โรคหนองในแท้ (Gonorrhea)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ก.พ. 10, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที

ความหมาย

เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted diseases) ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบของเยื้อบุผนังของหลอดปัสสาวะหรือเยื่อเมือกของช่องคลอดและปากมดลูก (นอกจากนี้ยังอาจเป็นที่ตา คอ หรือทวารหนักได้) เชื้อมีระยะฟักตัว 1-14 วัน ผู้ป่วยร้อยละ 30-45 มักมีหนองในเทียมร่วมอยู่ด้วย

ในกรณีที่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนในชาย เช่น ท่อนำเชื้อส่วนต้นอักเสบ (Epididymitis) ถุงเก็บน้ำเชื้อสุจิอักเสบ (Seminal vesiculitis) ต่อมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis) ท่อปัสสาวะตีบ เป็นต้น

เกิดภาวะแทรกซ้อนในหญิง เช่น อุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease) ปีกมดลูกอักเสบ (Salpingitis) เยื้อบุภายในโพรงมดลูกอักเสบ (Endometritis) เป็นฝีที่ต่อมเมือกใต้ผิวหนังปากช่องคลอดหรือมีฝีที่ต่อมบาร์โทลิน (Bartholin abscess)

สาเหตุ

มีสาเหตุจากเชื้อ Neisseria gonorrhoeae

อาการ

ผู้ป่วยชาย มีอาการปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย มีหนองขุ่นขาวไหล มักเกิดภายใน 1-7 วัน หลังจากได้รับเชื้ออาการจะค่อยๆ หายไปเองภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งผู้ป่วยจะเป็นพาหะนำเชื้อซึ่งไม่มีอาการ เมื่อตรวจร่างกายจะพบรูเปิดหลอดปัสสาวะบวมแดง

ผู้ป่วยหญิง มีอาการปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย ตกขาวผิดปกติ อาจมีเลือดออกผิดปกติ ปวดท้องน้อย มักเกิดภายใน 10 วันหลังจากได้รับเชื้อเมื่อตรวจช่องคลอดจะพบมีลักษณะแดง

การวินิจฉัยโรค

จากอาการ มีประวัติการสัมผัสหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และลักษณะอาการและอาการแสดงทางคลินิกดังกล่าวแล้วข้างต้น การตรวจร่างกาย เช่น ตรวจบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อหารอยโรคหรือภาวะแทรกซ้อนและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลักษณะหนองจากท่อปัสสาวะ ตกขาว หนองจากฝี น้ำเหลืองจากแผล หรือ ตำแหน่งอื่นที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ โดยนำสารคัดหลั่งจากรอยโรคมาย้อมสีซึ่งจะพบสิ่งผิดปกติของเซลล์หรือพบเม็ดเลือดขาวหรือติดสีต่าง ที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อและนำมาเพาะแยกเชื้อโดยเพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อหรือเซลล์เพาะเลี้ยงสำหรับเชื้อชนิดต่างๆ และตรวจทานน้ำเหลืองซึ่งเป็นการทดสอบแอนติเจนและแอนติบอดีของเชื้อ นอกจากนี้ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการตรวจกรองสำหรับเชื้อซิฟิลิสด้วย

การรักษา

โดยให้ยาต้านจุลชีพ เช่น Ceftriaxone, Cefixime, Cefotaxime, Ciprofloxacin, Ofloxacin, Norfloxacin เป็นต้น ติดตามผลการรักษา โดยตรวจเพาะเชื้อซ้ำ 4-7 วันหลังรักษาเสร็จสิ้น และตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา หากไม่ได้ผลการรักษาต้องเพาะเชื้อ (Culture and sensitivity test) ก่อนให้การรักษาใหม่และการป้องกันการติดเชื้อที่ตาในทารกแรกเกิด โดยให้ Silver nitrate 1% Tetracycline 1% หรือ Erythromycin 0.5% หยอดตาเด็ก หากเด็กติดเชื้อให้การรักษาด้วย Ceftriaxone ขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฉีดเข้ากล้ามหรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำวันละครั้ง นาน 7 วัน

การพยาบาล

ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ร่วมกับการประคับประคองด้านจิตใจทั้งในระยะการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค วิธีการป้องกันการติดโรคซ้ำ ดูแลผู้ป่วยเพื่อลดความเจ็บปวด โดยให้รับประทานยาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาประคบแผลด้วยน้ำเกลือ ดูแลให้พักผ่อนให้เพียงพอ และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เน้นเกี่ยวกับการทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ การรับประทานยาให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่แพทย์สั่ง การมาตรวจตามนัด

ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่