Metoprolol (Metoprolol) 100mg ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ขนาดบรรจุ 10เม็ด/แผง ||ไม่สามารถให้บริการได้||

STADA
Metoprolol (Metoprolol) 100mg ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ขนาดบรรจุ 10เม็ด/แผง ||ไม่สามารถให้บริการได้||
Metoprolol (Metoprolol) 100mg ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ขนาดบรรจุ 10เม็ด/แผง ||ไม่สามารถให้บริการได้||
Metoprolol (Metoprolol) 100mg ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ขนาดบรรจุ 10เม็ด/แผง ||ไม่สามารถให้บริการได้||
Metoprolol (Metoprolol) 100mg ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ขนาดบรรจุ 10เม็ด/แผง ||ไม่สามารถให้บริการได้||
Metoprolol 100 mg ยา Beta Blocker ยาจะออกฤทธิ์ลดอัตราการเต้นของหัวใจ สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติ และอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด
thb 89.0

Metoprolol 100 mg (10x10's)

ตัวยาสำคัญ Metoprolol 100 mg

Metoprolol : เป็นยา Beta Blocker ยาจะออกฤทธิ์ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ลดการบีบตัว ลดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ จากกลไกที่กล่าวมาจึงทำให้ความดันโลหิตลดลง ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคหรืออาการ เช่น ภาวะเจ็บหน้าอกเฉียบพลันจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลวและโรคหัวใจ หรืออาจนำมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคหรืออาการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ โดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยาเมโทโพรลอลลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยระบุเป็นยาอันตรายที่ออกฤทธิ์ในการรักษาได้รวดเร็ว การจะใช้ยานี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น และห้ามผู้ป่วยปรับขนาดการรับประทานหรือหยุดการใช้ยาเองด้วยจะก่อให้เกิดอันตรายติดตามมา

ขนาดการรักษาของ Metoprolol

 • รักษาความดันโลหิตสูง : ขนาดยาเมื่อเริ่มต้นรับประทาน 50 - 100 มิลลิกรัม/วันเพียงครั้งเดียว หรือแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง (ทุก 12 ชั่วโมง) แต่หากเป็นยาชนิดที่ค่อยๆปลดปล่อยตัวยา (Extended-release) รับประทาน 25 - 100 มิลลิกรัมวันละครั้ง ทั้งนี้ขนาดยาที่คงระดับการรักษารับประทาน 100 - 200 มิลลิกรัม/วัน อนึ่งแพทย์จะเป็นผู้แนะนำการปรับขนาดยา
 • สำหรับป้องกันไมเกรน : รับประทาน 100 - 200 มิลลิกรัม/วัน หรือแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง (ทุก 12 ชั่วโมง)
 • สามารถรับประทานยาเมโทโพรลอลก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

คำเตือนของการใช้ยา Metoprolol

 • ควรหลีกเลี่ยงใช้ยานี้ หากเคยมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยา Metoprolol รวมไปถึงยาอื่น ๆ โดยเฉพาะยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
 • ก่อนใช้ยานี้ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากกำลังใช้ยาอื่น ๆ ได้แก่ ยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ ยาที่ซื้อใช้เอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะตัวยาอาจมีปฏิกิริยาต่อกันและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้
 • ยานี้อาจบดบังอาการของภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (Hyperthyroidism) และภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)
 • ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากเป็นผู้ที่มีโรคหรือภาวะต่าง ๆ ได้แก่ การทำงานของระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ หัวใจวาย หัวใจเต้นช้า โรคหืด โรคปอด โรคหัวใจ โรคเนื้องอกของต่อมหมวกไต โรคตับ โรคเบาหวาน ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน หรือมีภาวะแพ้รุนแรง
 • ควรหลีกเลี่ยงใช้ยานี้ หากเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจที่รุนแรง ระบบการไหลเวียนของเลือดที่รุนแรง ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือมีประวัติหัวใจเต้นช้าที่ทำให้เกิดอาการหน้ามืด
 • ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้อยู่ หากกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดหรือรักษาทางทันตกรรมใด ๆ
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยา รวมไปถึงปรึกษาถึงข้อดีและข้อเสีย หรือผลกระทบจากการใช้ยา เนื่องจากยานี้สามารถผ่านเข้าสู่นมมารดาและอาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้
 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรใช้ยานี้
 • ตัวอย่างยาที่อาจทำปฏิกิริยาเมื่อใช้ร่วมกับยา Metoprolol ซึ่งผู้ที่ใช้ยาต่อไปนี้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
  • ยาปราโซสิน (Prazosin)
  • ยาเทอร์บินาฟีน (Terbinafine)
  • ยารักษาโรคซึมเศร้า เช่น ยาบูโพรพิออน (Bupropion) ยาโคลมิพรามีน (Clomipramine) และยาเดซิพรามีน (Desipramine)
  • ยาเออร์กอต (Ergot) เช่น ยาไดไฮโดรเออร์โกตามีน (Dihydroergotamine) ยาเออร์โกโนวีน (Ergonovine) ยาเออร์โกตามีน (Ergotamine) และเมทิลเออร์โกโนวีน (Methylergonovine)
  • ยาโรคหัวใจหรือยารักษาความดันโลหิต เช่น ยาแอมโลดิปีน (Amlodipine) ยาโคลนิดีน (Clonidine) และยาไดจอกซิ(Digoxin)
  • ยากลุ่ม MAO inhibitors เช่น ยาไอโซคาร์บอกซาซิด (Isocarboxazid) ยาลีเนโซลิด (Linezolid) ยาฟีเนลซีน (Phenelzine)
  • ยารักษาอาการทางจิต เช่น ยาคลอร์โปรมาซีน (Chlorpromazine) และยาไทโอริดาซีน (Thioridazine)

ข้อแนะนำการใช้ยา

ควรใช้ยาตามฉลากหรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยานี้ในปริมาณที่มากกว่าหรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

 • ควรรับประทานยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหาร และควรรับประทานยาเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อประสิทธิภาพของยา
 • ยานี้สามารถแบ่งครึ่งเม็ดได้และควรกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยวเม็ดยาหรือทำให้เม็ดยาแตก
 • ยานี้ใช้เพื่อควบคุมอาการโดยไม่ได้รักษาโรคให้หายขาด จึงไม่ควรหยุดใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจทำให้อาการแย่ลงได้
 • ในระหว่างที่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจเลือดและตรวจวัดความดันอยู่บ่อยครั้ง
 • ผู้ป่วยที่ใช้ยานี้รักษาความดันโลหิตสูง ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้ว ซึ่งความดันโลหิตสูงมักจะไม่แสดงอาการ และผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องใช้ยาไปตลอดชีวิต
 • ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่อาจทำให้เกิดอันตราย และควรเปลี่ยนท่าทางอย่างช้า ๆ เพราะระหว่างที่ใช้ยานี้อาจทำให้มีอาการมึนงงหรือง่วงซึมได้
 • ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างที่ใช้ยานี้
 • ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าและหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ควรรีบพบแพทย์
 • ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสงแดดและความชื้น หากยาหมดอายุให้ทิ้งทันที

อาการข้างเคียงของยา

ได้แก่ ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวมและคอบวม หากมีอาการไม่พึงประสงค์อาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ : หัวใจเต้นช้า รู้สึกหวิว คล้านจะเป็นลม หายใจตื้น รู้สึกเย็นที่มือ และเท้า อ่อนเพลียหรืออ่อนล้ารุนแรงภาวะซึมเศร้ารุนแรง ความดันต่ำ

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่พบได้ทั่วไป

ได้แก่ เวียนศีรษะรู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลียผิดปกติ สับสน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับความจำ มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ ผื่นคัน ท้องเสีย หรือท้องผูก

นอกจากนั้น อาจมีอาการข้างเคียงอื่น ๆ นอกเหนือจากอาการข้างต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ ควรรีบแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที

หมายเหตุ: HonestDocs ไม่ได้ขายยา แต่จัดซื้อยาที่เภสัชกรจ่ายได้จากร้านขายยา และจัดส่งยาถึงที่หมายเพื่อความสะดวกของคุณ ในกรณีที่คุณหายาที่ต้องการใกล้ที่อยู่ไม่ได้ หรือป่วยหนักจนไม่สามารถออกไปซื้อยาได้ แต่หากมีอาการป่วยแนะนำให้ไปพบแพทย์

สินค้าที่คุณน่าจะสนใจ
สำหรับรักษาภาวะไขมันในเลือดชนิดไม่ดีต่างๆของร่างกายที่สูงผิดปกติ และใช้ป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ
thb 999.0
สำหรับรักษาอาการเจ็บหน้าอกจากภาวะหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจและใช้รักษาโรคหัวใจล้มเหลว
thb 119.0
รักษาอาการป่วยจากภาวะความดันโลหิตสูง รวมไปถึงโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน
thb

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่คุณน่าจะสนใจ
ตรวจสุขภาพ STANDARD ช่วงอายุ 35ปี ขึ้นไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
thb 1299.0
ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบอนุญาตการทำงานต่างประเทศ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
thb 1350.0

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกดูยาที่คุณต้องการ

 • ขั้นตอนที่ 2

  เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @honestdocs แล้วแจ้งตัวยาและสถานที่จัดส่ง เพื่อให้ทีมงานคำนวณยอดโอน

  หมายเหตุ:
  1) เราไม่ได้เป็นร้านขายยา เราซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาติและจัดส่งให้คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น
  2) ราคายาบนหน้าเว็บ เป็นราคาโดยประมาณ

  3) เราไม่จัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

 • ขั้นตอนที่ 3

  รอรับยา

  “ส่งธรรมดา” ทั่วประเทศภายใน 3 วัน ด้วย EMS "ส่งด่วน" ใน กทม. ภายใน 24 ชม. ด้วยแมสเซนเจอร์

 • ขั้นตอนที่ 4

  แจ้งเบอร์โทรที่ใช้สมัครสมาชิกเว็บกับทีมงานในไลน์ @honestdocs เพื่อรับเหรียญฟรี 10%

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับยาชนิดนี้

มีแฟรเป็น
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