หนองในเทียม (Nongonococcal urethritis)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 10, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ความหมาย

เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted diseases)

สาเหตุ

ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ Chlamydia trachomatis หรือ Ureaplasma urealyticum ส่วนน้อยเกิดจากเชื้อ Trichomonas vaginalis, Candida sp., Herpes simplex virus, Gardnerelle vaginalis, Mycoplasma genitalium หลอดปัสสาวะตีบมีรอยโรคในหลอดปัสสาวะ หรือไม่ทราบสาเหตุ เชื้อที่ระยะฟักตัวนานประมาณ 1-3 สัปดาห์ เชื้อทำให้เกิดการอักเสบของรูเปิดของหลอดปัสสาวะ ผู้ป่วยร้อยละ 30-40 จะไม่มีอาการ หากมีอาการจะไม่รุนแรงเท่ากับหนองในแท้

ผู้ชายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน คือ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ท่อนำเชื้อส่วนต้นอักเสบ ต่อมลูกหมากอักเสบ ในผู้หญิงทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ช่องคลอดอักเสบ ปีกมดลูกอักเสบ เยื่อบุภายในโพรงมดลูกอักเสบ ต่อมบาโทลินอักเสบ และอุ้งเชิงกรานอักเสบ ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง คือ Reiter’s syndrome

อาการ

ผู้ป่วยชาย มีมูกใสหรือขุ่นไหลออกทางหลอดปัสสาวะ เป็นมากตอนเช้า ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย ตรวจร่างกายจะพบรูเปิดหลอดปัสสาวะบวมแดง

ผู้ป่วยหญิง มีอาการปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย ตกขาวผิดปกติ ปวดหน่วงหัวหน่าว เหมือนการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง เมื่อตรวจช่องคลอดจะพบมีลักษณะเป็นขุย

การวินิจฉัยโรค

จากประวัติเคยมีการสัมผัสหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และจากลักษณะอาการและอาการแสดงทางคลินิก จากการตรวจร่างกาย เช่น ตรวจบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อหารอยโรคหรือภาวะแทรกซ้อน จากการส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลักษณะหนองจากท่อปัสสาวะ ตกขาว หนองจากฝี น้ำเหลืองจากแผล หรือตำแหน่งอื่นที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ โดยนำสารคัดหลั่งจากรอยโรคมาย้อมสีซึ่งจะพบสิ่งผิดปกติของเซลล์หรือพบเม็ดเลือดขาวหรือติดสีต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อ และนำมาเพาะแยกเชื้อ โดยเฉพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อหรือเซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับเชื้อชนิดต่าง ๆ และตรวจทางน้ำเหลืองซึ่งเป็นการทดสอบแอนติเจนและแอนติบอดีของเชื้อ นอกจากนี้ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการตรวจกรองสำหรับเชื้อซิฟิลิสด้วย

การรักษา

โดยให้ยาต้านจุลชีพ เช่น Doxycycline, Azithromycin, Erythromycin, Ofloxacin, Amoxicillin, Metronidazole เป็นต้น ติดตามผลการรักษา โดยตรวจเพาะเชื้อซ้ำในอีก 3 เดือนหลังรักษาเสร็จสิ้น และการป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิด โดยให้ Erythromycin 0.5% หรือ Tetracycline 1% หยอดตาเด็ก หากเด็กติดเชื้อให้การรักษาด้วย Erythromycin 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้รับประทานวันละ 4 ครั้ง นาน 10-14 วัน

การพยาบาล

ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ร่วมกับการประคับประคองด้านจิตใจทั้งในระยะการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค วิธีการป้องกันการติดโรคซ้ำ ดูแลผู้ป่วยเพื่อลดความเจ็บปวด โดยให้รับประทานยากแก้ปวดและยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาประคบแผลด้วยน้ำเกลือ ดูแลให้พักผ่อนให้เพียงพอ และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เน้นเกี่ยวกับการทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ การรับประทานยาให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่แพทย์สั่ง การมาตรวจตามนัด

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่