ประกันภัยออมทรัพย์ Super Saving 2/1

ฟิลลิปประกันชีวิต | สอบถามแล้ว 440 แพ็คเกจ
ประกันภัยออมทรัพย์ Super Saving 2/1
ประกันภัยออมทรัพย์ Super Saving 2/1
Super saving 2/1 เป็นแบบประกันภัยออมทรัพย์ ที่คุ้มครองทั้งชีวิต และช่วยออมเงินของคุณด้วย

ทำไมต้องทำประกัน Super saving 2/1

Super saving 2/1 เป็นแบบประกันภัยออมทรัพย์ ที่คุ้มครองทั้งชีวิต และช่วยออมเงินของคุณด้วย ผลประโยชน์ที่จะได้รับมีดังนี้

 • ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร*
 • เงินคืนรายปีระหว่างสัญญา 1.5% (อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 • ผลประโยชน์ตลอดสัญญารวม 103.5% (อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 • รับเงินคืนทุกปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่ต้องเสียภาษี
 • ทำรายการง่ายผ่านระบบออนไลน์

* อ้างอิงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ข้อกำหนดการรับประกันภัย

 1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 2 ปี
 2. อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 16 - 65 ปี
 3. จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 30,000 บาท
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : 5,000,000 บาท (รวมทุกกรมธรรม์ที่ขายผ่านออนไลน์)
 5. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ซื้อไม่ได้

การตรวจสุขภาพ

ไม่ตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ : ไม่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย

การชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

ผลประโยชน์

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ระหว่างสัญญา
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงินคืน 1.5%*
  • ครบสัญญาสิ้นปีที่ 2 รับเงินคืน 102%*
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
  • ผู้รับประโยชน์รับเงินทดแทน 110%*

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา

 • 103.5%* กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา

ข้อมูลบริษัท

ฟิลลิปประกันชีวิต เราพร้อมให้คำปรึกษา บริการ และแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

แผนที่: https://goo.gl/maps/spDVhS2VtF...

ดูประกันเพิ่มเติมจาก ฟิลลิปประกันชีวิต
ประกันชีวิตออมทรัพย์ จาก PhillipLife พร้อมรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 130%* พร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาทสอบถามเพิ่มเติมง่ายๆ แค่เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE