โปรแกรมฉีดวัคซีน สำหรับเด็กอายุ 2 เดือน-1 ปี (Well Baby 2 Sanofi) ที่ โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (B.Care medical center)

โปรแกรมฉีดวัคซีน สำหรับเด็กอายุ 2 เดือน-1 ปี (Well Baby 2 Sanofi) ที่ โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (B.Care medical center)
โปรแกรมฉีดวัคซีน สำหรับเด็กอายุ 2 เดือน-1 ปี (Well Baby 2 Sanofi) ที่ โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (B.Care medical center)
สายไหม | ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. | เป็นวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 2-12 เดือน กดดูรายการวัคซีนได้ | SKU014371
ราคาสมาชิก
5,752.00 บาท
6,650.00 บาท
ประหยัด 14%
จ่ายขั้นต่ำ 958.00 บาท/เดือน
กดเพื่อดูรายละเอียดผ่อนจ่าย 0%

ราคาสมาชิกสำหรับผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้กับ HD หรือผู้ที่เป็นเพื่อนทางไลน์ @honestdocs (ไม่มีค่าสมัครสมาชิก)

รายละเอียดราคา

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

ค่าวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 2-12 เดือน หรือ 1 ปี ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยวัคซีน ดังนี้

 • อายุ 2 เดือน วัคซีนป้องกัน 6 โรค 1 เข็ม (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี)
 • อายุ 4 เดือน วัคซีนป้องกัน 5 โรค 1 เข็ม (คอตีบ บาดทะบัก ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ)
 • อายุ 6 เดือน วัคซีนป้องกัน 6 โรค 1 เข็ม (คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี)
 • อายุ 9 เดือน วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี 1 เข็ม
 • อายุ 12 เดือน วัคซีนป้องกัน หัด หัดเยอรมัน คางทูม

สิ่งที่ต้องจ่ายเพิ่ม

 • ค่าแพทย์ ครั้งละ 400-500 บาท
 • ค่าบริการโรงพยาบาล ครั้งละ 200 บาท

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ระยะเวลาตั้งแต่พบแพทย์และรอฉีดวัคซีน ประมาณ 30 นาที ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผู้รับบริการ
 • การรับบริการฉีดวัคซีนทุกครั้ง ให้นำสมุดวัคซีนมาด้วย เพื่อให้ทางโรงพยาบาลบันทึกประเภทวัคซีน น้ำหนัก ส่วนสูง รอบศีรษะ รอบอก และรายละเอียดของพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็ก
 • กรณีที่เด็กมีไข้ ไม่สบาย สามารถ โทร. แจ้งเลือนการนัดหมายก่อนได้
 • สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

 • เด็กควรรับวัคซีนขณะที่แข็งแรงดี ไม่อยู่ระหว่างมีไข้ ไม่สบาย
 • ผู้ปกครองต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้ง ถ้าเด็กที่จะรับวัคซีนมีประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร หรือมีโรคประจำตัว

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

 • ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่เจ็บป่วย มีไข้ ควรเลื่อนไปก่อนจนกว่าจะหายดี
 • อาจเกิดอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด หรือมีไข้ สามารถให้ยาลดไข้ตามที่แพทย์สั่ง และเช็ดตัวลดไข้หากไข้สูง ส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้จะอยู่ไม่นานเกิน 2 วัน

ข้อมูลทั่วไป

การฉีดวัคซีนในเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะการฉีดวัคซีนเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันโรคของเด็กเพื่อป้องกันโรคร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแล้วเป็นอันตรายต่อเด็กได้ โดยวัคซีนแต่ละชนิดสร้างมาจากไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถูกทำให้สิ้นฤทธิ์ด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์จนไม่สามารถก่อให้เกิดโรคได้แล้ว แต่จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเด็กเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันต่อไปในอนาคต

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดวัคซีนพื้นฐาน ดังนี้

วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี  
วัคซีนโรต้าไวรัส
วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน
วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ

ลำดับการฉีดวัคซีนในเด็ก

 • วัคซีนเด็กสำหรับเด็กแรกเกิด
 1. BCG วัคซีนป้องกันวัณโรค ให้ก่อนออกจากโรงพยาบาล
 2. HB1 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ฉีดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
 • วัคซีนเด็ก อายุ 1 เดือน

HB2 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี เฉพาะรายที่คลอดจากแม่ที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี

 • วัคซีนเด็ก อายุ 2 เดือน
 1. DTP-HB1 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี
 2. OPV1 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน โดยใช้หยอดข้างปาก
 3. Rota 1 วัคซีนโรต้า ห้ามให้วัคซีนโรต้าครั้งที่ 1 ในเด็กอายุมากกว่า 15 สัปดาห์  ป้องกันโรคท้องเสียที่เกิดจากไวรัสโรต้าชนิดรับประทาน โดยหยอดข้างปาก
 • วัคซีนเด็ก อายุ 4 เดือน
 1. DTP-HB2 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี
 2. OPV2 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
 3. IPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด
 4. Rota 2 วัคซีนโรต้า ห้ามให้วัคซีนโรต้าครั้งสุดท้ายในเด็กอายุมากกว่า 32 สัปดาห์ ป้องกันโรคท้องเสียที่เกิดจากไวรัสโรต้าชนิดรับประทาน โดยหยอดข้างปาก
 • วัคซีนเด็ก อายุ 6 เดือน
 1. DTP-HB3 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี
 2. OPV3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
 3. Rota3 วัคซีนโรต้า ยกเว้นเด็กที่ได้รับวัคซีน Rotarix มาแล้ว 2 ครั้ง ป้องกันโรคท้องเสียที่เกิดจากไวรัสโรต้าชนิดรับประทาน โดยหยอดข้างปาก
 • วัคซีนเด็ก อายุ 9 เดือน

MMR1 วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนตามกำหนด จะต้องรีบฉีดโดยเร็วที่สุด

 • วัคซีนเด็ก อายุ 1 ปี

LAJE1 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นแบบอ่อนฤทธิ์

 • วัคซีนเด็ก อายุ 1 ปี 6 เดือน
 1. DTP4 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน
 2. OPV4 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
 • วัคซีนเด็ก อายุ 2 ปี 6 เดือน
 1. LAJE2 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นแบบอ่อนฤทธิ์
 2. MMR2 วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน
 • วัคซีนเด็ก อายุ 4 ปี
 1. DTP5 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน
 2. OPV5 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
 • วัคซีนเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
 1. MMR วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
 2. HB วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
 3. LAJE วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นแบบอ่อนฤทธิ์ เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
 4. IPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
 5. dT วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
 6. OPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
 7. BCG วัคซีนป้องกันโรควัณโรค กรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น แต่ห้ามให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของโรคเอดส์
 • วัคซีนเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

วัคซีน HPV1 และ HPV2 ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV เว้นระยะห่างระหว่างเข็มอย่างน้อย 6 เดือน สำหรับเด็กหญิงที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาให้ฉีดที่อายุ 11-12 ปี

 • วัคซีนเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

วัคซีน dT ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก

หมายเหตุ

 • เด็กที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด ไอ แต่ไม่มีไข้ สามารถมารับวัคซีนได้ตามนัด
 • วัคซีนเด็กเป็นการฉีดเพื่อให้เด็กให้มีภูมิป้องกันจากโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากอายุแรกเกิดจนถึง 12 ปี แต่ไม่ใช่ยารักษาโรค ถึงอย่างนั้น พ่อแม่หรือผู้ปกครองก็ควรพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนให้ครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 • หากลืมหรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถไปรับวัคซีนได้ตามกำหนด ให้รีบพาไปฉีดและไม่ต้องเริ่มฉีดวัคซีนใหม่ตั้งแต่เข็มแรกแต่ให้นับต่อไปได้เลย

รู้จักคลินิกหรือโรงพยาบาล

โรงพยาบาล B.Care Medical Center (บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์) ศูนย์สุขภาพเด็ก อาคารปานปิติ ชั้น 1

ข้อมูลศูนย์

 • เวลาทำการ เวลาทำการ วันจันทร์ - อาทิตย์ 07.00 - 21.00 น.
 • แผนที่ https://goo.gl/maps/qDWWHvvv3GLjtv3K8
 • ใกล้สนามกีฬาธูปะเตมีย์ และตลาดปากทางแยกลำลูกกา
 • มีที่จอดรถ
 • ที่อยู่ 29 หมู่ 6 ถ. พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

วิธีการจ่ายเงิน

✔️ จ่ายเงินและรับส่วนลดจาก HD ทันที (พร้อมรับสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*) - จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป และผ่อนได้เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ไม่มีค่าธรรมเนียม

✔️ จ่ายเงินที่โรงพยาบาล รับแคชแบ็กจาก HD หลังใช้บริการ - จ่ายบัตรเครดิตได้ที่โรงพยาบาล ไม่มียอดชำระขั้นต่ำและไม่มีค่าธรรมเนียม

วิธีการจ่ายเงินและการใช้คูปอง

วิธีการจ่ายเงิน

1. จ่ายเงินและรับส่วนลดจาก HD ทันที (พร้อมรับสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*)

 1. แจ้งชื่อและวันเวลาที่อยากใช้บริการทางไลน์ @honestdocs ได้ทุกวัน
 2. โอนเงินหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต (จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป และผ่อนได้เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป)
 3. แอดมินออกคูปอง
 4. โชว์คูปองให้เจ้าหน้าที่ในวันนัดเพื่อรับบริการ

2. จ่ายเงินที่โรงพยาบาล รับแคชแบ็กจาก HD หลังใช้บริการ

 1. แจ้งชื่อและเวลาที่อยากใช้บริการทางไลน์ @honestdocs ได้ทุกวัน
 2. แอดมินออกคูปอง
 3. โชว์คูปองให้เจ้าหน้าที่ในวันนัด และจ่ายค่าแพ็กเกจราคาเต็มที่โรงพยาบาลเพื่อรับบริการ
 4. ส่ง 1) สำเนาใบเสร็จของโรงพยาบาล 2) สำเนาหน้าสมุดบัญชี และ 3) สำเนาบัตรประชาชน ให้แอดมินทางไลน์ @honestdocs
 5. รอรับแคชแบ็กภายใน 14 วัน (ตัดรอบโอนเงินทุกวันจันทร์ เวลา 15.00 น. เงินจะเข้าบัญชีของคุณภายในวันศุกร์)

วิธีการใช้คูปอง

 • คูปองมีอายุ 60 วันนับจากวันที่ซื้อ (สำหรับแพ็กเกจแบบคอร์ส ต้องใช้บริการครั้งแรกภายใน 60 วัน ครั้งต่อๆ ไปสามารถใช้บริการได้ตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล)
 • คุณสามารถเลื่อนนัดได้ด้วยตัวเองตามเบอร์หรือไลน์ที่ระบุไว้ในคูปอง ก่อนวันนัดอย่างน้อย 3 วันทำการ แต่ต้องใช้บริการก่อนคูปองหมดอายุ
 • คุณสามารถซื้อแพ็กเกจให้ผู้อื่นได้ แต่ชื่อบนคูปองต้องเป็นคนเดียวกับผู้รับบริการ
 • หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณสามารถจ่ายเงินได้ที่โรงพยาบาลได้เลย


ดูดีล ฉีดวัคซีนเด็ก อื่น
บางพลี l วัคซีนทางเลือกใหม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย l ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
ราคาสมาชิก
8,515.00 บาท
9,900.00 บาท
ประหยัด 14%
บางพลี l วัคซีนทางเลือกใหม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย l ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
ราคาสมาชิก
2,310.00 บาท
2,600.00 บาท
ประหยัด 11%

ดูดีลสุขภาพอื่นจาก โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (B.Care medical center)
สายไหม | ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ | วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิง และสามารถป้องกันการติดเชื้อที่ทำให้เป็นหูดที่อวัยวะเพศและอื่นๆ ในเพศชายได้ด้วย | SKU013214
ราคาสมาชิก
5,993.00 บาท
7,990.00 บาท
ประหยัด 25%
สายไหม | ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ปรึกษา | การรู้ว่าสารก่อภูมิแพ้คืออะไร ทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | SKU014367
ราคาสมาชิก
1,927.00 บาท
2,150.00 บาท
ประหยัด 10%
สายไหม | ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ | การตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมมีประสิทธิภาพกว่าการคลำหรืออัตราซาวด์ ช่วยให้หาความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ | SKU014372
ราคาสมาชิก
3,075.00 บาท
3,500.00 บาท
ประหยัด 12%

รีวิวจากลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจนี้

บทความที่เกี่ยวกับสินค้านี้

โรคติดเชื้อ IPD พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี แต่ป้องกันได้
โรคติดเชื้อ IPD พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี แต่ป้องกันได้
แอดมินคอยดูแลคุณทุกวัน มาคุยกันทางไลน์
ดูในแอป