5-Hydroxytryptophan, Ergotamine, Dextrome thorphan ด้วยอาจก่อให้เกิดภาวะ Serotonin syndrome โดยจะทำให้มีอาการสับสน ประสาทหลอน เกิดลมชัก ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง หัวใจเต้นเร็ว มีไข้ เหงื่อออกมาก ตาพร่า กล้ามเนื้อหดเกร็ง เป็นตะคริวที่ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน กรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเข้าขั้นโคม่าและเสียชีวิต (ตาย) ในที่สุด ห้ามใช้ยาพาร็อกซีทีนร่วมกับยา Pimozide ด้วยจะทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ มีอาการแน่นหน้าอก ตาพร่าและคลื่นไส้ตามมา หลีกเลี่ยงการใช้ยาพาร็อกซีทีนร่วมกับยา Carbinoxamine (ยาแก้แพ้) เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอาการวิงเวียน ง่วงนอน ขาดสมาธิ สูญเสียความสามารถในการตัดสินใจ การใช้ยาพาร็อกซีทีนร่วมกับยา Bupropion อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลมชัก หากจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมเป็นกรณีบุคคลไป
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีตั้งครรภ์ และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับโรคไตระยะรุนแรง
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามหยุดการใช้ยานี้โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์เพราะอาจเสี่ยงต่อภาวะถอนยา
 • การใช้ยานี้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยญาติควรเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการอยากทำร้ายตนเองว่าเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามีอาการดังกล่าวต้องรีบนำผู้ป่วยพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลก่อนนัด
 • หากหลังใช้ยานี้แล้วผู้ป่วยมีอาการทรุดลงหรือการรักษาไม่ก่อให้เกิดผลดีเพิ่มขึ้นเลย ควรต้องรีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนนัดเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • ระหว่างการใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะใด ๆหรือทำงานกับเครื่องจักรด้วยอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากผลข้างเคียงของยาที่ทำให้ง่วงนอนและวิงเวียน
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดทุกครั้ง

อาการข้างเคียง

 • ง่วงนอน ท้องเสียหรือไม่ก็ท้องผูก คลื่นไส้ นอนไม่หลับ วิงเวียน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีภาวะตัวสั่น ตาพร่า ขาดสมาธิ หลอดเลือดทั่วร่างกายเกิดการขยายตัวอาจส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำ ฝันร้าย วิตกกังวล ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน เบื่ออาหาร มีกรดมากในกระเพาะอาหารแสบร้อนกลางอก สมรรถภาพทางเพศถดถอย ปวดกระบอกตา/เบ้าตา ปัสสาวะขัด แน่นจมูก/คัดจมูก รู้สึกไม่สบายในกระเพาะอาหาร

การเก็บรักษา

 • เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น

ทะเบียนยา

 • 1C8/54(N)
สินค้าที่คุณน่าจะสนใจ
ตัวยา Trazodone 50 mg ยับยั้งการดูดกลับของสารเซโรโทนินในสมอง เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าส่งผลให้เกิดสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองจนทำให้ลดอาการซึมเศร้าและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น
thb 109.0
ยาต้านซึมเศร้า ออกฤทธิ์เพิ่มปริมาณของสารเซโรโทนินในสมอง จึงช่วยปรับสมดุลของสารเคมีในสมองและรักษาอาการที่เกิดจากภาวะซึมเศร้า โรคตื่นตระหนก โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคกลัวอ้วนบูลิเมีย และกลุ่มอาการอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือน
thb
Zoloft (ตัวยา Sertraline) 50 mg ใช้สำหรับรักษาอาการซึมเศร้าและคลายความวิตกกังวล มีอาการย้ำคิดย้ำทำ และกลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือน รวมถึงรักษาโรคกลัวการเข้าสังคมด้วย
thb 259.0

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่คุณน่าจะสนใจ
รักษาโดยการนวดเฉพาะจุด บำบัดอาการปวดเมื่อยเรื้อรังและบรรเทาอาการเมื่อยล้า l ราคานี้ไม่รวม i)ค่ายาสมุนไพรจีน แล้วแต่คนไข้และคุณหมอแนะนำ
ราคาปกติ: THB 5,990.00
รับเงินคืน: 15% (THB 898.50)
คุณจ่าย: THB 5,091.50
บางพลี l วัคซีนทางเลือกใหม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย l ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
ราคาปกติ: THB 7,500.00
ภาษีเจริญ I ตรวจสุขภาพเบาหวาน ชุดพิเศษ 20 รายการ | ราคานี้ไม่รวม 1)ค่ายา 2)และค่ารักษาอื่นๆ I แต่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว I ไม่จำกัดสิทธิในการซื้อ
ราคาปกติ: THB 5,500.00

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกดูยาที่คุณต้องการ

 • ขั้นตอนที่ 2

  เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @honestdocs แล้วแจ้งตัวยาและสถานที่จัดส่ง เพื่อให้ทีมงานคำนวณยอดโอน

  หมายเหตุ:
  1) เราไม่ได้เป็นร้านขายยา เราซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาติและจัดส่งให้คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น
  2) ราคายาบนหน้าเว็บ เป็นราคาโดยประมาณ

  3) เราไม่จัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

 • ขั้นตอนที่ 3

  รอรับยา

  “ส่งธรรมดา” ทั่วประเทศภายใน 3 วัน ด้วย EMS "ส่งด่วน" ใน กทม. ภายใน 24 ชม. ด้วยแมสเซนเจอร์

 • ขั้นตอนที่ 4

  แจ้งเบอร์โทรที่ใช้สมัครสมาชิกเว็บกับทีมงานในไลน์ @honestdocs เพื่อรับเหรียญฟรี 10%

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับยาชนิดนี้

สวัสดีค่ะหมอ คือวันที่8ที่ผ่านมาปวดปัสสาวะบ่อยจนนอนไม่หลับทั้งคืนไปคลีนิคหมอให้ยากินคือยา amitriptyline 10 mg และยา siam sixime100mgกินประมาณ5วันค่ะ หมดก็วันที่12 และเมื่อเดือนที่แล้วประจำเดือนมาวันที่14หมด17 แต่ครั้งนี้ประจำเดือนยังไม่มี เลยกินยา...
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