ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลธนบุรี 1 | สอบถามแล้ว 224 แพ็คเกจ
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง หรือ อัมพาต คือโรคที่ทำให้ผู้ป่วยมีความผิดปกติในระบบประสาทอย่างฉับพลัน
THB 3,000.00
รับเงินคืน: 15% (THB 450.00)

โรคหลอดเลือดสมอง

แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

 1.  ชนิดเส้นเลือดตีบ หรืออุดตัน
 2.  ชนิดเส้นเลือดแตก

โรคนี้ถ้าเป็นแล้ว แม้รอดชีวิตก็มักจะมีความพิการหลงเหลืออยู่ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้และถ้าไม่รีบรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการก็อาจช่วยให้รอดชีวิตและมีความพิการน้อยลงหรือกลับไปทำงานตามปกติ

ลักษณะอาการและอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับว่าสมองส่วนใดเสียการทำงานไป เช่น

 • พูดไม่ออกหรือไม่เข้าใจคำพูด หรือพูดไม่ชัดทันทีทันใด
 • แขนหรือขาซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรง ชา หรือขยับไม่ได้ขึ้นมาทันทีทันใด
 • ตาข้างใดข้างหนึ่งมัวหรือมองไม่เห็นฉับพลัน เห็นภาพซ้อนหรืออาการคล้ายมีม่านมาบังตา
 • ปวดศีรษะรุนแรง ฉับพลันชนิดไม่เคยเป็นมาก่อน
 • มึนงง เวียนศีรษะหรือเสียการทรงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมกับอาการอื่นข้างต้น
 • •รักษาน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนเกินไป
 • ลดอาหารเค็ม
 • รับประทานอาหารให้พอเหมาะ เน้นอาหารที่เป็นพืช ผัก ผลไม้
 • ตรวจสุขภาพเป็นครั้งคราว
 • การสูบบุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองที่สำคัญเช่นกัน จึงควรงดสูบบุหรี่
 • โรคหัวใจ มีหลายชนิด เช่น ลิ้นหัวใจพิการ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ ซึ่งแพทย์อาจพิจารณาให้ยาบางชนิดเพื่อลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคเบาหวาน ควรพบแพทย์และรับประทานยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด
 • ภาวะไขมันในเลือดสูง ควรลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไป และอาจต้องรับประทานยาลดไขมันร่วมด้วย ตามที่แพทย์แนะนำจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันและช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย
 • ภาวะเครียด การที่เครียดมากเกินไปจะมีผลให้เกิดความดันโลหิตสูงมากกว่าปกติ และจะทำให้เกิดอัมพาตตามมาได้
 • การขาดการออกลังกาย การที่ไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้อ้วนและเกิดภาวะเครียดซึ่งจะเป็นปัจจัยเสริมต่อการเกิดอัมพาต

อาการเตือนเหล่านี้อาจเป็นชั่วขณะแล้วดีขึ้นเอง แต่ก็มีความสำคัญและผู้ป่วยควรจะพบแพทย์โดยด่วน ถ้าผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเร็วเท่าใด อัตราการตาย ความพิการจะยิ่งน้อยลง

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากถ้าสามารถป้องกัน ไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือถ้าเป็นแล้วการลดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร?

ผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง

แพ็คเกจนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง?

แพ็คเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรม 1 ราคา 3,000 บาท

·        ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

·        ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

·        ตรวจการทำงานของไต (Creatinint, eGFR)

·        ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, SGOT)

·        ตรวจไขมันในเลือด (Lipid profile Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)

·        ตรวจไทรอยด์ (TSH)

·        ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)

·        ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

·        ค่าบริการโรงพยาบาลและพยาบาล

·        อาหารว่าง

·         

โปรแกรม 2 ราคา 9,000 บาท

·        ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

·        ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

·        ตรวจการทำงานของไต (Creatinint, eGFR)

·        ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, SGOT)

·        ตรวจไขมันในเลือด (Lipid profile Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)

·        ตรวจไทรอยด์ (TSH)

·        ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)

·        ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

·        ตรวจหลอดเลือดสมอง (MRA Brain)

·        ค่าบริการโรงพยาบาลและพยาบาล

·        อาหารว่าง

 

โปรแกรม 3 ราคา 11,000 บาท

·        ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

·        ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

·        ตรวจการทำงานของไต (Creatinint, eGFR)

·        ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, SGOT)

·        ตรวจไขมันในเลือด (Lipid profile Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)

·        ตรวจไทรอยด์ (TSH)

·        ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)

·        ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

·        ตรวจสมอง (MRI Brain)

·        ค่าบริการโรงพยาบาลและพยาบาล

·        อาหารว่าง

 

โปรแกรม 4 ราคา 15,000 บาท

·        ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

·        ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

·        ตรวจการทำงานของไต (Creatinint, eGFR)

·        ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, SGOT)

·        ตรวจไขมันในเลือด (Lipid profile Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)

·        ตรวจไทรอยด์ (TSH)

·        ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)

·        ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

·        ตรวจสมองและหลอดเลือดสมอง (MRA+MRI Brain)

·        ค่าบริการโรงพยาบาลและพยาบาล

·        อาหารว่าง

 

รายการแนะนำตรวจเพิ่ม

·        ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (carotid) 4,000 บาท

·        ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) 580 บาท

หมายเหตุ

·        ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์

·        รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดต่างๆได้

·        ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าฉีดสารทึบแม่เหล็กการฉีดยาจะอยู่ในดุลยพินิจของรังษีแพทย์ หากมีความจำเป็นต้องการมีการฉีดยาเพื่อช่วยการตรวจ MRI จะต้องเพิ่มค่ายาอีก 3000 บาท

·        ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยนอกเท่านั้น

·        แพ็คเกจนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใช้บริการที่ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

กรุณางดน้ำ อาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง

วิธีการใช้บริการคูปองแพ็คเกจ

 • เมื่อลูกค้าซื้อคูปองแล้ว เราจะส่งคูปองให้ทาง LINE ‘@honestdocs’
 • กรุณาจองก่อนล่วงหน้าผ่าน @honestdocs  โดยเราจะโทรจองคิวกับโรงพยาบาลสำหรับการตรวจให้  (หากผู้ป่วยต้องการเลื่อนนัด สามารถแจ้งกับทาง โรงพยาบาลได้โดยตรง)
 • ในวันที่ใช้บริการ ลูกค้าสามารถโชว์คูปองในมือถือหรือพิมพ์คูปองไปก็ได้
 • ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองนี้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น 
 • ชื่อที่ระบุในคูปองต้องตรงกับผู้มาใช้บริการ แต่สามารถซื้อแล้วระบุชื่อผู้รับท่านอื่น เพื่อมอบเป็นของขวัญได้

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมให้คำปรึกษาและบริการอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

เวลาทำการทุกวัน 08.00 - 18.00 น. แผนที่ https://goo.gl/maps/qzD1M3wkkKx

ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติมจาก
ตรวจสุขภาพผู้หญิงช่วงอายุ 41-50 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
THB 7,000.00
รับเงินคืน: 15% (THB 1,050.00)
การปวดท้องน้อยอาจไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างที่คิด ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่างเพื่อหาสาเหตุ
THB 1,700.00
รับเงินคืน: 15% (THB 255.00)
ตรวจสุขภาพ รู้เท่าทันร่างกาย ป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น ในวัย 30-40 ปี
THB 4,200.00
รับเงินคืน: 15% (THB 630.00)สอบถามเพิ่มเติมง่ายๆ แค่เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE