ภาวะอักเสบของอุ้งเชิงกราน (Pelvic inflammatory disease; PID)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 10, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ความหมาย

เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted diseases)

สาเหตุ

เกิดจากการติดเชื้อจุลชีพที่อาศัยอยู่ในช่องคลอดหรือปากมดลูกเดินทางขึ้นไปยังท่อนำไข่ เชื้อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ คือ Neisseria gonorrhoeae. Chlamydia trachomatis เชื้ออื่นที่อาจพบ ได้แก่ Mycoplasma hominis, Ureaphasma urealyticum, Enteric gram-negative bacilli และเชื้อ Anaerobic bactecia  อื่น ๆ โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นการติดเชื้อมากกว่า 1 ชนิด

อาการ

มีไข้ ปวดอุ้งเชิงกราน ปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ มีตกขาวหรือรอบเดือนผิดปกติ ปวดและกดเจ็บบริเวณท้องน้อย มี Adnexal and cervical motion tendemess อาการอาจเป็นเล็กน้อยหรือลุกลามจนเป็น Pelvic peritonitis, Penthepatitis และ Tubo-ovarian abscess ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาในระยะต่อมาอาจเกิดอาการปวดเรื้อรัง เป็นหมัน และเกิด Ectopic pregnancy

การวินิจฉัยโรค

จากประวัติเคยมีการสัมผัสหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และจากลักษณะอาการและอาการแสดงทางคลินิก จากการตรวจร่างกาย เช่น ตรวจบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อหารอยโรคหรือภาวะแทรกซ้อน จากการส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลักษณะหนองจากท่อปัสสาวะ ตกขาว หนองจากฝี น้ำเหลืองจากแผล หรือตำแหน่งอื่นที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ โดยนำสารคัดหลั่งจากรอยโรคมาย้อมสีซึ่งจะพบสิ่งผิดปกติของเซลล์หรือพบเม็ดเลือดขาวหรือติดสีต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อ และนำมาเพาะแยกเชื้อ โดยเฉพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อหรือเซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับเชื้อชนิดต่าง ๆ และตรวจทางน้ำเหลืองซึ่งเป็นการทดสอบแอนติเจนและแอนติบอดีของเชื้อ นอกจากนี้ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการตรวจกรองสำหรับเชื้อซิฟิลิสด้วย

การรักษา

กรณีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ให้ Cefoxitin ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 2 กรัมทุก 6 ชั่วโมง จนกระทั่งผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น จากนั้นให้รับประทาน Doxycycline 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง จนครบ 14 วัน หรือให้ Clindamycin ฉีดเข้าหลอดเลือดดำครั้งละ 900 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง ร่วมกับ Gentamycin 1.5-2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 8 ชั่วโมง จนกระทั่งผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ตามด้วย Doxycycline รับประทาน 100 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งจนครบ 14 วัน

กรณีผู้ป่วยอยู่นอกโรงพยาบาล

ให้ Cefoxitin ฉีดเข้ากล้าม 2 กรัมครั้งเดียว หรือ Cefotetan ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 2 กรัมครั้งเดียว ร่วมกับ Probenecid รับประทาน 1 กรัมครั้งเดียว ร่วมกับ Doxycycline รับประทาน 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง จนครบ 14 วัน หรือให้ Ceftriaxone ฉีดเข้ากล้าม 250 มิลลิกรัมครั้งเดียว ร่วมกับรับประทาน Doxycycline 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง จนครบ 14 วัน หรือให้ Ofloxzcin รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัม ร่วมกับ Metronidazole รับประทาน 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือ Clindamycin รับประทาน 450 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง นาน 10-14 วัน หรือ Clindamycin ฉีดเข้าหลอดเลือดดำครั้งละ 900 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง ร่วมกับ Gentamycin 1.5-2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 8 ชั่วโมง จนกระทั่งผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ตามด้วย Doxycycline รับประทาน 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง จนครบ 14 วัน

การพยาบาล

ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ร่วมกับการประคับประคองด้านจิตใจทั้งในระยะการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค วิธีการป้องกันการติดโรคซ้ำ ดูแลผู้ป่วยเพื่อลดความเจ็บปวด โดยให้รับประทานยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา ประคบแผลด้วยน้ำเกลือ ดูแลให้พักผ่อนให้เพียงพอ และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เน้นเกี่ยวกับการทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ การรับประทานยาให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่แพทย์สั่ง การมาตรวจตามนัด

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่