ประกันออมทรัพย์ iGrow

กรุงไทย-แอกซ่า | สอบถามแล้ว 1496 แพ็คเกจ
ประกันออมทรัพย์ iGrow
ประกันออมทรัพย์ iGrow
ประกันทุนการศึกษา รวมเงินคืน 300% ของเงินเอาประกัน ค่าเบี้ย ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ จ่ายเบี้ยคงที่ 7 ปีคุ้มครองถึงอายุ 24 ปี ไม่ปรับเบี้ยเพิ่ม รับค่าชดเชยเพิ่ม 2 เท่าสูงสุด 5,000 บาท/วัน กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU ผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ย ยกเว้นการชำระเบี้ย หากผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
ดูประกันเพิ่มเติมจาก กรุงไทย-แอกซ่า
ครบ! จบในกรมธรรม์เดียว คุ้มครองอุบัติเหตุถึง 3 แสนบาท จ่ายเบี้ยสบายใจ แถมค่ารักษา เริ่มต้นแค่วันละ 8 บาท อุบัติเหตุไหนๆ ก็อุ่นใจ เพราะมีเงินชดเชยรายวัน สูงถึง 2,500 บาท คุ้มครองชีวิต ครอบคลุมอุบัติเหตุ ครบ! ในกรมธรรม์เดียว
คุ้มครองเกษียณสูงสุดถึง 300,000 บาท หลังเกษียณรับเงินบำนาญสูงสุดถึง 20% เบี้ยประกัน นำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดถึง 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร คุ้มครองชีวิตก่อนเกษียณ สูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หลังเกษียณก็มีความสุข รับเงินบำนาญสูงสุดถึง 20% ต่อปี จนถึงอายุ 85 ปี
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปีสอบถามเพิ่มเติมง่ายๆ แค่เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE