การดูแลผู้อื่น

การพยาบาลเพื่อคลายความวิตกกังวลของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรค การผ่าตัด การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด และการปฏิบัติตนหลังผ่าตัด

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 1 นาที
การพยาบาลเพื่อคลายความวิตกกังวลของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรค การผ่าตัด การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด และการปฏิบัติตนหลังผ่าตัด

  1. อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดพร้อมเหตุผล เช่น การตรวจเลือด การถ่ายภาพรังสีปอด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจพิเศษอื่น ๆ เป็นต้น
  2. อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุและการดำเนินของโรค รวมทั้งการผ่าตัดที่ผู้ป่วยจะได้รับ (บอกรายละเอียดการผ่าตัด)
  3. การเตรียมด้านร่างกายและจิตใจ
   • อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมความสะอาดของร่างกายโดยทั่วไป เช่น ผม เล็บ ปาก ฟัน เสื้อผ้า การอาบน้ำสระผม เป็นต้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด สำหรับการเตรียมความสะอาดเฉพาะที่ (แล้วแต่ชนิดของการผ่าตัด) และการเตรียมพร้อมสำหรับดมยาสลบ ได้แก่ การงดอาหารหลังเที่ยงคืน การสวนอุจจาระ และให้ยาก่อนนอนเพื่อช่วยให้นอนหลับ
   • ฝึกให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกลึก ๆ ไอเอาเสมหะออกอย่างถูกวิธี ฝึกให้พลิกตะแคงตัวและฝึกให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนเตียง
   • อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงสภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เช่น บอกตำแหน่งของแผลผ่าตัด การมีท่อระบายจากบริเวณที่ผ่าตัด การมีสาย N.G. tube with suction การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เป็นต้น
   • แนะนำให้ผู้ป่วยรู้จักกับผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดแบบเดียวกันและประสบผลดีในการรักษา ให้ผู้ป่วยซักถามสิ่งต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสบายใจและมั่นใจในการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยจะได้รับ
   • เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามข้อข้องใจต่าง ๆ ด้วยความยินดีและเต็มใจ และฝึกลองทำสิ่งต่าง ๆ จนสามารถทำเองได้ถูกต้อง
  4. ให้คำแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการปฏิบัติภายหลังผ่าตัด ดังนี้
   • ให้ผู้ป่วยบอกพยาบาลทันทีเมื่อเริ่มปวดแผลผ่าตัด พยาบาลจะได้ช่วยบรรเทาอาการปวดได้ทันที
   • ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกลึก ๆ บ่อย ๆ หากมีเสมหะให้ไอเพื่อเอาเสมหะออกมา
   • ให้พลิกตะแคงตัวอย่างถูกวิธีและเคลื่อนไหวข้อต่าง ๆ ออกกำลังกล้ามเนื้อส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
   • ให้สังเกตอาการอ่อนแรงบริเวณที่ผ่าตัด อุณหภูมิ มีสิว หากพบสิ่งผิดปกติให้บอกพยาบาลหรือแพทย์
   • ให้ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน เพื่อป้องกันการสำลักลงหลอดลม
   • ฝึกการออกกำลังกายบนเตียง
   • ฝึกการเปลี่ยนท่านอนบนเตียงและการลุกจากเตียง

    ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากหนังสือ "คู่มือโรค" โดยปราณี ทู้ไพเราะ จากจากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ถามหมอ

  เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


  ลบไฟล์
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
  เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  * ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
  ส่งข้อมูล

  วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

  @question.title

  ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  ค่าบริการ 100 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

  ค่าบริการ 200 เหรียญ

  คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

  หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

  คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

  ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

  จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

  ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่