ทีมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ เม.ย. 3, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 864,885 คน

โรคความดันหลอดเลือดปอดสูงเป็นภาวะที่รุนแรงและต้องการทีมผู้ดูแลด้านสุขภาพ

โรคความดันหลอดเลือดปอดสูง เป็นโรคที่ส่งผลต่อหัวใจและปอด และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก นอกจากนี้ยาที่ใช้ในการรักษาโรคนี้ยังต้องสั่งจ่ายเป็นพิเศษ อยู่ภายใต้การตรวจติดตามและต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยแพทย์ตามสถานพยาบาลเบื้องต้น มักเป็นคนแรกที่คุณควรพบเมื่อมีอาการของโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

Samuel A. Allen ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง หัวหน้าศูนย์โรคความดันหลอดเลือดปอดสูง โรงพยาบาล Beaumont ในเมือง Troy รัฐมิชิแกนกล่าวว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการหายใจไม่ทันไม่ว่าจะเป็นขณะออกกำลังกายหรือขณะพัก บางคนอาจมีอาการใจสั่น หรือขาบวมได้

ถ้าหากมีอาการดังกล่าวควรเข้ารับการตรวจเพิ่มเติม และหากคุณเป็นโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง คุณจะถูกส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญต่อไป

ทีมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง

บุคลากรทางการแพทย์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการดูแลและให้การรักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงประกอบด้วย

  • ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด
  • ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
  • เภสัชกร
  • พยาบาล
  • นักกายภาพปอด
  • นักโภชนาการ
  • แพทย์หน่วยอื่นๆ
  • ผู้ดูแลหลัก

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะทำการตรวจผู้ป่วยเป็นประจำก่อนจะเลือกแผนในการรักษา และร่วมดูแลผู้ป่วยพร้อมกับสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ

โรคความดันหลอดเลือดปอดสูงจะทำให้หัวใจห้องล่างขวาทำงานหนักขึ้นเพื่อให้สามารถสูบฉีดเลือดไปที่ปอด วิธีการวินิจฉัยโรคนี้ที่เป็นมาตรฐานคือการทำการสวนหัวใจไปที่หัวใจด้านขวาและทำการวัดความดันโลหิตภายใน pulmonary artery การทดสอบนี้ยังสามารถวัดอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจและตรวจหารอยรั่วระหว่างผนังหัวใจด้านซ้ายและขวา

โรคนี้อาจทำให้เกิดหัวใจวายได้ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคหัวใจจึงมีส่วนสำคัญในทีมที่ทำการรักษาเพราะจะเป็นคนแปลผลการทดสอบและคอบติดตามการทำงานของหัวใจและมีผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจบางคนที่เชี่ยวชาญในการรักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงโดยเฉพาะ

โฆษณาจาก HonestDocs
อย่ารอสุขภาพดี! คุณเริ่มได้วันนี้ แค่คลิก

เลือกดูสินค้าและบริการสุขภาพดีๆที่เราคัดมาให้ที่ Health Shop

Nurse in the hospital picture id681654226

เภสัชกรจะเป็นผู้ตรวจสอบว่ายาที่ใช้ในการรักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงมีอยู่ในโรงพยาบาล คลินิก หรือร้านขายยา นอกจากนี้ยังจะเป็นผู้ที่คอยให้ข้อมูลแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับสูตรยา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างยาอื่นๆ ที่รับประทาน

พยาบาลจะเป็นผู้ที่คอยติดตามและให้การดูแลประจำวัน และอาจเป็นผู้ที่ตอบคำถามเบื้องต้นหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการ ยา หรือผลข้างเคียง

หน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการช่วยเหลือผู้ป่วยในการจัดการกับยาที่ซับซ้อนและผลข้างเคียงจากยา เนื่องจากยาที่ใช้ในการรักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงบางตัวอาจทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนและปวดได้

ผู้ป่วยอาจต้องพบนักกายภาพบำบัดปอดระหว่างการรักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง โดยหน้าที่ของพวกเขาในการดูแลผู้ป่วยนอกคือการบริหารการตรวจการทำงานของปอดและการทำการทดสอบเดือน 6 นาทีตามแนวทางการของสมาคมโรคทรวงอกสหรัฐอเมริกา การทดสอบนี้เป็นการทดสอบที่ทำได้ง่าย และนักกายภาพบำบัดปอดจะเป็นผู้วัดระยะทางที่ผู้ป่วยสามารถเดินได้ใน 6 นาที เพื่อให้เข้าใจถึงความสามารถในการหายใจของผู้ป่วยมากขึ้น

ผู้ป่วยโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงมักต้องการใช้ออกซิเจน ซึ่งนักกายภาพบำบัดปอดจะเป็นผู้ที่คอยตรวจวัดระดับออกซิเจน และภายหลังจากการวินิจฉัยโรค พวกเขาจะเป็นคนคอยนัดทำการทดสอบและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้อย่างเหมาะสม

การที่หัวใจด้านขวาวายจากโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงมักทำให้หัวใจไม่สามารถจัดการกับสารน้ำต่างๆ ในร่างกายได้ ทำให้มีการสะสมของสารน้ำในปริมาณที่มาก นักโภชนาการจะเป็นผู้ที่คอยสั่งอาหารประเภทที่มีเกลือต่ำ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณสารน้ำที่คั่งอยู่ในร่างกายให้เหลือน้อยที่สุด

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาตามอาการและความรุนแรงของโรค และความต้องการของผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น นักจิตวิทยาคลินิกสามารถช่วยผู้ป่วยในการจัดการเกี่ยวกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นโรคหากคุณมีภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง คุณอาจจะต้องทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับภาวะนั้น ๆ

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยาที่ใช้รักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงจะช่วยชะลอการดำเนินโรค แต่ผู้ป่วยบางคนก็ต้องการผู้ดูแลหากไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ ผู้ดูแลจะคอยช่วยให้การดูแลทางการแพทย์หรืออาจช่วยเหลืองานบ้านและกิจกรรมอื่นๆ เช่นการขับรถพาไปตรวจตามนัดเป็นต้น

การรักษาโรคความดันหลอดเลือดปอดสูงกำลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีทางเลือกในการรักษาเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการคงความสามารถในการทำงานของปอดและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งจากมุมมองของผู้ป่วย จะพบว่าการมีผู้อื่นคอยให้การดูแลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ดังนั้นควรหาทีมดูแลที่มีมาตรฐาน และเข้ารับการดูแลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอาการ เป้าหมายในการรักษาและเข้าถึงงานวิจัยและการรักษาล่าสุดเกี่ยวกับโรคความดันหลอดเลือดปอดสูง

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความก่อนหน้า
ความดันหลอดเลือดปอดสูง
ความดันหลอดเลือดปอดสูง
บทความต่อไป
การรักษา
การรักษา

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

เบาหวานขึ้นตามีวิธีรักษาอย่างไรบ้างค่ะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทำไมหนูปวดเมื่อยตรงสะบักมักจะปวดหัวทุกที
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ความดันสูงมีสิทธิ์หายขาดมั้ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ปวดหัวไมเกรนปวดมากๆเส้นเลือดในสมองจะแตกมั๊ยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่