ซิฟิลิส (Syphilis)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 10, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 443,120 คน

ความหมาย

เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted diseases)

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการสัมผัสกับเยื่อเมือกหรือรอยโรคที่ผิวหนัง ส่วนน้อยเป็นการได้รับเชื้อโดยอุบัติเหตุ การได้รับเลือดเมื่อเลือดอยู่ในที่ 4 องศาเซลเซียส ได้ 24 ชั่วโมง การถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ เชื้อมีระยะฟักตัว 10 – 90 วัน (เฉลี่ย 3 สัปดาห์) จึงจะพบเชื้อในเลือด

อาการ

อาการแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ผู้ป่วยจะมีตุ่มสีแดงคล้ำเกิดขึ้นบริเวณที่ได้รับเชื้อ ต่อมาจะแตกออกกลายเป็นแผลขอบแข็ง ไม่เจ็บปวดและไม่เจ็บหรือแสบเมื่อสัมผัสถูกหรือถูกสบู่ แผลจะหายได้เองภายใน 1 - 8 สัปดาห์ อาจมีต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโต แข็งแต่ไม่เจ็บ กรณีที่ไม่ได้รับการรักษาจะเข้าสู่ระยะที่ 2

ระยะที่ 2 ประมาณ 2 – 6 สัปดาห์จากเริ่มมีอาการระยะที่ 1 ผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติของผิวหนังและเยื่อเมือก โดยเป็นผื่นแบบ Maculopapularlesion ขึ้นตามตัวและที่ฝ่ามือฝ่าเท้า มีแผลในคอหรือลิ้น คออักเสบ อาจมีผมร่วงเป็นกระจุก และอาการทางระบบอื่นๆ (พบร้อยละ 10) เช่น มีไข้ รู้สึกไม่สบาย น้ำหนักลด ปวดกระดูกและข้อ ต่อมน้ำเหลืองโต ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาการจะค่อยๆ หายไปใน 4 – 10 สัปดาห์ หากไม่ได้รักษาอาจเกิดการกลับเป็นซ้ำได้ จากนั้นจะเข้าสู่ระยะแฝง (Latent stage) ซึ่งผู้ป่วยจะไม่มีอาการนานเป็นปีๆ

โฆษณาจาก HonestDocs
ดีลสุขภาพเเละความงามลดสูงสุด 30%

18-25 มีนาคมนี้เท่านั้น ลด 30% ให้เราดูเเลคุณ

Internalad

ระยะที่ 3 หรือ Late syphilis จะเกิดภายใน 3 – 30 ปี จากระยะที่ 2 ผู้ป่วยจะมีอาการแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบประสาท

การวินิจฉัยโรค

จากประวัติเคยมีการสัมผัสหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากลักษณะอาการและอาการแสดงทางคลินิกดังกล่าวข้างต้น จากการตรวจร่างกายจะพบหงอนไก่ (Condyloma lata) ที่บริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนักและพบแผ่นเมือก (Mucous patch) ในเยื่อบุช่องคลอด อวัยวะเพศ

การเจาะน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยที่ติดเชื้อในสมองจะพบว่ามีจำนวนเม็ดเลือดขาวและโปรตีนเพิ่มขึ้นและการทดสอบว่ามีการติดเชื้อซิฟิลิสหรือไม่ เช่น Venereal disease research laboratory (VDRL) และ Rapid plasma regain (RPR) ให้ผลบวก การเจาะตรวจ น้ำไขสันหลังในกรณีที่ต้องการวินิจฉัยโรค Neurosyphilis, Tertiary disease หรือสงสัยว่ารักษาไม่ได้ผล หรือผลการตรวจ Serum RPR หรือ VDRL titer >1: 32 หรือเป็นซิฟิลิสในผู้ป่วย HIV และตรวจในกรณีที่ต้องการติดตามผลการรักษา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลักษณะหนองจากท่อปัสสาวะ ตกขาว หนองจากฝี น้ำเหลืองจากแผล หรือตำแหน่งอื่น ที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ

โดยนำสารคัดหลั่งจากรอยโรคมาย้อมสีซึ่งจะพบสิ่งผิดปกติของเซลล์หรือพบเม็ดเลือดขาวหรือติดสีต่างๆ ที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อ และนำมาเพาะแยกเชื้อ โดยเพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อหรือเซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับเชื้อชนิดต่างๆ และตรวจทางน้ำเหลืองซึ่งเป็นการทดสอบแอนติเจนและแอนติบอดีของเชื้อ นอกจากนี้ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการตรวจกรองสำหรับเชื้อซิฟิลิสด้วย การถ่ายภาพรังสีทรวงอก การตรวจ Arch of aorta คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ใช้วินิจฉัย Latent หรือ Late syphilis

การรักษา 

ให้ยาต้านจุลชีพ การรักษาซิฟิลิสในระยะแรก (Early syphilis) จะให้ยา Benzathine penicillin G 2.4 ล้านยูนิต (MU) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) Doxycycline 100 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 2 ครั้ง 2 สัปดาห์ หรือ Erythromycin 500 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 4 ครั้ง 2 สัปดาห์ หรือ Tetracycline 500 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 4 ครั้ง 2 สัปดาห์ หรือ Ceftriaxone 125 มิลลิกรัม ฉีดทางกล้ามเนื้อวันละครั้ง 10 วัน หรือ 250 มิลลิกรัม ฉีดทางกล้ามเนื้อวันเว้นวัน 5 ครั้ง หรือ 1 กรัม ฉีดทางกล้ามเนื้อวันเว้นวัน 4 ครั้ง

การรักษาซิฟิลิสในระยะปลาย (Late syphilis) จะให้ยา Benzathine penicillin G 2.4 ล้านยูนิต (MU) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) สัปดาห์ละครั้ง 3 สัปดาห์ หรือ Penicillin G 2.4 ล้านยูนิต (MU) ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ (IV) ทุก 4 ชั่วโมง 10 – 14 วัน หรือ Doxycycline 100 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 2 ครั้ง 4 สัปดาห์ หรือ Tetracycline 500 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 4 ครั้ง 4 สัปดาห์

การรักษาซิฟิลิสประสาทหรือมีการติดเชื้อที่ระบบประสาทส่วนกลาง จะให้ยา Procaine Penicillin G 2.4 ล้านยูนิต (MU) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) ฉีดวันละครั้งหรือ Probenecid 500 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 4 ครั้ง 10-14 วัน

การรักษาซิฟิลิสแต่กำเนิด จะรักษาด้วย Penicillin G 50,000 ยูนิต/กิโลกรัม IV ทุก 12 ชั่วโมง 1 สัปดาห์ หรือ 50,000 ยูนิต/กิโลกรัม IV ทุก 8 ชั่วโมง 10-14 วัน Procaine Penicillin G 50,000 ยูนิต/กิโลกรัม IM วันละครั้ง 10-14 วัน

การพยาบาล

ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ร่วมกับการประคับประคองด้านจิตใจทั้งในระยะการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค วิธีการป้องกันการติดโรคซ้ำ ดูแลผู้ป่วยเพื่อลดความเจ็บปวด โดยให้รับประทานยาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะวินะตามแผนการรักษา ประคบแผลด้วยน้ำเกลือ ดูแลให้พักผ่อนให้เพียงพอ และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เน้นเกี่ยวกับการทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ การรับประทานยาให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่แพทย์สั่ง การมาตรวจตามนัด

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
บทความต่อไป
เริมที่อวัยวะสืบพันธุ์
เริมที่อวัยวะสืบพันธุ์

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่