คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม 3 รายการ รพ.ธนบุรี 1

โรงพยาบาลธนบุรี 1 | สอบถามแล้ว 597 แพ็คเกจ
คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม 3 รายการ รพ.ธนบุรี 1
คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม 3 รายการ รพ.ธนบุรี 1
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของการตรวจภายใน เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข I "ราคาไม่รวม i) ค่าแพทย์ ii)ค่ายา"
ราคาปกติ: THB 5,800.00
รับเงินคืน: 15% (THB 870.00)
คุณจ่าย: THB 4,930.00

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านม

- การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั้นเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น แต่ถ้าผลพบความผิดปกติ สงสัยว่ามีการติดเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์รุนแรง รอยโรคระยะก่อนมะเร็ง หรือมะเร็งปากมดลูกระยะแรกที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่า ควรกลับมาแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมโดยการตรวจด้วยกล้องขยายทางช่องคลอด หรือที่เรียกว่า “Colposcopy” สามารถช่วยหารอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูก และอาจตัดชิ้นเนื้อเล็ก ๆ ไปตรวจยืนยันวินิจฉัยโรคก่อนจึงจะสามารถพิจารณาการรักษาตามความรุนแรงของโรค เพื่อป้องกันไม่ให้รอยโรคพัฒนากลายเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้ในอนาคต

- ดิจิตอลแมมโมแกรม คือการตรวจเอกซเรย์เต้านม เป็นการตรวจทางรังสีที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป แต่ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงและคมชัดมากกว่า ทำให้สามารถค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถเห็นจุดหินปูนในเต้านม ซึ่งบางครั้งมีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถคลำหรือตรวจด้วยอัลตร้าซาวด์พบ ดังนั้นการตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมจึงมีประโยชน์ในการตรวจหามะเร็งเต้านมขนาดเล็ก

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั้นใช่การตรวจภายในหรือไม่ ?

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของการตรวจภายใน ซึ่งประกอบด้วยอีก 2 ขั้นตอน คือ การตรวจโดยการดู การคลำอวัยวะภายนอก และภายในอุ้งเชิงกรานของสตรี และการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยการอัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี้ตรวจเพื่อค้นหารอยโรคที่ปากมดลูกตั้งแต่รอยโรคระยะก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกระยะแรกเริ่ม ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า รอยโรคระยะก่อนมะเร็งและมะเร็งปากมดลูก ส่วนมากมักไม่มีอาการใด ๆ บ่งบอกว่าเป็นโรคนี้กว่าจะมีอาการมักเกิดการลุกลามจากมะเร็งแล้ว เช่น ตกขาว , เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ,ปวดท้องน้อย, ท่อไตบวมจากการอุดกั้นของมะเร็งที่ลุกลามมาจนอาจเกิดภาวะไตวาย เป็นต้น

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีวิธีที่ใช้ในการตรวจ

มีดังนี้ Conventional Pap smear เป็นวิธีที่ใช้ตรวจกันมานานที่สุด โดยจะนำเนื้อเยื่อที่เก็บได้จากปากมดลูกไปตรวจหาเซลล์ผิดปกติ สามารถตรวจหาความผิดปกติได้ประมาณ 50 % Liquid based cytology วิธีที่พัฒนาขึ้นมาจาก Pap smear ให้ตรวจหาความผิดปกติได้ดีขึ้นจากเนื้อเยื่อของปากมดลูก ซึ่งตรวจพบได้ประมาณ 70 %

HPV testing คือ การตรวจหาไวรัส HPV สายพันธุ์รุนแรงที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้มา ตรวจร่วมกับ วิธีที่ 1 และ 2เพื่อให้คัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีประสิทธิภาพในการตรวจพบความผิดปกติได้เกือบ 100 %

สตรีควรเริ่มตรวจการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมื่อใด

  • อายุตั้งแต่ 21-25 ปี หรือมีเพศสัมพันธ์แล้วอย่างน้อย 3 ปี
  • ผู้หญิงที่เคยมีตรวจผิดปกติแล้ว ควรตรวจสม่ำเสมอตามแพทย์นัด
  • ผู้ที่ได้รับ HPV vaccine แล้วยังคงต้องตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับ ผู้ที่ไม่ได้รับ vaccine
  • การตรวจภายในนั้น ควรตรวจทุก 1 ปี ส่วนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนั้น อาจตรวจได้ทุก 3 ปี

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร?

ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกและเต้านม

แพ็คเกจนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง?

แพ็คเกจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ราคา 5,800 บาท ประกอบด้วย

-          ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี ThinPrep หรือ SurePath

-          ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด Vaginal Ultrasound

-          ตรวจเต้านม Digital Mammogram & Breast Ultrasound

หมายเหตุ

-          แพ็คเกจดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์, ค่ายา

-          แพ็คเกจ คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งอากมดลูก ต้องพบแพทย์สูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ

-          เปิดบริการ 8.00 - 20.00 น. ทุกวันตามเวลาแพทย์สูติ - นรีเวชออกตรวจ

-          ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ป่วนนอกเท่านั้น

-          แพ็คเกจดังกล่าวควนตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน

-          ราคานี้เป็นราคาเหมาจ่ายที่ไม่สามารถลดรายการตรวจรายการใดรายการหนึ่งได้

-          แพ็คเกจนี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ (ข้อยกเว้น และคำแนะนำเพิ่มเติม)

- แพ็คเกจดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์, ค่ายา

- แพ็คเกจ คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งอากมดลูก ต้องพบแพทย์สูติ-นรีเวชก่อนเข้ารับบริการ

- เปิดบริการ 8.00 - 20.00 น. ทุกวันตามเวลาแพทย์สูติ - นรีเวชออกตรวจ

- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ป่วนนอกเท่านั้น

- แพ็คเกจดังกล่าวควนตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน

- ราคานี้เป็นราคาเหมาจ่ายที่ไม่สามารถลดรายการตรวจรายการใดรายการหนึ่งได้

- แพ็คเกจนี้อาจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ

30 นาที

วิธีรับผล

สามารถรับผลตรวจได้ภายในวันที่ทำการตรวจ โดยแพทย์จะแจ้งผลตรวจให้ทราบด้วยตนเอง

วิธีการใช้บริการคูปองแพ็คเกจ

  • เมื่อลูกค้าซื้อคูปองแล้ว เราจะส่งคูปองให้ทาง LINE ‘@honestdocs’
  • กรุณาจองก่อนล่วงหน้าผ่าน @honestdocs  โดยเราจะโทรจองคิวกับโรงพยาบาลสำหรับการตรวจให้  (หากผู้ป่วยต้องการเลื่อนนัด สามารถแจ้งกับทาง โรงพยาบาลได้โดยตรง)
  • ในวันที่ใช้บริการ ลูกค้าสามารถโชว์คูปองในมือถือหรือพิมพ์คูปองไปก็ได้
  • ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองนี้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น 
  • ชื่อที่ระบุในคูปองต้องตรงกับผู้มาใช้บริการ แต่สามารถซื้อแล้วระบุชื่อผู้รับท่านอื่น เพื่อมอบเป็นของขวัญได้

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมให้คำปรึกษาและบริการอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เวลาทำการทุกวัน 08.00 - 18.00 น. แผนที่ https://goo.gl/maps/4Vf1An91uWfxVcKB8

รับบริการที่แผนกสูติ-นรีเวช

คำถามที่พบบ่อย

-รับบัตรเครดิตหรือไม่ / ขั้นต่ำเท่าไร / ชาร์จเท่าไร? 

ตอบ รับไม่มีขั้นต่ำ   

โรงพยาบาลมีที่จอดรถหรือไม่?   

ตอบ มีที่จอดรถ   

-จำกัดสิทธิ์การซื้อของลูกค้าไหม/ สามาถโอนให้ผู้อื่นใช้บริการได้หรือไม่? 

ตอบ ไม่จำกัดสิทธิ์การซื้อ ไม่สามารถโอนถ่ายให้ผู้อื่นได้

ดูโปรแกรม ตรวจมะเร็ง อื่นเพิ่ม
มะเร็งที่พบบ่อยในผู้ชายไทย ก็คือ มะเร็งลำไล้และทางเดินอาหาร มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับและทางเดินน้ำดี มะเร็งทางเดินหายใจ ตั้งแต่คอจนถึงปอด ซึ่งสัมพันธ์กับบุหรี่
ราคาปกติ: THB 4,500.00
รับเงินคืน: 15% (THB 675.00)
คุณจ่าย: THB 3,825.00
ตรวจมะเร็งและสุขภาพหญิงวัยทองอายุ 50 ปีขึ้นไป สำหรับร่างกายที่มีการใช้งานมานาน จำต้องหมั่นเช็คเป็นประจำ
ราคาปกติ: THB 12,200.00
รับเงินคืน: 15% (THB 1,830.00)
คุณจ่าย: THB 10,370.00
เซลล์กล้ามเนื้อบริเวณปากมดลูกที่มีการแบ่ง ตัวหรือเติบโตอย่างผิดปกติ อาจทำให้กลายชนิดเป็นเซลล์เนื้อร้ายที่ปากมดลูก หรือมะเร็งปากมดลูกได้ | ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม |
ราคาปกติ: THB 1,500.00
รับเงินคืน: 15% (THB 225.00)
คุณจ่าย: THB 1,275.00

ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติมจาก
ภาษีเจริญ I ตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 15 รายการ | ราคานี้ไม่รวม 1)ค่ายา 2)และค่ารักษาอื่นๆ I แต่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว I ไม่จำกัดสิทธิในการซื้อ
ราคาปกติ: THB 15,500.00
ภาษีเจริญ I ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น 10 รายการ | ราคานี้ไม่รวม 1)ค่ายา 2)และค่ารักษาอื่นๆ I แต่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว I ไม่จำกัดสิทธิในการซื้อ
ราคาปกติ: THB 2,500.00
รับเงินคืน: 15% (THB 375.00)
คุณจ่าย: THB 2,125.00
ภาษีเจริญ I ตรวจสุขภาพหัวใจ (EST) 21 รายการ | ราคานี้ไม่รวม 1)ค่ายา 2)และค่ารักษาอื่นๆ I แต่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว I ไม่จำกัดสิทธิในการซื้อ
ราคาปกติ: THB 7,000.00สอบถามเพิ่มเติมง่ายๆ แค่เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE