สุขภาพผู้หญิง

การตั้งครรภ์กับโรคลมชัก-ภาพรวม

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ พ.ค. 3, 2018 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
การตั้งครรภ์กับโรคลมชัก-ภาพรวม

การตั้งครรภ์กับโรคลมชัก-ภาพรวม

ผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคลมชักสามารถมีบุตรได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพราะยากันชักหลายรายการมีผลทำให้เกิดความผิดปกติของทารกได้ หากคุณเป็นโรคลมชักและบังเอิญตั้งครรภ์ขึ้นมา แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ทันที เนื่องจากอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนยาที่ใช้เพื่อความปลอดภัยของทารกในครรภ์

ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคลมชักสามารถมีลูกที่มีสุขภาพแข็งแรงได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามโรคลมชักในมารดาจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของทารก การตายของทารกในครรภ์ และพบปัญหาที่สัมพันธ์กับอาการชักสูงกว่าปกติในเด็กที่เกิดจากมารดาที่เป็นโรคลมชัก ยากันชักโดยส่วนใหญ่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความปกติของทารก

ถ้าคุณเป็นโรคลมชักและมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น การหยุดยากันชักไม่ใช่วิธีที่ดีในการแก้ปัญหา เพราะหากไม่รักษาแล้วปล่อยให้มารดาเกิดอาการชักระหว่างตั้งครรภ์จะส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ได้ และการตั้งครรภ์จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นภายในร่างกายมารดาอาจทำให้เพิ่มความถี่ของการชักด้วย

ข้อมูลด้านล่างต่อจากนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากแนวทางการรักษาโรคของ American Academy of Neurology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ก่อนการตั้งครรภ์

ก่อนการตั้งครรภ์ ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคลมชักของคุณ ยากันชักอาจส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์โดยเฉพาะช่วงแรกของการตั้งครรภ์ ก่อนที่คุณจะรู้ตัวว่ากำลังตั้งครรภ์ด้วยซ้ำ แพทย์จะพิจารณาว่าคุณยังมีโอกาสที่จะเกิดอาการชักหรือไม่ หรือการใช้ยากันชักต่อไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์มากน้อยเพียงใด เพื่อพิจารณาเลือกแนวทางการรักษาโรคลมชักให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

โดยทั่วไปแล้ว จะแนะนำให้ใช้ยากันชักเพียง 1 รายการ และให้ใช้ขนาดยาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากยานี้ โดยยาอาจไม่ส่งผลเสียต่อทารกมากเท่ากับการปล่อยให้มารดามีอาการชักเกิดขึ้น

ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งครรภ์ในขณะนี้ แต่วางแผนที่จะตั้งครรภ์ การพิจารณาหยุดยาอาจเป็นทางเลือกหนึ่งหากคุณไม่มีอาการชักติดต่อกันหลายปีแล้ว โดยแพทย์อาจแนะนำให้ทดลองหยุดยากันชักก่อนที่จะตั้งครรภ์ โดยการทดลองนี้จะใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ โดยทั้งคุณและแพทย์จะสังเกตเห็นได้ว่าผลของการหยุดยาเป็นอย่างไร สามารถควบคุมอาการชักได้หรือไม่ แต่ถ้าระหว่างหยุดยาไปแล้วมีอาการชักเกิดขึ้น คุณอาจจำเป็นต้องกลับมารับประทานยากันชักอีกครั้ง

ขณะกำลังตั้งครรภ์

ถ้าคุณยังจำเป็นต้องรับประทานยากันชักระหว่างการตั้งครรภ์อยู่ แพทย์อาจแนะนำให้ปรับเปลี่ยนการรักษาบางอย่างเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดความปกติของทารกในครรภ์ โดยสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง เช่น:

  • เปลี่ยนไปใช้ยาอื่นที่มีความปลอดภัยกับทารกมากกว่า
  • รับประทานยาเพียง 1 ชนิด
  • ปรับเปลี่ยนขนาดยาที่ได้รับ
  • เจาะเลือดไปตรวจวัดระดับยากันชักในเลือดว่ามีระดับที่เหมาะสมแล้วหรือยัง
  • รับประทานกรดโฟลิก (folic acid) และสารอาหารเสริมอื่นๆ ก่อนการตั้งครรภ์และระหว่างการตั้งครรภ์ (กรดโฟลิกจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติในทารกบางอย่างได้)

คุณอาจทำให้ตัวคุณและทารกในครรภ์มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ หากคุณปรับเปลี่ยนยา ลดขนาดยา หรือหยุดยาเองขณะตั้งครรภ์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ ดังนั้นแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ

ข้อกังวลอื่นๆ

  • ระหว่างการตั้งครรภ์ คุณอาจจำเป็นต้องตรวจติดตามกับแพทย์บ่อยครั้งมากขึ้น เพื่อติดตามสภาวะของทารกและตรวจเลือดเพื่อดูระดับยากันชักในเลือด
  • ภายหลังจากที่เด็กคลอดออกมาแล้ว เด็กทารกรายนั้นอาจจำเป็นต้องได้รับวิตามินเคเสริมเป็นระยะเวลาสั้นๆ (ยากันชักบางรายการทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเลือดในเด็กแรกเกิด ทำให้เลือดไม่สามารถแข็งตัวได้ตามปกติ การให้วิตามินเคเสริมจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้) แพทย์อาจแนะนำให้คุณรับประทานวิตามินเคระหว่างการตั้งครรภ์ด้วย
  • สำหรับการให้นมบุตรขณะใช้ยากันชักอยู่ โดยทั่วไปพบว่ามีความปลอดภัย แต่ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับข้อกังวลที่คุณมีก่อนเสมอ ถ้าคุณรับประทานยากลุ่มบาร์บิทูเรต (barbiturate) เช่น ฟีโนบาร์บิทอล (phenobarbital) เพื่อควบคุมอาการชัก การให้นมบุตรอาจทำให้ทารกมีอาการง่วงซึม หรือหงุดหงิดได้ เพราะยานี้อาจเข้าสู่น้ำนมแม่ได้

ถ้าคุณเป็นโรคลมชักและพบว่ากำลังตั้งครรภ์ ต้องปรึกษาแพทย์ทันที และอย่าหยุดยากันชักเองก่อนที่จะได้รับคำปรึกษาจากแพทย์

https://www.webmd.com/baby/tc/pregnancy-and-epilepsy-topic-overview#1

ถามหมอ

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่