Justima (ethinylestradiol 0.03 mg + drospirenone 3 mg ) ยาคุม จัสติมา ขนาดบรรจุ 21 เม็ด/แผง

Masa Lab
Justima (ethinylestradiol 0.03 mg + drospirenone 3 mg ) ยาคุม จัสติมา ขนาดบรรจุ 21 เม็ด/แผง
Justima (ethinylestradiol 0.03 mg + drospirenone 3 mg ) ยาคุม จัสติมา ขนาดบรรจุ 21 เม็ด/แผง
Justima (ethinylestradiol 0.03 mg + drospirenone 3 mg ) ยาคุม จัสติมา ขนาดบรรจุ 21 เม็ด/แผง
Justima (ethinylestradiol 0.03 mg + drospirenone 3 mg ) ยาคุม จัสติมา ขนาดบรรจุ 21 เม็ด/แผง
เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิด 21 เม็ด รับประทานเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่ทำให้อ้วนและบวมน้ำ รวมทั้งยังช่วยรักษาสิว
thb 319.0

ตัวยาสําคัญและความแรง :

จัสติมาแต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยาสําคัญ 2 ชนิด คือ

ดรอสไพรีโนน (drospirenone) 3 มิลลิกรัม

เอทธินิลเอสตราไดออล (ethinylestradiol) 0.03 มิลลิกรัม

จัสติมามีส่วนประกอบของแลคโตส

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

จัสติมามีลักษณะเป็นยาเม็ดกลมนูนทั้งสองด้านเคลือบฟิล์มสีเหลือง

ข้อบ่งใช้ :

ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทานเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

ขนาดยาที่แนะนําและวิธีการใช้ยา :

รับประทานยาจัสติมาชนิด 21 เม็ด ทุกวันพร้อมน้ําดื่ม ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน           โดยจะรับประทานยาพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ยาหนึ่งแผงประกอบด้วยยา 21 เม็ด วันในสัปดาห์ที่จะรับประทานยา     ได้พิมพ์กํากับไว้ข้างเม็ดยา เช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาวันพุธก็ควรรับประทานยาที่มีวันพุธ (WED) กํากับอยู่         และรับประทานตามลูกศรจนครบ 21 เม็ด อีก 7 วัน ถัดมาไม่ต้องรับประทานยา ระหว่าง 7 วันนี้ควรจะมีเลือดประจําเดือนออกมา ปกติจะมีเลือดออกในวันที่ 2 หรือ 3 ของช่วงเวลาที่หยุดรับประทานยา หลังจากหยุดยาครบ 7 วัน  แล้วให้เริ่มรับประทานยาแผงต่อไป ถึงแม้เลือดประจําเดือนจะยังไม่หยุด นั่นคือท่านควรเริ่มรับประทานยาแผงใหม่วันเดียวกันของสัปดาห์ที่หยุดยาด้วยทุกเดือน หากใช้ยาจัสติมาตามที่อธิบายจะได้รับการป้องกันการตั้งครรภ์ ในระหว่าง 7 วัน

หากลืมรับประทานยาจัสติมา :

หากลืมรับประทานยาในแถวที่1,2,3 ท่านควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ :

- หากลืมรับประทานยาช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 12ชั่วโมง การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ลดลง ให้รับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ และรับประทานยาเม็ดต่อไปในเวลาปกติ

- หากลืมรับประทานยาช้ากว่ากำหนดเกิน 12ชั่วโมง กระป้องกันกาตั้งครรภ์อาจลดลง หากลืมรับประทานยามากเม็ดเท่าใด ประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดจะลดลงมากขึ้น ความเสี่ยงในการป้องกันการตั้งครรภ์จะสูงสุด หากลืมรับประทานยาตอนเริ่มต้นแถวที่1 และปลายสัปดาห์ที่3 แถวที่3 ของแผงยา

ข้อห้ามใช้ :

ห้ามรับประทานยานี้ในผู้ที่แพ้ drospirenone หรือ ethinyl estradiol ห้ามรับประทานยานี้ เมื่อท่านมีภาวะดังต่อไปนี้ และหากเกิดอาการขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างใช้ยา ควรหยุดยาทันที

- ต่อมหมวกไตทํางานไม่ดี

- หน้าที่การทํางานของตับหรือไตผิดปกติ หรือในภาวะเสี่ยงต่อการเกิด hyperkalemia

- มีหรือเคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม หรือการหนาตัวผิดปกติของเยื่อบุโพรงมดลูก

- มีหรือเคยมีประวัติเป็นเนื้องอกที่เมื่อได้รับฮอร์โมน estrogen แล้วอาการแย่ลง

- หัวใจทํางานไม่เพียงพอ (cardiac insufficiency)

- มีหรือเคยมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี

- เคยตั้งครรภ์และเกิดภาวะน้ําดีคั่ง ทําให้เป็นโรคดีซ่าน หรือเป็นโรคดีซ่านจากการใช้ยาคุมกําเนิด

- ภาวะน้ําดีคั่งจากโรคตับ

- เคยมีประวัติเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งตับ

- ตั้งครรภ์

- หากมีหรือเคยมีประวัติ โรคหลอดเลือดดําอักเสบ หลอดเลือดอุดตัน หรือภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด

- มีเลือดออกผิดปกติที่มดลูกทั้งทราบสาเหตุและไม่ทราบสาเหตุ

- โรคความดันโลหิตสูง

- โรคเบาหวาน

คําเตือน :

1. ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอุดตัน และโรคตับ

2. ไม่ควรใช้ในสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอุดตัน เช่น มีประวัติเป็นโรคหลอด เลือดอักเสบ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

3. ระมัดระวังการใช้ในสตรีที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะสตรีที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ควรปรึกษาแพทย์ ก่อนใช้ยา

4. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์

ข้อควรระวัง :

- ควรปรึกษาแพทย์เป็นประจําทุก 6-12 เดือน เพื่อตรวจร่างกาย

- ควรหยุดยาทันทีและพบแพทย์ หากสงสัยว่าเกิดการตั้งครรภ์

- หากจะต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่าได้รับยาคุมกําเนิด อยู่ เนื่องจากผลเลือดอาจมีค่าเปลี่ยนแปลงได้จากผลของยาคุมกําเนิด

- ไม่ควรรับประทานยาคุมกำเนิดต่อด้วยตนเองโดยปราศจากการตรวจเช็คร่างกายจากแพทย์ โดยเฉพาะสตรีหลังคลอดบุตร

- หยุดการใช้ยาจัสติมาและไปพบแพทย์ทันทีหากท่านมีอาการของหลอดเลือดอุดตัน ดังนี้:

- ปวดและ/หรือมีการอักเสบที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง

- ปวดหน้าอกรุนแรงทันทีทันใด ซึ่งอาจปวดร้าวมาถึงแขนซ้าย

- หายใจลําบากทันทีทันใด

- ไอทันทีทันใดโดยไม่ทราบสาเหตุ

- ปวดศีรษะผิดปกติอย่างรุนแรงหรือเป็นเวลานาน หรือการปวดศีรษะแบบไมเกรนที่เลวลง

- สูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือทั้งหมด หรือมองเห็นภาพซ้อน

- พูดลําบากหรือพูดไม่ได้

- เวียนศีรษะหรือเป็นลม

- อ่อนแรง ความรู้สึกผิดปกติ หรือชาที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

อาการไม่พึงประสงค์ :

มีรายงานว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อไปนี้ในผู้ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด แต่อาการเหล่านี้อาจไม่ได้มีสาเหตุจากยาเม็ดคุมกำเนิด อาการต่างๆเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ใน2-3เดือนแรกที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด และมักจะลดลงเมื่อใช้ยานานขึ้น

ความผิดปกติของระบบในร่างกาย

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร

- คลื่นไส้ ปวดท้อง

คววามผิดปกติของระบบประสาท

- ปวดศรีษะ

ความผิดปกติทางจิตใจ

- อารมณ์ซึมเศร้า

- อารมณ์เปลี่ยนแปลง

ความผิดปกติของระบบสืบพันธ์ุ และเต้านม

- มีอาการปวดเต้านม คัดตึงเต้านม

- เต้านมขยายใหญ่ขึ้น

ยังต้องหาสาเหตุเพิ่มเติม

- น้ำหนักเพิ่มขึ้น

การรับประทานยาเกินขนาดและการรักษา :

สตรีที่จงใจในการรับประทานยาเกินขนาด ควรต้องได้รับการรักษาโดยปรึกษาจิตแพทย์ การรับประทานยาเกินขนาดจะทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ควรให้การรักษา เพื่อบรรเทาอาการ ควรตรวจผลจากห้องปฏิบัติการ  ค่าความเข้มข้นของโปแตสเซียมและ โซเดียม และภาวะผิดปกติในสมดุล กรด-ด่าง ของสารน้ําในร่างกาย

การเก็บรักษา :

เก็บยาที่อุณหภูมิต่ํากว่า 30 องศาเซลเซียส และเก็บให้พ้นมือเด็ก

รูปแบบยาและขนาดบรรจุที่มีจําหน่าย :

จัสติมาเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม บรรจุในแผงบลิสเตอร์ (อลูมิเนียม, พีวีซี พีวีดีซี) แผงละ 21 เม็ด กล่องละ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 แผง

ผลิตโดย : Laboratorios Leon Farma S.A., Leon, Spain

นําเข้าโดย : บริษัท ยูเมด้า จํากัด, กรุงทพฯ, ประเทศไทย

ผู้แทนจําหน่าย : บริษัท มาซา แลบ จํากัด

กรุงทพฯ, ประเทศไทย โทร. 0-2971-6299 แฟกซ์ 0-2971-6696

สายด่วนผู้บริโภค : 1800-293-302 E-mail : info@masalab.com

วันที่มีการแก้ไขปรับปรุงเอกสาร: 28 มีนาคม 2559

สินค้าที่คุณน่าจะสนใจ
ยาคุม ยาสมิน 21 (Yasmin) ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการตั้งครรภ์และมีส่วนประกอบของ Drospirenone และ Ethinylestradiol บรรจุ 21 เม็ด
thb 659.0
ไดแอน 35 (Diane 35) ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการตั้งครรภ์ มีส่วนประกอบของ Cyproterone Acetate และ Ethinyl Estradiol บรรจุ 21 เม็ด
thb 329.0
ยาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวม ลดอาการบวมน้ำ ไม่ทำให้อ้วน รักษาสิว และช่วยลดภาวะอารมณ์แปรปรวน
thb 539.0
ลดความไวต่อความรู้สึกสัมผัส มีส่วนผสมของสารเบนโซเคน 5%
thb 490.0
โรลออนสำหรับผู้ชาย เพลย์บอย เอนเลส ไนท์ 0% อลูมินัม ซอลท สเปรย์ 150 มล.
thb 169.0
เดลิต้อน 28 (Dailyton) ยาคุมกำเนิดที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนโปรเจสโตเจนเพียงอย่างเดียว เหมาะสำหรับสตรีให้นมบุตรหรือผู้ที่มีข้อห้ามในการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน ขนาดบรรจุ 28 เม็ด
thb 119.0

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่คุณน่าจะสนใจ
บางพลี l วัคซีนทางเลือกใหม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย l ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
ราคาปกติ: THB 1,900.00
ควงแขนเข้าวิวาห์แล้วอย่าลืมควงแขนกันเพื่อตรวจสุขภาพแบบคู่รัก เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับครอบครัวที่สมบูรณ์
ราคาปกติ: THB 2,300.00
รับเงินคืน: 15% (THB 345.00)
คุณจ่าย: THB 1,955.00
สมุทรปราการ l ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับหญิง ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส l"ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม l ไม่จำกัดสิทธิ์การซื้อ"
ราคาปกติ: THB 2,900.00
รับเงินคืน: 40% (THB 1,160.00)
คุณจ่าย: THB 1,740.00

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกดูยาที่คุณต้องการ

 • ขั้นตอนที่ 2

  เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @honestdocs แล้วแจ้งตัวยาและสถานที่จัดส่ง เพื่อให้ทีมงานคำนวณยอดโอน

  หมายเหตุ:
  1) เราไม่ได้เป็นร้านขายยา เราซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาติและจัดส่งให้คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น
  2) ราคายาบนหน้าเว็บ เป็นราคาโดยประมาณ

  3) เราไม่จัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

 • ขั้นตอนที่ 3

  รอรับยา

  “ส่งธรรมดา” ทั่วประเทศภายใน 3 วัน ด้วย EMS "ส่งด่วน" ใน กทม. ภายใน 24 ชม. ด้วยแมสเซนเจอร์

 • ขั้นตอนที่ 4

  แจ้งเบอร์โทรที่ใช้สมัครสมาชิกเว็บกับทีมงานในไลน์ @honestdocs เพื่อรับเหรียญฟรี 10%

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับยาชนิดนี้