ออกซิทีน 20 มก. 100 เม็ด (Oxetine) กล่องเขียว ตัวยาฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||

Medicpharma
ออกซิทีน 20 มก. 100 เม็ด (Oxetine) กล่องเขียว ตัวยาฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||
ออกซิทีน 20 มก. 100 เม็ด (Oxetine) กล่องเขียว ตัวยาฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||
ออกซิทีน 20 มก. 100 เม็ด (Oxetine) กล่องเขียว ตัวยาฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||
ออกซิทีน 20 มก. 100 เม็ด (Oxetine) กล่องเขียว ตัวยาฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) ||ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น||
ตัวยา Fluoxetine 20 mg ซึ่งเป็นยารักษาโรคซึมเศร้าที่จัดอยู่ในกลุ่มยาประเภท Selective Serotonin Reuptake Inhibitors รักษาภาวะซึมเศร้า และอาการย้ำคิดย้ำทำ
thb 229.0

Oxetine  20 mg

ตัวยาสำคัญ Fluoxetine 20 mg

ลักษณะเม็ดยา         แคปซูลเปลือกแข็งสีครีม-เขียวอ่อน

Fluoxetine เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าที่จัดอยู่ในกลุ่มยาประเภท Selective Serotonin Reuptake Inhibitors ออกฤทธิ์เพิ่มปริมาณของสารเซโรโทนินในสมอง จึงช่วยปรับสมดุลของสารเคมีในสมองและรักษาอาการที่เกิดจากภาวะซึมเศร้า โรคตื่นตระหนก (Panick Attacks) โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคกลัวอ้วนบูลิเมีย และกลุ่มอาการอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือน

วิธีการใช้ยา

1. รักษาโรคซึมเศร้า             

ผู้ใหญ่ เบื้องต้นรับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง และสามารถเพิ่มปริมาณยาที่ใช้ หากอาการยังไม่ดีขึ้นในอีกหลายสัปดาห์ต่อมา โดยปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 80 มิลลิกรัม/วัน ส่วนปริมาณสำหรับการรักษาอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 20-60 มิลลิกรัม/วัน

เด็กอายุ 8-18 ปี เบื้องต้นรับประทานครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง หลังจากผ่านไป 1-2 สัปดาห์อาจค่อย ๆ เพิ่มปริมาณเป็น 20 มิลลิกรัม/วัน แต่หากเด็กมีน้ำหนักตัวน้อย ให้รับประทานเบื้องต้น 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง และเพิ่มเป็น 20 มิลลิกรัม/วัน หากผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น

2.รักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ

ผู้ใหญ่ เบื้องต้นรับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง และสามารถเพิ่มปริมาณยาหากยังไม่ดีขึ้นในหลายสัปดาห์ โดยปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 80 มิลลิกรัม/วัน ส่วนปริมาณสำหรับการรักษาอย่างต่อเนื่องอยู่ที่  20-60 มิลลิกรัมต่อวัน

เด็กอายุ 7-18 ปี เบื้องต้นให้รับประทานครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ เพิ่มปริมาณเป็น 20 มิลลิกรัม/วัน โดยปริมาณสูงสุดไม่เกิน 60 มิลลิกรัม/วัน ส่วนปริมาณยาสำหรับการรักษาอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 20-60 มิลลิกรัม/วัน เด็กที่น้ำหนักตัวน้อยลงมา ควรเริ่มต้นที่ 10 มิลลิกรัมต่อวัน หากหลายสัปดาห์ต่อมายังไม่ดีขึ้นสามารถเพิ่มปริมาณยาได้ โดยปริมาณสูงสุดไม่เกิน 60 มิลลิกรัม ส่วนปริมาณสำหรับการรักษาอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 20-30 มิลลิกรัม/วัน

3.รักษาโรคบูลิเมีย

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 60 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง (ผู้ป่วยอาจต้องเริ่มรับประทานที่ปริมาณน้อยก่อนจะเพิ่มขึ้นเท่ากับปริมาณที่แนะนำ)

4.รักษาโรคตื่นตระหนก

ผู้ใหญ่ เบื้องต้นรับประทานครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง หากยังไม่ดีขึ้นแพทย์อาจให้เพิ่มปริมาณยา โดยเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 60 มิลลิกรัม/วัน ส่วนปริมาณยาสำหรับการรักษาอย่างต่อเนื่องจะอยู่ที่ 20-60 มิลลิกรัมต่อวัน

5.รักษาอาการอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือน

ผู้ใหญ่ ขณะมีประจำเดือน เบื้องต้นรับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง ส่วนในช่วงที่ประจำเดือนยังไม่มาให้รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง โดยเริ่มรับประทาน 14 วันก่อนมีประจำเดือนจนถึงวันแรกที่ประจำเดือนมา และรับประทานซ้ำในรอบเดือนถัดไป สามารถเพิ่มปริมาณยาสูงสุดได้ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนปริมาณยาสำหรับการรักษาอย่างต่อเนื่องจะอยู่ที่ 20-60 มิลลิกรัมต่อวัน

คำเตือนการใช้ยา Fluoxetine

 • ห้ามใช้ยานี้ หากภายใน 14 วันที่ผ่านมามีการใช้ยากลุ่ม MAOI ได้แก่ ยาลีเนโซลิด (Linezolid) ฟีเนลซีน (Phenelzine) ไอโซคาร์บอกซาซิด (Isocarboxazid) เซเลกิลีน (Selegiline) เนื่องจากยาอาจทำปฏิกิริยาต่อกันและเป็นอันตราย ต้องหยุดใช้ยากลุ่มนี้แล้วรออย่างน้อย 14 วันจึงจะเริ่มรับประทานยาฟลูออกซิทีน และหากต้องใช้ยาไทโอริดาซีนหรือยาใด ๆ ในกลุ่ม MAOI จะต้องหยุดใช้ฟลูออกซิทีนแล้วรออย่างน้อยเป็นเวลา 5 สัปดาห์
 • ผู้ที่มีอาการแพ้ยานี้ ผู้ที่กำลังใช้ยาพิโมไซด์ (Pimozide) หรือยาไทโอริดาซีน (Thioridazine) หรือได้รับการรักษาด้วยยาเมทิลีน บลู ไม่ควรใช้ยานี้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังรับประทานยา อาหารเสริม หรือสมุนไพรใด ๆ รวมถึงยาต้านซึมเศร้าชนิดอื่น ๆ ในกลุ่ม SSRI
 • มียาหลากหลายชนิดที่สามารถทำปฏิกิริยากับฟลูออกซิทีน ยาที่กล่าวข้างต้นยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่กำลังใช้ รวมถึงยาใด ๆ ที่ใช้และหยุดใช้ไปแล้วในช่วงระหว่างที่รับประทานฟลูออกซิทีน
 • ผู้ป่วยโรคตับแข็ง โรคไต เบาหวาน หัวใจ ต้อหินชนิดมุมแคบ ไบโพลาร์ โรคลมชักหรือมีอาการชัก มีภาวะเลือดออกผิดปกติ เคยใช้สารเสพติดหรือคิดฆ่าตัวตาย หรือเคยได้รับการรักษาด้วยการช็อคไฟฟ้า (ECT) ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
 • หญิงตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
 • การใช้ยาต้านซึมเศร้าในกลุ่ม SSRI ระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับปอดหรือภาวะแทรกซ้อนต่อทารกในครรภ์ แต่การหยุดใช้ยากะทันหันก็อาจทำให้อาการซึมเศร้าทรุดลงอีก ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากระหว่างรับประทานยานี้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ห้ามเริ่มหรือหยุดใช้ยาเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
 • หญิงที่ให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เนื่องจากฟลูออกซิทีนสามารถไหลผ่านน้ำนมไปสู่ทารกได้
 • ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี รับประทานยานี้โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
 • ยานี้อาจทำให้สติและความสามารถในการขับขี่หรือการทำงานลดลง และหากใช้ยาควบคู่กับแอลกอฮอล์จะยิ่งเพิ่มผลข้างเคียงให้เกิดขึ้นได้
 • สอบถามแพทย์ก่อนการใช้ยานี้ร่วมกับยาแก้อักเสบกลุ่ม NSAIDs ซึ่งเป็นยาบรรเทาอาการปวด ลดไข้ บวม หรืออาการปวดข้อ ได้แก่ ยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) แอสไพริน (Aspirin) นาพรอกเซน (Naproxen) ไดโคลฟีแนค (Diclofenac) อินโดเมธาซิน (Indomethacin) และอื่น ๆ เนื่องจากอาจทำให้มีอาการฟกช้ำหรือเลือดออกได้ง่าย
 • ยานี้อาจทำให้เกิดความคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง คนรอบข้างควรเฝ้าระวัง ส่วนตัวผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีความรู้สึกดังกล่าว
 • ผู้ที่รับประทานยาบางรายอาจรู้สึกว่าผิวหนังไวต่อแสงแดดมากกว่าปกติ ควรทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดด

คำแนะนำ

 1. รับประทานตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์แนะนำ ทำตามฉลากกำกับการใช้ยาอย่างเคร่งครัด อย่ารับประทานมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้แพทย์อาจมีการเปลี่ยนปริมาณยาที่ใช้บ้าง เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2. รับประทานด้วยการกลืนยาลงไปทั้งเม็ด อย่าเคี้ยว กัด หรือทำให้แคปซูลแตกออกก่อน
 3. ยาฟลูออกซิทีนอาจใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ อาการจึงจะดีขึ้น ให้รับประทานยาต่อไปให้ครบตามกำหนด หากอาการไม่ดีขึ้นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
 4. อย่าหยุดใช้ยานี้อย่างกะทันหันหรือโดยพลการ เพราะอาจทำให้เกิดอาการถอนยา ควรสอบถามแพทย์ถึงวิธีหยุดใช้ยาที่ปลอดภัย
 5. ยานี้ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยห่างจากความร้อนและความชื้น
 6. หากลืมรับประทานยาให้รับประทานทันที หรือข้ามมื้อนั้นไปเมื่อใกล้ได้เวลารับประทานยาครั้งต่อไปแล้ว ห้ามเพิ่มปริมาณยาทดแทน
 7. พยายามไปพบแพทย์ตามนัดหมาย เพื่อตรวจดูความคืบหน้าของการรักษา
 8. ยาต้านซึมเศร้ามีให้เลือกใช้หลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีผลข้างเคียงแตกต่างกันไป หากรู้สึกว่าฟลูออกซิทีนไม่เหมาะกับตนเอง สามารถแจ้งให้แพทย์ทราบและปรับเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นที่อาจให้ผลการรักษาที่ดีกว่า

