การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อคลายความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการดำเนินของโรคและการรักษา

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
Istock 673719492 %281%29

  1. พูดคุยให้กำลังใจ โดยแสดงท่าทีที่เสมือนญาติ ตอบคำถามด้วยความเต็มใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ
  2. สัมผัสผู้ป่วยด้วยความนุ่มนวล อธิบายให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้งที่ให้การพยาบาล เพื่อช่วยให้เกิดความอบอุ่น
  3. อธิบายถึงสาเหตุการเจ็บป่วย การดำเนินของโรค และกิจกรรมการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยและญาติทราบ เพื่อจะได้เข้าใจและสบายใจเมื่อทราบเหตุผลในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย
  4. เปิดโอกาสหรือกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึกเกี่ยวกับความเจ็บป่วย ปัญหาที่กระทบต่อครอบครัวอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสบายใจ
  5. แสดงท่าทียินดีและเต็มใจให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยร้องขอหรือมีปัญหา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเปรียบเสมือนญาติมิตร
  6. ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสนใจที่จะดูแลตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ป่วย
  7. ให้กำลังใจผู้ป่วยในความพยายามดูแลตนเอง แม้ว่าจะดูแลตนเองได้ไม่เต็มที่
  8. ให้ความสม่ำเสมอในการทักทาย และช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงด้านความวิตกกังวล หากไม่ทุเลาควรรายงานให้แพทย์ทราบ เพราะอาจต้องให้ยาช่วยในกรณีที่มีความวิตกกังวลรุนแรง
  9. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติทราบด้วยความนุ่มนวลและเห็นใจ
  10. แนะนำญาติผู้ป่วยไปติดตามการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพที่โรงพยาบาล เพื่อใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพในการรักษาพยาบาล

    ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ถามหมอ

  เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


  ลบไฟล์
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  * ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  ส่งข้อมูล

  วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

  @question.title

  ถามฟรี ได้คำตอบภายใน 24 ชม.

  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  ตอบโดยแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมง (คุณจะได้รับอีเมลเมื่อแพทย์ตอบคำถามของคุณ)

  ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

  การันตีคำตอบจากคุณหมอภายใน 60 นาที หรือรับค่าดำเนินการคำถามด่วน 200 บาทคืนไปเลย

  คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน เพื่อที่คุณจะสามารถรับความคิดเห็นจากคุณหมอหลายๆท่านในคำถามของคุณ

  ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

  จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

  ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่