Ciprohof (Ciprofloxacin Hydrochloride 500 mg) ยาปฏิชีวนะ ซิโปรฮอฟ ขนาดบรรจุ 10 เม็ด/แผง

Pharmahof
Ciprohof (Ciprofloxacin Hydrochloride 500 mg) ยาปฏิชีวนะ ซิโปรฮอฟ ขนาดบรรจุ 10 เม็ด/แผง
Ciprohof (Ciprofloxacin Hydrochloride 500 mg) ยาปฏิชีวนะ ซิโปรฮอฟ ขนาดบรรจุ 10 เม็ด/แผง
Ciprohof (Ciprofloxacin Hydrochloride 500 mg) ยาปฏิชีวนะ ซิโปรฮอฟ ขนาดบรรจุ 10 เม็ด/แผง
Ciprohof (Ciprofloxacin Hydrochloride 500 mg) ยาปฏิชีวนะ ซิโปรฮอฟ ขนาดบรรจุ 10 เม็ด/แผง
Ciprohof ตัวยา Ciprofloxacin สำหรับรักษาโรคติดเชื้อ ได้แก่ การติดเชื้อทางเดินหายใจ หูชั้นกลาง โพรงจมูก อวัยวะสืบพันธุ์ ทางเดินปัสสาวะ เนื้อเยื่ออ่อน กระดูกและข้อต่อ
thb 109.0

Ciprohof

ตัวยาสำคัญ Ciprofloxacin 500 mg

ลักษณะเม็ดยา 
เม็ดรีสีขาว ปลายมนทั้งสองด้าน มีรอยบากตรงกลางเม็ด

ขนาดบรรจุ 
1แผงบรรจุ 10 เม็ด

Ciprofloxacin เป็นยาต้านจุลชีพกลุ่มFluoroquinolones ที่มีฤทธิ์กว้าง ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้หลายชนิด และเชื้อแบคทีเรียกรัมบวกบางชนิด โดยยับยั้งเอนไซม์ DNA gyraseซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีความสำคัญต่อการสังเคราะห์ การซ่อมแซม และการถอดรหัสของDNA ของแบคทีเรีย 

เชื้อกรัมลบที่ไวต่อยานี้ได้แก่ เชื้อกลุ่ม Enterobacteriaceae ยานี้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อกรัมลบรูปแท่งที่ดื้อต่อยาอื่น เช่นNeisseria gonorrhoeae(หนองใน) ที่ดื้อต่อPenicillin,

เชื้อกรัมบวกที่ไวต่อยานี้ได้แก่ เชื้อกลุ่ม Staphylococci

ข้อบ่งใช้

รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่นหลอดลมอักเสบและปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียกรัมลบ โรคติดเชื้อในทางดินปัสสาวะ หรืออวัยวะเพศ เช่นหนองใน โรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร เช่น Salmonella โรคติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน กระดูกและข้อ 

ขนาดและวิธีใช้ 

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 250-750มก วันละ 2 ครั้ง ทุก 12ชั่วงโมง ขนาดสูงสุดไม่เกิน วันละ 1.5กรัม ระยะเวลาที่รักษาขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ติดเชื้อและความรุนแรงของโรค ดังนี้

1.โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

รับประทานครั้งละ 250-500 มก วันละ 2 ครั้ง ทุก 12ชั่วโมง ติดต่อกับอย่างน้อย 7-14 วัน อาจจำเป็นต้องให้นานกว่านี้หากการติดเชื้อรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อน

2.โรคหนองในจากเชื้อ Neisseria gonorrhoeae 

รับประทานครั้งละ 250-500มก.ครั้งเดียว

3.โรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร 

รับประทานครั้งละ 500 มก.วันละ 2 ครั้ง ทุก12ชั่วโมง ติดต่อกัน5-7 วัน

4.ไข้ไทฟอยด์ 

รับประทานครั้งละ 500มก.วันละ 2 ครั้ง ทุก12 ชั่วโมง ติดต่อกัน 10 วัน 

5.โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง โรคติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน แระดูกและข้อ 

รับประทานยาครั้งละ500-750 มก.วันละ2 ครั้ง ทุก12ชั่วโมง ติดต่อกัน 7-14 วัน โรคติดเชื้อที่กระดูกอาจต้องให้ยานานถึง 4-6 สัปดาห์

ข้อควรระมัดระวัง

 1. ยานี้ถูกดูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหาร เพราะฉะนั้นอาหารจะชะลอการดูดซึมของตัวยา  รวมทั้งยาลดกรด ยาที่มีแคลเซียม เหล็กและสังกะสีด้วย
 2. ผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่อง ควรลดขนาดยาลงตามค่า  Clcr(Creatinine clearance ) โดยยืดระยะห่างของการให้ยาจากทุก ๆ12ชั่วโมง เป็นทุก 18-24 ชั่วโมง 
 3. ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็ก ถ้าจำเป็นต้องใช้ตามแพทย์สั่ง
 4. ไม่ควรรับประทานยาที่ทำให้ปัสสาวะเป็นด่าง เช่นโซเดียวคาร์บอเนต เพราะอาจทำให้เกิดนิ่วในไตได้ 
 5. ยานี้อาจทำให้เกิดผื่นแพ้แสงแดด หรือผื่นชนิดรุนแรง 
 6. ยานี้อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือด ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน กรณีที่ต้องใช้ยา Ciproflox ต่อเนื่องเป็นเวลานาน

