ซีโรแซท 20 มก. 30 เม็ด (Seroxat) ตัวยาพาร็อกซีทีน (Paroxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||

GlaxoSmithKline
ซีโรแซท 20 มก. 30 เม็ด (Seroxat) ตัวยาพาร็อกซีทีน (Paroxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||
ซีโรแซท 20 มก. 30 เม็ด (Seroxat) ตัวยาพาร็อกซีทีน (Paroxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||
ซีโรแซท 20 มก. 30 เม็ด (Seroxat) ตัวยาพาร็อกซีทีน (Paroxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||
ซีโรแซท 20 มก. 30 เม็ด (Seroxat) ตัวยาพาร็อกซีทีน (Paroxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||
ครอบคลุมรักษาอาการวิตกกังวล อาการตื่นตระหนก กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือน การย้ำคิดย้ำทำ อาการผิดปกติหลังได้รับความสะเทือนใจ รวมถึงบำบัดอาการวัยหมดประจำเดือน
thb 2339.0

Seroxat 20 mg

Paroxetine เป็นยาที่ใช้รักษาอาการของโรคซึมเศร้า (Antidepressant) จัดอยู่ในกลุ่มยา Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) กลไกการออกฤทธิ์ของ Paroxetine จะเกิดที่สมอง โดย Paroxetine จะช่วยทำให้ฤทธิ์ของสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า Serotonin คงอยู่ได้นานขึ้น ด้วยการยับยั้งการดูดกลับของ Serotonin เข้าไปเก็บในเซลล์สมองนั่นเอง

กลไกเหล่านี้ยังเกิดกับสารสื่อประสาทตัวอื่นได้เช่นเดียวกันอย่างสาร Norepinephrine และ Dopamine ก็จะถูกป้องกันมิให้ดูดเก็บกลับเข้าเซลล์สมองเช่นกัน ยาจะยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาทชื่อ ซีโรโทนิน (Serotonin) เข้าสู่เซลล์สมอง มีผลให้ระดับสารซีโรโทนินเพิ่มมากขึ้นในเนื้อเยื่อสมอง และเกิดสมดุลทางเคมีของสารสื่อประสาท

ตัวยาสำคัญ

 • Paroxetine 20 mg

ลักษณะเม็ดยา

 • เม็ดรีมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีขาว มีรอยแบ่งครึ่ง มีตัวอักษร Seroxate 20

ข้อบ่งใช้

 • สามารถรักษาซึมเศร้า อาการวิตกกังวล อาการตื่นตระหนก กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือน การย้ำคิดย้ำทำ อาการผิดปกติหลังได้รับความสะเทือนใจ รวมถึงบำบัดอาการวัยหมดประจำเดือน

วิธีการใช้ยา

 • เริ่มรับประทานเม็ดละ 20 mg วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า และค่อย ๆปรับขนาดยาตามแพทย์สั่ง

ข้อควรระวัง

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาพาร็อกซีทีน
 • ห้ามใช้ร่วมกับยากลุ่ม MAOIs ด้วยจะกระตุ้นให้เกิดภาวะ Serotonin syndrome ***หลีกเลี่ยงการใช้ยาพาร็อกซีทีนร่วมกับยา 5-Hydroxytryptophan, Ergotamine, Dextrome thorphan ด้วยอาจก่อให้เกิดภาวะ Serotonin syndrome โดยจะทำให้มีอาการสับสน ประสาทหลอน เกิดลมชัก ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง หัวใจเต้นเร็ว มีไข้ เหงื่อออกมาก ตาพร่า กล้ามเนื้อหดเกร็ง เป็นตะคริวที่ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน กรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเข้าขั้นโคม่าและเสียชีวิต (ตาย) ในที่สุด ห้ามใช้ยาพาร็อกซีทีนร่วมกับยา Pimozide ด้วยจะทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ มีอาการแน่นหน้าอก ตาพร่าและคลื่นไส้ตามมา หลีกเลี่ยงการใช้ยาพาร็อกซีทีนร่วมกับยา Carbinoxamine (ยาแก้แพ้) เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอาการวิงเวียน ง่วงนอน ขาดสมาธิ สูญเสียความสามารถในการตัดสินใจ การใช้ยาพาร็อกซีทีนร่วมกับยา Bupropion อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลมชัก หากจำเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมเป็นกรณีบุคคลไป
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีตั้งครรภ์ และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับโรคไตระยะรุนแรง
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามหยุดการใช้ยานี้โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์เพราะอาจเสี่ยงต่อภาวะถอนยา
 • การใช้ยานี้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยญาติควรเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการอยากทำร้ายตนเองว่าเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามีอาการดังกล่าวต้องรีบนำผู้ป่วยพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลก่อนนัด
 • หากหลังใช้ยานี้แล้วผู้ป่วยมีอาการทรุดลงหรือการรักษาไม่ก่อให้เกิดผลดีเพิ่มขึ้นเลย ควรต้องรีบพาผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนนัดเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • ระหว่างการใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะใด ๆหรือทำงานกับเครื่องจักรด้วยอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากผลข้างเคียงของยาที่ทำให้ง่วงนอนและวิงเวียน
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดทุกครั้ง

