ผู้ประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุข

กระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณทิต และหลักสูตรสัตวศาสตรบัณฑิต มีดังนี้

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
Istock 495639272 %281%29

9.1 ผู้มีคุณสมบัติตามที่ กสพท. กำหนด สมัครสอบ ชำระเงินเข้าสอบวิชาเฉพาะกับ กสพท. และสมัครสอบ ชำระเงิน และเข้าสอบวิชาสามัญ กับ สทศ. ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่กำหนด

9.2 ผู้สมัครที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 ต้องเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ตามข้อกำหนดของ สทศ.และต้องได้คะแนนรวม 5 กลุ่มสาระวิชา (ตามตารางในข้อ 8) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

9.3 กสพท. จะนำคะแนนสอบวิชาเฉพาะรวมกับคะแนนสอบวิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย สทศ. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ เพื่อตัดสินและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในคณะ/สถาบันที่ได้รับคัดเลือก

9.4 คณะ/สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตร-บัณฑิต หรือหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรสัตวแพทย-ศาสตร์บัณฑิตตามคณะ/สถาบันที่ได้รับคัดเลือก

9.5 เมื่อประกาศคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 แล้ว ผู้ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษา แม้จะสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพและ/หรือได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว

9.6 กสพท. ส่งชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไปเข้าร่วมกระบวนการClearing House

9.7 เมื่อได้รับรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์จากระบบ ClearingHouseแล้ว สอท. จะส่งไปตัดชื่อที่ระบบ Central Admissions ต่อไป

9.8 ผู้สมัครที่มีลักษณะตามข้อ 9.8.1-9.8.5 ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับคัดเลือก ถึงแม้ว่าจะได้รับการส่งเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษาของสถาบันนั้น ๆ หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้

9.8.1 ปฏิบัติไม่ครบขั้นตอนที่กำหนด

9.8.2 เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับที่อัพโหลด

9.8.3 ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศฯ

9.8.4 ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล

9.8.5 กรณีไม่สมควรอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 9.8.1-9.8.4 ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการ กสพท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "เป็นหมอไม่ยาก อยากเป็นหมอต้องทำอย่างไร" โดยอมรภัทร รัตนาพันธ์ จากสำนักพิมพ์ยิปซีกรุ๊ป

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่