สุขภาพเด็ก

จะสื่อสารกับผู้ให้การดูแลเด็กอย่างไร?

การสนทนาแบบเปิดจะช่วยให้พ่อแม่ได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
จะสื่อสารกับผู้ให้การดูแลเด็กอย่างไร?

เพื่อให้สามารถรับรู้ความคืบหน้าของลูกระหว่างอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือเพื่อส่งเสริมทักษะทีได้เรียนจากที่โรงเรียนมาทำที่บ้านแล้วนั้น พ่อแม่จะต้องมีการสื่อสารกับผู้ให้ความดูแลเด็กหรือคุณครูที่โรงเรียนเตรียมอนุบาลอย่างมีประสิทธิภาพ อันที่จริงแล้ว พ่อแม่ทุกคนที่ส่งลูกไปอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กในตอนกลางวัน โรงเรียนเตรียมอนุบาลหรือให้อยู่กับผู้ดูแลที่ลักษณะคล้ายๆ กันนี้ควรจะต้องสงสัยว่ามีกิจกรรมใดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของลูกที่พวกเขาได้พลาดไปบ้างระหว่างวัน

พวกเขาอาจถามว่า “เช้านี้ Bobby เดิน 3 ก้าวหรือ 10 ก้าว” “Sally เริ่มปัสสาวะที่เก้าอี้หรือยัง” “Alec เก็บมือของเขาให้อยู่กับที่ในช่วงเวลาที่ต้องเงียบได้หรือเปล่า?”

พ่อแม่มีความต้องการอยากรู้ และกังวลที่ไม่สิ้นสุดแม้แต่ในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตของลูก ดังนั้นการสื่อสารกับผู้ให้การดูแลเด็กจึงไม่ได้ทำให้พ่อแม่รับรู้ถึงกิจกรรม และพฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นระหว่างวันเท่านั้น แต่ยังทำให้พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้เด็กนำสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียนมาต่อยอดให้ดีขึ้นอีกด้วย

วิธีการที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับผู้ให้ความดูแลเด็ก

ไม่มีวิธีที่ชัดเจนในการจะสื่อสารกับผู้ให้การดูแลเด็กให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ในความจริงแล้ว ผู้ให้การดูแลเด็กหลายคนก็ได้เริ่มกระบวนการที่พวกเขาจะแน่ใจว่าตนเองได้ให้ข้อมูลกับพ่อแม่อย่างเพียงพอเกี่ยวกับความคืบหน้าของลูกของพวกเขา โดยมักจะส่งเป็นรายงานประจำวันในกระเป๋าเด็กหรือในสมุดโน๊ตให้เด็กเอากลับบ้าน ในรายงานความคืบหน้าเหล่านี้ พวกเขาอาจจะอธิบายรายละเอียดของบทเรียน ความสำเร็จพิเศษที่ทำได้ ลักษณะพฤติกรรม หรือแม้กระทั่งอาหารกลางวันที่เด็กรับประทาน
พ่อแม่ของเด็กเล็กมักจะชื่อชอบรายงานลักษณะนี้เพราะเด็กยังเล็กเกินกว่าที่มาพูดคุยกันถึงกิจกรรมที่ได้ทำไปในแต่ละวัน

อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

อินเตอร์เน็ตสามารถช่วยให้พ่อแม่เข้าถึงผู้ให้การดูแลเด็กหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเตรียมอนุบาลได้ ผู้ดูแลบางคนอาจยินดีให้เปิดวีดีโอให้พ่อแม่เข้ามาดูเด็กๆ ระหว่างเล่นทางเว็บไซต์ บางคนอาจใช้การตั้งกล้องและไมโครโฟนพร้อมกับการส่งข้อความสดไปให้พ่อแม่ในบางโอกาส พ่อแม่อาจลองอีเมลมาสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเด็ก หรือขอความคืบหน้าสั้นๆ หากพ่อแม่ส่งเด็กโตไปสถานรับดูแลเด็ก พวกเขาอาจสอนให้เด็กส่งข้อความง่ายๆ ทางโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนได้

ผู้ให้การดูแลเด็กสามารถถ่ายรูปได้

ภาพถ่ายจะช่วยแสดงให้พ่อแม่เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาพลาดไประหว่างวันได้อย่างชัดเจน และมีประโยชน์มากหากเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่นการแสดงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเตรียมอนุบาลที่พ่อแม่อยากจะดู ผู้ให้การดูแลเด็กสามารถใช้กล้องดิจิตอล และเครื่องสแกนในการเผยแพร่เหตุการณ์พิเศษหรืองานเลี้ยงเหล่านี้ให้กับพ่อแม่ได้ พ่อแม่ยังอาจส่งรูปถ่ายของครอบครัว หรือสัตว์เลี้ยงไปติดที่โรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ คิดถึงบ้านระหว่างอยู่ที่โรงเรียน

พบปะกับผู้ให้การดูแลเด็ก

วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้พ่อแม่สามารถติดต่อกับผู้ให้การดูแลเด็กเหล่านี้ก็คือการรักษาความสัมพันธ์กับพวกเขา พ่อแม่อาจมีการไปเยี่ยมศูนย์เลี้ยงเด็กในบางวัน หรืออาจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเช่นการเตรียมอาหารกลางวัน หรือการไปเดินสวน ในระหว่างช่วงเวลาไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนนี้ พ่อแม่ก็สามารถพูดคุยกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่พ่อแม่จะมาถึง

พูดคุยกับผู้ให้การดูแลเด็กทุกวัน

แม้ว่าพ่อแม่อาจจะไม่สามารถหาเวลามาเยี่ยมที่ศูนย์ดูแลเด็กได้ แต่พวกเขาก็สามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของเขาจากการขอข้อมูลจากผู้ดูแลทุกๆ วัน
คำถามเหล่านี้สามารถช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกให้แข็งแรงมากขึ้นไปอีก และการร่วมมือกับผู้ให้การดูแลเด็กก็จะทำให้พ่อแม่สามารถทำให้การไปศูนย์รับเลี้ยงเด็กเป็นการจัดการที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่