การเข้าใจบุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ ต.ค. 9, 2017 ประมาณเวลาการอ่าน: 3 นาที

โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งเป็นหนึ่งในบุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตได้จัดกลุ่มบุคลิกภาพที่ผิดปกติไว้ออกเป็นสามกลุ่ม รวมถึงบุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B โดยยึดหลักลักษณะโรคและอาการที่มีร่วมกัน หลาย ๆ คนที่มีหนึ่งในบุคลิกภาพที่ผิดปกติมักจะมีสัญญาณและอาการของโรคอย่างน้อยอีกหนึ่งโรค

บุคลิกภาพที่ผิดปกติ

คู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต ในการพิมพ์ครั้งที่ 5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) ได้ลงรายชื่อโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง: borderline personality disorder (BPD) ไว้เป็นหนึ่งในบุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B

บุคลิกภาพที่ผิดปกติ (Personality disorders) เป็นสภาวะจิตใจที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและต่อเนื่องไปหลาย ๆ ปี และทำให้เกิดความกังวลใจอย่างมาก บุคลิกภาพที่ผิดปกติมักจะขัดขวางความสามารถของบุคคลในการมีความสุขกับชีวิตหรือหาความสมหวังในความสัมพันธ์ การทำงาน หรือการเรียนอยู่บ่อย ๆ

บุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B คืออะไร

บุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B มีอยู่ด้วยกัน 4 กลุ่ม

1. ต่อต้านสังคม

2. บุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง

3. หลงตัวเอง

4. บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย

บุคลิกภาพที่ผิดปกติเหล่านี้จะมีลักษณะเด่นของการแสดงพฤติกรรมเกินจริง แสดงอารมณ์เกินจริง หรือเอาแน่เอานอนไม่ได้ทางความคิดหรือพฤติกรรม บุคลิกภาพที่ผิดปกติในกลุ่ม B เป็นบุคลิกภาพที่ผิดปกติที่พบได้มากที่สุดซึ่งถูกบรรยายในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต ในการพิมพ์ครั้งที่ 5

โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม

ตามที่คู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต ในการพิมพ์ครั้งที่ 5 ได้เขียนไว้ โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) เป็น “รูปแบบของการกระจายของการไม่สนใจหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ และการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นที่เริ่มตั้งแต่วัยเด็กตอนต้นหรือวัยรุ่นตอนต้น และต่อเนื่องมาจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่”

บุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมได้ถูกบรรยายเอาไว้ว่า ขาดการรู้จักเห็นอกเห็นใจ เข้าใจในความรู้สึกของบุคคลอื่นซึ่งเป็นความสามารถที่ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น พวกเขามักจะแสดงความไม่รับผิดชอบ โกหก ลักขโมย หรือแหกกฎอยู่ซ้ำ ๆ

โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม (Antisocial personality disorder) มีความเชื่อมโยงกับการมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น (Impulsive behavior) อาการก้าวร้าว (เช่น การทำร้ายร่างกายซ้ำ ๆ) การไม่สนใจต่อความปลอดภัยของตนเองหรือผู้อื่น พฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ และขาดความสำนึกผิด ด้วยเช่นกัน

โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง: Borderline Personality Disorder (BPD)

โรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาเฉพาะในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relationships) ภาพลักษณ์ของตนเอง อารมณ์ พฤติกรรม และความคิด

บุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งมักจะมีความสัมพันธ์ที่รุนแรง ไม่มั่นคง เต็มไปด้วยความขัดแย้ง การโต้เถียงและการเลิกรากันบ่อย ๆ พวกเขากลัวการถูกทอดทิ้ง และมักจะมีภาพลักษณ์ในแง่ลบเกี่ยวกับตนเอง พวกเขามักพูดถึงความโชคดีและความโชคร้ายที่พวกเขารู้สึกเกี่ยวกับตนเอง พวกเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์ผันผวน (Emotional roller coaster) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่รวดเร็ว เช่น รู้สึกใช้ได้ไปสู่การรู้สึกหดหู่ใจในระยะเวลาไม่กี่นาที

บุคคลที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง มักจะเข้าร่วมในพฤติกรรมเสี่ยง (Risky behaviors) เช่น ออกไปช้อปปิ้งทุกอย่างที่ขวางหน้าแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง ดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดหรือติดยา ยอมให้มีการร่วมประเวณีกันโดยไม่เลือกหน้า รับประทานไม่หยุด (binge eating) หรือทำร้ายตนเอง (ยกตัวอย่างเช่น กรีดข้อมือตนเอง หรือคุกคามตนเองหรือพยายามฆ่าตัวตาย)

โรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder)

ความรู้สึกที่ฟุ้งของความทะนงตน เป็นคุณลักษณะหลักของโรคหลงตัวเอง บุคคลที่เป็นโรคหลงตัวเอง (People with narcissistic personality disorder) มักจะเชื่อว่าพวกเขานั้น “พิเศษ” และสำคัญกว่าคนอื่น ๆ และควรได้รับสิทธิ์การปฏิบัติที่พิเศษกว่าคนอื่น ๆ พวกเขาต้องการความสนใจที่เกินจำเป็น เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ขาดการรู้จักเห็นอกเห็นใจ เข้าใจในความรู้สึกของบุคคลอื่น (Empathy) และถูกบรรยายโดยคนอื่น ๆ ว่าหยิ่

บุคคลที่เป็นโรคหลงตัวเอง มักจะกล่าวเกินจริงถึงความสำเร็จของตนและเพ้อฝันถึงการมีอำนาจ ดึงดูดใจ และประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน พวกเขาไม่มีความสนใจต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น แต่พวกเขามีความคาดหวังที่ไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นควรทำให้พวกเขา บางครั้งพวกเขารู้สึกอิจฉาผู้อื่น แต่พวกเขามักจะรู้สึกว่าพวกเขาถูกเขาอิจฉา

โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮีสทีเรีย (Histrionic Personality Disorder)

คุณลักษณะเด่นของโรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮิสทีเรีย คือการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรง เกินจริงที่เปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็ว และพฤติกรรมที่ต้องเรียกร้องความสนใจมากเกินจำเป็น

บุคคลที่โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮิสทีเรียจะเรียกร้องความสนใจอย่างสม่ำเสมอ เมื่อผู้อื่นได้รับมัน พวกเขาอาจจะเข้าร่วมในพฤติกรรมที่แสดงอารมณ์เกินจริง ยั่วยวน หรือปลุกปั่นอารมณ์ทางเพศหรือใช้รูปลักษณ์ทางกายภาพเพื่อดึงความสนใจมาสู่ตนเอง  คุณลักษณะเพิ่มเติมของบุคคลที่โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบฮิสทีเรียประกอบด้วย

  • ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ยั่งยืนเหมือนที่พวกเขาคิดไว้
  • มีอารมณ์ที่เฉยชาดื้อด้านและเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็ว
  • มีทัศนคติที่รุนแรงและแสดงอารมณ์เกินจริง
  • มีแนวโน้มที่จะถูกชักจูงง่ายจากผู้อื่น

ดูคำถามและคำตอบอื่นๆที่เกี่ยวกับอาการนี้

ไหล่ตก ควรแก้ไขยังไงให้สวยคะ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณยังมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาเขียนถามคุณหมอที่นี่

เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ


ลบไฟล์
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) *
เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
* ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะ
ส่งข้อมูล

วันนี้คุณอยากจะถามคุณหมอแบบไหน

@question.title

ถามปกติ ได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าบริการ 100 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 24 ชั่วโมง โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

ถามด่วน ได้คำตอบภายใน 60 นาที

ค่าบริการ 200 เหรียญ

คุณหมอตอบภายใน 60 นาที โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้ง เมื่อคุณหมอตอบแล้ว

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 60 นาที เราคืนเหรียญให้ 100 เหรียญและคำถามจะถูกปรับเป็นคำถามปกติ ซึ่งจะได้คำตอบภายใน 24 ชั่วโมง

หากคุณหมอไม่ตอบภายใน 24 ชั่วโมง เราคืนเหรียญให้ทั้งหมด (ไม่คิดค่าบริการ)

คำถามของคุณจะถูกแสดงผลเป็นคำถามแรกๆ บนหน้าถามหมอเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่น

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชม. ล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่