คำแนะนำ

 1. ควรรับประทานพร้อมน้ำอย่างน้อย 1 แก้ว (240มล.)
 2. รับประทานติดต่อกันจนครบระยะเวลาที่ต้องรักษา
 3. ไม่ควรดื่มนมหรือยาลดกรด ยาSucralfate ยาที่มีส่วนผสมของเหล็ก หรือสังกะสี เช่นผลิตภัณฑ์วิตามินรวม ก่อนหรือหลังรับประทานยานี้ 2 ชั่วโมง เพราะจะทำให้ยาถูกดูดซึมได้น้อยลง
 4. หากลืมรับประทานยาให้รีบรับประทานทันทีที่นึกได้ แต่ห้ามรับประทานยาเป็น 2 เท่า
 5. ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดในระยะที่รักษาด้วยยานี้ 

ข้อห้าม

 1. ห้ามใช้ในคนที่แพ้ยานี้ หรือยากลุ่มควิโนโลนตัวอื่น ๆ
 2. ระวังการใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร และผู้ที่อายุต่ำกว่า 18ปี
 3. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือหรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที 
 4. ระวังการใช้ยานี้ในคนที่มีประวัติเป็นโรคลมชัก 
 5. ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา Theophyline,caffeine,aminophylline,digoxin,warfarinเพราะยาCiprofloxจะยับยั้งการทำลายยาเหล่านี้ทำให้ระดับยาสูงจนเกิดอันตรายได้

อาการข้างเคียง 

 • คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ สับสน ประสาทหลอน ชัก 
 • ไตอักเสบ เอ็นอักเสบหรือเอ็นขาด ผิวหนังไวต่อแสงแดด และเกิดอาการแพ้ยารุนแรงได้  

การเก็บรักษา

เก็บอุณหภูมิต่ำกว่า 30องศาเซลเซียส

หมายเหตุ: HonestDocs ไม่ได้ขายยา แต่จัดซื้อยาที่เภสัชกรจ่ายได้จากร้านขายยา และจัดส่งยาถึงที่หมายเพื่อความสะดวกของคุณ ในกรณีที่คุณหายาที่ต้องการใกล้ที่อยู่ไม่ได้ หรือป่วยหนักจนไม่สามารถออกไปซื้อยาได้ แต่หากมีอาการป่วยแนะนำให้ไปพบแพทย์

สินค้าที่คุณน่าจะสนใจ
ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างกว้างขวาง สำหรับรักษาโรคติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจ ตา หู ผิวหนัง ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์
thb 189.0
ตัวยา Azithromycin รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเช่น โรคหูชั้นกลางอักเสบ ทอลซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไซนัสอักเสบ แผลริมอ่อนและหนองใน
thb 149.0
การติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ต่อมลูกหมากอักเสบ กรวยไตอักเสบ และหนองใน
thb 79.0

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่คุณน่าจะสนใจ
ประเมินสภาวะร่างกาย และศักยภาพในการต่อต้านกับสารอนุมูลอิสระ ตรวจคัดกรองโดยนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
thb 1800.0
ฝากครรภ์เพื่อคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ดาวน์ซินโดรม และเบาหวาน สำหรับลูกน้อยคนสำคัญ ให้ลืมตาดูโลกอย่างสดใส
thb 28000.0
ออฟฟิศซินโดรมโรคที่มักเป็นกันในหมู่บุคคลวัยทำงาน การกายภาพจึงช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวลงได้ l "ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมค่าบริการคลินิก และค่าแพทย์แล้ว ไม่จำกัดสิทธิ์การซื้อ เข้ารับบริการได้ทุกสาขา"
thb 540.0

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกดูยาที่คุณต้องการ

 • ขั้นตอนที่ 2

  เพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @honestdocs แล้วแจ้งตัวยาและสถานที่จัดส่ง เพื่อให้ทีมงานคำนวณยอดโอน

  หมายเหตุ:
  1) เราไม่ได้เป็นร้านขายยา เราซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาติและจัดส่งให้คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น
  2) ราคายาบนหน้าเว็บ เป็นราคาโดยประมาณ

  3) เราไม่จัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น

 • ขั้นตอนที่ 3

  รอรับยา

  “ส่งธรรมดา” ทั่วประเทศภายใน 3 วัน ด้วย EMS "ส่งด่วน" ใน กทม. ภายใน 24 ชม. ด้วยแมสเซนเจอร์

 • ขั้นตอนที่ 4

  แจ้งเบอร์โทรที่ใช้สมัครสมาชิกเว็บกับทีมงานในไลน์ @honestdocs เพื่อรับเหรียญฟรี 10%

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับยาชนิดนี้

ถ้าฟันหน้าหักครึ่งซีกจะทำอย่างไรได้บ้างครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