Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

โรคบุคลิกภาพผิดปกติ กลุ่ม B (Cluster B Personality Disorder)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,530,283 คน

โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งเป็นหนึ่งในบุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตได้จัดกลุ่มบุคลิกภาพที่ผิดปกติไว้ออกเป็นสามกลุ่ม รวมถึงบุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B โดยยึดหลักลักษณะโรคและอาการที่มีร่วมกัน หลาย ๆ คนที่มีหนึ่งในบุคลิกภาพที่ผิดปกติมักจะมีสัญญาณและอาการของโรคอย่างน้อยอีกหนึ่งโรค

โฆษณาจาก HonestDocs
"งูสวัด" ภัยร้ายที่ครืบครายเข้ามาในตัวผู้สูงอายุ

พาผู้ใหญ่ในบ้านมา ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เพียง 3,575 บ. เท่านั้น

%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%8835 internal ad

บุคลิกภาพที่ผิดปกติ

คู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต ในการพิมพ์ครั้งที่ 5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) ได้ลงรายชื่อโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง: borderline personality disorder (BPD) ไว้เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B

บุคลิกภาพที่ผิดปกติ (Personality disorders) เป็นสภาวะจิตใจที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและต่อเนื่องไปหลาย ๆ ปี และทำให้เกิดความกังวลใจอย่างมาก บุคลิกภาพที่ผิดปกติมักจะขัดขวางความสามารถของบุคคลในการมีความสุขกับชีวิตหรือหาความสมหวังในความสัมพันธ์ การทำงาน หรือการเรียนอยู่บ่อย ๆ

บุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B คืออะไร

บุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B มีอยู่ด้วยกัน 4 กลุ่ม

1. ต่อต้านสังคม

2. บุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

3. หลงตัวเอง

โฆษณาจาก HonestDocs
"งูสวัด" ภัยร้ายที่ครืบครายเข้ามาในตัวผู้สูงอายุ

พาผู้ใหญ่ในบ้านมา ฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนเลยวันนี้ เพียง 3,575 บ. เท่านั้น

%e0%b8%87%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%8835 internal ad

4. บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย

บุคลิกภาพที่ผิดปกติเหล่านี้จะมีลักษณะเด่นของการแสดงพฤติกรรมเกินจริง แสดงอารมณ์เกินจริง หรือเอาแน่เอานอนไม่ได้ทางความคิดหรือพฤติกรรม บุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B เป็นบุคลิกภาพที่ผิดปกติที่พบได้มากที่สุดซึ่งถูกบรรยายในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต ในการพิมพ์ครั้งที่ 5

โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม

ตามที่คู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต ในการพิมพ์ครั้งที่ 5 ได้เขียนไว้ โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) เป็น “รูปแบบของการกระจายของการไม่สนใจหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ และการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นที่เริ่มตั้งแต่วัยเด็กตอนต้นหรือวัยรุ่นตอนต้น และต่อเนื่องมาจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่”

บุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมได้ถูกบรรยายเอาไว้ว่า ขาดการรู้จักเห็นอกเห็นใจ เข้าใจในความรู้สึกของบุคคลอื่นซึ่งเป็นความสามารถที่ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น พวกเขามักจะแสดงความไม่รับผิดชอบ โกหก ลักขโมย หรือแหกกฎอยู่ซ้ำ ๆ

โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial personality disorder) มีความเชื่อมโยงกับการมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น (Impulsive behavior) อาการก้าวร้าว (เช่น การทำร้ายร่างกายซ้ำ ๆ) การไม่สนใจต่อความปลอดภัยของตนเองหรือผู้อื่น พฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ และขาดความสำนึกผิด ด้วยเช่นกัน

โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง: Borderline Personality Disorder (BPD)

โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาเฉพาะในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relationships) ภาพลักษณ์ของตนเอง อารมณ์ พฤติกรรม และความคิด

บุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งมักจะมีความสัมพันธ์ที่รุนแรง ไม่มั่นคง เต็มไปด้วยความขัดแย้ง การโต้เถียงและการเลิกรากันบ่อย ๆ พวกเขากลัวการถูกทอดทิ้ง และมักจะมีภาพลักษณ์ในแง่ลบเกี่ยวกับตนเอง พวกเขามักพูดถึงความโชคดีและความโชคร้ายที่พวกเขารู้สึกเกี่ยวกับตนเอง พวกเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์ผันผวน (Emotional roller coaster) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่รวดเร็ว เช่น รู้สึกใช้ได้ไปสู่การรู้สึกหดหู่ใจในระยะเวลาไม่กี่นาที

บุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง มักจะเข้าร่วมในพฤติกรรมเสี่ยง (Risky behaviors) เช่น ออกไปช้อปปิ้งทุกอย่างที่ขวางหน้าแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง ดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดหรือติดยา ยอมให้มีการร่วมประเวณีกันโดยไม่เลือกหน้า รับประทานไม่หยุด (binge eating) หรือทำร้ายตนเอง (ยกตัวอย่างเช่น กรีดข้อมือตนเอง หรือคุกคามตนเองหรือพยายามฆ่าตัวตาย)

โรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder)

ความรู้สึกที่ฟุ้งของความทะนงตน เป็นคุณลักษณะหลักของโรคหลงตัวเอง บุคคลที่เป็นโรคหลงตัวเอง (People with narcissistic personality disorder) มักจะเชื่อว่าพวกเขานั้น “พิเศษ” และสำคัญกว่าคนอื่น ๆ และควรได้รับสิทธิ์การปฏิบัติที่พิเศษกว่าคนอื่น ๆ พวกเขาต้องการความสนใจที่เกินจำเป็น เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ขาดการรู้จักเห็นอกเห็นใจ เข้าใจในความรู้สึกของบุคคลอื่น (Empathy) และถูกบรรยายโดยคนอื่น ๆ ว่าหยิ่

บุคคลที่เป็นโรคหลงตัวเอง มักจะกล่าวเกินจริงถึงความสำเร็จของตนและเพ้อฝันถึงการมีอำนาจ ดึงดูดใจ และประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน พวกเขาไม่มีความสนใจต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น แต่พวกเขามีความคาดหวังที่ไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นควรทำให้พวกเขา บางครั้งพวกเขารู้สึกอิจฉาผู้อื่น แต่พวกเขามักจะรู้สึกว่าพวกเขาถูกเขาอิจฉา

โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรีย (Histrionic Personality Disorder)

คุณลักษณะเด่นของโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮิสทีเรีย คือการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรง เกินจริงที่เปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็ว และพฤติกรรมที่ต้องเรียกร้องความสนใจมากเกินจำเป็น

บุคคลที่โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮิสทีเรียจะเรียกร้องความสนใจอย่างสม่ำเสมอ เมื่อผู้อื่นได้รับมัน พวกเขาอาจจะเข้าร่วมในพฤติกรรมที่แสดงอารมณ์เกินจริง ยั่วยวน หรือปลุกปั่นอารมณ์ทางเพศหรือใช้รูปลักษณ์ทางกายภาพเพื่อดึงความสนใจมาสู่ตนเอง  คุณลักษณะเพิ่มเติมของบุคคลที่โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮิสทีเรียประกอบด้วย

  • ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยั่งยืนเหมือนที่พวกเขาคิดไว้
  • มีอารมณ์ที่เฉยชาดื้อด้านและเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็ว
  • มีทัศนคติที่รุนแรงและแสดงอารมณ์เกินจริง
  • มีแนวโน้มที่จะถูกชักจูงง่ายจากผู้อื่น

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ไหล่ตก ควรแก้ไขยังไงให้สวยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่