การผ่าตัด

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดหัวใจ

เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการผ่าตัดหัวใจ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดหัวใจ

ในทุก ๆ ครั้งที่มีการผ่าตัดหัวใจล้วนแต่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามหัตถการที่กระทำเพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงทั่วไปของการได้รับการผ่าตัดและการดมยาสลบ โดยความเสี่ยงดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการผ่าตัดแต่ละชนิด (เช่นการใส่เครื่องกำกับการเต้นของหัวใจ, การผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ, การผ่าตัดซ่อมความผิดปกติแต่กำเนิด, การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและอื่น ๆ) และความเสี่ยงนั้นอาจจะสูงขึ้นหากมีการทำให้หัวใจหยุดเต้นและใช้เครื่องมือในการสูบฉีดเลือดไปเลี่ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแทนหัวใจในระหว่างการผ่าตัด

ความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่ได้รับจากการผ่าตัวเปิดหัวใจของคุณ จะถูกศัลยแพทย์ประเมินโดยข้อมูลสุขภาพปัจจุบันหัตถการที่คุณกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดและปัจจัยส่วนตัวอื่น ๆ อาทิเช่น เพศและอายุ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต่างก็มีผลต่อระดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นหากอายุมากกว่า 70 ปี เคยได้รับการผ่าตัดหัวใจมาก่อน และผู้ที่เป็นโรเรื้อรังเช่นโรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดหัวใจตีบและความดันโลหิตสูง แต่ในบางกรณีความเสี่ยงของคุณนั้นอาจจะลดลงจากการใช้ยาตามแพทย์สั่ง การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต เช่น การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการก่อนได้รับการผ่าตัดและยังรวมไปถึงการสูบบุหรี่

ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้ระหว่างและหลังการผ่าตัดหัวใจ

ภาวะแทรกซ้อนที่สามารถพบได้บ่อยจากการผ่าตัดหัวใจที่มักเปลี่ยนแปลงตามชั่วโมงและวัน หลังจากได้รับการผ่าตัดในระยะช่วงพักฟื้นในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับภาวะซ้อนเหล่านี้

 • เลือดออก   อาจเกิดขึ้นที่บริเวณผ่าตัดหรือในบริเวณของหัวใจซึ่งมีการผ่าตัด
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ   ในบางกรณีอาจมีการใส่เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจภายนอกชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหานี้
 • หัวใจขาดเลือด   เกิดการทำลายเนื้อเยื่อหัวใจจากการขาดเลือดที่ไหลเข้าสู่หัวใจ
 • เสียชีวิต   ความเสี่ยงของการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นในการผ่าตัดที่มีการหยุดการทำงานของหัวใจ
 • ลิ่มเลือด   อาจเกิดลิ่มเลือดบริเวณภายในและรอบๆ หัวใจหรืออาจเคลื่อนที่ไปตามกระแสเลือด
 • เส้นเลือดสมองตีบ   มักเกิดจากการมีลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัด
 • การผ่าตัดฉุกเฉิน   หากมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัด อาจต้องมีการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้
 • Cardiac tamponade   เป็นภาวะที่เยื่อหุ้มหัวใจมีเลือดอยู่ภายใน หัวให้หัวใจทำงานได้ยากขึ้นหรือทำงานไม่ได้เลยและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

ความเสี่ยงของการผ่าตัดที่ใช้เครื่องสูบฉีดเลือดแทนหัวใจ

ในระหว่างที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจบางอย่าง อาจจะต้องมีการหยุดการทำงานของหัวใจเพื่อให้ศัลยแพทย์สามารถผ่าตัดได้สำเร็จ ซึ่งมีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือการที่หัวใจยังมีการทำงานอยู่จะทำให้หัวใจมีการเคลื่อนไหวซึ่งจะทำให้การผ่าตัดหัวใจนั้นยากขึ้น และการผ่าตัดบางอย่างแพทย์อาจจะต้องมีการเปิดแผลที่หัวใจเพื่อเข้าไปทำงานภายในห้องหัวใจซึ่งจะทำให้เกิดเลือดออกในปริมาณที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากทำการผ่าตัดในระหว่างที่หัวใจยังมีการทำงานอยู่ หากจำเป็นต้องมีการหยุดการทำงานของหัวใจ ก็จะมีการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม เครื่องนี้จะเติมออกซิเจนเข้าสู่เลือดและสูบฉีดเข้าในกระแสเลือดแทนหัวใจและปอดที่ไม่สามารถทำงานได้ การผ่าตัดที่ต้องมีการใช้เครื่องนี้มักเรียกว่าการผ่าตัดแบบ “on pump” ถึงแม้ว่าเครื่องนี้จะมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีหลัง แต่ก็ยังพบว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่อง

 • เลือดออก   ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้ยาที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดระหว่างการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม
 • ลิ่มเลือด
 • เส้นเลือดหัวใจตีบ   การใช้เครื่องนี้จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดที่อาจจะเดินทางเข้าไปที่สมองได้
 • มีการทำลายไตหรือปอด
 • “Pump head”   ในผู้ป่วยบางคนการใช้เครื่องนี้อาจทำให้เกิดภาวะมึนงงภายหลังจากการผ่าตัดได้
 • เสียชีวิต   ในบางกรณีหลังจากหยุดการทำงานของหัวใจ หัวใจอาจไม่สามารถกลับมาทำงานได้อีกภายหลังจากเสร็จสิ้นการผ่าตัด

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่