การเลี้ยงลูก

จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก

การเลี้ยงดูเด็กเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งนัก การเลี้ยงดูให้เด็กหนึ่งคนเติบโตเป็นคนที่ดีสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจนั้นเป็นเรื่องยาก องค์ความรู้เรื่อง “จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก” สามารถเป็นสื่อนำทางให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็ก ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงดูเด็กได้ 

เด็กมีความต้องการเหมือนกับผู้ใหญ่ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ

1. ความต้องการด้านร่างกาย คือ ความต้องการสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการดำรงชีวิต ได้แก่ อากาศ น้ำ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
2. ความต้องการด้านจิตใจ คือ ความต้องการความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนและผลักดันให้เขาประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ 

 • ความรักความอบอุ่น 
 • ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
 • คำแนะนำและการสนับสนุน  
 • ความสม่ำเสมอและมีขอบเขต  
 • โอกาสในการใช้พลังในทางที่สร้างสรรค์

ลักษณะของพ่อ แม่ หรือ ผู้เลี้ยงดู ที่เด็กต้องการ ได้แก่

 • ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งเรื่องของพฤติกรรม และ ความคิด
 • จิตใจดี มีความปรารถนาดีต่อเด็กอย่างจริงใจ
 • มีอารมณ์คงที่  สุขุมเยือกเย็น  รู้จักใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์   มีอารมณ์ขันผ่อนคลาย
 • ให้เกียรติ ยอมรับ ให้อภัย ให้กำลังใจ  
 • เสียสละเวลา  โดยแบ่งเวลาตามภาระหน้าที่  ไม่ปล่อยให้เด็กต้องว้าเหว่  อยู่ตามลำพังปล่อยครั้ง
 • เสียสละเงินทองตามกำลังที่มี  เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็ก เช่น เงินในการทำกิจกรรมต่างๆ 
 • ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบ้านในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง  โดยไม่ใช้อำนาจของความเป็นพ่อแม่ บังคับให้ลูกปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเดียว  เช่น ทุกคนต้องรับผิดชอบงานในบ้านอย่างเท่าเทียมตามศักยภาพ  การกลับบ้านตรงต่อเวลา หากเลยเวลาที่กำหนดต้องโทรแจ้งให้สมาชิกในบ้านทราบ เป็นต้น
 • เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กสามารถดูแลตัวเองได้เหมาะสมตามวัย เช่น การฝึกให้ช่วยเหลือตัวเองเรื่องการอาบน้ำ แต่งตัว จัดเก็บของเล่นของตัวเอง  เมื่อเด็กโตขึ้นฝึกให้เขาได้ช่วยงานบ้าน  รับผิดชอบหน้าที่หลักในบ้าน  การดูแลตัวเองเมื่อต้องไปโรงเรียน  เป็นต้น
 • เด็กไม่ต้องการให้ใครบงการหรือบังคับในสิ่งที่เขาไม่ชอบ  พ่อแม่ควรให้อิสระให้เขาได้ลองค้นหาตัวเองว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และให้เขาได้ตัดสินใจเลือกทำด้วยตัวเขาเอง  โดยที่พ่อแม่เป็นผู้ให้คำแนะนำอยู่ข้างๆ เมื่อเด็กต้องการ   สิ่งที่พ่อ แม่ควรจำให้ขึ้นใจคือ “จะไม่ใช้เด็กมาเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองขาด” 
 • ต้องมีกิจกรรมผ่อนคลายที่สามารถทำร่วมกันได้ ในวันหยุดสุดสัปดาห์
 • เมื่อมีปัญหา เด็กต้องการรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในบ้านพ่อแม่ ไม่ควรปิดบังเด็ก ควรแชร์เรื่องราวให้เขารับรู้และให้เหตุผลด้วยเสมอการที่เด็กรับรู้ปัญหาในบ้าน เขาจะได้คิดหาหนทางดูแลตัวเองเพื่อจะต้องไม่เป็นภาระของผู้อื่นตามหลักจิตวิทยาคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องการศักดิ์ศรี ต้องการคุณค่าในชีวิต

พ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดูสามารถใช้หลักการคิดง่ายๆ ในการใช้จิตวิทยาเลี้ยงดูเด็กคือ “ใจเขาใจเรา”เราไม่ชอบอะไรก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นกับเด็ก

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่