การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อคลายความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการดำเนินของโรคและการรักษา

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
การพยาบาลเพื่อคลายความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการดำเนินของโรคและการรักษา

  1. พูดคุยให้กำลังใจ โดยแสดงท่าทีที่เสมือนญาติ ตอบคำถามด้วยความเต็มใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ
  2. สัมผัสผู้ป่วยด้วยความนุ่มนวล อธิบายให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งที่ให้การพยาบาล เพื่อช่วยให้เกิดความอบอุ่น
  3. อธิบายถึงสาเหตุการเจ็บป่วย การดำเนินของโรค และกิจกรรมการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยและญาติทราบ เพื่อจะได้เข้าใจและสบายใจเมื่อทราบเหตุผลในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย
  4. เปิดโอกาสหรือกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึกเกี่ยวกับความเจ็บป่วย ปัญหาที่กระทบต่อครอบครัวอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสบายใจ
  5. แสดงท่าทียินดีและเต็มใจให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยร้องขอหรือมีปัญหา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเปรียบเสมือนญาติมิตร
  6. ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสนใจที่จะดูแลตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ป่วย
  7. ให้กำลังใจผู้ป่วยในความพยายามดูแลตนเอง แม้ว่าจะดูแลตนเองได้ไม่เต็มที่
  8. ให้ความสม่ำเสมอในการทักทาย และช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงด้านความวิตกกังวล หากไม่ทุเลาควรรายงานให้แพทย์ทราบ เพราะอาจต้องให้ยาช่วยในกรณีที่มีความวิตกกังวลรุนแรง
  9. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติทราบด้วยความนุ่มนวลและเห็นใจ
  10. แนะนำญาติผู้ป่วยไปติดตามการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพที่โรงพยาบาล เพื่อใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพในการรักษาพยาบาล

    ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ถามหมอ

  เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


  ลบไฟล์
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  * ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  ส่งข้อมูล

  วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

  @question.title

  ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  ค่าบริการ 100 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

  ค่าบริการ 200 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

  ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

  จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

  ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่