Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
เซ็กส์อย่างถูกวิธี

รักปลอดภัย ห่างไกล โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,558,130 คน

รักปลอดภัย ห่างไกล โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คืออะไร

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือกลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนหึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ส่วนใหญ่ โดยการร่วมเพศ บางโรคอาจติดต่อกันโดยการสัมผัส  หรือการถ่ายทอดสู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ แบ่งตามลักษณะอากรดังนี้

 • แผล ได้แก่ ซิฟิลิส แผลริมอ่อน เริมอวัยวะเพศ
 • ฝี ได้แก่ กามโรคของต่อมและท่อน้ำาเหลือง หรือฝี มะม่วง แผลริมอ่อนที่มีภาวะแทรกซ้อน
 • หนอง ได้แก่ หนองใน  หนองในเทียม
 • อื่นๆ ได้แก่ หูดหงอนไก่  หูดข้าวสุก  พยาธิช่องคลอด  เชื้อราช่องคลอด  โลน  หิด

ผู้หญิงที่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ มีอาการไม่ชัดเจนกว่าจะรู้มักมีอาการรุนแรง และหรือมีภาวะแทรกซ้อน จึงควรรีบรับการรักษา

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
มัวกังวลทำไม ตรวจโรคทางเพศสัมพันธ์ให้สบายใจวันนี้

เลือกตรวจที่รพ.และคลินิคชั้นนำกว่า 20 ที่ ไม่ต้องเขิน แถมลดเพิ่ม 15% เลือกดูและสอบถามเราวันนี้

Istock 500358904

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ละโรคเป็นอย่างไร

โรคซิฟิลิส (SYPHILIS)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum

ระยะฟักตัว

ประมาณ 10-90 วัน

การติดต่อ

โดยการร่วมเพศ ,มารดาสู่ทารก

อาการ

เป็นแผลที่อวัยวะเพศ แผลไม่เจ็บ ขอบแผลแข็ง มีผื่นขึ้นตามตัว ผมร่วง อาการ สามารถลุกลามไปสู่หัวใจได้

โรคแผลริมอ่อน (CHANCROID)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Haemophilus ducryi

ระยะฟักตัว

ประมาณ  3-7 วัน

การติดต่อ

โดยการร่วมเพศ 

อาการ

เป็นตุ่มนูนและมีอาการเจ็บ หลังจาก นั้นจะมีแผลเล็กๆ ก้นแผลมีหนอง ขอบแผล นูนไม่เรียบ ไม่แข็ง ต่อมน้ำาเหลืองที่ขาหนีบ จะโต กดเจ็บ

โรคหนองใน (Gonorrhoea)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria gonorrhea 

ระยะฟักตัว

ประมาณ 3-5  วัน

การติดต่อ

โดยการร่วมเพศ 

อาการ

ในชายมีปัสสาวะแสบขัด หนองไหล จากท่อปัสสาวะ อาจมีฝีที่ปากท่อปัสสาวะได้ ในหญิงมักไม่มีอาการ บางรายอาจพบปัสสาวะ แสบขัด ตกขาว ไม่คันได้

โรคหนองในเทียม (CHLAMYDIA)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Chlamydia tracomatis

ระยะฟักตัว

ประมาณ 1-4 สัปดาห์

การติดต่อ

โดยการร่วมเพศ 

อาการ

ในชายมีแสบคันท่อปัสสาวะ ปัสสาวะ ขัด อาจมีมูกใสหรือขุ่น ในหญิงมักไม่มีอาการ

โรคเริม (HERPES) 

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัส Herpes simplex  virus 

ระยะฟักตัว

ประมาณ 4 - 7 วัน 

การติดต่อ

โดยการร่วมเพศ และสัมผัสทาง เพศกับผู้ป่วย 

อาการ

มีอาการแสบคันนำามาก่อนการเกิด ตุ่มน้ำาใสๆ ขึ้นกระจัดกระจายหรือเป็นกลุ่ม บริเวณอวัยวะเพศ

โรคหูดหงอนไก่ (GENITAL WARTS)  

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัส Human papil-loma  

ระยะฟักตัว

ประมาณ 3 เดือน

การติดต่อ

โดยการร่วมเพศ และสัมผัสทาง เพศกับผู้ป่วย 

อาการ

มีติ่งเนื้ออ่อนสีชมพูคล้ายหงอนไก่ ใน ชายมักพบใต้หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ หรือ รอบทวารหนัก ในหญิงมักพบที่ปากช่องคลอด ปากมดลูก ทวารหนัก

หูดข้าวสุก (Molluscum contagiosum)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อ Poxvirus  

ระยะฟักตัว

1 สัปดาห์ - 6 เดือน

การติดต่อ

โดยการสัมผัสใกล้ชิด หรือสัมผัส ทางเพศกับผู้ป่วย 

อาการ

มีตุ่ม ผิวเรียบ ขนาดเล็ก มีสีขาว เมื่อ สะกิดดูจะพบเนื้อหูดสีขาวๆ มักพบบริเวณหัว หน่าว อวัยวะเพศ โคนขาด้านใน

โรคพยาธิไตรโคโมนีเอซิส (TRICHOMONIASIS)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อโปรโตซัว trichomonas vaginalis

ระยะฟักตัว

ประมาณ 3-28 วัน

การติดต่อ

โดยการร่วมเพศ 

อาการ

ในหญิงมักมีตกขาวผิดปกติ สีเหลือง ออกเขียว มีกลิ่น เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ คัน แสบ ในชายมีอาการคล้ายหนองใน

เชื้อราในช่องคลอด (Vaginal candidiasis)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อรา Candida albican

การติดต่อ

โดยการร่วมเพศ และสัมผัสทาง เพศกับผู้ป่วย สุขอามัยไม่ดี ยาบางชนิด ฯลฯ

อาการ

ในหญิงมักมีตกขาวผิดปกติ เป็นก้อนๆ คล้ายตะกอนนม เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ คัน แสบ ปากช่องคลอดสีแดงจัด ในชายอาจมีผื่น คันที่ปลายอวัยวะเพศ

เพื่อความปลอดภัย...ป้องกันไว้ดีกว่า 

ป้องกันอย่างไรไม่ให้ติดโรค..... 

 • การปฏิบัติทางเพศอย่างปลอดภัย (Safe  sex)
  • การสำาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (Masturbation)
  • การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการสอดใส่ (N0n-penetrative sexual relationship)
  • การร่วมเพศระหว่างคู่นอนที่ไม่มีเชื้อทั้งคู่
 • ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 • รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะเพศแทรกซ้อน จึงควรรีบรับการรักษา

ถ้าสงสัยรีบไปรักษา

ควรปฏิบัติตัวอย่างไรขณะป่วยและรักษา

 1. ควรงดร่วมเพศ รวมทั้งสำาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ใช้ถุงยางอนามัย
 2. ควรงดดื่มเหล้าและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 3. ควรพาคู่นอนไปตรวจ และรักษาโดยเร็ว
 4. รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศ
 5. ไม่ควรซื้อยากินเอง เพราะอาจทำาให้เชื้อดื้อยา รักษาไม่หาย บดบังอาการ และแพร่โรคให้ผู้อื่นได้
 6. ไปรับการตรวจตามนัดทุกครั้ง และปฏิบัติตามคำาแนะนำา ของแพทย์
 7. ในชาย ไม่ควรรีดอวัยวะเพศเพื่อดูหนอง เพราะจะทำาให้เกิด อาการอักเสบมากขึ้นให้กลั้นปัสสาวะอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง ก่อนมาตรวจทุกครั้ง

วิธีการใช้ถุงยางอนามัย

 1. หลังจากตรวจสอบว่าถุงยางอนามัยไม่หมดอายุ ซองไม่มีรอยฉีกขาด  ฉีกมุมซอง โดยระมัดระวังไม่ใช้เล็บมือเกี่ยวถุงยางอนามัยขาด
 2. ใช้ถุงยางอนามัยในขณะที่อวัยวะเพศ แข็งตัว  บีบปลายถุงยางเพื่อไล่อากาศ
 3. รูดถุงยางอนามัย โดยให้ม้วนขอบอยู่ด้านบน
 4. หลังจากสวมถุงยางอนามัยแล้วให้รูด ขอบถุงยางอนามัยถึงโคนอวัยวะเพศ
 5. หลังเสร็จกิจควรรีบถอดถุงยางอนามัยในขณะที่อวัยวะเพศแข็ง ตัว  โดยใช้กระดาษชำาระหุ้มถุงยางอนามัยก่อนที่จะถอด หากไม่มี กระดาษชำาระต้องระวังไม่ใช้มือสัมผัสกับด้านนอกของถุงยางอนามัย ควรสันนิษฐานว่าด้านนอกของถุงยางอาจจะปน เปื้อนเชื้อเอดส์
 6. ทิ้งถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วลงในภาชนรองรับ เช่น  ถังขยะ

ริการปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (จังหวัดเลย)

 • บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

  • โทร 0-4281-2745 ต่อ 126 
  • จันทร์ – ศุกร์  8.30 – 16.30 น.
 • บริการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อกามโรคและเอชไอวี โรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่ง 

  • จันทร์ – ศุกร์  8.30 – 16.30 น.

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป