ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการเลือกลำดับ

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการเลือกลำดับ

ผู้ที่มีความประสงค์จะทราบคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของผู้ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ในรอบที่ 1 ของแต่ละสถาบันเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลิกลำดับคณะฯ ขอให้ดูได้ที่ www9.si.mahidol.ac.th

และที่กล่าวมาข้างต้นคือประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา น้อง ๆ ท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.thนี้

ค่าสถิติการสอบวิชาเฉพาะปีการศึกษา 2559

คะแนน (เต็ม 100)

ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 3

รวม 300

สูงสุด

82.2222

72.5000

100.0000

244.0278

ต่ำสุด

2.2222

0.0000

0.0000

2.2222

เฉลี่ย

32.9007

44.6789

80.1563

157.6737

SD

10.3402

7.8818

15.9126

26.2960

 

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดและค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2558

คณะ/สถาบัน

สูงสุด

ต่ำสุด

เฉลี่ย

01 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

73.4340

63.5123

64.9630

02 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

84.0645

70.6258

75.3493

03 คณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่

69.1889

65.3311

66.9270

04 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

73.5113

64.6533

66.1785

05 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

65.5951

62.1906

62.9052

06 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

79.3039

68.0145

69.6878

07 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

84.6511

69.2878

74.1826

08 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี)

63.3040

59.3157

60.9985

09 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน)

61.3640

58.9281

59.8582

10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67.9473

63.4257

65.0292

11 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

67.7791

62.6390

64.1316

12 คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

69.5461

65.2906

66.6380

13 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)

74.7017

62.4890

64.2949

14 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)

67.7501

63.2752

64.9494

15 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

62.9639

57.8422

59.0644

16 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

80.2417

66.3651

69.8790

17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

72.3333

63.5829

65.2513

18 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

64.4561

60.8467

61.8945

19 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

62.4817

59.8978

60.8559

20 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

64.7368

62.4296

63.1025

21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

65.1379

61.9606

62.6696

22 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

65.3762

61.6451

62.6139

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่