Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS
การเลี้ยงลูก

จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 2 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 909,582 คน

จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก

การเลี้ยงดูเด็กเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งนัก การเลี้ยงดูให้เด็กหนึ่งคนเติบโตเป็นคนที่ดีสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจนั้นเป็นเรื่องยาก องค์ความรู้เรื่อง “จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก” สามารถเป็นสื่อนำทางให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็ก ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงดูเด็กได้ 

เด็กมีความต้องการเหมือนกับผู้ใหญ่ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ

1. ความต้องการด้านร่างกาย คือ ความต้องการสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการดำรงชีวิต ได้แก่ อากาศ น้ำ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
2. ความต้องการด้านจิตใจ คือ ความต้องการความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนและผลักดันให้เขาประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ 

 • ความรักความอบอุ่น 
 • ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
 • คำแนะนำและการสนับสนุน  
 • ความสม่ำเสมอและมีขอบเขต  
 • โอกาสในการใช้พลังในทางที่สร้างสรรค์

ลักษณะของพ่อ แม่ หรือ ผู้เลี้ยงดู ที่เด็กต้องการ ได้แก่

 • ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งเรื่องของพฤติกรรม และ ความคิด
 • จิตใจดี มีความปรารถนาดีต่อเด็กอย่างจริงใจ
 • มีอารมณ์คงที่  สุขุมเยือกเย็น  รู้จักใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์   มีอารมณ์ขันผ่อนคลาย
 • ให้เกียรติ ยอมรับ ให้อภัย ให้กำลังใจ  
 • เสียสละเวลา  โดยแบ่งเวลาตามภาระหน้าที่  ไม่ปล่อยให้เด็กต้องว้าเหว่  อยู่ตามลำพังปล่อยครั้ง
 • เสียสละเงินทองตามกำลังที่มี  เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็ก เช่น เงินในการทำกิจกรรมต่างๆ 
 • ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบ้านในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง  โดยไม่ใช้อำนาจของความเป็นพ่อแม่ บังคับให้ลูกปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเดียว  เช่น ทุกคนต้องรับผิดชอบงานในบ้านอย่างเท่าเทียมตามศักยภาพ  การกลับบ้านตรงต่อเวลา หากเลยเวลาที่กำหนดต้องโทรแจ้งให้สมาชิกในบ้านทราบ เป็นต้น
 • เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กสามารถดูแลตัวเองได้เหมาะสมตามวัย เช่น การฝึกให้ช่วยเหลือตัวเองเรื่องการอาบน้ำ แต่งตัว จัดเก็บของเล่นของตัวเอง  เมื่อเด็กโตขึ้นฝึกให้เขาได้ช่วยงานบ้าน  รับผิดชอบหน้าที่หลักในบ้าน  การดูแลตัวเองเมื่อต้องไปโรงเรียน  เป็นต้น
 • เด็กไม่ต้องการให้ใครบงการหรือบังคับในสิ่งที่เขาไม่ชอบ  พ่อแม่ควรให้อิสระให้เขาได้ลองค้นหาตัวเองว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และให้เขาได้ตัดสินใจเลือกทำด้วยตัวเขาเอง  โดยที่พ่อแม่เป็นผู้ให้คำแนะนำอยู่ข้างๆ เมื่อเด็กต้องการ   สิ่งที่พ่อ แม่ควรจำให้ขึ้นใจคือ “จะไม่ใช้เด็กมาเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองขาด” 
 • ต้องมีกิจกรรมผ่อนคลายที่สามารถทำร่วมกันได้ ในวันหยุดสุดสัปดาห์
 • เมื่อมีปัญหา เด็กต้องการรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในบ้านพ่อแม่ ไม่ควรปิดบังเด็ก ควรแชร์เรื่องราวให้เขารับรู้และให้เหตุผลด้วยเสมอการที่เด็กรับรู้ปัญหาในบ้าน เขาจะได้คิดหาหนทางดูแลตัวเองเพื่อจะต้องไม่เป็นภาระของผู้อื่นตามหลักจิตวิทยาคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องการศักดิ์ศรี ต้องการคุณค่าในชีวิต

พ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดูสามารถใช้หลักการคิดง่ายๆ ในการใช้จิตวิทยาเลี้ยงดูเด็กคือ “ใจเขาใจเรา”เราไม่ชอบอะไรก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นกับเด็ก

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป