ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม ที่ รพ.เพชรเวช

โรงพยาบาลเพชรเวช | สอบถามแล้ว 629 แพ็คเกจ
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม ที่ รพ.เพชรเวช
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม ที่ รพ.เพชรเวช
ห้วยขวาง l วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ l "ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว"
ราคาปกติ: THB 950.00
รับเงินคืน: 15% (THB 142.50)
คุณจ่าย: THB 807.50

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Influenza) เป็น RNA ไวรัส เกิดจากการติดเชื้อ Influenza Virus เป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางพบได้ตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว  สามารถแบ่งประเภทของสายพันธุ์ที่พบในมนุษย์ได้คือ สายพันธุ์ A, B และ C

ประเภทของ ไข้หวัดใหญ่

ไวรัสชนิด A

มีความรุนแรงและอันตรายมากที่สุด สามารถติดต่อจากสัตว์พาหะมาสู่คนและจากคนที่ติดเชื้อไปสู่คนอื่นๆ ทางการไอ จาม และอากาศหายใจที่มีเชื้อไวรัสกระจายอยู่ จึงสามารถแพร่ระบาดได้เป็นวงกว้าง หรือระบาดทั่วไปทั่วโลกได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วโครงสร้างของไวรัสชนิด A แตกต่างจากไวรัสชนิดอื่น คือ มีไกลโคโปรตีน 2 แบบ ได้แก่ Hemagglutinin (HA) และ Neuraminidase (NA) โดย HA มีหน้าที่จับกับตัวรับสารของเซลล์แล้วบุกรุกเซลล์ สร้างอนุภาคไวรัสขึ้นมาใหม่เมื่อติดเชื้อแล้ว NA จะทำหน้าที่ส่งไวรัสที่สร้างขึ้นใหม่แพร่กระจายไปสู่เซลล์อื่น ๆโปรตีน HA มีทั้งสิ้น 15 ชนิดย่อย และ NA มี 9 ชนิดย่อย สายพันธุ์ของไวรัสจึงถูกตั้งชื่อตามการจับตัวของโปรตีนอย่างสายพันธุ์ที่มีการระบาดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เช่น H1N1 (ไข้หวัดหมู) H5N1 (ไข้หวัดนก) ในการกำหนดชื่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ จึงใช้ตัวย่อ H ควบคู่กับ N โดยมีตัวเลขกำกับท้ายตัวย่อแต่ละตัวตามชนิดของโปรตีน เช่น

 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 (สายพันธุ์เก่า) ซึ่งเป็นต้นเหตุของการระบาดใหญ่ทั่วโลกในปี พ.ศ.2461-2462 ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 20-40 ล้านราย และเนื่องจากมีต้นตอจากประเทศสเปน จึงมีชื่อว่า “ไข้หวัดใหญ่สเปน” (Spanish) และกลับมาระบาดใหญ่อีกครั้งในปี พ.ศ.2520 ที่มีชื่อว่า “ไข้หวัดใหญ่รัสเซีย” เนื่องจากมีต้นตอมาจากประเทศรัสเซีย
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 สายพันธุ์ใหม่ (สายพันธุ์ 2009) พบการระบาดใหญ่ทั่วโลกในปี พ.ศ.2552 โดยเป็นสายพันธุ์ H1N1 ที่กลายพันธุ์ ประกอบไปด้วยสารพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่พบในหมู สัตว์ปีก และคน ซึ่งมีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์เก่า และมีต้นตอมาจากประเทศเม็กซิโก (เชื้อสามารถแพร่กระจายตั้งแต่ 1 วัน ก่อนมีอาการ แพร่ได้มากที่สุดใน 3 วันแรกของการเจ็บป่วย และอาจแพร่ได้จนถึงวันที่ 7 ของการเจ็บป่วย)
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H2N2 เป็นต้นเหตุการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในเอเชีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1 ล้านราย ซึ่งพบในปี พ.ศ.2500-2501
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 เป็นต้นเหตุการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในฮ่องกง ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 7 แสนราย ซึ่งพบในปี พ.ศ.2511-2512
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 เป็นต้นเหตุการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกหลัก แต่ในช่วงที่ผ่านมาที่เคยเป็นข่าวดังก็เนื่องมาจากไวรัสสายพันธุ์นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้มีการติดต่อมาสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ และมีความแรงสูง ทำให้เสียชีวิตได้ หรือที่เรียกว่า ไข้หวัดนก (Avian influenza) แต่ยังโชคดีตรงที่ว่าการติดต่อมาสู่คนนั้นไม่ง่ายนัก ต้องสัมผัสใกล้ชิดมาก อีกทั้งการติดต่อจากคนสู่คนก็เกิดขึ้นได้น้อย จึงสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อชนิดนี้ได้
 • ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล มักเกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่พบกันมานานแล้ว แต่เนื่องจากเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลา จึงทำให้คนที่เคยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ไปแล้วสามารถกลับมาป่วยซ้ำได้อีกถ้าเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่อาการมักจะไม่รุนแรง เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันอยู่บ้างแล้ว
 • ไข้หวัดใหญ่ที่ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ อย่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด เอช 1 เอ็น 1 (H1N1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเชื้อไวรัส H1N1 ไปจากเดิมมาก ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีภูมิคุ้มกัน จึงทำให้เกิดการระบาดหรือติดเชื้อเป็นวงกว้าง

ไวรัสชนิด B 

มักแพร่ระบาดตามฤดูกาลที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการติดเชื้อ อย่างฤดูหนาวและฤดูฝน เช่น ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Flu) อาจแพร่ระบาดได้ในระดับภูมิภาค

ไวรัสชนิด C

เป็นการติดเชื้อทางระบบหายใจที่ไม่รุนแรง มีอาการป่วยเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการป่วยเลย ไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด

ไข้หวัดใหญ่ในคน

สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดการระบาดทั่วโลก

ไข้หวัด (Cold) เป็นการติดเชื้อของจมูก และคอ บางครั้งเรียกว่า upper respiratory tract infection URI เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งรวมเรียกว่า Coryza viruses ประกอบด้วย Rhino-viruses เป็นสำคัญ เชื้อชนิดอื่นๆ มี Adenoviruses, Respiratory syncytial virus เมื่อเชื้อเข้าสู่จมูกและคอ จะทำให้เยื่อจมูกบวมและแดง มีการหลั่งของเมือกออกมา ผู้ป่วยจะมีอาการน้ำมูกไหล ไข้ไม่สูงมาก แม้ว่าจะเป็นโรคที่หายเองใน 1 สัปดาห์ แต่เป็นโรคที่นำผู้ป่วยไปพบแพทย์มากที่สุดโดยเฉลี่ยเด็กจะเป็นไข้หวัด 6-12 ครั้งต่อปี ผู้ใหญ่จะเป็น 2-4 ครั้ง ผู้หญิงเป็นบ่อยกว่าผู้ชายเนื่องจากใกล้ชิดกับเด็ก คนสูงอายุอาจจะเป็นปีละครั้ง

การติดต่อ

เชื้อติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ โดยเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยแพร่ติดต่อไปยังคนอื่นๆ โดยการไอจามรดกันโดยตรง หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปหากอยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร บางรายได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ตา ปาก

อาการของโรค

ระยะฟักตัวประมาณ 1-4 วัน เฉลี่ย 2 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียอย่างเฉียบพลัน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดแขนขา ปวดข้อ ปวดรอบกระบอกตา ไข้สูง 39-40 องศา เจ็บคอคอแดง มีน้ำมูกไหล ไอแห้งๆ ตาแดง อาการไข้ คลื่นไส้อาเจียนจะหายใน 2 วัน แต่ อาการน้ำมูกไหลคัดจมูกอาจจะอยู่ได้ 1 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงมักจะเกิดในผู้สูงอายุหรือ มีโรคประจำตัว อาจจะพบว่ามีการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อย หอบ อาจจะมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะปวดศีรษะ ซึมลง หมดสติ ระบบหายใจอาจจะมีอาการ ของโรคปอดบวม จะหอบหายใจเหนื่อยจนถึงหายใจวาย โดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่จะหายในไม่กี่วัน แต่ก็มีบางรายซึ่งอาจจะมีอาการปวดข้อและไอได้ถึง 2 สัปดาห์

ระยะติดต่อ

ระยะติดต่อหมายถึงระยะเวลาที่เชื้อสามารถติดต่อไปยังผู้อื่น ระยะเวลาที่ติดต่อคนอื่นคือ 1 วันก่อนเกิดอาการ ห้าวันหลังจากมีอาการ ในเด็กอาจจะแพร่เชื้อ 6 วันก่อนมีอาการ และแพร่เชื้อได้ นาน 10 วัน

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร?

ผู้ที่ต้องการป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

แพ็คเกจนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง?

วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จำนวน 1 เข็ม ราคา 950 บาท จากราคา 1,200 บาท

หมายเหตุ (ข้อยกเว้น และคำแนะนำเพิ่มเติม)

 • ราคาไม่รวมค่าแพทย์ 800-1000 บาท และค่าบริการ
 • งดให้บริการสำหรับ เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน คนที่มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง เพราะ วัคซีนผลิตในไข่ไก่ ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง หากมีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือโรคประจำตัว มีอาการกำเริบ ควบคุมไม่ได้ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน 
 • กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับการฉีดวัคซีนได้
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ อาจจะมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข้ปวดเมื่อย มักจะเริ่มไม่นานหลังฉีด อาการดังกล่าว ควรหายภายใน 1-2 วันการแพ้ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมีน้อยมาก ถ้าหากเกิดขึ้นจะปรากฏภายใน 2-3 นาที ถึง 2-3 ชั่วโมงหลังฉีด โดยอาจมีอาการหายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หรือหายใจมีเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว หรือเวียนศีรษะ
 • หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรง หรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันทีและแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด
 • ในเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ ควรฉีด 2 เข็ม (เฉพาะปีแรกเท่านั้นระยะห่างกัน 1 เดือน)

วิธีการใช้บริการคูปองแพ็คเกจ

 • เมื่อลูกค้าซื้อคูปองแล้ว เราจะส่งคูปองให้ทาง LINE ‘@honestdocs’
 • กรุณาจองก่อนล่วงหน้าผ่าน @honestdocs  โดยเราจะโทรจองคิวกับโรงพยาบาลสำหรับการตรวจให้  (หากผู้ป่วยต้องการเลื่อนนัด สามารถแจ้งกับทาง โรงพยาบาลได้โดยตรง)
 • ในวันที่ใช้บริการ ลูกค้าสามารถโชว์คูปองในมือถือหรือพิมพ์คูปองไปก็ได้
 • ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองนี้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น 
 • ชื่อที่ระบุในคูปองต้องตรงกับผู้มาใช้บริการ แต่สามารถซื้อแล้วระบุชื่อผู้รับท่านอื่น เพื่อมอบเป็นของขวัญได้

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

โรงพยาบาลเพชรเวช เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิที่เป็นเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านการรักษาและบริการในผู้ป่วยทุกสิทธิ์

2469/13 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ระหว่างแยกเอกมัย-คลองตัน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เปิดทำการทุกวัน 7.00-15.00น  แผนที่ https://goo.gl/maps/cz24JRoNsfFAWboD8

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2

คำถามที่พบบ่อย

- รับบัตรเครดิตหรือไม่ ?

ตอบ รับบัตรเครดิต ไม่มีขั้นต่ำ ไม่มีชาร์จเพิ่ม 

-โรงพยาบาลมีที่จอดรถหรือไม่ ?

ตอบ มีที่จอดรถ 

-มีเปลรับส่งคนไข้หรือไม่ ?

ตอบ มีเปลรับส่ง 

-จำกัดสิทธิ์การซื้อของลูกค้าไหม/ สามาถโอนให้ผู้อื่นใช้บริการได้หรือไม่ ?

ตอบ ไม่จำกัดสิทธิการซื้อ หากต้องการโอนสิทธิสามารถซื้อแล้วระบุเป็นชื่อผู้ที่จะเข้าไปรับบริการได้


ดูโปรแกรม ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อื่นเพิ่ม
| "ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมค่าบริการของ รพ. และค่าแพทย์แล้ว"
ราคาปกติ: THB 900.00
รับเงินคืน: 15% (THB 135.00)
คุณจ่าย: THB 765.00
| "ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมค่าบริการของ รพ. และค่าแพทย์แล้ว"
ราคาปกติ: THB 3,700.00
รับเงินคืน: 15% (THB 555.00)
คุณจ่าย: THB 3,145.00
| "ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคานี้รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว"
ราคาปกติ: THB 3,600.00
รับเงินคืน: 15% (THB 540.00)
คุณจ่าย: THB 3,060.00

ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติมจาก
ตรวจสุขภาพหัวใจเพื่อหาปัจจัยเสี่ยง และหลีกเลี่ยงการเป็นโรค
ราคาปกติ: THB 6,800.00
ห้วยขวาง I ตรวจสุขภาพหญิงวัยทองอายุ 50 ปีขึ้นไป สำหรับร่างกายที่มีการใช้งานมานาน จำต้องหมั่นเช็คเป็นประจำ I ไม่จำกัดสิทธิ์การซื้อ
ราคาปกติ: THB 12,200.00
รับเงินคืน: 15% (THB 1,830.00)
คุณจ่าย: THB 10,370.00
| "ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมค่าบริการของ รพ. และค่าแพทย์แล้ว"
ราคาปกติ: THB 900.00
รับเงินคืน: 15% (THB 135.00)
คุณจ่าย: THB 765.00สอบถามเพิ่มเติมง่ายๆ แค่เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE