Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การผ่าตัด

การผ่าตัดแปลงเพศและความสุข

ผู้คนมีความสุขมากขึ้นหลังการผ่าตัดแปลงเพศ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 924,527 คน

การผ่าตัดแปลงเพศและความสุข

ผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศตั้งใจที่จะเปลี่ยนจากชายเป็นหญิงโดยทั่วไปนั้นมีความสุขดี โดยมีจำนวน 96% ที่ต้องการผ่าตัดศัลยกรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ถึงแม้ว่าจะมีหลายการศึกษาเกี่ยวกับผลของการผ่าตัดแปลงเพศ แต่มีเพียงการศึกษาไม่กี่ชิ้นที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกา แต่ทางยุโรปได้ทำงานวิจัยที่เจาะลึกด้านความพอใจหลังการผ่าตัดแปลงเพศโดยเฉพาะ

แม้ว่างานวิจัยในหัวข้อนี้จะทำออกมาดีเพียงใด แต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดใหญ่ ๆ บางประการ

ข้อจำกัดแรกคือจำนวนผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีจำนวนน้อย (small sample sizes) อย่างไรก็ตาม เราต้องระลึกไว้เสมอว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างแม้จะเป็นเพียงไม่กี่ร้อยคนก็สามารถให้ผลที่มีนัยสำคัญทางสถิติได้ ยิ่งไปกว่านั้น จำนวนคนข้ามเพศทั่วโลกนั้นมีน้อย โดยที่มีการประมาณเพียงแค่ครั้งเดียวว่าอย่างมากที่สุดคือมีผู้หญิงข้ามเพศ 11,900 คน และมีผู้ชายข้ามเพศ 30,400 คน

ข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง SRS คืออคติที่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง (sampling bias) เช่น นักวิจัยแจกแบบสอบถาม และบางครั้งมีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วเท่านั้นที่ตอบแบบสอบถาม

 

 

มีงานวิจัยจำนวนมากที่ชี้แนะว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงจำนวนมากที่พอใจกับการผ่าตัด และตามที่ได้กล่าวไปแล้ว หลายรายอยากได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติม ยิ่งไปกว่านั้น ส่วนใหญ่ของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดยังถึงจุดสุดยอดได้อีกด้วย

ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของการค้นพบซึ่งอ้างอิงจากตัวอย่างของงานวิจัยเกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง

-มากกว่า 90 % ของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศกล่าวว่ามีความพึงพอใจกับการผ่าตัด  

-คนส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-78% ของผู้เข้าร่วมวิจัยพึงพอใจกับรูปลักษณ์ของอวัยวะเพศใหม่

-ระหว่าง 56-85% ของผู้เข้าร่วมมีความสุขดีกับการใช้งานอวัยวะเพศใหม่

-ประมาณ 82% ของผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถไปถึงจุดสุดยอดได้ระหว่างการช่วยตนเองและการมีเพศสัมพันธ์

-การถึงจุดสุดยอดนั้นแตกต่างออกไปหลังการผ่าตัดหากกล่าวในรายละเอียด การถึงจุดสุดยอดจะสั้นกว่าและรุนแรงกว่าในผู้ที่แปลงเพศจากชายเป็นหญิง

-หลายรายมีกิจกรรมทางเพศเพิ่มขึ้นหลังการผ่าตัด รวมถึงการร่วมเพศโดยการสอดใส่ทางช่องคลอด

-บางคนที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศมีความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด

-ผู้วิจัยชี้แนะให้ผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศได้รับการสนับสนุนทางด้านจิตใจหลังการผ่าตัด

 

 จากแง่มุมของการรักษาทางการแพทย์ การค้นพบดังกล่าวทำให้มีกำลังใจเพิ่มขึ้น ฉันมีความเห็นที่ต่างจากคนอื่นว่าการผ่าตัดอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องทางเพศมักล้มเหลวในการกระตุ้นระดับความพอใจที่สูงขนาดนี้ ยังไม่ต้องกล่าวถึงความต้องการที่จะได้รับการผ่าตัดอีก ความสำเร็จของการผ่าตัดแปลงเพศเป็นรางวัลอย่างแท้จริงของความก้าวหน้าทางศัลยกรรมพลาสติก

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความก้าวหน้าของการผ่าตัดแปลงเพศเพียงใด แต่ก็ยังขาดการสนับสนุนทางด้านจิตใจอย่างเป็นระบบสำหรับประชากรกลุ่มนี้ ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา เราไม่เพียงแต่จะล้มเหลวในการสนับสนุนทุนวิจัย แต่ยังล้มเหลวในการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือและพึ่งพาได้เพื่อให้เกิดการรักษาดังกล่าว

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นในการรับรู้ของชาวอเมริกันคือ การทำให้เกิดการสนับสนุนและเข้าใจปัญหาของบุคคลข้ามเพศ ชาวอเมริกันหลายรายไม่เข้าใจว่าผู้ที่ต้องการผ่าตัดแปลงเพศและการรักษาด้วยฮอร์โมนต้องการมันเช่นกัน

บรูซ เจนเนอร์ เป็นคนโชคดีที่สามารถรับค่าใช้จ่ายไหว โชคไม่ดีที่ไม่ใช่ทุกคนมีเงินมากพอที่จะผ่านกระบวนการผ่าตัดแปลงเพศได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักทำที่ต่างประเทศ ถึงแม้ว่าคุณอยากจะหาเงินให้มากเพียงพอเพื่อบินไปกรุงเทพหรือยุโรปเพื่อการผ่าตัดดังกล่าว แต่ก็จะมีเงินเหลืออยู่เพียงน้อยนิดสำหรับการตรวจติดตาม รวมทั้งการดูแลและติดตามในเรื่องของสุขภาพจิต นั่นแหละ เริ่มมองเห็นปัญหาหรือยังข้อสังเกต: ในเวลาที่บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ แคธิลีน เจนเนอร์ ยังไม่ได้ประกาศให้โลกรับรู้ถึงชื่อของเธอหรือความต้องการที่จะใช้คำสรรพนามแบบผู้หญิง

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล
ดูในแอป