อาการข้างเคียง

 • ง่วงนอน ท้องเสียหรือไม่ก็ท้องผูก คลื่นไส้ นอนไม่หลับ วิงเวียน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีภาวะตัวสั่น ตาพร่า ขาดสมาธิ หลอดเลือดทั่วร่างกายเกิดการขยายตัวอาจส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำ ฝันร้าย วิตกกังวล ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน เบื่ออาหาร มีกรดมากในกระเพาะอาหารแสบร้อนกลางอก สมรรถภาพทางเพศถดถอย ปวดกระบอกตา/เบ้าตา ปัสสาวะขัด แน่นจมูก/คัดจมูก รู้สึกไม่สบายในกระเพาะอาหาร

การเก็บรักษา

 • เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น

ทะเบียนยา

 • 1C8/54(N)
สินค้าที่คุณน่าจะสนใจ
Quomem ตัวยา Bupropion สำหรับรักษาอาการของโรคซึมเศร้าและใช้เป็นยาช่วยเลิกบุหรี่ จุดเด่นของยาคือไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงเรื่องน้ำหนักเพิ่มหรือสมรรถภาพทางเพศถดถอย
thb 2029.0
ตัวยาสำคัญ Amitriptyline Hydrochloride 10 mg รักษาภาวะซึมเศร้าออกฤทธิ์โดยเปลี่ยนแปลงสารสื่อในสมองทำให้ร่างกายเกิดความรู้สึกผ่อนคลายและลดภาวะซึมเศร้าในที่สุด
thb 49.0
Prozac ตัวยา Fluoxetine 20 mg ยาสำหรับรักษาโรคซึมเศร้า โรคย้ำคิดย้ำทำ รวมถึงโรคบูลิเมีย หรือโรคล้วงคอ และอาจจะใช้ร่วมกับยาตัวอื่นในการรักษาอาการ bipolar
thb 2139.0
Mirtazapin เพิ่มการหลั่งสารสื่อประสาทในสมอง มีสรรพคุณรักษาอาการของโรคซึมเศร้า ออกฤทธิ์โดยการปรับสมดุลของสารเคมีในมสอง ก่อให้เกิดฤทธิ์ต้านการซึมเศร้าขึ้นมา
thb 1339.0

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกดูยาที่คุณต้องการ

 • ขั้นตอนที่ 2

  เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @honestdocs แล้วแจ้งตัวยาและสถานที่จัดส่ง เพื่อให้ทีมงานคำนวณยอดโอน

  หมายเหตุ:
  1) เราไม่ได้เป็นร้านขายยา เราซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาติและจัดส่งให้คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น
  2) ราคายาบนหน้าเว็บ เป็นราคาโดยประมาณ

  3) เราไม่จัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

 • ขั้นตอนที่ 3

  รอรับยา

  “ส่งธรรมดา” ทั่วประเทศภายใน 3 วัน ด้วย EMS "ส่งด่วน" ใน กทม. ภายใน 24 ชม. ด้วยแมสเซนเจอร์

 • ขั้นตอนที่ 4

  แจ้งเบอร์โทรที่ใช้สมัครสมาชิกเว็บกับทีมงานในไลน์ @honestdocs เพื่อรับเหรียญฟรี 10%

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับยาชนิดนี้