ฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัด 1 ครั้ง ที่ รพ.พญาไท 1

โรงพยาบาลพญาไท 1 | สอบถามแล้ว 479 แพ็คเกจ
ฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัด 1 ครั้ง ที่ รพ.พญาไท 1
ฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัด 1 ครั้ง ที่ รพ.พญาไท 1
โรงพยาบาล พญาไท 1 I โรคติดเชื้อไวรัสที่บริเวณผิวหนังชนิดหนึ่ง ทำให้มีผื่นตุ่มขึ้นเป็นแนวยาว เพียงซีกหนึ่งซีกใดของร่างกายเท่านั้น I ไม่จำกัดสิทธิ์การซื้อ
ราคาปกติ: THB 5,500.00
รับเงินคืน: 15% (THB 825.00)
คุณจ่าย: THB 4,675.00

รู้จักโรคงูสวัด

เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่บริเวณผิวหนังชนิดหนึ่ง ทำให้มีผื่นตุ่มขึ้นเป็นแนวยาว ๆ บริเวณที่ขึ้นบ่อย คือ แนวบั้นเอวหรือแนวชายโครง (จากสะดือถึงกลางหลัง) บางคนอาจขึ้นที่ใบหน้า แขนหรือขาก็ได้ แต่จะมีลักษณะการขึ้นคล้ายกันคือจะขึ้นเพียงซีกหนึ่งซีกใดของร่างกายเท่านั้น เช่น ซีกขวาหรือซีกซ้าย โรคนี้มักไม่มีอันตรายร้ายแรง และส่วนใหญ่จะหายได้เอง แต่บางรายหลังแผลหายแล้วอาจมีอาการปวดประสาทนานเป็นแรมปี หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาได้ และจากความเชื่อที่ว่า เป็นรอบเอวแล้วตายนั้น จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะที่เสียชีวิตอาจเป็นเพราะร่างกายอ่อนแอ ขาดภูมิต้านทานโรค การรู้จักรักษาร่างกายให้แข็งแรง เสริมภูมิต้านทานโรคให้สมบูรณ์อยู่เสมอ จึงมีความสำคัญในการป้องกันโรคและระงับความรุนแรงของโรค

ปัจจุบันมีการใช้วัคซีนในการป้องกันโรคงูสวัดโดยมีข้อบ่งใช้ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป ซึ่งพบว่าวัคซีนสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคงูสวัดร้อยละ 51.3 และป้องกันการเกิดอาการเจ็บแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทในผู้ป่วยที่เป็นโรคงูสวัดได้ร้อยละ 66.5 วัคซีนชนิดนี้ มีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วประมาณ 10 ปี ประเทศไทยเริ่มใช้วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด เมื่อปลายปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา สำหรับคนที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคงูสวัดได้ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป เพราะผู้สูงอายุมีระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลง และทำให้เชื้อไวรัสที่ซ่อนอยู่ในร่างกายแสดงอาการและก่อให้เกิดโรคงูสวัดออกมา อาการแทรกซ้อนของโรค เกิดแผลเป็น ติดเชื้อแบคทีเรียที่แผล ถ้าเป็นบริเวณตาอาจสูญเสียการมองเห็น อาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นบ่อยคือ อาการปวดเจ็บแสบร้อนตามแนวเส้นประสาท ภายหลังการเป็นโรคงูสวัด (postherpetic neuralgia) ผู้ป่วยอาจมีอาการเป็นสัปดาห์หรือหลายเดือน ซึ่งพบบ่อยและรุนแรงขึ้นในผู้ที่มีอายุมากขึ้น โดยอาการปวดที่เกิดขึ้นอาจปวดเล็กน้อยจนถึงปวดรุนแรงจนทำให้ผู้สูงอายุทรมานจากการปวดจนไม่สามารถอยู่อย่างปกติได้

นพ.ธนารักษ์ สถาพรวรศักดิ์ อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าวว่า โรคงูสวัดเกิดจากการติดเชื้อ ไวรัสชื่อ วาริเซลลา ซอสเตอร์ ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส โดยทั่วไปผู้สูงอายุมักเคยเป็นโรคอีสุกอีใสตั้งแต่วัยเด็กแล้ว แต่หลังจากที่หายจากโรคอีสุกอีใส เชื้อไวรัสจะยังคงซ่อนเร้นอยู่ในร่างกาย และเมื่ออายุมากขึ้นหรือเมื่อร่างกายอ่อนแอลง ไวรัสชนิดนี้จะทำให้เป็นโรคงูสวัดได้ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคงูสวัด คือทุกคนที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคงูสวัด แต่ความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ อาการแทรกซ้อนของโรคงูสวัด คือ เกิดแผลเป็นเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่แผล ถ้าเป็นบริเวณตาอาจทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็น อาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นบ่อยคือ อาการปวดเจ็บแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทภายหลังการเป็นโรคงูสวัด (postherpetic neuralgia) ผู้ป่วยอาจมีอาการเป็นสัปดาห์หรือหลายเดือน ซึ่งพบบ่อยและรุนแรงขึ้น ในผู้ที่มีอายุมากขึ้น โดยอาการปวดที่เกิดขึ้นอาจปวดเล็กน้อยจนถึงปวดรุนแรงจนทำให้ผู้สูงอายุทรมานจากการปวดจนไม่สามารถอยู่อย่างปกติได้ สำหรับการป้องกันโรคงูสวัด ปัจจุบันมีการใช้วัคซีนในการป้องกันโรคงูสวัด โดยมีข้อบ่งใช้ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ซึ่งพบว่าวัคซีนสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคงูสวัด และป้องกันการเกิดอาการเจ็บแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทในผู้ป่วยที่เป็นโรคงูสวัดได้ การฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัดเริ่มให้ได้ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยฉีดเพียงเข็มเดียว และยังไม่มีความจำเป็นต้องฉีดกระตุ้น

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร?

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้

 • เคยเป็นโรคไข้สุกใสมาก่อน
 • มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
 • มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง
 • มีความเครียดทางอารมณ์

แพ็คเกจนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง?

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม ราคา 5,500 บาท

หมายเหตุ (ข้อยกเว้น และคำแนะนำเพิ่มเติม)

 • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ฉีด 1 เข็ม สามารถป้องกันได้มากกว่า 10 ปี
 • ลดอาการงูสวัดได้ถึงร้อยละ 51.3
 • ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนทุกครั้ง
 • บริการที่ศูนย์อายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น 1  หรือศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 3

วิธีการใช้บริการคูปองแพ็คเกจ

 • เมื่อลูกค้าซื้อคูปองแล้ว เราจะส่งคูปองให้ทาง LINE ‘@honestdocs’
 • กรุณาจองก่อนล่วงหน้าผ่าน @honestdocs  โดยเราจะโทรจองคิวกับโรงพยาบาลสำหรับการตรวจให้  (หากผู้ป่วยต้องการเลื่อนนัด สามารถแจ้งกับทาง โรงพยาบาลได้โดยตรง)
 • ในวันที่ใช้บริการ ลูกค้าสามารถโชว์คูปองในมือถือหรือพิมพ์คูปองไปก็ได้
 • ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองนี้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น 
 • ชื่อที่ระบุในคูปองต้องตรงกับผู้มาใช้บริการ แต่สามารถซื้อแล้วระบุชื่อผู้รับท่านอื่น เพื่อมอบเป็นของขวัญได้

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

โรงพยาบาลพญาไท 1

ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้ย 3 364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ ทุกวัน 08.00-15.00 แผนที่ https://goo.gl/maps/igmWeTESqwHyhNRs6

ศูนย์อายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ ทุกวัน 06.00-20.00 แผนที่ https://goo.gl/maps/igmWeTESqwHyhNRs6

คำถามที่พบบ่อย

หากยังมีอาการของงูสวัดอยู่สามารถฉีดได้เลยไหม

ตอบ   ไม่ได้ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนจนกว่าจะหาย

เคยเป็นงูสวัดมาก่อนและเข้ารับการรักษาแล้ว จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันอีกหรือไม่

ตอบ   จำเป็น แต่ต้องเว้นระยะเวลาให้หายประมาณ 1 ปี ก่อนจึงจะเข้ามาฉีดได้

ผู้ที่อายุไม่ถึง 50 ปี สามารถฉีดวัคซีนงูสวัดได้หรือไม่

ตอบ   สามารถฉีดได้แต่ไม่จำเป็นมากนัก เนื่องจากว่าปกติแล้วผู้ที่อายุไม่ถึง 50 จะมีภูมิคุ้มกันเชื้องูสวัดอยู่แล้ว


ดูโปรแกรม ฉีดวัคซีนงูสวัด อื่นเพิ่ม
วัคซีนสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคงูสวัด และป้องกันการเกิดอาการเจ็บแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทในผู้ป่วยที่เป็นโรคงูสวัดได้ การฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัดเริ่มให้ได้ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยฉีดเพียงเข็มเดียว และยังไม่มีความจำเป็นต้องฉีดกระตุ้น | "ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคานี้รวมค่าบริการรพ.และค่าแพทย์แล้ว"
ราคาปกติ: THB 6,000.00
รับเงินคืน: 15% (THB 900.00)
คุณจ่าย: THB 5,100.00
ฉีดวัคซีนงูสวัดเพียงครั้งเดียว สำหรับผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถป้องกันได้มากกว่า 10 ปี | "ราคานี้ไม่รวมค่าบริการ รพ. 240 บาท ค่าแพทย์ 500 บาท
ราคาปกติ: THB 6,530.00
รับเงินคืน: 15% (THB 979.50)
คุณจ่าย: THB 5,550.50

ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติมจาก
ภาษีเจริญ I ตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 15 รายการ | ราคานี้ไม่รวม 1)ค่ายา 2)และค่ารักษาอื่นๆ I แต่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว I ไม่จำกัดสิทธิในการซื้อ
ราคาปกติ: THB 15,500.00
ภาษีเจริญ I ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น 10 รายการ | ราคานี้ไม่รวม 1)ค่ายา 2)และค่ารักษาอื่นๆ I แต่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว I ไม่จำกัดสิทธิในการซื้อ
ราคาปกติ: THB 2,500.00
รับเงินคืน: 15% (THB 375.00)
คุณจ่าย: THB 2,125.00
ภาษีเจริญ I ตรวจสุขภาพหัวใจ (EST) 21 รายการ | ราคานี้ไม่รวม 1)ค่ายา 2)และค่ารักษาอื่นๆ I แต่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว I ไม่จำกัดสิทธิในการซื้อ
ราคาปกติ: THB 7,000.00สอบถามเพิ่มเติมง่ายๆ แค่เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน LINE