ประกันชีวิตออมทรัพย์ สมาร์ทเท็น 10/1

ฟิลลิปประกันชีวิต | สอบถามแล้ว 463 แพ็คเกจ
ประกันชีวิตออมทรัพย์ สมาร์ทเท็น 10/1
ประกันชีวิตออมทรัพย์ สมาร์ทเท็น 10/1
ประกันชีวิตออมทรัพย์ จาก PhillipLife พร้อมรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 130%* พร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท

ทำไมต้องทำประกัน สมาร์ท เท็น 10/1

ประกันชีวิตออมทรัพย์ จาก PhillipLife พร้อมรับผลประโยชน์รวมสูงสุด

 • ครบสัญญารับเงิน 104%*
 • ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 130%*
 • สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท**

*อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย

**เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร

ข้อกำหนดการรับประกันภัย

 1. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี
 2. อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 16 - 65 ปี
 3. จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น : 50,000 บาท
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : 5,000,000 บาท (รวมทุกกรมธรรม์ที่ขายผ่านออนไลน์)
 5. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ซื้อไม่ได้
 6. การตรวจสุขภาพ : ไม่ตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ : ไม่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย

การชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

ผลประโยชน์

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ระหว่างสัญญา
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 และปีที่ 2 รับเงินคืนปีละ 2%*
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 และปีที่ 4 รับเงินคืนปีละ 2.5%*
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 และปีที่ 6 รับเงินคืนปีละ 3.0%*
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 และปีที่ 8 รับเงินคืนปีละ 3.5%*
  • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9 รับเงินคืน 4%*
  • ครบสัญญาสิ้นปีที่ 10 รับเงิน 104%*
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
  • ผู้รับประโยชน์รับเงินทดแทน 110%*

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา

 • 130%* กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา

* อัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย

การลดหย่อนภาษี

 • เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ข้อมูลบริษัท

ฟิลลิปประกันชีวิต เราพร้อมให้คำปรึกษา บริการ และแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

แผนที่: https://goo.gl/maps/spDVhS2VtF...

ดูประกันเพิ่มเติมจาก ฟิลลิปประกันชีวิต
Super saving 2/1 เป็นแบบประกันภัยออมทรัพย์ ที่คุ้มครองทั้งชีวิต และช่วยออมเงินของคุณด้วยสอบถามเพิ่มเติมง่ายๆ แค่เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE