Doctor men
เขียนโดย
กองบรรณาธิการ HONESTDOCS

โรคบุคลิกภาพผิดปกติ กลุ่ม B (Cluster B Personality Disorder)

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2019 ประมาณเวลาการอ่าน: 4 นาที
มีคนอ่านบทความนี้แล้ว 1,876,732 คน

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตได้จัดกลุ่มบุคลิกภาพที่ผิดปกติไว้ออกเป็น 3 กลุ่ม หนึ่งในนั้นคือบุคลิกภาพผิดปกติกลุ่ม B ซึ่งจะมีลักษณะเด่นของการแสดงพฤติกรรมเกินจริง แสดงอารมณ์เกินจริง หรือเอาแน่เอานอนไม่ได้ทางความคิดหรือพฤติกรรม 

โรคบุคลิกภาพผิดปกติในกลุ่ม B แบ่งออกได้เป็นอีก 4 กลุ่มย่อย ดังนี้

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad
  1. โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม
  2. โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง
  3. โรคหลงตัวเอง
  4. โรคบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย

บุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติที่พบได้มากที่สุด ตามข้อมูลจากคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต ที่จัดพิมพ์ครั้งที่ 5

บุคลิกภาพผิดปกติคืออะไร?

บุคลิกภาพที่ผิดปกติ (Personality disorders) เป็นสภาวะจิตใจที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และเกิดขึ้นต่อเนื่องไปหลายๆ ปี จนทำให้เกิดความกังวลใจอย่างมาก บุคลิกภาพที่ผิดปกติมักจะขัดขวางความสามารถในการมีความสุขกับชีวิตหรือความสมหวังในความสัมพันธ์ การทำงาน หรือการเรียนอยู่บ่อยๆ

โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม

ตามที่คู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต ที่จัดพิมพ์ครั้งที่ 5 ได้ระบุไว้ว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) เป็น “รูปแบบของการไม่สนใจหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ และการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น ที่เริ่มมาตั้งแต่ในวัยเด็กตอนต้นหรือวัยรุ่นตอนต้น และต่อเนื่องมาจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่”

บุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมจะขาดการรู้จักเห็นอกเห็นใจและการเข้าใจในความรู้สึกของบุคคลอื่น หรือที่เรียกว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราเพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นนั่นเอง ทำให้ผู้ป่วยมักจะแสดงความไม่รับผิดชอบ โกหก ลักขโมย หรือแหกกฎอยู่บ่อยๆ

โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม มีความเชื่อมโยงกับการมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น (Impulsive behavior) อาการก้าวร้าว การทำร้ายร่างกาย และการไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ และขาดความสำนึกผิด

โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง (Borderline Personality Disorder: BPD)

โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งเป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภาพลักษณ์ของตัวผู้ป่วยเอง รวมถึงอารมณ์ พฤติกรรม และความคิด

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad

บุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งมักจะมีความสัมพันธ์ที่รุนแรง ไม่มั่นคง เต็มไปด้วยความขัดแย้ง เกิดการโต้เถียง และนำไปสู่การเลิกราบ่อยๆ ผู้ป่วยจะกลัวการถูกทอดทิ้ง และมักจะมีภาพลักษณ์ในแง่ลบเกี่ยวกับตนเอง รวมทั้งมักพูดถึงความโชคดีและความโชคร้ายที่รู้สึกเกี่ยวกับตนเอง เช่น อาจบอกว่ารู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์ผันผวน (Emotional roller coaster) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่รวดเร็ว เช่น เปลี่ยนจากความรู้สึกกลางๆ ไปสู่การรู้สึกหดหู่ใจในระยะเวลาไม่กี่นาที

บุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งมักมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ออกไปช้อปปิ้งทุกอย่างที่ขวางหน้าแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง ดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดหรือติดยา มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่เลือกหน้า รับประทานไม่หยุด (Binge eating) หรือทำร้ายตนเอง (กรีดข้อมือตนเอง หรือพยายามฆ่าตัวตาย)

โรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder)

ความรู้สึกที่ฟุ้งของความทะนงตน เป็นคุณลักษณะหลักของโรคหลงตัวเอง บุคคลที่เป็นโรคหลงตัวเอง มักจะเชื่อว่าตนเองนั้นพิเศษและสำคัญกว่าคนอื่นๆ และควรได้รับสิทธิ์ในการปฏิบัติที่พิเศษกว่าคนอื่นๆ รวมถึงต้องการความสนใจที่เกินจำเป็น เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ขาดการรู้จักเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น และคนอื่นๆ มักมองว่าผู้ป่วยโรคนี้หยิ่งยโส

บุคคลที่เป็นโรคหลงตัวเองมักจะกล่าวเกินจริงถึงความสำเร็จของตนและเพ้อฝันถึงการมีอำนาจและการประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกันก็ไม่สนใจต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น แต่จะมีความคาดหวังที่ไม่มีเหตุผลต่อสิ่งที่คนอื่นควรทำให้ บางครั้งรู้สึกอิจฉาผู้อื่น แต่ส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่าตนเองถูกคนอื่นอิจฉามากกว่า

โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรีย (Histrionic Personality Disorder)

คุณลักษณะเด่นของโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮิสทีเรีย คือการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรง เกินจริง และเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจมากเกินจำเป็น

บุคคลที่โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮิสทีเรียจะเรียกร้องความสนใจตลอดเวลา ด้วยการแสดงพฤติกรรมและแสดงอารมณ์เกินจริง ยั่วยวน ปลุกปั่นอารมณ์ทางเพศ หรือใช้รูปลักษณ์ทางกายภาพเพื่อดึงความสนใจมาสู่ตนเอง ลักษณะเพิ่มเติมของคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮิสทีเรีย ประกอบด้วย

แพ็กเกจที่คุณอาจสนใจ
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ในราคาสุดคุ้ม เพียง 2550 บาท ถึง 22 ต.ค. นี้เท่านั้น 🔥

มีอาการบางอย่างที่หาสาเหตุไม่ได้บ่อยๆ 😲 คุณอาจแพ้อาหารบางอย่างโดยไม่รู้ตัว

Foodintoleranceinternal ad
  • ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนอย่างที่คิดไว้
  • มีอารมณ์เฉยชาดื้อด้านและเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็ว
  • มีทัศนคติที่รุนแรงและแสดงอารมณ์เกินจริง
  • มีแนวโน้มที่จะถูกผู้อื่นชักจูงโดยง่าย

สาเหตุของโรคบุคลิกภาพผิดปกติกลุ่ม B

สาเหตุของโรคนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางพันธุกรรม รวมทั้งมีการวิจัยที่พบความผิดปกติของสมองบางส่วนในผู้ป่วยบุคลิกภาพผิดปกติกลุ่ม B ส่วนใหญ่ ซึ่งข้อนี้อาจบอกได้ว่าความผิดปกติทางจิตใจนี้มีความเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เป็นตัวกำหนดให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิด

นอกจากนี้ วิธีและมุมมองความคิด การปฏิบัติตัวต่อสิ่งต่างๆ สิ่งแวดล้อง และการเลี้ยงดู ก็เป็นอีกปัจจัยที่หล่อหลอมให้บางคนมีบุคลิกและลักษณะนิสัยที่เสี่ยงต่อโรคนี้ รวมถึงการถูกทารุณกรรม การเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจ การไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอในวัยเด็กก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่โรคนี้ได้ 

การรักษาโรคบุคลิกภาพผิดปกติกลุ่ม B

วิธีการรักษาโรคบุคลิกภาพผิดปกติกลุ่ม B ที่นิยมใช้กันคือการทำจิตบำบัด และการใช้ยา นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายอาจต้องเข้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วย

การบำบัดทางจิต นับเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้อาการของผู้ป่วยโรคนี้ดีขึ้น แพทย์มักทำโดยการพูดคุยเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ให้ผู้ป่วยเรียนรู้วิธีการรับมือกับอารมณ์ของตนเอง รวมถึงการแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม และการรักษาความสัมพันธ์ให้มีสุขภาพดี

การใช้ยา แพทย์อาจพิจารณาให้ผู้ป่วยใช้ยาบางชนิดเพื่อช่วยบรรเทาอาการทางจิตใจและอารมณ์ของผู้ป่วยให้ดีขึ้น เช่น ยาต้านซึมเศร้า การคลายวิตกกังวล ยาต้านโรคจิต และยาปรับอารมณ์

หากสังเกตถึงอาการที่เข้าข่ายโณคบุคลิกภาพผิดปกติกลุ่ม B ของตัวคุณเองหรือคนใกล้ชิดตามที่กล่าวมา ควรรีบไปรับความช่วยเหลือจากแพทย์ เพราะมีแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเท่านั้นที่จะวินิจฉัยและช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความเจ็บป่วยทางจิตใจชนิดนี้ได้


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HonestDocs พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับคุณแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

มีโรคอะไรบ้างค๊ะ? ที่ทำให้เราป้ำป้ำเป๋อเป๋อเป๋อ ก่งก้ง ทั้งทั้งที่อายุของเรา แค่ 33 ปี เท่านั้นค่ะ. กับโรค ไฮเปอร์ มีอาการคล้ายกันหรือต่างกันยังไงค๊ะ?
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
ไหล่ตก ควรแก้ไขยังไงให้สวยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
จิตไม่ปกติ เหมือนมีสองคนในร่างเดียว กลางวันบุคลิกอีกอย่าง กลางคืนบุคลิกอีกอย่าง
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
เคยฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งนึง พอเจอปัญหาอะไรนิดหน่อยก็คิดจะฆ่าตัวตายตลอดเวลา แต่ไม่อยากพบแพทย์ มีข้อแนะนำปะคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ)
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เหตุฉุกเฉิน โทร. 1669

รับทราบและถามคำถาม
ดูในแอป