อาการข้างเคียง

อาการคัน  มีผื่น ลมพิษ  กระสับกระส่าย  ไข้ หนาวสั่น เจ็บกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ มีอาการสับสน วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ เหงื่อออกตัวเย็น ผิวหนังเย็นซีด ชักเกร็ง ท้องเสีย ง่วงซึม ปากแห้ง หิวผิดปกติ หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ ปวดศีรษะ เหงื่อออกมากขึ้น กระหายน้ำมากขึ้น อ่อนเพลีย มีจุดสีเขียวหรือม่วงบนผิวหนัง เดินไม่มั่นคง มีอาการสั่น อารมณ์ไม่คงที่ รู้สึกหรือมีพฤติกรรมกระตือรือร้นอย่างควบคุมไม่ได้ หายใจลำบาก เหนื่อยล้าผิดปกติ และร่างกายหรือใบหน้าเคลื่อนไหวผิดปกติ

การเก็บรักษา        

เก็บยาในอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส พ้นแสงและแห้งสนิท

หมายเหตุ: HonestDocs ไม่ได้ขายยา แต่จัดซื้อยาที่เภสัชกรจ่ายได้จากร้านขายยา และจัดส่งยาถึงที่หมายเพื่อความสะดวกของคุณ ในกรณีที่คุณหายาที่ต้องการใกล้ที่อยู่ไม่ได้ หรือป่วยหนักจนไม่สามารถออกไปซื้อยาได้ แต่หากมีอาการป่วยแนะนำให้ไปพบแพทย์

 

สินค้าที่คุณน่าจะสนใจ
Quomem ตัวยา Bupropion สำหรับรักษาอาการของโรคซึมเศร้าและใช้เป็นยาช่วยเลิกบุหรี่ จุดเด่นของยาคือไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงเรื่องน้ำหนักเพิ่มหรือสมรรถภาพทางเพศถดถอย
thb 2029.0
ยาต้านซึมเศร้า ออกฤทธิ์เพิ่มปริมาณของสารเซโรโทนินในสมอง จึงช่วยปรับสมดุลของสารเคมีในสมองและรักษาอาการที่เกิดจากภาวะซึมเศร้า โรคตื่นตระหนก โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคกลัวอ้วนบูลิเมีย และกลุ่มอาการอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือน
thb
ใช้สำหรับรักษาอาการซึมเศร้า รักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ รักษาแพนิก โรคเครียดหลังจากเหตุกระทบกระเทือนจิตใจรุนแรง โรคกังวลในการเข้าสังคม
thb 1619.0

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่คุณน่าจะสนใจ
การผ่าตัดคลอดทารกเป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับคุณแม่ที่ไม่สามารถคลอดบุตรได้เองตามธรรมชาติ
ราคาปกติ: THB 57,900.00
รับเงินคืน: 15% (THB 8,685.00)
คุณจ่าย: THB 49,215.00
ภาษีเจริญ I ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Cervarix 3 เข็ม | ราคานี้ไม่รวม 1)ค่ายา 2)และค่ารักษาอื่นๆ I ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. I ไม่จำกัดสิทธิในการซื้อ
ราคาปกติ: THB 7,500.00
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับผู้ชาย กับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร 11 รายการ | รวมค่าแพทย์และค่าบริการ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | ไม่จำกัดสิทธิ์ในการซื้อ
ราคาปกติ: THB 3,800.00
รับเงินคืน: 40% (THB 1,520.00)
คุณจ่าย: THB 2,280.00

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกดูยาที่คุณต้องการ

 • ขั้นตอนที่ 2

  เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @honestdocs แล้วแจ้งตัวยาและสถานที่จัดส่ง เพื่อให้ทีมงานคำนวณยอดโอน

  หมายเหตุ:
  1) เราไม่ได้เป็นร้านขายยา เราซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาติและจัดส่งให้คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น
  2) ราคายาบนหน้าเว็บ เป็นราคาโดยประมาณ

  3) เราไม่จัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

 • ขั้นตอนที่ 3

  รอรับยา

  “ส่งธรรมดา” ทั่วประเทศภายใน 3 วัน ด้วย EMS "ส่งด่วน" ใน กทม. ภายใน 24 ชม. ด้วยแมสเซนเจอร์

 • ขั้นตอนที่ 4

  แจ้งเบอร์โทรที่ใช้สมัครสมาชิกเว็บกับทีมงานในไลน์ @honestdocs เพื่อรับเหรียญฟรี 10%

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับยาชนิดนี้