ทีมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ เม.ย. 3, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

โรคความดันหลอดเลือดปอดสูงเป็นภาวะที่รุนแรงและต้องการทีมผู้ดูแลด้านสุขภาพ

โรคความดันหลอดเลือดปอดสูง เป็นโรคที่ส่งผลต่อหัวใจและปอด และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก นอกจากนี้ยาที่ใช้ในการรักษาโรคนี้ยังต้องสั่งจ่ายเป็นพิเศษ อยู่ภายใต้การตรวจติดตามและต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยแพทย์ตามสถานพยาบาลเบื้องต้น มักเป็นคนแรกที่คุณควรพบเมื่อมีอาการของโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง

Samuel A. Allen ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง หัวหน้าศูนย์โรคความดันหลอดเลือดปอดสูง โรงพยาบาล Beaumont ในเมือง Troy รัฐมิชิแกนกล่าวว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการหายใจไม่ทันไม่ว่าจะเป็นขณะออกกำลังกายหรือขณะพัก บางคนอาจมีอาการใจสั่น หรือขาบวมได้

ถ้าหากมีอาการดังกล่าวควรเข้ารับการตรวจเพิ่มเติม และหากคุณเป็นโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง คุณจะถูกส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญต่อไป

ทีมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง

บุคลากรทางการแพทย์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการดูแลและให้การรักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงประกอบด้วย

  • ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด
  • ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
  • เภสัชกร
  • พยาบาล
  • นักกายภาพปอด
  • นักโภชนาการ
  • แพทย์หน่วยอื่นๆ
  • ผู้ดูแลหลัก

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะทำการตรวจผู้ป่วยเป็นประจำก่อนจะเลือกแผนในการรักษา และร่วมดูแลผู้ป่วยพร้อมกับสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ

โรคความดันหลอดเลือดปอดสูงจะทำให้หัวใจห้องล่างขวาทำงานหนักขึ้นเพื่อให้สามารถสูบฉีดเลือดไปที่ปอด วิธีการวินิจฉัยโรคนี้ที่เป็นมาตรฐานคือการทำการสวนหัวใจไปที่หัวใจด้านขวาและทำการวัดความดันโลหิตภายใน pulmonary artery การทดสอบนี้ยังสามารถวัดอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจและตรวจหารอยรั่วระหว่างผนังหัวใจด้านซ้ายและขวา

โรคนี้อาจทำให้เกิดหัวใจวายได้ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคหัวใจจึงมีส่วนสำคัญในทีมที่ทำการรักษาเพราะจะเป็นคนแปลผลการทดสอบและคอบติดตามการทำงานของหัวใจและมีผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจบางคนที่เชี่ยวชาญในการรักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงโดยเฉพาะ

เภสัชกรจะเป็นผู้ตรวจสอบว่ายาที่ใช้ในการรักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงมีอยู่ในโรงพยาบาล คลินิก หรือร้านขายยา นอกจากนี้ยังจะเป็นผู้ที่คอยให้ข้อมูลแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับสูตรยา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างยาอื่นๆ ที่รับประทาน

พยาบาลจะเป็นผู้ที่คอยติดตามและให้การดูแลประจำวัน และอาจเป็นผู้ที่ตอบคำถามเบื้องต้นหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการ ยา หรือผลข้างเคียง

หน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการช่วยเหลือผู้ป่วยในการจัดการกับยาที่ซับซ้อนและผลข้างเคียงจากยา เนื่องจากยาที่ใช้ในการรักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงบางตัวอาจทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนและปวดได้

ผู้ป่วยอาจต้องพบนักกายภาพบำบัดปอดระหว่างการรักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง โดยหน้าที่ของพวกเขาในการดูแลผู้ป่วยนอกคือการบริหารการตรวจการทำงานของปอดและการทำการทดสอบเดือน 6 นาทีตามแนวทางการของสมาคมโรคทรวงอกสหรัฐอเมริกา การทดสอบนี้เป็นการทดสอบที่ทำได้ง่าย และนักกายภาพบำบัดปอดจะเป็นผู้วัดระยะทางที่ผู้ป่วยสามารถเดินได้ใน 6 นาที เพื่อให้เข้าใจถึงความสามารถในการหายใจของผู้ป่วยมากขึ้น

ผู้ป่วยโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงมักต้องการใช้ออกซิเจน ซึ่งนักกายภาพบำบัดปอดจะเป็นผู้ที่คอยตรวจวัดระดับออกซิเจน และภายหลังจากการวินิจฉัยโรค พวกเขาจะเป็นคนคอยนัดทำการทดสอบและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้อย่างเหมาะสม

การที่หัวใจด้านขวาวายจากโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงมักทำให้หัวใจไม่สามารถจัดการกับสารน้ำต่างๆ ในร่างกายได้ ทำให้มีการสะสมของสารน้ำในปริมาณที่มาก นักโภชนาการจะเป็นผู้ที่คอยสั่งอาหารประเภทที่มีเกลือต่ำ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณสารน้ำที่คั่งอยู่ในร่างกายให้เหลือน้อยที่สุด

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาตามอาการและความรุนแรงของโรค และความต้องการของผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น นักจิตวิทยาคลินิกสามารถช่วยผู้ป่วยในการจัดการเกี่ยวกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นโรคหากคุณมีภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง คุณอาจจะต้องทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับภาวะนั้น ๆ

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยาที่ใช้รักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงจะช่วยชะลอการดำเนินโรค แต่ผู้ป่วยบางคนก็ต้องการผู้ดูแลหากไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ ผู้ดูแลจะคอยช่วยให้การดูแลทางการแพทย์หรืออาจช่วยเหลืองานบ้านและกิจกรรมอื่นๆ เช่นการขับรถพาไปตรวจตามนัดเป็นต้น

การรักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงกำลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีทางเลือกในการรักษาเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการคงความสามารถในการทำงานของปอดและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งจากมุมมองของผู้ป่วย จะพบว่าการมีผู้อื่นคอยให้การดูแลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ดังนั้นควรหาทีมดูแลที่มีมาตรฐาน และเข้ารับการดูแลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอาการ เป้าหมายในการรักษาและเข้าถึงงานวิจัยและการรักษาล่าสุดเกี่ยวกับโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เบาหวานขึ้นตามีวิธีรักษาอย่างไรบ้างค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทำไมหนูปวดเมื่อยตรงสะบักมักจะปวดหัวทุกที
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ความดันสูงมีสิทธิ์หายขาดมั้ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปวดหัวไมเกรนปวดมากๆเส้นเลือดในสมองจะแตกมั๊ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่