การดูแลอาหาร

ผลกำไรไม่ได้ครอบคลุมผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
ผลกำไรไม่ได้ครอบคลุมผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

ลองคิดดูว่าหากผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินสำหรับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำสะอาด คุณภาพของอากาศและผืนดิน กลุ่มที่สนับสนุนและองค์กรวิจัยหลายแห่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ราคาถูกรวมถึงอาหารจะมีราคาแพงขึ้นหากพิจารณาค่าใช้จ่ายทางสิ่งแวดล้อมด้วย

บริษัทให้คำปรึกษา trucost ที่คำนวณปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากเจาะลึกถึงปัญหานี้โดยการสืบสวนว่าอุตสาหกรรมทั่วโลกจะได้กำไรในระยะยาวหรือไม่หากคิดค่าใช้จ่ายทางสิ่งแวดล้อมด้วย

รายงานของ trucost ที่ชื่อ “ความเสี่ยงของทรัพยากรทางธรรมชาติ: บริษัทที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 100 อันดับ” ซึ่งจัดทำโดยโปรแกรมเศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีววิทยา (TEEB) ของ UNEP พบว่าทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมโลกที่มีผลกระทบล้วนขาดทุน ไม่มีอุตสาหกรรมหลักใดเลยที่จะได้ผลกำไรมากเกินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

การศึกษานี้จัดอันดับสูงสุดของผลกระทบในแต่ละภาคส่วนและแบ่งผลย่อย ๆ ตามภูมิภาค เพื่อที่บริษัทและนักลงทุนจะได้สามารถประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีค่า ทั้งจากกิจกรรมโดยตรง การจัดหาวัตถุดิบ พื้นที่เพาะปลูก นักวิจัยใช้วิธีที่เรียกว่า True cost accounting (TCA) เพื่อวัดต้นทุนและผลที่ได้ของอุตสาหกรรมหลายชนิด โดยใช้ข้อมูลจากทั่วโลก เพื่อวัดทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลรวมของวัตถุดิบทางนิเวศวิทยาและนิเวศบริการ ซึ่งทางอุตสาหกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งทางอุตสาหกรรมและเขตต่าง ๆ

Trucost พบว่าในทั่วโลกแล้ว มูลค่าที่แท้จริงของทรัพยากรทางธรรมชาติที่ประเมินค่าไม่ได้และถูกใช้โดยภาคส่วนของอุตสาหกรรมระดับบนมีมูลค่าประมาณ 7.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 13 เปอร์เซ็นต์ของผลิตผลทางเศรษฐกิจทั้งหมดในปี 2013

รายงานดังกล่าว

TEEB จัดทำรายงานนี้ขึ้นเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจล่าสุดที่มีต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ เนื่องจากตระหนักว่าความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกจากสมาชิกชนชั้นกลางรุ่นใหม่ถึงสามพันล้านคน

อ้างอิงจากรายงานดังกล่าว ผลกระทบทางสุขภาพและการขาดแคลนน้ำจะทำให้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์หลายชนิดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางภาครัฐต้องออกมาทำอะไรบางอย่าง TEEB AgFood เป็นโครงการย่อยที่เน้นไปยังค่าใช้จ่ายทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรทั่วโลก

การปลูกข้าวสาลีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการทำปศุสัตว์ในอเมริกาใต้และเอเชียใต้ส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะกับสิ่งแวดล้อม แต่ทำกำไรได้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายทางสังคมดังกล่าว จากทุกภาคส่วนทั่วโลก ค่าใช้จ่ายทางสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มาจากการยอมให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (38%) การใช้น้ำ (25%) และการใช้ที่ดิน (24%)

ยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบที่รุนแรงจากทางการเกษตรยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่พึ่งพาผลิตผลทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ของ Trucost พบว่าผลกำไรของพ่อค้าขายปลีกเสื้อผ้าได้รับผลกระทบมากถึง 50% จากความผันผวนของราคาฝ้าย การค้าทางการเกษตรกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก และความเสี่ยงเหล่านี้ก็มากพอที่จะทำให้ที่ประชุมเศรษฐกิจโลกอ้างถึง “วิกฤติของแหล่งน้ำ” และ “ความล้มเหลวในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก” ร่วมกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เป็นหนึ่งในความเสี่ยงทางวัตถุดิบที่ใหญ่หลวงที่สุดที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญ อ้างอิงจากผู้เขียน

“ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผลิตได้ (soft commodity) เมื่อเร็ว ๆ นี้มีความผันผวนเนื่องจากน้ำท่วม และผลกระทบดังกล่าวต่อผลกำไรของบริษัท ดุลการค้าของชาติ และภาวะเงินเฟ้อ ยิ่งเน้นย้ำการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติของผลตอบแทนการลงทุน (investment return)” Alastair Macgregor กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Trucost กล่าว “กระแสในเรื่องดังกล่าวดูจะเพิ่มขึ้นในอนาคตพร้อมกับความยากลำบาก”

ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงจะสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมของโลกหลายประเภท แต่รายงานนี้สรุปว่าภาคธุรกิจและนักลงทุนควรรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไว้ในการจัดการความเสี่ยงและเพิ่มข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน “นโยบายของรัฐบาลที่จะจัดการกับความท้าทายดังกล่าวรวมถึงกฎข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือทางการตลาดที่อาจรวมค่าใช้จ่ายทางทรัพยากรธรรมชาติและลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลภาวะ” อ้างอิงจากผู้เขียนรายงาน

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของเรา แต่เราไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่เราไม่ได้ตรวจวัด และในปัจจุบันนี้ก็มีเพียงธุรกิจจำนวนน้อยที่วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพวกเขา” Pavan Sukhdev ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของ TEEB สำหรับการรวมกลุ่มทางธุรกิจกล่าว “การแก้ปัญหานี้เป็นหัวใจของการทำธุรกิจสีเขียวและความยั่งยืนของธุรกิจเอง”

Trucost ได้ตีพิมพ์บทความ รายงาน และ infographics มากมายที่มุ่งให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจและผู้บริโภคเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของอุตสาหกรรมการเกษตร “ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงสำหรับมื้ออาหารวันขอบคุณพระเจ้า” พบว่าหากพิจารณาค่าใช้จ่ายทางสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว ครอบครัวจะต้องจ่ายมากขึ้นกว่าที่คาดไว้ 22% สำหรับมื้ออาหารวันขอบคุณพระเจ้าตามปกติ นอกจากนี้ Trucost ยังได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน เช่น กาแฟ ซีเรียลอาหารเช้า ผลไม้ และชีส โดยการให้บริการแก่รัฐบาล นักลงทุน และบริษัท ทางองค์กรคาดหวังให้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของภาคส่วนต่าง ๆ เมื่อทำรายการบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิต

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่