Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การผ่าตัด

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดหัวใจ

เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการผ่าตัดหัวใจ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,825,060 คน

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดหัวใจ

ในทุก ๆ ครั้งที่มีการผ่าตัดหัวใจล้วนแต่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามหัตถการที่กระทำเพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงทั่วไปของการได้รับการผ่าตัดและการดมยาสลบ โดยความเสี่ยงดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการผ่าตัดแต่ละชนิด (เช่นการใส่เครื่องกำกับการเต้นของหัวใจ, การผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ, การผ่าตัดซ่อมความผิดปกติแต่กำเนิด, การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและอื่น ๆ) และความเสี่ยงนั้นอาจจะสูงขึ้นหากมีการทำให้หัวใจหยุดเต้นและใช้เครื่องมือในการสูบฉีดเลือดไปเลี่ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแทนหัวใจในระหว่างการผ่าตัด

ความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่ได้รับจากการผ่าตัวเปิดหัวใจของคุณ จะถูกศัลยแพทย์ประเมินโดยข้อมูลสุขภาพปัจจุบันหัตถการที่คุณกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดและปัจจัยส่วนตัวอื่น ๆ อาทิเช่น เพศและอายุ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต่างก็มีผลต่อระดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นหากอายุมากกว่า 70 ปี เคยได้รับการผ่าตัดหัวใจมาก่อน และผู้ที่เป็นโรเรื้อรังเช่นโรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดหัวใจตีบและความดันโลหิตสูง แต่ในบางกรณีความเสี่ยงของคุณนั้นอาจจะลดลงจากการใช้ยาตามแพทย์สั่ง การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต เช่น การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการก่อนได้รับการผ่าตัดและยังรวมไปถึงการสูบบุหรี่

ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้ระหว่างและหลังการผ่าตัดหัวใจ

ภาวะแทรกซ้อนที่สามารถพบได้บ่อยจากการผ่าตัดหัวใจที่มักเปลี่ยนแปลงตามชั่วโมงและวัน หลังจากได้รับการผ่าตัดในระยะช่วงพักฟื้นในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับภาวะซ้อนเหล่านี้

 • เลือดออก   อาจเกิดขึ้นที่บริเวณผ่าตัดหรือในบริเวณของหัวใจซึ่งมีการผ่าตัด
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ   ในบางกรณีอาจมีการใส่เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจภายนอกชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหานี้
 • หัวใจขาดเลือด   เกิดการทำลายเนื้อเยื่อหัวใจจากการขาดเลือดที่ไหลเข้าสู่หัวใจ
 • เสียชีวิต   ความเสี่ยงของการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นในการผ่าตัดที่มีการหยุดการทำงานของหัวใจ
 • ลิ่มเลือด   อาจเกิดลิ่มเลือดบริเวณภายในและรอบๆ หัวใจหรืออาจเคลื่อนที่ไปตามกระแสเลือด
 • เส้นเลือดสมองตีบ   มักเกิดจากการมีลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัด
 • การผ่าตัดฉุกเฉิน   หากมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัด อาจต้องมีการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้
 • Cardiac tamponade   เป็นภาวะที่เยื่อหุ้มหัวใจมีเลือดอยู่ภายใน หัวให้หัวใจทำงานได้ยากขึ้นหรือทำงานไม่ได้เลยและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

ความเสี่ยงของการผ่าตัดที่ใช้เครื่องสูบฉีดเลือดแทนหัวใจ

ในระหว่างที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจบางอย่าง อาจจะต้องมีการหยุดการทำงานของหัวใจเพื่อให้ศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดได้สำเร็จ ซึ่งมีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือการที่หัวใจยังมีการทำงานอยู่จะทำให้หัวใจมีการเคลื่อนไหวซึ่งจะทำให้การผ่าตัดหัวใจนั้นยากขึ้น และการผ่าตัดบางอย่างแพทย์อาจจะต้องมีการเปิดแผลที่หัวใจเพื่อเข้าไปทำงานภายในห้องหัวใจซึ่งจะทำให้เกิดเลือดออกในปริมาณที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากทำการผ่าตัดในระหว่างที่หัวใจยังมีการทำงานอยู่ หากจำเป็นต้องมีการหยุดการทำงานของหัวใจ ก็จะมีการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม เครื่องนี้จะเติมออกซิเจนเข้าสู่เลือดและสูบฉีดเข้าในกระแสเลือดแทนหัวใจและปอดที่ไม่สามารถทำงานได้ การผ่าตัดที่ต้องมีการใช้เครื่องนี้มักเรียกว่าการผ่าตัดแบบ “on pump” ถึงแม้ว่าเครื่องนี้จะมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีหลัง แต่ก็ยังพบว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่อง

 • เลือดออก   ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้ยาที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดระหว่างการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม
 • ลิ่มเลือด
 • เส้นเลือดหัวใจตีบ   การใช้เครื่องนี้จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดที่อาจจะเดินทางเข้าไปที่สมองได้
 • มีการทำลายไตหรือปอด
 • “Pump head”   ในผู้ป่วยบางคนการใช้เครื่องนี้อาจทำให้เกิดภาวะมึนงงภายหลังจากการผ่าตัดได้
 • เสียชีวิต   ในบางกรณีหลังจากหยุดการทำงานของหัวใจ หัวใจอาจไม่สามารถกลับมาทำงานได้อีกภายหลังจากเสร็จสิ้นการผ่าตัด

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่