การผ่าตัด

การผ่าตัดแปลงเพศและความสุข

ผู้คนมีความสุขมากขึ้นหลังการผ่าตัดแปลงเพศ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
การผ่าตัดแปลงเพศและความสุข

ผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศตั้งใจที่จะเปลี่ยนจากชายเป็นหญิงโดยทั่วไปนั้นมีความสุขดี โดยมีจำนวน 96% ที่ต้องการผ่าตัดศัลยกรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ถึงแม้ว่าจะมีหลายการศึกษาเกี่ยวกับผลของการผ่าตัดแปลงเพศ แต่มีเพียงการศึกษาไม่กี่ชิ้นที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกา แต่ทางยุโรปได้ทำงานวิจัยที่เจาะลึกด้านความพอใจหลังการผ่าตัดแปลงเพศโดยเฉพาะ

แม้ว่างานวิจัยในหัวข้อนี้จะทำออกมาดีเพียงใด แต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดใหญ่ ๆ บางประการ

ข้อจำกัดแรกคือจำนวนผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีจำนวนน้อย (small sample sizes) อย่างไรก็ตาม เราต้องระลึกไว้เสมอว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างแม้จะเป็นเพียงไม่กี่ร้อยคนก็สามารถให้ผลที่มีนัยสำคัญทางสถิติได้ ยิ่งไปกว่านั้น จำนวนคนข้ามเพศทั่วโลกนั้นมีน้อย โดยที่มีการประมาณเพียงแค่ครั้งเดียวว่าอย่างมากที่สุดคือมีผู้หญิงข้ามเพศ 11,900 คน และมีผู้ชายข้ามเพศ 30,400 คน

ข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง SRS คืออคติที่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง (sampling bias) เช่น นักวิจัยแจกแบบสอบถาม และบางครั้งมีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วเท่านั้นที่ตอบแบบสอบถาม

 

 

มีงานวิจัยจำนวนมากที่ชี้แนะว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงจำนวนมากที่พอใจกับการผ่าตัด และตามที่ได้กล่าวไปแล้ว หลายรายอยากได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติม ยิ่งไปกว่านั้น ส่วนใหญ่ของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดยังถึงจุดสุดยอดได้อีกด้วย

ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของการค้นพบซึ่งอ้างอิงจากตัวอย่างของงานวิจัยเกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง

-มากกว่า 90 % ของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศกล่าวว่ามีความพึงพอใจกับการผ่าตัด  

-คนส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-78% ของผู้เข้าร่วมวิจัยพึงพอใจกับรูปลักษณ์ของอวัยวะเพศใหม่

-ระหว่าง 56-85% ของผู้เข้าร่วมมีความสุขดีกับการใช้งานอวัยวะเพศใหม่

-ประมาณ 82% ของผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถไปถึงจุดสุดยอดได้ระหว่างการช่วยตนเองและการมีเพศสัมพันธ์

-การถึงจุดสุดยอดนั้นแตกต่างออกไปหลังการผ่าตัดหากกล่าวในรายละเอียด การถึงจุดสุดยอดจะสั้นกว่าและรุนแรงกว่าในผู้ที่แปลงเพศจากชายเป็นหญิง

-หลายรายมีกิจกรรมทางเพศเพิ่มขึ้นหลังการผ่าตัด รวมถึงการร่วมเพศโดยการสอดใส่ทางช่องคลอด

-บางคนที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศมีความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด

-ผู้วิจัยชี้แนะให้ผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศได้รับการสนับสนุนทางด้านจิตใจหลังการผ่าตัด

 

 จากแง่มุมของการรักษาทางการแพทย์ การค้นพบดังกล่าวทำให้มีกำลังใจเพิ่มขึ้น ฉันมีความเห็นที่ต่างจากคนอื่นว่าการผ่าตัดอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องทางเพศมักล้มเหลวในการกระตุ้นระดับความพอใจที่สูงขนาดนี้ ยังไม่ต้องกล่าวถึงความต้องการที่จะได้รับการผ่าตัดอีก ความสำเร็จของการผ่าตัดแปลงเพศเป็นรางวัลอย่างแท้จริงของความก้าวหน้าทางศัลยกรรมพลาสติก

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความก้าวหน้าของการผ่าตัดแปลงเพศเพียงใด แต่ก็ยังขาดการสนับสนุนทางด้านจิตใจอย่างเป็นระบบสำหรับประชากรกลุ่มนี้ ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา เราไม่เพียงแต่จะล้มเหลวในการสนับสนุนทุนวิจัย แต่ยังล้มเหลวในการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือและพึ่งพาได้เพื่อให้เกิดการรักษาดังกล่าว

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นในการรับรู้ของชาวอเมริกันคือ การทำให้เกิดการสนับสนุนและเข้าใจปัญหาของบุคคลข้ามเพศ ชาวอเมริกันหลายรายไม่เข้าใจว่าผู้ที่ต้องการผ่าตัดแปลงเพศและการรักษาด้วยฮอร์โมนต้องการมันเช่นกัน

บรูซ เจนเนอร์ เป็นคนโชคดีที่สามารถรับค่าใช้จ่ายไหว โชคไม่ดีที่ไม่ใช่ทุกคนมีเงินมากพอที่จะผ่านกระบวนการผ่าตัดแปลงเพศได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักทำที่ต่างประเทศ ถึงแม้ว่าคุณอยากจะหาเงินให้มากเพียงพอเพื่อบินไปกรุงเทพหรือยุโรปเพื่อการผ่าตัดดังกล่าว แต่ก็จะมีเงินเหลืออยู่เพียงน้อยนิดสำหรับการตรวจติดตาม รวมทั้งการดูแลและติดตามในเรื่องของสุขภาพจิต นั่นแหละ เริ่มมองเห็นปัญหาหรือยังข้อสังเกต: ในเวลาที่บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ แคธิลีน เจนเนอร์ ยังไม่ได้ประกาศให้โลกรับรู้ถึงชื่อของเธอหรือความต้องการที่จะใช้คำสรรพนามแบบผู้หญิง

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่